vineri, 19 decembrie 2008

"PRESA ORTODOXĂ" - REVISTĂ DE ATITUDINE ŞI INFORMARE.

Să fie într-un ceas bun! Doamne ajuta!
R.

Ce este şi ce vrea “Presa Ortodoxă”?
Presa Ortodoxă îşi propune să treacă realitatea în care credinciosul zilelor noastre trăieşte zi de zi prin filtrul perspectivei Adevărului, al ortodoxiei.
Considerăm că în aceste timpuri este în joc, după cum scria Mircea Vulcănescu în 1935, într-un text publicat în numărul pilot al revistei, nu doar existenţa unui stat, sau a unor valori, a neamului etc. ci se joacă însăşi condiţia omului, firea sa profundă, chipul şi asemănarea cu Dumnezeu.
Presa Ortodoxă, aşadar, îşi propune să abordeze realitatea imediată dintr-un punct de vedere ortodox. Se întâmplă atâtea în timpurile noastre, se vorbeşte de crize mondiale, de sisteme politice continentale (UE), de legi restrictive faţă de libertatea de exprimare sau de sisteme de control ce par a suprima libertăţile civile, se aud zvonuri de războaie şi câte şi mai câte. Ce să facă creştinul în faţa atâtor evenimente? Să le ignore? Sau să se lase dus (şi manipulat) de ritmul ameţitor al mediilor de informare care tratează realitatea în mod interesat?
Credem că “tactica struţului”, anume, de a eluda realitatea prin tot felul de subterfugii şi pretexte, este deosebit de păguboasă şi poate duce chiar la pierderea vieţii duhovniceşti. Şi ne aducem aminte de Cuvântul cel Veşnic: Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi. (Luca 17, 33). În schimb, găsim puterea de a privi realitatea aşa acum este, oricât de întunecată, neaplicându-i farduri, nu în noi înşine sau în priceperea noastră, ci în Dumnezeu, Izbăvitorul nostru.
Presa Ortodoxă este o revistă de informare şi atitudine cu apariţie bilunară.
Revista se adresează publicului creştin şi nu numai, având o abordare largă şi deschisă asupra realităţilor contemporane.


Îndemn la împreună-lucrare!
Presa Ortodoxă este o iniţiativă a oamenilor din Biserică pentru Biserică.
Publicaţia are un caracter misionar, bazându-se pe dorinţa credincioşilor de a participa la această lucrare a cuvântului.
Lansăm invitaţia tuturor celor care au darul sau fac jertfa transmiterii cuvântului care zideşte.
De altfel, avem încredinţarea, tot mai mult, că rezistenţa noastră, a credincioşilor, poate avea o şansă în faţa acestui tăvălug al lumii doar în măsura în care reuşim să avem legături vii, personale, comunitare şi autonome faţă de tot ce înseamnă structurile oficiale existente.

Ce publică Presa Ortodoxă?
Conţinutul publicaţiei este dinamic şi flexibil, având însă câteva direcţii constante ce vor fi aprofundate în fiecare număr.
Direcţiile de aprofundare din Presa Ortodoxă sunt:
• evenimentele şi tendinţele actuale din Biserică.
• evoluţiile majore din economia şi politica globală
• legislaţiile şi valorile anti-creştine promovate de diferite sisteme de putere
• ingineria socială, controlul populaţiei, politicile de planificare şi educaţie sexuală
• şcoala, educaţia copiilor, familia contemporană, psiho-pedagogie etc.
• sănătatea omului contemporan: cauzele bolilor, experimentele medicale, “mitologii” şi falsuri promovate drept ştiinţă, etc.

