vineri, 19 decembrie 2008

"PRESA ORTODOXĂ" - REVISTĂ DE ATITUDINE ŞI INFORMARE.

Să fie într-un ceas bun! Doamne ajuta!
R.

Ce este şi ce vrea “Presa Ortodoxă”?
Presa Ortodoxă îşi propune să treacă realitatea în care credinciosul zilelor noastre trăieşte zi de zi prin filtrul perspectivei Adevărului, al ortodoxiei.
Considerăm că în aceste timpuri este în joc, după cum scria Mircea Vulcănescu în 1935, într-un text publicat în numărul pilot al revistei, nu doar existenţa unui stat, sau a unor valori, a neamului etc. ci se joacă însăşi condiţia omului, firea sa profundă, chipul şi asemănarea cu Dumnezeu.
Presa Ortodoxă, aşadar, îşi propune să abordeze realitatea imediată dintr-un punct de vedere ortodox. Se întâmplă atâtea în timpurile noastre, se vorbeşte de crize mondiale, de sisteme politice continentale (UE), de legi restrictive faţă de libertatea de exprimare sau de sisteme de control ce par a suprima libertăţile civile, se aud zvonuri de războaie şi câte şi mai câte. Ce să facă creştinul în faţa atâtor evenimente? Să le ignore? Sau să se lase dus (şi manipulat) de ritmul ameţitor al mediilor de informare care tratează realitatea în mod interesat?
Credem că “tactica struţului”, anume, de a eluda realitatea prin tot felul de subterfugii şi pretexte, este deosebit de păguboasă şi poate duce chiar la pierderea vieţii duhovniceşti. Şi ne aducem aminte de Cuvântul cel Veşnic: Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi. (Luca 17, 33). În schimb, găsim puterea de a privi realitatea aşa acum este, oricât de întunecată, neaplicându-i farduri, nu în noi înşine sau în priceperea noastră, ci în Dumnezeu, Izbăvitorul nostru.
Presa Ortodoxă este o revistă de informare şi atitudine cu apariţie bilunară.
Revista se adresează publicului creştin şi nu numai, având o abordare largă şi deschisă asupra realităţilor contemporane.


Îndemn la împreună-lucrare!
Presa Ortodoxă este o iniţiativă a oamenilor din Biserică pentru Biserică.
Publicaţia are un caracter misionar, bazându-se pe dorinţa credincioşilor de a participa la această lucrare a cuvântului.
Lansăm invitaţia tuturor celor care au darul sau fac jertfa transmiterii cuvântului care zideşte.
De altfel, avem încredinţarea, tot mai mult, că rezistenţa noastră, a credincioşilor, poate avea o şansă în faţa acestui tăvălug al lumii doar în măsura în care reuşim să avem legături vii, personale, comunitare şi autonome faţă de tot ce înseamnă structurile oficiale existente.

Ce publică Presa Ortodoxă?
Conţinutul publicaţiei este dinamic şi flexibil, având însă câteva direcţii constante ce vor fi aprofundate în fiecare număr.
Direcţiile de aprofundare din Presa Ortodoxă sunt:
• evenimentele şi tendinţele actuale din Biserică.
• evoluţiile majore din economia şi politica globală
• legislaţiile şi valorile anti-creştine promovate de diferite sisteme de putere
• ingineria socială, controlul populaţiei, politicile de planificare şi educaţie sexuală
• şcoala, educaţia copiilor, familia contemporană, psiho-pedagogie etc.
• sănătatea omului contemporan: cauzele bolilor, experimentele medicale, “mitologii” şi falsuri promovate drept ştiinţă, etc.

Cuprinsul numărului semnal din “Presa Ortodoxă”
- Întâmpinare către cititor
- Editorial
- Fericitul Martir Mircea Vulcănescu. Gânduri de Crăciun – articol care reuneşte câteva rânduri de o mare simţire creştinească dar şi de o nelinişte cutremurătoare faţă de direcţia în care merge lumea, în ajunul unui Crăciun al timpului nostru.
- Cum pregăteşte CERN-ul Apocalipsa – O analiză care dă în vileag rădăcinile gnostice şi, de altfel, demne de literatura S.F. de duzină ce stă la baza „experimentului de la Geneva”, experiment ce îşi propune să găsească nimic mai puţin decât „particula lui Dumnezeu”.
- Instituţionalizarea reeducării românilor prin I.C.R. – Experimentul Piteşti folosea, pe lângă violenţa fizică şi groaznice torturi morale, prin înscenarea unor blasfemii şocante cu deţinuţii ca „actori” sau „spectatori”. La 18 ani de la strigătul „Vom muri şi vom fi liberi”, un Institut care se pretinde reprezentativ pentru cultura română propagă, pe bani publici, coşmarurile hulitoare ale torţionarilor din Piteşti, acum în formă de „artă”...
- Iuda sau despre omul european ateu – Figura lui Iuda spânzurat şi asumat de unul din „artiştii” expoziţiilor blasfematoare propagate de ICR este o figură întoarsă pe dos a martiriului şi jertfei. Este „jertfa” satanei... Articolul tratează bolnava identificare cu Iuda a „omului european”.
- Hristos încă mai are răbdare cu noi – Un text din Proloage care ne dă înţelegerea îndelungii răbdări a lui Hristos.
- Criza ca pretext pentru o guvernare mondială – Ce se ascunde în spatele planurilor de „reconstrucţie” financiară şi la ce ne putem aştepta de la această mult-discutată criză mondială? O analiză lucidă şi succintă a câtorva mecanisme şi direcţii decriptate din evenimentele şi declaraţiile liderilor politici „mondiali”.
- Parlamentul European şi Turnul Babel – Un fragment antologic din scrierile Sf. Nicolae Velimirovici, profetic în descrierea amalgamului „demn” de Turnul Babel al construcţiilor şi sistemelor europene.
- Obama - repetiţie pentru liderul mondial ce va veni – Barack Obama nu este doar încă un preşedinte american. Reacţiile unor comentatori, declaraţiile unor lideri politici, isteria populară creată în jurul personajului, anunţă ca Obama este parte a unei repetiţii scenice de mare amploare pentru pregătirea apariţiei unui lider mondial.
- Cauzele cancerului – O analiză obiectivă şi introductivă pentru o temă ce va fi constant abordată în revista P.O.: cauzele cancerului şi a altor boli care fac ravagii în zilele noastre.
- Dragostea doamnei Albright (sau despre cum se sterilizează poporul român) – Campania cu vaccinul controversat Gardasil a fost impusă de autorităţile române în urma unui lobby efectuat la cel mai înalt nivel. Articolul descrie implicaţiile mai puţin cunoscute ale campaniei de vaccinări în masă.
- De ce nu putem crede în Gardasil - O analiză detaliată a efectelor adverse, ţinute la „secret” de autorităţile de stat.
- Despre români şi România cu p. Dionisie duhovnicul - Părintele Dionisie de la Colciu priveşte îndurerat, de la înălţimea Sfântului Munte Athos, zbaterea neamului său în ghearele stăpânitorului acestei lumi...
- Actualitatea religioasă - Dintre subiectele atinse enumerăm: interviul acordat de mitr. Nicolae Corneanu publicaţiei italiene Il Regno; moartea patriarhului Alexie al Rusiei şi mizele alegerii noului patriarh ş.am.d.
- Actualitatea laică - Dintre subiectele abordate: ultimele evoluţii înregistrate în campania de vaccinare cu Gardasil; cum se pregăteşte, la nivel internaţional, o legislaţie care promovează eutanasia ş.a.m.d.

