luni, 21 aprilie 2014

MINUNATA FIRE A LUCRURILOR DE A FIViața unui om se ţese pe temelia întâmplărilor prin care a trecut şi a întâlnirilor esenţiale de care a avut parte. Existenţa unui artist este ritmată însă de felul în care a privit lumea şi a reuşit să transforme această privire înţelegătoare în creaţie. Etapele devenirii pictorului Constantin Cioc se înşiruie precum filele unui manuscris, în care povestea se construieşte coerent în jurul a trei instanţe: obiectul, natura moartă şi figura umană. Ele se înlănţuie şi se pot substitui, pentru că toate îşi află izvorul într-o citire a universului sub imperativul luminii, pe care penelul o ajută să răzbată prin faldurile întunericului.

Constantin Cioc este un personaj în răspăr cu lumea contemporană, el curge în amonte, nu în aval, ca în uimitorul fenomen Pororoca. De aceea, nu poate fi pe deplin integrat în generația căreia i-ar aparține de drept. Pare a fi un personaj marginal, ex-centric, dar lucrul acesta nu trebuie înțeles nicidecum ca un defect, ci ca o calitate. Își asumă riscul de a fi el însuși, de a nu se mula după tipare străine, de a-şi urmări cu obstinaţie crezul lăuntric, trecând dincolo de mode și mondenități. E un pictor care pune pe pânză încleştarea luminii cu întunericul, conştient că numai în cheie ortodoxă prima poate câştiga, se poate impune retinei şi memoriei noastre afective.

A picta cu lumina interioară înseamnă a avea curajul de a recunoaşte la scenă deschisă, în faţa unei societăţi secularizate, care preţuieşte adesea nimicul sau nonsensul, că totul are un rost, că lumea însăşi este aşezată pe un temei şi că sensul vieţii şi al creaţiei este unul transcendent, care ni se ascunde şi ni se descoperă deopotrivă.

Constantin Cioc pictează aşa cum respiră, de aceea viaţa lui curge firesc între atelier şi sala de clasă în care le predă copiilor sau adulţilor, între montarea unei expoziţii şi explicarea tablourilor (pentru alţii sau pentru sine, în paginile jurnalului de atelier). Un destin în care fiecare virgulă este scrisă în culoare şi fiecare etapă a creaţiei devine o mărturisire de credinţă. (Cristina Bogdan)


DOCUMENTARELE TVR: "MINUNATA FIRE A LUCRURILOR DE A FI" /TVR2 și TVRHD, 20 aprilie 2014 (de Învierea Domnului)/ Un film de: Bogdan Pîrlea și Rafael Udriște/ Imaginea: Ion Cristodulo/ Lectura textului: Constantin Lupescu/ Producător: Ioana Mureșan/ Hristos a înviat!

joi, 17 aprilie 2014

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI "TEOLOGRAFII. SEMNĂTURI, SEMNE, SEMĂNĂTURI" - CONSTANTIN CIOCTrei litere, C, T, N, desprinse din prenumele pictorului Constantin Cioc devin în meta-limbajul vizual pus în scenă de căutările artistului, întruchipări ale liniilor esenţiale ale desenului - curbă, dreaptă şi frântă. Resemantizarea semnelor grafice, abstracte în sine, le-a conferit aerul nobil al literelor de lege, prin combinarea cărora este rescrisă istoria sensului pe care l-a introdus şi perpetuat în lume Întruparea hristică. Obiectele şi desenele ţesute pe temelia trigramei pictorului sugerează întortocheatul drum interior, parcurs pentru a converti teofaniile din icoanele praznicelor împărăteşti în teolografii personale.
Sub zodia semnului identitar (semnătură, pe de o parte, şi semănătură în sensul seminţei care moare pentru a germina în adânc, pe de altă parte), Constantin Cioc deschide fereastra către o realitate privită astăzi iconoclast şi condamnată nu la distrugere, ci la moartea simbolică a ignorării: imaginea bizantină.
Adevărate fraze plastice, secvenţele vizuale vor putea fi desluşite şi prin lectura textelor-mărturie, care, de la înălţimea portativelor-tetrapod, vor invita simultan la interpretare şi la transmiterea orală a mesajului.
Deschisă în perioada 10 aprilie - 6 mai 2014, la galeria Atelier 03002, expoziţia Teolografii. Semnături, semne, semănături va reaminti privitorului că artistul scrie cu sine însuşi, pecetluindu-şi creaţiile cu numele şi sângele său.

Cristina Bogdan, curatorul expoziției

Organizator: ATELIER 030202/ Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO - Adolescenţii, Asociaţia Euro CulturArt/ Sponsor: Murfatlar România SA/ Parteneri media: Agentiadecarte.ro, Radio România Cultural, Senso TV, TV City, Cultura, ArtClue, Revista ARTA Modernism.ro/


Universul Credintei, TVR1, 13 aprilie 2014
asistent imagine: Alexandru Zugravu
director de imagine: Ion Cristodulo
redactor: Rafael Udriste