Cuprinsul numărului semnal din “Presa Ortodoxă”
- Întâmpinare către cititor
- Editorial
- Fericitul Martir Mircea Vulcănescu. Gânduri de Crăciun – articol care reuneşte câteva rânduri de o mare simţire creştinească dar şi de o nelinişte cutremurătoare faţă de direcţia în care merge lumea, în ajunul unui Crăciun al timpului nostru.
- Cum pregăteşte CERN-ul Apocalipsa – O analiză care dă în vileag rădăcinile gnostice şi, de altfel, demne de literatura S.F. de duzină ce stă la baza „experimentului de la Geneva”, experiment ce îşi propune să găsească nimic mai puţin decât „particula lui Dumnezeu”.
- Instituţionalizarea reeducării românilor prin I.C.R. – Experimentul Piteşti folosea, pe lângă violenţa fizică şi groaznice torturi morale, prin înscenarea unor blasfemii şocante cu deţinuţii ca „actori” sau „spectatori”. La 18 ani de la strigătul „Vom muri şi vom fi liberi”, un Institut care se pretinde reprezentativ pentru cultura română propagă, pe bani publici, coşmarurile hulitoare ale torţionarilor din Piteşti, acum în formă de „artă”...
- Iuda sau despre omul european ateu – Figura lui Iuda spânzurat şi asumat de unul din „artiştii” expoziţiilor blasfematoare propagate de ICR este o figură întoarsă pe dos a martiriului şi jertfei. Este „jertfa” satanei... Articolul tratează bolnava identificare cu Iuda a „omului european”.
- Hristos încă mai are răbdare cu noi – Un text din Proloage care ne dă înţelegerea îndelungii răbdări a lui Hristos.
- Criza ca pretext pentru o guvernare mondială – Ce se ascunde în spatele planurilor de „reconstrucţie” financiară şi la ce ne putem aştepta de la această mult-discutată criză mondială? O analiză lucidă şi succintă a câtorva mecanisme şi direcţii decriptate din evenimentele şi declaraţiile liderilor politici „mondiali”.
- Parlamentul European şi Turnul Babel – Un fragment antologic din scrierile Sf. Nicolae Velimirovici, profetic în descrierea amalgamului „demn” de Turnul Babel al construcţiilor şi sistemelor europene.
- Obama - repetiţie pentru liderul mondial ce va veni – Barack Obama nu este doar încă un preşedinte american. Reacţiile unor comentatori, declaraţiile unor lideri politici, isteria populară creată în jurul personajului, anunţă ca Obama este parte a unei repetiţii scenice de mare amploare pentru pregătirea apariţiei unui lider mondial.
- Cauzele cancerului – O analiză obiectivă şi introductivă pentru o temă ce va fi constant abordată în revista P.O.: cauzele cancerului şi a altor boli care fac ravagii în zilele noastre.
- Dragostea doamnei Albright (sau despre cum se sterilizează poporul român) – Campania cu vaccinul controversat Gardasil a fost impusă de autorităţile române în urma unui lobby efectuat la cel mai înalt nivel. Articolul descrie implicaţiile mai puţin cunoscute ale campaniei de vaccinări în masă.
- De ce nu putem crede în Gardasil - O analiză detaliată a efectelor adverse, ţinute la „secret” de autorităţile de stat.
- Despre români şi România cu p. Dionisie duhovnicul - Părintele Dionisie de la Colciu priveşte îndurerat, de la înălţimea Sfântului Munte Athos, zbaterea neamului său în ghearele stăpânitorului acestei lumi...
- Actualitatea religioasă - Dintre subiectele atinse enumerăm: interviul acordat de mitr. Nicolae Corneanu publicaţiei italiene Il Regno; moartea patriarhului Alexie al Rusiei şi mizele alegerii noului patriarh ş.am.d.
- Actualitatea laică - Dintre subiectele abordate: ultimele evoluţii înregistrate în campania de vaccinare cu Gardasil; cum se pregăteşte, la nivel internaţional, o legislaţie care promovează eutanasia ş.a.m.d.

Cine editează "Presa Ortodoxă"?
Revista este editată de Asociaţia Pentru Apărarea Familiei şi Copilului, cu sprijinul următoarelor asociaţii::
- Asociaţia “PRO VITA pentru născuţi şi nenăscuţi”
- Asociaţia Logos
- Şcoala Brâncovenească
- Asociaţia Ortodoxă Prologos
- Asociaţia Prietenii Muntelui Athos
- Asociaţia Brâncoveanu
- Asociaţia Arsenie Boca
- Asociaţia Metamorfosis
- Asociaţia Filantropică Medicală Christiana
- Asociaţia Dascălilor din România
- Predania


Grupul redacţional
Redactor şef: Mihai Cristea
Redactori: Ioan Bucur, Petru Molodeţ-Jitea
Reporter: Mircea Constantinescu
Layout & DTP: Radu Hagiu