Cine editează "Presa Ortodoxă"?
Revista este editată de Asociaţia Pentru Apărarea Familiei şi Copilului, cu sprijinul următoarelor asociaţii::
- Asociaţia “PRO VITA pentru născuţi şi nenăscuţi”
- Asociaţia Logos
- Şcoala Brâncovenească
- Asociaţia Ortodoxă Prologos
- Asociaţia Prietenii Muntelui Athos
- Asociaţia Brâncoveanu
- Asociaţia Arsenie Boca
- Asociaţia Metamorfosis
- Asociaţia Filantropică Medicală Christiana
- Asociaţia Dascălilor din România
- Predania


Grupul redacţional
Redactor şef: Mihai Cristea
Redactori: Ioan Bucur, Petru Molodeţ-Jitea
Reporter: Mircea Constantinescu
Layout & DTP: Radu Hagiu


Contact
Dacă doriţi să colaboraţi la Presa Ortodoxă, puteţi contacta grupul redacţional la adresele de e-mail: presa.ortodoxa@gmail.com, presa.ortodoxa@yahoo.com
Abonamente: Presa Ortodoxă oferă, pentru cei care se abonează începând cu primul număr al revistei din ianuarie 2009, posibilitatea unui abonament de 40 RON pentru următoarele 12 numere ale revistei. Pentru abonare, trebuie să trimiteţi un e-mail la presa.ortodoxa@gmail.com, cu subiectul pentru abonare, în cadrul căruia să scrieţi clar adresa şi codul poştal. Plata se face ramburs, începând cu primul număr ce vă va fi livrat.
Reiterăm invitaţia la împreună-lucrare pentru toţi cei care vor să colaboreze cu Presa Ortodoxă, fie ca autori de articole cât şi ca „distribuitori” ai publicaţiei în cadrul comunităţilor.

luni, 15 decembrie 2008

BURSELE FUNDAŢIEI „MITROPOLITUL BARTOLOMEU”

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” va acorda, prin concurs, începând cu semestrul al doilea (1 martie 2009) al anului şcolar 2008-2009 un număr de 17 burse destinate elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, repartizate după cum urmează:
· 6 burse pentru elevi - 300 lei/lună
· 6 burse pentru studenţi - 300 RON/lună
· 3 burse de cercetare pentru masteranzi - 350 RON/lună din domeniile Teologie, Medicină şi Ştiinţele Naturii
· 2 burse de cercetare pentru doctoranzi - 500 RON/lună din domeniile Teologie şi Medicină.
Calendarul desfăşurării concursului:
· 10 Februarie 2009, ora 12, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca; P-ţa Avram Iancu, 18)
· 14 Februarie 2009: afişarea rezultatelor
· 15 Februarie 2009: contestaţii şi afişarea rezultatelor finale

Condiţiile de participare, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director şi publicat pe situl Fundaţiei la www.fundatiabartolomeu.ro.

Pr. Bogdan Ivanov
Administratorul Fundaţiei

duminică, 7 decembrie 2008

DAN PURIC LANSEAZĂ "ALEGEŢI"

COMUNICAT DE PRESĂ


Exemplară conştiinţă creştină a societăţii civile, cunoscut regizor şi actor, autor al volumului "Cine suntem", vândut în peste 70 000 de exemplare, Dan Puric lansează primul său DVD video: "Alegeţi".

Tendinţa continuă a poporului român de a se balansa între Est şi Vest, de a împăca într-un conţinut şi într-un mod unitar de viaţă componentele atât de variate ale Occidentului şi Orientului a făcut ca spiritul românesc să se caracterizeze printr-un echilibru de o maximă amplitudine din punct de vedere al conţinutului şi de o elasticitate nemaiîntâlnită din punct de vedere formal. Acestui echilibru dinamic, de permanentă sinteză, elastic în formă şi profund în conţinut, îi suntem făcuţi părtaşi prin această videogramă, mostră hologramă, semnată Dan Puric.

Echilibrul românesc nu e un echilibru al mediocrităţii. Chiar dacă soluţia aleasă pare cea mai simplă, cea mai puţin spectaculoasă, simplitatea aceasta cuprinde în ea cumpăna între luarea în considerare a o mulţime de posibilităţi. Dan Puric evocă şi exprimă memoria acestui echilibru axiologic, ca acces la o mulţime de posibilităţi creative şi valorizatoare, descoperit de simplitatea alegerii dimpreună cu el.

Dan Puric subscrie, exemplificând şi în această videogramă ce se lansează în premieră, afirmaţiei părintelui Dumitru Stăniloae, care spune că românul se caracterizează printr-o mare fluiditate a stărilor sufleteşti, că iubeşte umorul în toate împrejurările şi că umorul e discursul cel mai eficace al românului, pentru întărirea fraţilor săi la lupta cu greutăţile, cu duşmanul, lipsa de umor resimţind-o aproape ca pe un defect moral şi ca pe o lipsă de graţie şi de putere.

El, Dan Puric, tonifică destinzând şi destinde tonifiind, relevându-ne, în acest chip spontan, credinţă, luciditate, creativitate, forţă şi atitudine de structura stâncii, ce ne cheamă şi ne îndeamnă pe fiecare să alegem să fim.

Pentru Dan Puric, Hristos este alegerea, El este stânca vieţii pe care s-a întemeiat Biserica şi pe care au nesocotit-o ziditorii, este stânca pe care, după cuvântul Scripturii, dacă va cădea cineva, îl va sfărâma, iar pe care va cădea ea îl va spulbera.

"Alegeţi" se va lansa luni 8 decembrie, la ora 19,30, într-o conferinţă de presă, în cadrul unui eveniment special, care va avea loc la Sala Rapsodia, strada Lipscani, nr. 53.

joi, 4 decembrie 2008

FORUL ORTODOX ROMÂN susţine acţiunile de contestare în instanţă a Ministerului Sănătăţii Publice privind vaccinarea fetiţelor de clasa a IV-a

Comunicat de presă

Forul Ortodox Român (F.O.R.), structura federativă a asociaţiilor creştinilor ortodocşi din România, susţine Sindicatul Independent al Juriştilor din România în acţiunea judecătorească pentru stoparea programului de vaccinare în masă a fetiţelor de clasa a IV-a, până la prezentarea de către Ministerului Sănătăţii Publice a Raportului Final privind testele vaccinului.
Protestul F.O.R. este în conformitate cu concluziile conferinţei de presă din data de 25.11.2008 de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, la care au participat Asociaţia Christiana prin Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Asociaţia T.A.T.A. prin preşedinte Bogdan Draghici, medicul pediatru Arina Demian Popescu, în acord cu studiile, articolele şi luările de poziţie din presă ale Conf. Dr. Geza Molnar, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, Dr. Christa Todea Gross, Dr. Rareş Simu - medic specialist alergolog, imunolog.
De asemenea F.O.R. susţine şi cererea de suspendare a programului de vaccinare formulată de Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar.
Orice persoană vătămată, părinte ori tutore al copilului vaccinat poate interveni în acţiunea judecătorească apărându-şi drepturile încălcate, contactând oricare din forurile contestatare.

