marți, 18 iunie 2013

PRICEASNA OCHILOR ALBAȘTRI

 foto: monahul Filotheu, 2004, de Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii


Între ochii albaştri ai Părintelui Gheorghe Mărturisitorul
şi ochii albaştri ai Părintelui Justin,
ca între două nemargini de cer, stă Taborul
neamului nostru haiduceşte creştin.

La Petru-Vodă, în munte, în odăjdi de păduri carpatine,
veacul o ia spre vecie în sus,
şi pasul lui viii de nu l-ar mai ţine,
din urmă vin morţii, de gît cu Iisus.

Aievea, în lamura ei, lumina cea una şi neînserată
ne umple potirul iubirii de jos,
iar crucea-nvierii în văzduh ni se-arată
şi pe toţi ne răzbună de noi în Hristos.

Ochii pururi albaştri ai credinţei celei dreptmăritoare
sînt oaze în iadul lăţit peste toate,
din ele să bem, curcubeu fiecare,
apa vie-a iubirii care ştie şi poate.

Între ochii albaştri ai Părintelui Gheorghe Mărturisitorul
şi ochii albaştri ai Părintelui Justin
încă mai are sorţi de vis viitorul
neamului nostru haiduceşte creştin.

Răzvan Codrescu

foto: Lucian D. Popescu 

miercuri, 12 iunie 2013

CONFERINȚELE "MIRCEA VULCĂNESCU" DIN TEMNIȚĂ SPRE SINAXARE


Duminică, 16 iunie 2013, la orele 22.40 a trecut la Domnul Părintele Justin Pârvu, cel mai mare duhovnic român al vremurilor noastre, un mare mărturisitor al temniţelor comuniste. Întrucât o parte din invitaţii care vor vorbi la conferinţa Din temniţe spre sinaxare, vor participa joi, 20 iunie, la slujba de înmormântare de la Petru Vodă, conferinţa va fi reprogramată pentru marţi, 25 iunie 2013, cu începere de la ora 18, în Sala Horia Bernea a Muzeului Ţăranului Român. 
Vor vorbi: Demostene Andronescu- fost deţinut politic, poet; Danion Vasile- teolog, scriitor; Ciprian Voicilă- sociolog. Moderator: dr. Mihai Gheorghiu. 
Conferinţa Din temniţe spre sinaxare, dedicată tuturor mărturisitorilor din temniţele comuniste, va avea loc în cadrul Conferinţelor Mircea Vulcănescu, desfăşurate periodic la Muzeul Ţăranului Român. 

„Toți acestia care au pătimit în închisori au fost mielul de jertfă pentru iertarea păcatelor poporului român. Ei au fost aruncați în gura celor fără de Dumnezeu, ca să ispășească păcatele noastre, ale tuturor. Ei s-au jertfit pentru noi. Și chiar dacă acuma se pune problema ca să fie trecuți în rândul sfinților, ei nu trebuie să fie trecuți în rândul sfinților. Ei sunt sfinți, prin sacrificiul lor”. (ÎPS. Arhiepiscop Justinian Chira) 

Sursa: www.muzeultaranuluiroman.ro.

luni, 10 iunie 2013

DIN DRAGOSTE PENTRU FRUMOS (II)Și de această dată, în festivalul "Din dragoste pentru Frumos", care se organizează la Paris de către Mitropolia Română a Europei Occidentale și Meridionale, tematica centrală a fost inspirată din propunerea Sfantului Sinod: în 2013 se aniversează 1700 de ani de la Edictul de libertate al creștinismului, dat în anul 313 de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare. În partea a doua a reportajului dedicat acestei manifestări româno-franceze, care se afla an de an în căutarea frumuseții dumnezeiești, vă invitam să aflăm mai multe despre semnificațiile Crucii - în diferite forme de exprimare, fie știintifică, fie artistică.
Invitați: I.P.S. părinte mitropolit Iosif, prof. Sanda Golopenția, Universitatea Brown, S.U.A., Costion Nicolescu, antropolog, prof. Grigore Leșe, părintele Iulian Nistea, catedrala "Sf. Arhangheli", Paris, Constantin Cioc, pictor, părintele arhimandrit Daniil Oltean, doctarand la Inst. St. Serge, Paris, Silviu Batariuc, pictor, părintele Emilian Marinescu, departamentul Cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală și Meridională.
Imaginile au fost filmate în Catacomba catedralei St. Sulpice, la expoziția antropologică și etnografică organizată de Alexandra Marinescu Sav și la expoziția de fotografie "Frumuseţea crucii în lume (Valea Arieşului -- România)" realizată la I.C.R. Paris de Pr. Ioan Gânscă şi Pr. Iulian Nistea.