Contact
Dacă doriţi să colaboraţi la Presa Ortodoxă, puteţi contacta grupul redacţional la adresele de e-mail: presa.ortodoxa@gmail.com, presa.ortodoxa@yahoo.com
Abonamente: Presa Ortodoxă oferă, pentru cei care se abonează începând cu primul număr al revistei din ianuarie 2009, posibilitatea unui abonament de 40 RON pentru următoarele 12 numere ale revistei. Pentru abonare, trebuie să trimiteţi un e-mail la presa.ortodoxa@gmail.com, cu subiectul pentru abonare, în cadrul căruia să scrieţi clar adresa şi codul poştal. Plata se face ramburs, începând cu primul număr ce vă va fi livrat.
Reiterăm invitaţia la împreună-lucrare pentru toţi cei care vor să colaboreze cu Presa Ortodoxă, fie ca autori de articole cât şi ca „distribuitori” ai publicaţiei în cadrul comunităţilor.

luni, 15 decembrie 2008

BURSELE FUNDAŢIEI „MITROPOLITUL BARTOLOMEU”

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” va acorda, prin concurs, începând cu semestrul al doilea (1 martie 2009) al anului şcolar 2008-2009 un număr de 17 burse destinate elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, repartizate după cum urmează:
· 6 burse pentru elevi - 300 lei/lună
· 6 burse pentru studenţi - 300 RON/lună
· 3 burse de cercetare pentru masteranzi - 350 RON/lună din domeniile Teologie, Medicină şi Ştiinţele Naturii
· 2 burse de cercetare pentru doctoranzi - 500 RON/lună din domeniile Teologie şi Medicină.
Calendarul desfăşurării concursului:
· 10 Februarie 2009, ora 12, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca; P-ţa Avram Iancu, 18)
· 14 Februarie 2009: afişarea rezultatelor
· 15 Februarie 2009: contestaţii şi afişarea rezultatelor finale

Condiţiile de participare, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director şi publicat pe situl Fundaţiei la www.fundatiabartolomeu.ro.

Pr. Bogdan Ivanov
Administratorul Fundaţiei

duminică, 7 decembrie 2008

DAN PURIC LANSEAZĂ "ALEGEŢI"

COMUNICAT DE PRESĂ


Exemplară conştiinţă creştină a societăţii civile, cunoscut regizor şi actor, autor al volumului "Cine suntem", vândut în peste 70 000 de exemplare, Dan Puric lansează primul său DVD video: "Alegeţi".

Tendinţa continuă a poporului român de a se balansa între Est şi Vest, de a împăca într-un conţinut şi într-un mod unitar de viaţă componentele atât de variate ale Occidentului şi Orientului a făcut ca spiritul românesc să se caracterizeze printr-un echilibru de o maximă amplitudine din punct de vedere al conţinutului şi de o elasticitate nemaiîntâlnită din punct de vedere formal. Acestui echilibru dinamic, de permanentă sinteză, elastic în formă şi profund în conţinut, îi suntem făcuţi părtaşi prin această videogramă, mostră hologramă, semnată Dan Puric.

Echilibrul românesc nu e un echilibru al mediocrităţii. Chiar dacă soluţia aleasă pare cea mai simplă, cea mai puţin spectaculoasă, simplitatea aceasta cuprinde în ea cumpăna între luarea în considerare a o mulţime de posibilităţi. Dan Puric evocă şi exprimă memoria acestui echilibru axiologic, ca acces la o mulţime de posibilităţi creative şi valorizatoare, descoperit de simplitatea alegerii dimpreună cu el.

Dan Puric subscrie, exemplificând şi în această videogramă ce se lansează în premieră, afirmaţiei părintelui Dumitru Stăniloae, care spune că românul se caracterizează printr-o mare fluiditate a stărilor sufleteşti, că iubeşte umorul în toate împrejurările şi că umorul e discursul cel mai eficace al românului, pentru întărirea fraţilor săi la lupta cu greutăţile, cu duşmanul, lipsa de umor resimţind-o aproape ca pe un defect moral şi ca pe o lipsă de graţie şi de putere.

El, Dan Puric, tonifică destinzând şi destinde tonifiind, relevându-ne, în acest chip spontan, credinţă, luciditate, creativitate, forţă şi atitudine de structura stâncii, ce ne cheamă şi ne îndeamnă pe fiecare să alegem să fim.