Consiliul de coordonare al F.O.R.

FORUL ORTODOX ROMAN (F.O.R.) cuprinde organizaţii, fundaţii, asociaţii şi persoane publice din întreaga ţară:
AZEC - Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini
FEDERAŢIA "PROVITA"
FUNDAŢIA SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI
ASOCIAŢIA "ROST"
www.forul.ro
mail : forulortodoxroman@gmail.com

marți, 2 decembrie 2008

ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA VOT ÎN CAZUL CETĂŢENILOR ROMÂNI BASARABENI CU DOMICILIUL ÎN BASARABIA (R. MOLDOVA)

Dreptul la vot al cetăţenilor români basarabeni, care au domiciliul în Rep. Moldova a fost încălcat astăzi 30 noiembrie 2008, prin refuzul comisiilor de la cele 4 secţii de votare din Chişinău de a le permite să voteze pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor din Circumscripţia 43.
Legea electorală, nr.35/2008, nu precizează care este actul cu care se poate face dovadă domiciliului/reşedinţei în "străinătate" - nici la art.8, nici în dicţionarul de termeni de la art.2 şi nici în restul prevederilor legale. Dacă legea nu distinge, nu puteau distinge nici birourile electorale, deci nu puteau să restrângă dreptul de vot, care este un drept fundamental. Procedând altfel, Birourile electorale, central, de circumscripţie, al secţiei de votare, au greşit grav, vina aparţinând şi Guvernului pentru lipsa de reglementări clare.
Se ştie bine că potrivit unei practici extinse la nivel internaţional, în afară de actul de identitate emis de autorităţile române cu menţiunea expresă a domicilului/reşedinţei, persoana în cauză poate face dovadă domiciliului/reşedinţei şi cu actul emis de autoritatea centrală/locală din statul respectiv.
Altfel spus, cetăţenii români basarabeni care puteau demonstra şi cu buletinul emis de autorităţile Rep. Moldova că au domiciliul în Rep. Moldova, puteau vota la secţiile de votare din Chişinău, nr.118, 119, 120, 121.
Mai mulţi analişti basarabeni cât şi observatorul Oficiului pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului, acreditat la Chişinău, au arătat că au fost excluşi de la vot cca jumătate din persoanele cu drept de vot care s-au prezentat astăzi la secţiile de votare.
La orele 19,00, în cele 4 secţii de votare din Chişinău (Ambasada şi Consulate) votaseră cca 2000 de basarabeni.
(Comunicat de presă primit pe e-mail de la av. Antonie Popescu)

sâmbătă, 29 noiembrie 2008

Bucureşti, 29 noiembrie 2008: CONFERINŢA ASOCIAŢIILOR LAICATULUI ORTODOX ROMÂN

Gâlceava "laicatului" cu Sfântul Sinod
Părintele SAVATIE

Astăzi a avut loc la Bucureşti Conferinţa Asociaţiilor Laicatului Ortodox Român. Din bunăvoinţa organizatorilor, am fost invitat şi eu, dar din pricina ţărilor şi mărilor (reale şi metaforice) care ne despart nu m-am putut bucura de vederea faţă către faţă cu reprezentanţii celor peste 50 de organizaţii care constituie Laicatul Ortodox Român. Mă voi alătura însă acestei binevenite şi necesare acţiuni prin ceea ce-mi stă la îndemînă şi încă nu a fost luat de la mine: cuvîntul pe care îl pot rosti şi scrie în sprijinul renaşterii tradiţiei polemice care a însoţit Biserica de-a lungul întregii sale istorii.
Glasuri din ce în ce mai slabe, mai risipite şi mai fără nume încearcă să atace legitimitatea acţiunilor „laicilor” în numele Bisericii. Consilieri cu pîntece înfăşurate cu banderole roşii (semn al înaltei vocaţii birocratice de care doar cei „aleşi” se învrednicesc), îşi arată indignarea, iţindu-se dintre vrafurile de hîrtii şi bibelouri care dau mărturie despre regimurile pe care le-au slujit. Oameni care au îmbătrînit fără să ridice un deget spre întărirea Bisericii, acum se arată speriaţi de valul tînăr şi sincer care îi ridică în văzul tuturor, cerîndu-le socoteală pentru credinţa moştenită de la Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii. A venit vremea ca aceşti oameni să-şi ia rămas bun de la atotputernicia pe care le-o dădea miliţia totalitară şi să se conformeze cu faptul că Hristos „pogorît-a pe cei puternici de pe scaune şi i-a ridicat pe cei smeriţi; pe cei flămînzi i-a umplut de bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi”. Nu preoţia o nesocotim aici, ci nebunia unora de a se socoti pe ei mai presus decît fraţii lor, doar pentru faptul că au primit asupra lor povara slujirii Bisericii.
Biserica este constituită ierarhic şi a nega acest lucru este o rătăcire. Asociaţiile care s-au unit într-un cuget întru apărarea crezului şi a moştenirii Ortodoxiei nu au atacat nici o clipă principiul ierarhic al fiinţării Bisericii. Dimpotrivă, demersurile lor sînt civilizate, întemeiate canonic şi patristic, iar adresările repetate către Sfîntul Sinod al BOR arată că nici unul dintre participanţii la iniţiativele Laicatului Ortodox nu este lipsit de respect faţă de ierarhie şi nu ameninţă integritatea administrativă a BOR.
Apariţia acestui front este firească şi cu totul previzibilă. Biserica Ortodoxă are o vechime de 2000 de ani, iar cei care au o minimă cunoaştere a mersului ei prin istorie cunosc şi periodicele ciocniri dintre episcopi şi credincioşi care răbufneau ori de cîte ori credinţa apostolică era ameninţată de presiunile politice sau de modele timpului. Hristos este viu, iar cei care încearcă să îngroape Biserica în hîrtii şi legi omeneşti, trebuie să ştie că izvorul curat al credinţei va găsi întotdeauna o crăpătură prin care să izbească la iveală.
Este admirabil faptul că discursul propus de Laicatul Ortodox Român este unul în concordanţă cu tradiţia noastră patristică şi nu presupune ambiţii de tip protestant care au dărîmat tradiţia apostolică în multe ţări din Europa. Este salutabil şi faptul că Sfîntul Sinod al BOR nu s-a grăbit să amendeze la modul oficial acţiunile şi cererile Laicatului Ortodox Român, chiar dacă este la fel de adevărat că nici nu s-a grăbit să i le îndeplinească.
Ceea ce se cere rezolvat acum este ca, la nivelul opiniei publice, să se înţeleagă că nu este vorba de o polemică între o parte a Bisericii, laicatul şi altă parte, ierarhia, ci că dialogul în sînul Bisericii, chiar şi atunci cînd apar replici mai dure, este firesc şi inevitabil. Nu este vorba de o „disidenţă” apărută în interiorul Ortodoxiei, ci doar de coacerea BOR pentru o nouă etapă în procesul de debarasare de corsetul comunismului în care a fost strînsă împotriva naturii ei libere şi deschise spre dialog. Acest lucru nu este specific doar Bisericii Ortodoxe Române, ci tuturor Bisericilor care au scăpat de sub dominaţia unui regim politic, fie comunist, fie ţarist. A se vedea, în acest sens, explozia intelectuală a diasporei ortodoxe ruse.
Ar fi prea minunat ca dezbaterile care au loc la astfel de Conferinţe ale „laicatului” (cuvînt nedrept, introdus de atei, cu scopul de a dezbina Biserica), să fie judecate în şedinţele Sfîntului Sinod ca nişte chestiuni care frămîntă şi reprezintă Biserica la momentul de faţă. Iar mai apoi, sub forma unor hotărîri şi declaraţii oficiale să fie făcute publice pe canalele de presă ale Patriarhiei Române. În acest fel se va evita orice impresie de conflict şi disidenţă în sînul Bisericii, lucru care nu este deloc lipsit de importanţă.