(partea I a reportajului poate fi vizionată aici: http://www.youtube.com/watch?v=xJlSUyr0wGk)

TVR1 și TVRi, Universul Credinței, 9.06.2013
Editor imagine: Bogdan Pîrlea
Director de imagine: Ion Cristodulo
A consemnat: Rafael Udriște
http://www.tvrplus.ro/editie-universul-credintei-109348

luni, 3 iunie 2013

DIN DRAGOSTE PENTRU FRUMOS (I)Un reportaj realizat la Paris și Limours, cu prilejul celei de a III-a ediții a festivalului "Din Dragoste pentru Frumos" (16-21 mai 2013), o manifestare deopotrivă splendidă și unică, care propune nu numai un model de înțelegere a lumii nevăzute dar și revenirea, în lumea văzută, la o atitudine creștina lipsită de complexe sau de echivoc.

Universul Credinței, TVR1 și TVRi, 2 iunie 2013
Editor imagine: Bogdan Pîrlea
Director de imagine: Ion Cristodulo
A consemnat: Rafael Udriște

marți, 14 mai 2013

FIȚI FRUMOȘI!

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părintelui Mitropolit IOSIF, Departamentul cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale vă invită cu bucurie la manifestările celei de-a treia ediţii a festivalului  "Din dragoste pentru Frumos" (Paris 16-21 mai 2013).


Festivalul Din dragoste pentru Frumos are drept scop principal să aducă în atenţia publicului iubitor de frumos creaţii artistice impregnate de o căutare asiduă a divinului. Prin dezbaterile organizate în jurul acestora, festivalul tentează o înţelegere a modului în care omul, căutând vecinătatea absolutului, îşi sublimează formele de manifestare şi de expresie.
Frumosul - ca ecou al frumuseţii dumnezeieşti şi ca rod al unor experienţe de creaţie ce iterează, conştient sau nu, actul creator divin - este reperul principal de structurare a discursului propus de festival. În acest sens, Din dragoste pentru Frumos accentuează şi scoate în evidenţă vocaţia artei din toate timpurile, anume aceea de a facilita comunicarea cu sfera mai înaltă, invizibilă, a realului, de a conduce spre esenţa lumii şi a lucrurilor. Iar vocaţiei de creator a artistului este corelată cea de căutător, căci de la poeticile antice ce reclamau un rol cathartic artei până la estetica modernă a artei răzbate ideea creației ca rod al unei experiențe personale complexe asumate de artist, fără de care travaliul tehnic, oricât de meticulos, nu poate înălța spiritul receptorului la o realitate mai cuprinzătoare decît cea vizibilă. Acest proces de creație are el însuși virtuțile unei experiențe spirituale, creaţia fiind de cele mai multe ori expresia unei trăiri ajunse în punctul culminant.
Desigur, în arta modernă căutările artistice iau deseori forma unor interogaţii anxioase în faţa propriei persoane, a celorlalţi, a lumii, iar aspiraţiile exprimate coboară în domeniul imediatului. Nemaifiind părtaş creaţiei divine, actul creator se mulţumeşte să fie doar creativ. Şi totuşi, absolutul rămâne un reper, fie el şi degradat, denaturat, contestat sau negat. Festivalul nostru încearcă să dea pondere absolutului în artă, punând în evidenţă sensul de experiență spirituală al căutărilor artistice ce au marcat deopotrivă pe creatori şi operele lor, decantându-le amândurora o parte din zgura obiectualului, făcând ca în operă să răzbată sensuri de dincolo de autorul ei. Urmând ideea dostoievskiană conform căreia „frumosul va salva lumea”, încercăm ilustrarea complementarităţii revelatorii a creaţiilor propuse de diversele arte, unde fie prin sunete, prin imagini sau prin cuvinte răzbat ecouri metafizice în frumuseţea pe care acestea o transmit. Dincolo de grilele estetice ce pot confirma emoții artistice și decela mesaje culturale, receptarea acestor ecouri reclamă un efort de ascuţire a sensibilităţii până la a deveni organ de cunoaştere ce ne poate conduce la Dumnezeu, Creatorul şi Izvorul frumuseţii. Iar festivalul aspiră să–şi însoţească participanţii pe acest traseu, finalmente el însuşi de natură spirituală.