Pentru Dan Puric, Hristos este alegerea, El este stânca vieţii pe care s-a întemeiat Biserica şi pe care au nesocotit-o ziditorii, este stânca pe care, după cuvântul Scripturii, dacă va cădea cineva, îl va sfărâma, iar pe care va cădea ea îl va spulbera.

"Alegeţi" se va lansa luni 8 decembrie, la ora 19,30, într-o conferinţă de presă, în cadrul unui eveniment special, care va avea loc la Sala Rapsodia, strada Lipscani, nr. 53.

joi, 4 decembrie 2008

FORUL ORTODOX ROMÂN susţine acţiunile de contestare în instanţă a Ministerului Sănătăţii Publice privind vaccinarea fetiţelor de clasa a IV-a

Comunicat de presă

Forul Ortodox Român (F.O.R.), structura federativă a asociaţiilor creştinilor ortodocşi din România, susţine Sindicatul Independent al Juriştilor din România în acţiunea judecătorească pentru stoparea programului de vaccinare în masă a fetiţelor de clasa a IV-a, până la prezentarea de către Ministerului Sănătăţii Publice a Raportului Final privind testele vaccinului.
Protestul F.O.R. este în conformitate cu concluziile conferinţei de presă din data de 25.11.2008 de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, la care au participat Asociaţia Christiana prin Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Asociaţia T.A.T.A. prin preşedinte Bogdan Draghici, medicul pediatru Arina Demian Popescu, în acord cu studiile, articolele şi luările de poziţie din presă ale Conf. Dr. Geza Molnar, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, Dr. Christa Todea Gross, Dr. Rareş Simu - medic specialist alergolog, imunolog.
De asemenea F.O.R. susţine şi cererea de suspendare a programului de vaccinare formulată de Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar.
Orice persoană vătămată, părinte ori tutore al copilului vaccinat poate interveni în acţiunea judecătorească apărându-şi drepturile încălcate, contactând oricare din forurile contestatare.

Consiliul de coordonare al F.O.R.

FORUL ORTODOX ROMAN (F.O.R.) cuprinde organizaţii, fundaţii, asociaţii şi persoane publice din întreaga ţară:
AZEC - Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini
FEDERAŢIA "PROVITA"
FUNDAŢIA SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI
ASOCIAŢIA "ROST"
www.forul.ro
mail : forulortodoxroman@gmail.com

marți, 2 decembrie 2008

ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA VOT ÎN CAZUL CETĂŢENILOR ROMÂNI BASARABENI CU DOMICILIUL ÎN BASARABIA (R. MOLDOVA)

Dreptul la vot al cetăţenilor români basarabeni, care au domiciliul în Rep. Moldova a fost încălcat astăzi 30 noiembrie 2008, prin refuzul comisiilor de la cele 4 secţii de votare din Chişinău de a le permite să voteze pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor din Circumscripţia 43.
Legea electorală, nr.35/2008, nu precizează care este actul cu care se poate face dovadă domiciliului/reşedinţei în "străinătate" - nici la art.8, nici în dicţionarul de termeni de la art.2 şi nici în restul prevederilor legale. Dacă legea nu distinge, nu puteau distinge nici birourile electorale, deci nu puteau să restrângă dreptul de vot, care este un drept fundamental. Procedând altfel, Birourile electorale, central, de circumscripţie, al secţiei de votare, au greşit grav, vina aparţinând şi Guvernului pentru lipsa de reglementări clare.
Se ştie bine că potrivit unei practici extinse la nivel internaţional, în afară de actul de identitate emis de autorităţile române cu menţiunea expresă a domicilului/reşedinţei, persoana în cauză poate face dovadă domiciliului/reşedinţei şi cu actul emis de autoritatea centrală/locală din statul respectiv.
Altfel spus, cetăţenii români basarabeni care puteau demonstra şi cu buletinul emis de autorităţile Rep. Moldova că au domiciliul în Rep. Moldova, puteau vota la secţiile de votare din Chişinău, nr.118, 119, 120, 121.
Mai mulţi analişti basarabeni cât şi observatorul Oficiului pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului, acreditat la Chişinău, au arătat că au fost excluşi de la vot cca jumătate din persoanele cu drept de vot care s-au prezentat astăzi la secţiile de votare.
La orele 19,00, în cele 4 secţii de votare din Chişinău (Ambasada şi Consulate) votaseră cca 2000 de basarabeni.
(Comunicat de presă primit pe e-mail de la av. Antonie Popescu)