Articol preluat de pe http://savatie.wordpress.com

miercuri, 26 noiembrie 2008

VIDEO: INTEGRAL CONFERINŢA DE PRESĂ DE ASEARĂ CU TEMA "GARDASIL/SILGARD, UN VACCIN CONTROVERSAT"

Le mulţumim încă o dată colegilor din presă pentru efortul de a mediatiza efectele nocive ale acestui vaccin. (O menţiune specială pentru Antena 3 care a transmis aproape un sfert de oră, în direct, între 17.00 si 17.15, începutul conferinţei de presă, dar şi TVR 2 pentru dezbaterea din cadrul Orei de Ştiri, între 21.30 şi 21.45


UPDATE: Textul integral al plângerii penale formulate de Sindicatul Independent al Juriştilor împotriva Ministerului Sănătăţii la adresa: http://docs.google.com/Doc?id=dczktk8x_2d724b7hb

26.11.2008: REVISTA PRESEI PE TEMA VACCINULUI GARDASIL/SILGARD

ZIUA: STOP VACCINĂRII. JURIŞTII CHEAMĂ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ÎN INSTANŢĂ
Motivul principal al acestei acţiuni îl constituie faptul că această vaccinare ar putea genera mai multe decese decât cancerul de col uterin .
continuare

JURNALUL NAŢIONAL: PROF. DR. PAVEL CHIRILĂ: SUNTEM REZERVAŢI ÎN PRIVINŢA VACCINULUI CARE PREVINE CANCERUL DE COL
"Firma care produce vaccinul îşi încheie studiul definitiv cu privire la efectele acestuia abia anul viitor. Au fost şi probleme legate de cercetarea în sine", a avertizat astăzi profesorul Pavel Chirilă în cadrul unei conferinţe organizate de asociaţiile "Christiana", "Pro Vita", "Sfinţii Martiri Brâncoveni" şi "Rost".
continuare

ZIARE.COM: TESTELE ASUPRA UNUI VACCIN DE COL UTERIN SE TERMINĂ ÎN 2009
Controversele pe tema vaccinului de col uterin care poate fi administrat gratis fetitelor din clasa a IV - a se inmultesc dupa ce s-a descoperit ca compania care produce unul dintre cele doua vaccine va termina testarea acestuia abia in 2009.
continuare

ANTENA 3 (ŞTIRI 25.11, ORA 18): VACCIN CONTROVERSAT
video

marți, 25 noiembrie 2008

REVISTA PRESEI PE TEMA VACCINULUI GARDASIL/SILGARD

ZIUA (Cornelia Popescu şi George Damian): VACCIN DE SCANDAL
Protejarea fetelor de clasa a IV-a impotriva cancerului de col uterin nu poate face decat cu acordul parintilor, insa acestia nu stiu nimic despre vaccin.
continuare

EvZ (Mara Popescu): VACCINAREA ANTICANCER, REFUZATĂ ÎN MASĂ

Campania de imunizare împotriva cancerului de col a debutat cu stângul, cei mai mulţi părinţi refuzând tratamentul pe motiv că nu sunt suficient informaţi.
continuare

JURNALUL NAŢIONAL ( Cristinel C. Popa, Adriana Oprea Popescu, Andreea Sminchise): O CAMPANIE RATATĂ
Campania publică de vaccinare a fetiţelor împotriva cancerului de col uterin a început cu stângul. Bătălia împotriva HPV, cu ajutorul unui vaccin nou-inventat şi mult prea controversat, e doar o simplă demonstraţie de demagogie. La Iaşi, unde fetiţele sunt înţepate scump pentru a fi protejate de un virtual cancer de col, copiii nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei, rubeolei, oreionului, difteriei ori tetanosului. Nu-s suficiente fondurile primite de la Ministerul Sănătăţii...
continuare

SITUL MITROPOLIEI OLTENIEI (Dr. Christa Todea-Gross, Asociaţia "Pentru Viaţă" Cluj-Napoca): DE CE ESTE PERICULOS VACCINUL GARDASIL?
A început şi în România campania de vaccinare cu Gardasil (Silgard, Cervirax). În mod eronat acest vaccin este denumit "vaccin împotriva cancerului de col uterin", fiindcă nu există şi nu a existat niciodată un vaccin îndreptat împotriva vreunui cancer, inclusiv de col uterin.
continuare

CUGET LIBER (Alina Enache, Mariana Iancu): CONTROVERSA ANULUI: ÎŢI VACCINEZI FETIŢA ÎMPOTRIVA CANCERULUI DE COL UTERIN?

Ieri a început campania de informare a părinţilor privind vaccinarea împotriva cancerului de col uterin. În şcoli deja au fost anunţate şedinţele cu părinţii pentru a le fi prezentată situaţia, urmând ca ei să-şi exprime acordul sau dezacordul cu privire la vaccinare. În tot acest timp, o organizaţie neguvernamentală împarte pliante în care prezintă efectele secundare ale vaccinului. continuare
luni, 24 noiembrie 2008

DOSAR DE PRESĂ "GARDASIL/SILGARD"

Le mulţumesc confraţilor din presă pentru efortul de a mediatiza consecinţele nefaste ale acestui vaccin. Ţin totuşi să revin cu rugămintea de a nu abandona această luptă până când acest vaccin nu va fi retras de pe piaţă.
Dezvăluirilor prof. dr. Pavel Chirilă de la conferinţa de presă de mâine li se vor adăuga şi alte informaţii ale dr. Ariana Demian Popescu, medic pediatru la Spitalul Militar "Carol Davilla" din Bucureşti.
Informaţiile necesare solicitate atât prin telefon cât şi prin e-mail la
http://provitabucuresti.ro/gardasil-cervarix/

Gardasil WARNING! - CNN Report 8.11.8Gardasil, Responsible for 21 Deaths - Don't Be One MoreIs HPV Vaccine Safe?ş.a.m.d.