Manifestările festivalului Din dragoste pentru Frumos încearcă să urmărească în fiecare an tematica de reflecţie propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pentru anul 2013 ne referim la Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi libertatea creştinismului. Festivalul îşi însuşeşte latura istorică a acestei comemorări, pe de o parte, iar pe de altă parte o extinde, o completează, prin studierea în profunzime a noţiunii de „semn” (pornind de la cercetarea, aflarea şi promovarea semnului Sfintei Cruci de către Sfinţii Împăraţi). Ne vom putea astfel bucura şi de un important conţinut semiologic, prezent în manifestări artistice de genul teatrului, muzicii, picturii şi literaturii, precum şi într-o serie de conferinţe.varianta în limba franceză

Corelarea versetului biblic „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!“ (Marcu 9,24) cu celebra afirmaţie pascaliană: „Nu M-ai fi căutat dacă nu M-ai fi găsit“, ilustrează căutarea orientată a omului ca formă de găsire. Aspirând să pună în valoare diverse manifestări ale spiritului aflat în căutarea Frumosului, festivalul îşi orientează discursul din acest an în jurul aniversării celor 1700 de ani de la Edictul de libertate a creştinismului dat de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare.
Dacă pentru un ignorant acest eveniment poate părea un act de reclamare a unei libertăţi oarecare, atât de banalizat de altfel pentru lumea actuală, dacă unui spirit secularizat îi poate trezi admiraţie pentru geniul politic şi militar al Sfântului Împărat, pentru un creştin Edictul de la Milano reprezintă un eveniment extrem de bogat în semnificaţii, revelând multiple faţete ale frumuseţii dumnezeieşti. Un spirit creștin este încredințat că ieşirea creştinismului din catacombe a fost susținută în primul rând de o ordine divină a cărei manifestare (marcată în mod simbolic prin Sfânta Cruce ce s-a arătat pe cer în timpul victoriei de la Milvius) a fost invocată de numărul impresionant de martiri, de apostolatul unor sfinți asumându-și cu fervoare misiunea, de rugăciunile bisericii comunitare și ale anahoreților și, nu în ultimul rând, de rugăciunile fierbinți de mamă ale Sfintei Elena.
Festivalul nostru comemorează acest moment crucial din istoria creştinismului prin diverse interogări artistice, istorice, antropologice, teologice, legate de binomuri precum libertate exterioară, politică, şi libertate interioară, încărcătură simbolică şi asumare existenţială a crucii, arta creştină ca expresie a libertăţii regăsite sau ca sublimare a aspiraţiei spre eliberare. Însăşi contemplarea Frumosului poate fi asumată ca artă, aceea de a recunoaşte - în totul şi în toate - lucrarea Sfântului Duh.

Programul festivalului: www.mitropolia.eu

duminică, 31 martie 2013

LA TVR, DESPRE EFECTUL CALCULATORULUI ŞI TELEVIZORULUI ASUPRA CREIERULUIDuminică seară, de la ora 22.50, Cătălin Ştefănescu ne invită la o discuţie despre unul dintre cele mai surprinzătoare fenomene ale societăţii mediatice şi consumatoriste – efectul calculatorului şi televizorului asupra creierului. Invitatul său la Garantat 100% din 31 martie, la TVR 1 şi TVR HD, este Virgiliu Gheorghe, cunoscut biofizician, cu o vastă experienţă în cercetare realizată în Statele Unite, cu numeroase volume publicate şi conferinţe susţinute la nivel internaţional.
Cum se schimbă conexiunile neuronale ale creierului – atât la copii, cât şi la adulţi – în funcţie de numărul de ore petrecute în faţa calculatorului sau a televizorului? Fiind foarte preocupat de studierea efectelor pe care presiunea tehnologiei şi media le exercită asupra omului contemporan, invitatul lui Cătălin Ştefănescu face cunoscute riscurile acestora asupra sănătăţii mentale a oamenilor, asupra succesului şcolar şi profesional al tinerilor, asupra vieţii familiilor din societatea modernă. De altfel, în cărţile şi conferinţele sale, Virgiliu Gheorghe încearcă să ofere soluţii practice la problemele constatate.
Biofizicianul Virgiliu Gheorghe este doctor în bioetică al Universităţii Aristotel din Tesalonic (titlul lucrării: „Televiziunea şi mijloacele video-audio ca factori în formarea etosului omului contemporan”), autor al volumelor de ştiinţă „Efectele televiziunii asupra minţii umane” (4 volume), „Pornografia — Maladia secolului XXI”, precum şi coordonator al secţiunii ştiinţifice a revistei „Familia Ortodoxă”.
 (www.tvr.ro)

miercuri, 27 martie 2013

BASARABIA. AȘA CUM A FOST. (II)

În vara anului 1949, sovieticii au deportat zeci de mii de români din Basarabia în Siberia. "Kurgan Oblast" este povestea Vioricăi Drucioc, care a fost ridicată de acasă pe 6 iulie 1949 și trimisă să trăiască tot restul vieții în regiunea Kurgan din Siberia. 
Documentarul a obținut premiul "Victor Iliu" la cea de-a 16 ediție a festivalului de film studențesc CINEMAIUBIT (3-6 decembrie 2012). 
Filmul este subtitrat în franceză și engleză.

vineri, 22 martie 2013

DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI RESTRICȚIONEAZĂ ACCESUL MINORILOR LA EXPOZIȚIA "CADAVRE JUPUITE"


Direcția pentru Protecția Copilului din cadrul Ministerului Muncii recomandă ca accesul copiilor cu vârsta sub 12 ani la expoziţia "The Human Body" ("Cadavre jupuite", n.m.) care va fi deschisă începând de mâine la Muzeul Antipa, să fie permis doar în cazul acompanierii acestora de către părinţi sau reprezentanţi legali: 
“Urmare memoriului pe care l-aţi adresat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Protecţia Copilului cu privire la consecinţele pe care le-ar putea avea asupra copiilor vizitarea expoziţiei „Human Body", ce urmează a fi deschis la muzeul Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa", apreciem ca necesare următoarele precizări:
Deschiderea acestei expoziţii a adus în prim planul opiniei publice diferite opinii cu privire la exponatele pe care aceasta le conţine, în contextul în care au apărut tot mai multe întrebări cu privire la posibilul impact pe care acestea l-ar putea avea asupra vizitatorilor copii.
Copiii, potenţiali vizitatori ai expoziţiei respective, diferiţi ca vârstă, structură psihologică, personalitate, experienţe emoţionale şi grad de instruire, vor percepe în mod diferit exponatele şi vor avea propriile reacţii şi opinii faţă de acestea, funcţie de impactul vizual pe care acestea le pot produce asupra lor, de ambientul expoziţiei dar şi de aprecierile adulţilor care le sunt alături. Adulţii pot induce pe de o parte reacţii pozitive asupra copiilor prin accesibilitatea şi deschiderea cu care privesc şi explică semnificaţia acestor exponate sau pot induce reacţii negative copiilor, în situaţia în care îşi manifestă reactiv propriile angoase şi trăiri.
În aceste condiţii, apreciem că pentru copiii cu vârsta sub 12 ani, care sunt dezvoltaţi diferit şi insuficient pentru o adaptare adecvată, cu fragilităţi şi vulnerabilităţi divers evidenţiate și cunoscute, ar putea exista riscul dezvoltării unei stări de anxietate conjuncturală cu eventuale consecinţe ulterioare psihoemoţionale în urma vizionării unor astfel de exponate.
Mai mult, în evaluarea acestei situaţii instituţia organizatoare va trebui să aibă în vedere şi dispoziţiile art. 5, al. (2) şi art. 31 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, potrivit cărora "(2) Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia", precum şi faptul că orice copil "are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială".
Având în vedere aceste aspecte precum şi faptul că „Anatomia umană" este una dintre disciplinele de studiu din ciclul gimnazial, care este predat începând cu clasa a VII-a, vom recomandă ca accesul copiilor cu vârsta sub 12 ani la expoziţie să fie permis doar în cazul acompanierii acestora de către părinţi sau reprezentanţi legali.
Menţionăm, de asemenea, că instituţia noastră va transmite un punct de vedere similar atât Ministerului Culturii cât şi Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa", care găzduieşte această expoziţie, recomandând acestora luarea în considerare a propunerilor de mai sus şi adoptarea măsurilor de rigoare care se vor impune în acest sens."