Până când?

joi, 20 noiembrie 2008

UPDATE: Conferinţă de presă: “SILGARD”, UN VACCIN CONTROVERSAT

În loc să rezolve criza asistenţei medicale din România, Ministerul Sănătăţii promovează o campanie de vaccinare a fetelor de 11-12 ani cu Silgard (Gardasil în variantă americană), vaccin destinat prevenirii cancerului de col produs de virusul papilomatos uman (HPV).
Punerea pe acelaşi plan a vaccinurilor care previn bolile copilăriei cu un vaccin ce se presupune că ar preveni o boală care apare doar după începerea vieţii sexuale (mai ales în c
ondiţii de libertinaj), denotă o grabă nejustificată, de neînţeles pentru cei preocupaţi cu adevărat de soarta copiilor noştri, cu atât mai mult cu cât nu au fost comunicate şi informaţiile privitoare la efectele nocive.
De aceea, Asociaţia „Christiana”, Asociaţia „Pro Vita”, Asociaţia „Sfintii Martiri Brancoveni” şi Asociaţia „Rost”” organizează marţi, 25 noiembrie, la ora 17, la biserica Sfânta Treime din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii „Grigore Alexandrescu”, bd. Iancu de Hunedoara 30-32, o conferinţă de presă a prof. univ. dr. Pavel Chirilă cu privire la efectele controversate ale vaccinului „Silgard”.

Persoane de contact:
Andreea B
ăndoiu, tel. 0788.436.195
Rafael Udrişte, tel. 0748.034.951

UPDATE (pentru presă, în special):

a. Cobaii Europei

b. Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă despre Gardasil (Iaşi, 17 noiembrie)

c. Câteva informaţii care se referă la procedura de autorizare de punere pe piaţă a acestui produs în Uniunea Europeană, culese de pe site-ul EMEA (Agenţia Europeană a Medicamentului - http://www.emea.europa.eu) şi de pe site-ul ANM (Agenţia Naţională a Medicamentului din România - www.anm.ro )

1. A fost autorizat de punere pe piaţă în UE pe 20 Sept. 2006 sub numele de Gardasil şi/sau Silgard (vezi http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/alfregister.htm pentru vizualizarea tuturor formelor farmaceutice autorizate în UE şi http://www.anm.ro/DATABASE/nomenclator/anm_list.asps_den_com=silgard&s_dci=&s_firm_ţar_d=&s_formă_farm=&s_cod_atc=&s_cim=&anmPageSize pentru vizualizarea nomenclatorului produselor farmaceutice de uz uman de pe site-ul ANM România)

2. Raportul European Public de Evaluare (EPAR: European Public Assessment Report) explică modul în care Comitetul EMEA pentru produse medicamentoase de uz uman (CHMP: Committee for Human Medicinal Products) a evaluat studiile clinice efectuate în vederea emiterii recomandărilor pentu autorizarea de punere pe piaţă (ataşat în limbă romană).

3. De la data autorizării până în prezent au survenit un număr de 6 modificări majore la condiţiile de acordare a autorizaţiei de punere pe piaţă (aşa numitele variaţii tip II) materializate în modificarea caracteristicilor produsului (RCP) şi a prospectului, ultima dintre ele fiind aprobată de EMEA în data de 31.10.2008. Ataşez decizia Comisiei Europene (C(2008)6653 of 31/10/2008) pentru această ultima modificare şi anexele la APP modificate în consecinţă (RCP şi prospect) în limbă romană.

4. Un overview în lb. engleză ale modificărilor care au survenit la termenii acordării autorizaţiei de punere pe piaţă până la data de 15.09.2008 este disponibil în lb. engleză (Paşi procedurali după autorizare - ataşat), împreună cu rapoartele de evaluare ale principalelor modificări ale RCP-ului şi prospectului (Assessment Report - ataşat).

5. În data de 24 Ian 2008 EMEA a publicat prima declaraţie oficială referitoare la siguranţă produsului, pe care ANM - conform responsabilităţilor care îi revin - a tradus-o şi a postat-o pe site (ataşat), în care se specifică raportarea a 2 decese în UE, pentru care însă nu s-a dovedit o relaţie de cauzalitate cu Gardasil.

Ataşamente aici.

marți, 11 noiembrie 2008

PELERINAJ LA TEMNIŢA PRIGONIŢILOR


Pelerinaj la temniţa prigoniţilor
Invitaţi: Părintele Augustin, Schitul "Înălţarea Sfintei Cruci"- Aiud, Marcel Petrişor, scriitor, fost deţinut politic, Danion Vasile, publicist, Părintele Ioan, mănăstirea Petru Vodă - Neamţ, Emilia Corbu, istoric - Muzeul Judeţean Slobozia, Ştefan Ruxanda, revista "Atitudini".

Director de imagine: Ion Cristodulo
Realizator: Rafael Udrişte
Reportaj-documentar difuzat la TVR 1, SEMNE, 8.11.2008

Download varianta .mpeg (valabil în jur de zece zile)
Download varianta .rm sau .flv (preluarea emisiunii difuzate de Tvri pe 12.11.2008)

UPDATE: CNSAS refuză să răspundă solicitării unui număr de 54 de istorici prin care se cere "revenirea la decizia de retragere a documentelor din cadrul expoziţiei "Destine de martiri" în care erau evocate o serie de 6 personalităţi creştine".
UPDATE 2:
Pentru a înţelege just demersul d-nei Emilia Corbu de la Muzeul Judeţean din Slobozia şi a grupului celor 54 de istorici care susţin ideea, vă invit să citiţi hârtia oficială emisă de CNSAS ulterior deciziei de autoexcludere din expoziţia itinerantă "Destine de martiri". Cine semna această notificare? Ladislau Antoniu Csendes, preşedinte, Foarea (?) Dobre, director al Direcţiei Cercetare, Expoziţii, Publicaţii şi Francesco-Alexandru Popescu, Director al Direcţiei Juridice.
Se întâmplă în România anului 2008: o acţiune vădit antiromâneasă şi anticreştină sub auspiciile Statului Român. Citiţi şi faceţi-vă cruce!


miercuri, 5 noiembrie 2008

CAMPANIE PENTRU RECUNOAŞTEREA GENOCIDULUI ANTICREŞTIN ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ
Oseminte sfinte adăpostite în Mausoleul de la Aiud http://savatie.wordpress.com/2008/11/03/campanie-pentru-recunoasterea-genocidului-anticrestin-in-romania-comunista/

ÎN ATENŢIA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
ÎN ATENŢIA PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI
ÎN ATENŢIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
ÎN ATENŢIA SFÎNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

După două decenii de la revoluţia din decembrie, România rămîne tributară moştenirii regimului comunist totalitar, manifestat şi prin cenzurarea memoriei personalităţilor creştine persecutate şi ucise în temniţele comuniste.

Evenimentele recente, cînd la Iaşi a fost închisă expoziţia „Destine de martiri” dedicată unor foşti deţinuţi creştini, unde au fost expuse materiale din fondurile CNSAS, lucru admis de Constituţia României, ne descoperă existenţa cenzurii de tip totalitar în statul român de azi.

Persecutarea pe motive religioase este condamnată de Constituţia actuală a României şi de legislaţia Uniunii Europene, din care România face parte.

Creştinii, care reprezintă majoritatea populaţiei României, cetăţeni cu drepturi depline ai Statului Român şi ai Uniunii Europene, sînt îngrijoraţi de metodele de intimidare folosite de către cei ce au recurs la închiderea expoziţiei „Destine de martiri” şi se arată lezaţi de defăimările aduse martirilor creştini din închisorile comuniste.