Iată și semnalele trimise către D.P.C.: 

18.03.2013: “Vă informăm că Liga de Utilitate Publică se alatură demersului semnalat de Asociația Provita cu privire la gravele probleme de conștiință pe care le ridică expoziția "The Human Body" care se va deschide pe 22 martie la Muzeul Antipa din București.
Scrisoarea deschisă la care facem referire se află postata pe internet la adresa:  www.culturavietii.ro
Va atașăm de asemenea și alte imagini care, credem, demonstrează mai degrabă caracterul profanator decât cel științific al manifestării.
Ca urmare, vă solicităm să interziceți accesul elevilor (minorilor) în aceste săli de expoziție - așa după cum stiți Muzeul Antipa este o locație vizată de părinți, elevi și profesori mai ales în cadrul programului "Săptămâna altfel".  Prezența minorilor la această manifestare (mai ales a celor din ciclul primar și gimnazial) ar putea produce tulburări mentale grave, cu efecte inimaginabile și de durată. “

și 

19.03.2013: “Bună ziua. Revin și cu argumentele știintei în legatură cu solicitarea noastră de ieri de a interzice accesul minorilor la manifestarea “The Human Body” care este programată să se deschidă peste trei zile, adica vineri 22 martie. 
Veți găsi mai jos punctul de vedere al unui psiholog, Diana Ioaneș: “Am avut la cabinet deseori copii care au avut de suferit după ce au fost duşi la înmormântarea unei rude şi care au dezvoltat o simptomatologie anxioasă – stări de nelinişte, de plâns, frică – se poate ajunge chiar şi la fobie faţă de cadavre sau tulburări obsesionale. Cei care vor merge la expoziţie pot avea stări de vomă, dureri de cap, stări de nelinişte, plâns, depresie, tristeţe. Copilul nu poate procesa percepţia, nu poate identifica ce l-a marcat”.


Vă reamintim că marți, 21 aprilie 2009, justiția franceză a interzis această expoziție în Franța, dispunând închiderea ei, la solicitarea a două dintre cele mai importante organizații non-guvernamentale care luptă pentru drepturile omului. 


sau


În ceea ce ne privește, solicitarea nu se referă decât la protecția minorilor (după cum au declarat gazdele "manifestării științifice", accesul este gratuit pentru copiii până la vârsta de 7 ani!!!). 
Bineințeles că am saluta o decizie similară cu cea franceză, care nu ar face altceva decât să evidențieze o stare de normalitate în societatea românească: Statul își protejează proprii cetățeni, în special inocența copiilor noștri. 
Cu stimă, R.U. “Nu am primit până acum niciun răspuns de la celelalte instituții care au abilități în legătură cu această manifestare publică dementă: Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Poliția Capitalei, Primăria Sectorului 1. 
Totodată este necesar un punct de vedere al Bisericii Ortodoxe Române dar și al celorlalte culte religioase din România cu privire la aspectul profanator al expoziției. Și, de ce nu, al Ambasadei Chinei la București. 

marți, 5 februarie 2013

MĂRTURISITORUL IOAN IANOLIDE, COMEMORAT LA PARIS

Este tipul de manifestare care ar trebui să aibă loc, deopotrivă, în fiecare școală și în fiecare parohie. Este a patra conferință organizată de către Departamentul Cultural al Mitropoliei Românești de la Paris, o acțiune realizată cu dragoste și jertfă deopotrivă, dedicată de această dată lui Ioan Ianolide. Primele întâlniri au fost închinate memoriei altor trei mari personalități ale rezistenței ortodoxe anticomuniste: Mircea Vulcănescu, Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa și Valeriu Gafencu, iubitul său frate întru Hristos. Să reținem (pentru calendarul nostru ortodox) că astăzi (5 februarie) se împlinesc 27 de ani de când mărturisitorul Ioan a trecut în Țara Sfinților Români.Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părintelui Mitropolit Iosif, sâmbătă 9 februarie 2013, va continua ciclul de conferinţe comemorative "Martor", dedicat martirilor mărturisitori din temniţele comuniste. Programul întregii zile va fi consacrat memoriei lui Ioan Ianolide, celui care a fost prietenul de suferință și rugăciune, precum și biograful lui Valeriu Gafencu (sfântul închisorilor).
După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Iosif va oficia parastasul de veşnică pomenire pentru Ioan, mort la 5 februarie 1986 și va deschide ziua comemorativă.
Alături de Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide a luptat pentru apărarea credinţei ortodoxe, făcând parte din grupul misticilor (nume dat chiar de Securitate) din temnița Aiudului și mai tarziu din cea de la Târgu Ocna.
După ieșirea din pușcărie, într-o atmosferă unde domnea frica și teroarea, scrie cartea memoriilor, predanie a mărturisitorilor români din inchisori: "Intoarcerea la Hristos -- document pentru o lume nouă" (ediție îngrijită la mănăstirea Diaconești, editura Christiana), ascunzându-și, de altfel, manuscrisul de frica Securității. El însuși se destăinuie cititorilor : "Am scris aceste pagini tensionat de frică...dar nu pot muri fără a mărturisi tuturor oamenilor, cinstit și obiectiv, cele ce am trăit, am văzut și am suferit..."

Invitați: foști deținuți politici Pr. Nicolae Ioan Bordașiu (Biserica Sf. Silvestru din București), Marcel Petrișor (scriitor) și Dionisie Stoenescu (medic).

Locul de desfășurare: Cripta Puțului -- Parohia Sf. Parascheva și Sf. Genoveva (biserica St. Sulpice, 35 rue Saint-Sulpice, 75006 Paris, M 4 St. Sulpice, St. Placide).

Mediatorul evenimentului va fi părintele Emilian Marinescu.

Mai multe informații: www.mitropolia.eu


luni, 4 februarie 2013

UN PREOT ORTODOX BLOCHEAZĂ O ACȚIUNE DE PROPAGANDĂ HOMOSEXUALĂ ÎNTR-O GRĂDINIȚĂ DIN SF. GHEORGHE

Ce să mai adaug la scrisoarea primită vineri seara de la părintele Ciprian Staicu, consilier cultural al Episcopiei Covasnei si Harghitei? Că omul sfințește locul. Și că Biserica are (încă) jertfelnici slujitori, iubitori de țară și de Hristos. 
Vă amintiți lipsa de reacție a laicatului ortodox (cu câteva excepții), când majoritatea școlilor din România au "sărbătorit" halloween -ul? Peste o lună a fost "Sfântul Andrei". Apoi, Ziua Națională. Nefiresc, dar adevărat: nu a existat nicio preocupare în instituțiile noastre de învățământ pentru a cinsti, cum se cuvine, aceste sărbători. Doar sporadic, în școlile în care profesorii și-au înțeles (și) menirea lor apostolică.
Biruința părintelui Ciprian nu este doar împotriva păcatului, ci și împotriva ipocriziei și a relei-credințe (nu mă refer doar la directoarea grădiniței, d-na Bartok, de la gradinita Csipike din Sfântu Gheorghe, ci și la acele persoane care au format acest lanț al slăbiciunilor care ar fi putut perverti sufletele acelor copii, cadre didactice care au stat nepăsătoare în fața acestei inițiative "haioase" de propagandă gay, de la educatoare până la inspectorul de profil).


 
Doamne ajută!
Azi, când am luat-o de la grădiniţă pe fiica mea de 6 ani, mi-a spus că marţea viitoare - ca primă zi a unei perioade de 4 zile puse sub sloganul Să fiu altcineva – li s-a propus să vină, cine vrea, îmbrăcat astfel: fetele băieţeşte şi băieţii cu fustiţe şi rochiţe. Adică travestiţi.
Am vorbit imediat cu educatoarea, care a spus că e mai mult o glumă. Apoi am sunat-o pe directoarea, unguroaică, şi ea mi-a spus că s-a hotărât să se facă aşa, cu acordul părinţilor. Minciună, căci reprezentantul părinţilor copiilor din grupa fiicei mele nu ştia nimic. I-am spus doamnei directoare că sunt împotrivă şi consider o propagandă homosexuală expunerea, chiar şi la nivelul vizual, a copilului meu la propagandă de travestiţi, mai ales când e făcută de bieţii copii ca şi cum ar fi o joacă, ceva interesant. Căci, nu, mai greu e până se obişnuieşte lumea cu ideea, apoi …
Am ameninţat-o că dacă nu îşi retrage iniţiativa respectivă, o voi da în judecată, ca om care atentează la sănătatea morală a copilului meu, pe care, cu soţia mea, l-am crescut fără televizor, în frică de Dumnezeu şi cu multă dragoste.
Am vorbit şi cu o judecătoare pentru a vedea ce opţiuni de acuzare am. Ea s-a interesat şi mi-a spus că NICI UNA pe linie penală. Adică pederaştii au epurat din Constituţia României tot ceea ce putea să îi oprească, iar acum au lansat atacul, sub streaşina - culmea nesimţirii - Muzeului Ţăranului Român, unde ar trebui să se păstreze vii valorile reale ale poporului român: cinstea, castitatea, bunul simţ, respectarea aproapelui, ascultarea de voia lui Dumnezeu etc.
În seara asta am ieşit la predică şi am spus toate acestea, ca oamenii să ştie, îndemnându-i să se roage – Doamne, surpă lucrarea duhurilor rele şi a celor ce le slujesc. Şi să nu stăm cu mâinile în sân, să ne apărăm copiii, să fim ca leii care împrăştie toate hienele care ne atacă familia.
Însă scandalul tot a fost bun - educatoarea şi directoarea, probabil şi la îndemnul inspectoarei cu care am vorbit între timp, au anulat cu totul iniţiativa, carnavalul va începe numai de miercuri, marţi va fi o zi obişnuită.
Deci, fraţi creştini, se poate. Să nu ne fie frică. Niciodată, în nici o împrejurare. Hristos e alături de noi. Strigaţi din toate puterile după ajutorul Lui, daţi pe faţă toate uneltirile pederaştilor, fiţi ca leii care îşi apără puii. E datoria noastră de taţi, mame, părinţi duhovniceşti, creştini ai acestui neam.
De aici din Sf. Gheorghe, Covasna, cu urări de bine pentru luna aceasta pentru toţi cei care gândesc româneşte, în calitate de tată şi de om cu bun simţ
Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 
Preşedintele Asociaţiei Prietenii Sf. Efrem cel Nou
1 februarie 2013