Pentru a preveni alte posibile abuzuri şi atacuri la adresa creştinilor şi a memoriei martirilor maltrataţi şi ucişi în temniţele comuniste, ştiut fiind că tradiţia creştină dintotdeauna i-a considerat pe martiri sfinţi, creştinii cer impunerea unui cadru legal care să le apere dreptul la cinstirea memoriei colective a Bisericii Creştine Universale, în special a martirilor din perioada comunistă.

În acest sens, a fost creat un grup de iniţiativă care solicită următoarele:

1. Recunoaşterea faptului că regimul comunist a persecutat creştinii: prin interzicerea exprimării libere a credinţei creştine, prin demolarea lăcaşurilor de cult, prin miile de arestări făcute în rîndurile preoţilor şi a monahilor, soldate cu mii de victime.

2. Recunoaşterea faptului că preoţii, monahii şi credincioşii creştini au fost maltrataţi şi ucişi în număr mare în închisorile comuniste, atingînd cote care permit declararea fenomenului drept un genocid pornit împotriva creştinilor.

3. Recunoaşterea faptului că preoţii şi monahii creştini erau bătuţi şi supuşi umilinţelor pentru a se dezice de credinţa în Dumnezeu.

4. Recunoaşterea faptului că în închisorile comuniste creştinii erau umiliţi prin batjocorirea cultului creştin, fiind consemnate cazuri cînd creştinii erau obligaţi, prin bătăi crunte, să mănînce fecale şi să bea urină într-un ritual grotesc, organizat de gardieni, angajaţi ai statului, care maimuţăreau actul sfînt al împărtăşirii cu Trupul şi Sîngele lui Hristos.

5. Condamnarea metodelor de persecuţie practicate de regimul comunist în România. Condamnarea discursului anticreştin de tip comunist, prin care slujitorii Bisericii şi credincioşii creştini sînt defăimaţi şi marginalizaţi.

6. Formularea unei legi care să exprime realitatea genocidului săvîrşit asupra creştinilor în perioada dictaturii comuniste şi care să condamne şi să urmărească penal pe oricine practică metode sau un discurs anticreştin de tipul celui comunist-ateu.

7. Înfiinţarea de către Statul Român al unui muzeu al Genocidului Anticreştin în România comunistă.

8. Legea despre Holocaust, adoptată de Parlamentul României în 2002, care obligă statul român să înfiinţeze un Muzeu al Holocaustului în România, creează un precedent care face posibilă în România promulgarea unei legi care să apere dreptul la cinstirea memoriei colective a unui grup persecutat de un regim totalitar.

9. O lege care ar condamna crimele regimului comunist totalitar, recunoscînd existenţa Genocidului Anticreştin în România comunistă, ar restabili adevărul istoric, ar înfăptui o judecată dreaptă asupra tuturor celor care au iniţiat acest genocid, fără a fi condamnaţi şi, nu în ultimul rînd, ar constitui o dovadă a despărţirii actualei guvernări de trecutul totalitar al României comuniste, în sprijinul democratizării reale a Statului Român.

La rîndul său, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române trebuie să susţină grupul de iniţiativă, militînd pentru promulgarea legii care să recunoască existenţa în România a Genocidului Anticreştin în perioada regimului comunist totalitar, în termenii descrişi mai sus şi să recunoască, printr-un document oficial:

1. Faptul că în perioada dictaturii comuniste în România a existat fenomenul martirajului creştin.

2. Să declare martiri pe toţi creştinii care au suferit în temniţele comuniste sau au fost ucişi în case şi oriunde de miliţia comunistă.

3. Să ridice post-mortem caterisirile şi excomunicările aplicate din conjunctură clericilor şi monahilor arestaţi.

4. Să instituie o comisie pe lîngă Sfîntul Sinod care să se ocupe de cercetarea dosarelor Securităţii, a mărturiilor scrise de foştii deţinuţi politici, cît şi colectarea declaraţiilor de la martori oculari ai martiriului creştinilor din orice loc. În acest sens, să declare mărturiile foştilor deţinuţi politici despre pătimirea unor preoţi, călugări sau simpli credincioşi ca fiind suficiente pentru întocmirea unor eventuale dosare de canonizare a martirilor din perioada comunistă.

5. Să instituie o zi de pomenire a tuturor martirilor care au pătimit în timpul prigoanei comuniste, alcătuind slujba şi zugrăvind icoana praznicului.

6. Să declare rămăşiţele fizice ale martirilor din perioada comunistă sfinte moaşte şi să dispună folosirea lor în antimisele prevăzute pentru săvîrşirea sfintei Euharistii.

7. Să pornească procesul de canonizare nominală a martirilor din perioada comunistă, mai întîi a episcopilor, preoţilor şi monahilor, apoi şi a tuturor celor a căror martiriu va putea fi dovedit. Să se alcătuiască slujbe şi să se zugrăvească icoane pentru fiecare martir canonizat în parte, instituindu-se zile diferite de prăznuire pentru fiecare, aşa încît credincioşii să aibă mai des prilejul de a pomeni jertfa martirilor din neamul lor.

8. Să trimită tomusurile de canonizare ale martirilor români din perioada comunistă către toate Bisericile Ortodoxe surori, conform tradiţiei ortodoxe, pentru a face cunoscut lumii întregi numărul mare de martiri care fac cinste Bisericii Ortodoxe Române şi poporului român în general.

9. Practica Bisericilor Ortodoxe surori confirmă existenţa martiriului în perioada comunistă. Spre exemplu, Biserica Ortodoxă Rusă, cu care Biserica Ortodoxă Română se află în comuniune canonică şi liturgică, deci recunoaşte aceiaşi sfinţi, a canonizat nominal, pînă la momentul de faţă, 1704 (o mie şapte sute patru) noi mucenici, aşa încît nu există nici o zi în an în care să nu fie pomeniţi cîţiva martiri din perioada comunistă.

10. Canonizarea martirilor din timpul prigoanei comuniste este conformă cu tradiţia bimilenară a Bisericii Creştine Universale care a considerat sfînt, fără alte dovezi, pe oricine a fost ucis pentru mărturisirea credinţei în Hristos.

11. Demararea procesului de canonizare a martirilor care au pătimit în timpul prigoanei comuniste ar consfinţi practica de cinstire a acestora existentă în rîndurile credincioşilor, satisfăcînd o necesitate firească a evlaviei poporului. Prin această măsură Biserica Ortodoxă Română ar spulbera acuzaţiile tot mai insitente de colaborare cu fostul sistem comunist totalitar, despărţindu-se de trecutul său nomenclaturist compromiţător.

12. Prin mulţimea martirilor, recunoscuţi şi cinstiţi oficial, România ar deveni un loc de pelerinaj pentru creştinii din lumea întreagă, dar şi al tuturor celor interesaţi de istoria comunismului, promovînd o imagine demnă a poporului român.