miercuri, 30 ianuarie 2013

PRIMA REACȚIE A MAI MULTOR O.N.G. - URI CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA M.T.R. LA O ACȚIUNE DE PROPAGANDĂ HOMOSEXUALĂ

Numele Muzeului Țăranului Român (și implicit al celor care l-au fondat
și l-au păstrat cum se cuvine) este pângărit de organizatorii unui festival
 care promovează valori anticreștine și antiromânești:
 http://accept-romania.ro/luna-lgbt/
DOMNULUI DIRECTOR AL MUZEULUI ȚĂRANULUI ROMÂN

Stimate domnule director Virgil Ștefan Nițulescu,

Am luat notă de faptul că Muzeul Țăranului Român urmează să găzduiască, în cursul lunii februarie a.c., manifestări legate de „Luna Lesbienelor, Homosexualilor, Bisexualilor si Transexualilor". Asistăm la o nefastă propagandă homosexuală, care dorește să se impună ca normalitate în opinia publică. Este, in fond, un act de reeducare publică a tinerilor mai ales, semănând în mod flagrant cu modul de propaganda totalitară, folosind doar expresii modificate, cum este aceea a „discriminării pozitive”; a acuzațiilor de „instigare la ură” etc. În același timp se diabolizează cei care nu sunt în acord cu ideologia acestor minorități sexuale care își promovează forțat în societate pseudo-valorile. În acest sens, a fost deschis chiar și un site deschis delațiunii publice (http://raporteaza.ro/). În exercițiul de propagandă sunt implicate ambasade, institute culturale și fundații străine care doresc impunerea unor valori străine de cele creștine, tradiționale. Adică exact ceea ce conține și susține muzeul pe care îl conduceți.
Ethosul tradițional, mărturisit în prima expunere a muzeului de către cel care a renăscut acest muzeu, este axat pe Cruce: „Noi facem aici un gest public, simţim nevoia să afirmăm CRUCEA într-un moment cum este cel prezent. A opta pentru această temă este, cum ziceam, o mărturisire. Înseamnă să reafirmi omniprezenţa crucii, importanţa şi puterea ei în ziua de astăzi, într-o lume rătăcită, secularizată şi îndrăcită de multe ori.”, a afirmat Horia Bernea. În jurul acestei axe primordiale a satului românesc s-au adăugat organic toate celelalte săli de expunere.
Pentru noi, ideea de “țăran” și de “român” are o semnificație profundă, pe care am înțeles-o și datorită celui care a fondat muzeul după anii comunismului, regimul în care se dorea desființarea satului tocmai ca depozitar al unor valori incompatibile cu ideologia. Prin alăturarea impură între propaganda homosexuală și MȚR, se dorește o maculare simbolică a imaginii acestuia și prin conținut – incompatibil cu viziunea tradițională a românului – și prin folosirea sălii cu numele fondatorului, studioul Horia Bernea.
Nimeni nu doreste o stigmatizare a homosexualilor. În intimitatea omului nu are nimeni voie să-și impună voința, atâta vreme cât nu sunt lezate drepturile copiilor sau ale animalelor. Însă asistăm la un veritabil asalt propagandistic al homosexualității, pentru a face din acest act anormal, împotriva firii, unul care să fie impus ca normal în ochii opiniei publice. Prin acceptarea ca normală a homosexualității, vedem deja ce se întâmplă în țări așa-zis „mai avansate”: impunerea căsătoriei între persoane de acelasi sex, urmând chiar și adopția copiilor de către acestea. Menirea Muzeului Ţăranului Român este aceea de a promova spiritualitatea și implicit valorile tradiționale ale neamului românesc. În plan social, muzeul pe care îl conduceți vremelnic este o instituție publică, susținută din impozitele și taxele unei majorități creștine absolute în această țară. Atâta vreme cât o instituție publică cu valoare simbolică – MȚR – este pusă în slujba acestei ideologii, este atins chiar nucleul tare al acestui muzeu conceput de Horia Bernea: legătura permanentă a omului tradițional cu Hristos.
Asistăm astfel la o contagiune în plan simbolic absolut inacceptabilă. Întrucât doua facultăți trecute inițial ca partenere în programul lunii „Istoriei LGBT” , este vorba de Facultatea de Istorie și cea de Sociologie, s-au retras din acest proiect, vă rugăm, din considerentele deja expuse, să le urmați exemplul, păstrând neatinse renumele și mai ales spiritul Muzeului Ţăranului Român.
În speranţa reaşezării lucrurilor pe făgaşul firesc,

Semnează:
Alianţa pentru Demnitate Naţională – Preşedinte Iulian Capsali
Asociatia “Basarabii” – Preşedinte Eduard Dumitrache
Alianţa Familiilor din România – Director Bogdan Mateciuc
Liga Studentilor de la Universitatea Bucureşti
Asociaţia Mesterilor Populari din Moldova, Iaşi – preşedinte Marcel Lutic
Asociaţia Pro Vita Bucuresti – Preşedinte Bogdan Stanciu
Parohia Căueşti, Iaşi – Preot Paroh Bogdan Sârbu
Liga de Utilitate Publică – Preşedinte Rafael Udriște
Asociaţia Christiana – Preşedinte Prof. dr. Pavel Chirilă
Revista Orthograffiti
Asociatia Tinerilor Ortodocsi “Orthograffiti”
Asociaţia HRISDORIA – Preşedinte Augustin Câmpean Dorin
Asociatia Civică a Tinerilor Creştin Ortodocşi Români – Presedinte Bogdan Ivan
Asociaţia George Ogăraru pentru Cultură şi Sport – Vice Preşedinte Andreea Ogăraru
Fundaţia “Ion Gavrilă Ogoranu”
Asociatia “Bucovina Profundă” – Suceava
Fundatia „Sfintii Martiri Brancoveni” – Suceava
Revista “Familia Ortodoxa”
Asociaţia Predania
Fundatia “Sfanta Irina”
Asociația "Orante"

UPDATE:

- Participarea MTR la acțiuni civice de propagandă homosexuală pare să nu fie o întâmplare/eroare umană. Iată ce am primit pe facebook: "Asociația Cercul Studențesc "Floarea de foc" prin reprezentant Jercan Eugen-Ionuț - președintele asociației - subscrie scrisorii deschise pe care ați trimis-o Muzeului Țăranului Român pentru retragerea din parteneriatul privind organizarea "manifestării" "Luna istoriei LGBT".
Totodată vă aducem la cunoștință faptul că Muzeul Țăranului Român figurează printre partenerii ACCEPT în ceea ce privește organizarea GAY FEST 2012 - http://www.gay-fest.ro/parteneri/. Nădăjduim că demersul nu va rămâne fără răspuns. Doamne ajută!"


- Directorul MRT, V.S. Nitulescu amenință, într-o declaratie pentru digi24tv, cu Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Despre întinarea memoriei lui Horia Bernea, nimic. 

- Muzeul Țăranului Român, părtaș la propaganda homosexuală. Despre „muzeografia mărturisitoare” a lui Horia Bernea și sacrilegiul la adresa memoriei sale pe blogul Irinei Bazon: http://irinamonica.wordpress.com/about/