13. Sfîntul Sinod, după ce va lua act de iniţierea campaniei de recunoaştere a Genocidului Anticreştin în România comunistă, trebuie să dispună, prin circulare oficiale, trimise către toate episcopiile din componenţa Bisericii Ortodoxe Române (BOR), colectarea de semnături în sprijinul acestei campanii, care vor fi înaintate ulterior, din partea Sfîntului Sinod al BOR, organelor competente ale Statului Român. Orice refuz de colaborare venit din partea vreunui episcop sau preot din jurisdicţia canonică a BOR să fie catalogat drept dovadă a colaborării cu fostul regim comunist totalitar şi ca o ofensă adusă cinstirii martirilor în Biserica Ortodoxă.

14. Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Patriarhul Daniel, în numele noilor martiri români, să-i ierte public şi să-i dezlege pe toţi clericii care au colaborat cu fostul regim totalitar comunist, solicitînd totodată neînceperea urmăririi penale şi confidenţialitatea numelor persoanelor care se vor dovedi vinovate de participarea la Genocidul Anticreştin în România comunistă. Astfel vor fi înfăptuite, pe de o parte, dreptatea istorică, iar pe de alta, dragostea creştină care propovăduieşte iertarea în nădejdea îndreptării celor ce greşesc.

sâmbătă, 1 noiembrie 2008

83 DE ANI DE LA NAŞTEREA DOCTORULUI OCTAVIAN UDRIŞTE

Călimăneşti, 1972

O smerită aducere aminte celui care a fost iubitul meu tată, doctorul Octavian Udrişte (1 noiembrie 1925 - 13 iunie 1995).
O viaţă jertită aproapelui, un savant ortodox român de care se ştie atât de puţin.
Veşnică să-i fie pomenirea!

http://www.formula-as.ro/2003/588/diverse-13/un-roman-in-lupta-cu-cancerul-4487
(Îi mulţumesc şi pe acestă cale jurnalistului Sorin Preda pentru inspiraţia de a scrie, cu ani în urmă, acest articol care surprinde esenţialul drumului "prin timp" al tatălui meu: doar dăruind poţi dobândi).

miercuri, 29 octombrie 2008

UN SCURT METRAJ DESPRE CUM SE FACE JURNALISM ÎN ZILELE NOASTRE: " O SUTIME DE SECUNDĂ"

Am primit pe e-mail un link de unde se poate descărca un scurt metraj pe care îl recomand mai ales studenţilor din anul I de jurnalistică.
După cum stau lucrurile în facultăţile noastre de profil, un an de studii este suficient pentru a sterge orice urmă de omenesc/firesc din sufletele tinerilor care si-au propus - unii cu onesitate - să practice aceasta meserie.
"Sistemul" îşi face treaba, după cum ne arată şi filmul...

luni, 27 octombrie 2008

PELERIN LA MĂNĂSTIREA TURNU

Pentru momente de răgaz: documentarul realizat la mănăstirea Târgşor, ctitoria domnitorului Vlad Ţepeş, de colega mea Zamfira Lemnaru.
Să vă fie cu folos!Pelerinaj la Sfânta Mănăstire Turnu - Prahova
Director de imagine: Mihai Pătraşcu
Realizator: Zamfira Lemnaru
Reportaj-documentar difuzat la TVR 1, PELERIN, 13.04.2008

De ce băncile străine salvate cu bani de la stat atacă leul?

Ziarul Financiar: Europarlamentarul liberal Daniel Daianu cere explicatii CE cu privire la masurile concrete pe care le are in vedere pentru problemele specifice ale economiilor emergente din UE. "Nu mi se pare normal ca bancile sa beneficieze si de finantari publice si sa speculeze impotriva monedei nationale. Nu este vorba despre simple speculatii, ci de faptul ca se afecteaza stabilitatea sistemului", a explicat Daianu pentru ZF. "Ironia este ca anumite entitati financiare, care solicita ajutor de la stat, sunt angajate in operatiuni speculative in economiile emergente care produc daune importante si care maresc riscurile sistemice. Comisia trebuie sa depaseasca faza rapoartelor care indeamna la politici prudente", mai precizeaza Daianu.

Continuarea articolului în Ziarul Financiar (mai mult despre mecanismul prin care s-a incercat "cumpărarea" a ceea ce a mai rămas din România - exerciţiu eşuat deocamdată, slavă Domnului! - în declaraţia de presă a Guvernatorului B.N.R. ).


Cam aşa puteau sa inceapa jurnalele de ştiri din România în luna octombrie 2008...

joi, 23 octombrie 2008

LUMEA PE DOS

Cum incepi pe Wall-Street
sursa: revista Bussiness magazin


BM: Ce faceti cu ocazia crizei? Ce faceti de criza?
CI: Incerc sa nu intru in panica prea mult. Am avut momente cand am intrat in panica. Pe plan personal, investitiile mele au luat lovituri destul de spectaculoase. Adica, toate castigurile din ultimii trei ani au fost practic sterse in cateva zile si urmaresc, bineineteles, zilnic, ca toata lumea, actiunile Fed-ului si actiunile Trezoreriei si actiunile Bancii Centrale a Angliei pentru ca ne afecteaza global pe toti, la un nivel sau altul.
BM: Ce ne-a atras pe noi a fost faptul ca ati mirosit Wall Street-ul la el acasa. Cat timp?
CI: Eu lucrez pe Wall Street de cinci ani, de fapt, am lucrat. A fost, de fapt, primul meu job de dupa facultate. Eu sunt plecata de 14 ani. Am plecat impreuna cu familia si am terminat acolo liceul, am facut facultatea acolo, n-am lucrat niciodata in Romania, din luna martie sunt aici si mi-a fost un pic greu sa ma adaptez, dar, incet-incet, cred ca m-am mai obisnuit un pic si cu felul de a face business in Romania si cu sistemul bancar romanesc, care imi era, practic, strain. Experienta de pe Wall Street a fost unica si a fost fenomenala.

BM: Christina se simte american sau se simte roman?
CI: Ma simt ambele.

BM: ... un cetatean al lumii globalizate
CI: ... da, un cetatean al lumii. Am cetatenie dubla, dar asta nu inseamna nimic. De fapt, pasaport romanesc nici nu mai am ca a expirat de mult timp si nu l-am reinnoit. Dar ma simt destul de ciudat, ca sa va spun adevarul pentru ca nu sunt integrata 100% aici pentru ca nu am familie si e un sentiment destul de ciudat sa nu stii de ce parte apartii, de fapt. Dar cred ca asta ma face o persoana mai interesanta.

BM: Ce ati terminat?
CI: Am terminat Finante si Investitii la CUNY Univeristy of New York, in 2004.

BM: Dar ati locuit chiar in New York?
CI: In New York City.

BM: Ok, spuneti-ne de pe Wall Street. Ce face in prima zi un tanar absolvent? Uite un Wall Street mare. Ce facem cu el?
CI: Pai, eu am inceput cu un internship neplatit la o companie. Compania mea a inceput ca un hedge fund, detinut de Bear Stern si din hedge fund s-a imprastiat in mai multe directii. Aveam trei linii mari de business: bond insure, structure credit si CDO-urile, care sunt niste vehicule
structurate pe baza de subprime mortgages. Acolo lucram eu. Si din cauza ca aceste trei linii de business au avut de suferit, compania mea a dat faliment in decembrie 2007 si in ianuarie ne-a dat pe toti afara si asa am ajuns eu in Romania. Produsele care s-au structurat pana acum pe Wall Street sunt (au fost, de fapt, ca acum nu mai sunt) deosebit de complexe. Atat de complexe incat, la un moment dat, nici noi, care le structuram nu le intelegeam 100%.
Ajunsesem in acel stadiu de a pasa riscul. Riscul ca acea ipoteca sa intre in default. Am intors riscul acela si l-am vandut de atatea ori incat nici nu mai stiam la cine e. Vorbim de o ipoteca. Joe Schmoe vrea o casa si se duce la o banca sa ceara o ipoteca. Zice "vreau sa-mi dai 500 de mii ca sa-mi cumpar casa, dar eu n-am nici venit, n-am nici istorie de credit prea buna, n-am nici un coplatitor". Dar, pentru ca este acest bubble imobiliar, care, apropo, este si in Romania si toata lumea traieste in lalaland si se dau ipoteci in stanga si in dreapta, inclusiv imigrantilor ilegali, deci,
fara acte, banca ii da lui Joe Schmoe 500 de mii, dar il clasifica ca high risk sau subprime. Dar banca nu vrea sa stea pe riscul ca Joe Schmoe sa default on his mortgage si atunci ma duc eu la banca si ii spun ca nu trebuie sa stea ea pe riscul asta, ca i-l cumpar eu. Si merg la banca si cumpar nu numai ipoteca lui Joe Schmoe, ci milioane de ipoteci. Cumpar ipoteci in valoare de un miliard de dolari, sa zicem. Si eu ce fac cu ipotecile, ca nici eu nu vreau sa stau pe riscurile acelea.
Ipotecile acelea mie imi produc venit foarte mare pentru ca rata de dobanda este foarte ridicata. Si atunci, eu iau toate ipotecile astea si le reimpachetez intr-un produs care se numeste CDO, care este un vehicul bazat pe aceste ipoteci. Eu am acest CDO care valoreaza un miliard, sa zicem si il impart pe felii de risc. Aceste felii au o cotatie. Cine le coteaza? Cele trei agentii de cotare care au fost infiintate de Guvernul SUA: S&P, Moody's si Fitch. Felia aia care este la varful piramidei este AAA. Aia n-o sa cada niciodata, iar tu, ca investitor, ai un apetit de risc foarte scazut, pe aia sa o cumperi pentru ca eu iti promit ca si asset manager ca nu o sa default niciodata. Sub AAA, vine AA, apoi, BBB si, pe masura ce mergi spre baza piramidei, riscul devine din ce in ce mai mare, dar si risk return-ul. Deci depinde de tine, ca investitor, unde anume, pe aceasta piramida, vrei sa te plasezi. In momentul in care mi-am vandut toata piramida am scapat de riscul ca ipotecile de sub linie sa intre in default si riscul acum e la tine, ca investitor. Dar eu te platesc pentru riscul ala. Care sunt investitorii mei? Banci, institutii financiare, persoane fizice foarte
bogate - majoritatea din Orientul Mijlociu, Kuweit, Bahrein, Arabia Saudita. Tu, ca investitor, nu esti 100% confortabil cu asta pentru ca e un vehicul foarte complicat, nu il intelegi s.a.m.d. Asa ca te duci la altcineva si cumperi protectie. Asta se numeste Credit Default Swap. Deci, tu cumperi protectie de la mine, imi platesti o suma lunara si eu iti garantez ca daca investitia ta intra in default, eu ti-o platesc. Daca tu ai 10 milioane default, eu iti dau tie 10 milioane, dar pentru
asta tu imi dai o suma lunara. Asta s-a intamplat: bancile care au avut aceste CDO-uri (deci, ele nu numai ca au cumparat CDO-uri de la money managers, cum era compania mea, dar si ele, la randul lor au structurat aceste CDO-uri) au avut voie, din punct de vedere legal, sa aiba aceste investitii pe foaia de bilant, pentru ca au avut statut de banca de investitii, nu au avut statut de
banci comerciale. Si atunci au avut voie sa faca toate aceste nebunii si produse si structuri. Trebuie sa intelegeti ca pe Wall Street se securizeaza inclusiv biletele de loterie, inclusiv politele de asigurari de viata. Absolut tot ce poti securiza, se securizeaza pentru ca sunt niste inginerii financiare absolut uimitoare si cand le vezi stai si te uiti si zici "Dumnezeule, cum de cineva a stat si a conceput o chestie asa de uimitoare?".
Dupa cum stiti, in ultimele doua saptamani, Goldman si Morgan au cerut sa fie schimbate din banci de investitii in banci comerciale. Asta are niste implicatii enorme pentru ca nu numai ca acum, ele, devenind banci comerciale, vor fi foarte puternic regularizate, ceea ce reprezinta un
dezavantaj, dar avantajul este ca vor avea acces la fondurile Trezoreriei, ca orice alta banca comerciala. Dar nu mai au voie sa faca ce au facut pana acum, adica structuri din astea super complicate.

"Banii veneau, stilul de viata era fabulos"

Cu toate acestea, chiar daca pe parcursul acestor ani le-a fost permisa inovatia asta financiara, pur si simplu in numele inovatiei financiare, hai sa vedem cat de departe putem sa mergem cu acest produs. Li s-a impus o singura conditie: sa aiba destul capital incat sa poata acoperi
pierderile daca se intampla ceva. Si asta ce inseamna? Inseamna ca daca vrei sa scrii 100 de dolari de business, trebuie sa ai 102 dolari, just in case. Si bancile au zis "da, nicio problema". Aveau capital. Aveau atat de multi bani pentru ca faceau atat de multi bani din produsele astea.
Pe la mijlocul lui 2007, cand au inceput primele ipoteci sa o ia razna pentru ca Joe Schmoe si vecinul lui s.a.m.d nu si-au mai platit ipoteca, toate vehiculele astea de investitii care se bazau pe acele ipoteci au fost considerate ca avand un grad de risc foarte crescut si au fost retrogradate de S&P si Moody's. Si a fost un fel de efect de domino. A pornit de la Joe Shmoe care nu si-a platit ipoteca, asta mi-a afectat CDO-ul care a fost retrogradat, de aici, riscul s-a dus pe foaia de bilant a bancii. Ei au incercat sa-si vanda din assets, au incercat sa aduca investitori de afara care sa pompeze peste noapte niste capital. Nu s-a putut si in consecinta s-au declarat faliti. Noi am asistat de-a lungul anilor la nebuniile astea. Banii veneau, stilul de viata era fabulos. Munceam foarte mult, dar nu ne pasa pentru ca faceam bani si aveam o viata... Aproape saptamanal incheiam tranzactii, se facea o petrecere. Cel mai mic deal pe care l-am facut vreodata a fost de 600 de milioane de dolari si cel mai mare de 1,2 miliarde de dolari. Si pentru ca era un volum mare de business, juniorilor ca mine li se dadea sansa sa se afirme. Aveai pe ce sa te afirmi.

BM: Te simteai motivat, nu?
CI: Foarte motivat si nu numai financiar. Pe Wall Street se lucreaza pentru bonusuri, nu pentru salarii. Salariul oricum nu-mi convine sa fie prea mare pentru ca nu-mi convine sa platesc prea multe taxe, dar bonusul e baza. Si asa a fost si la noi. Dar am fost foarte motivata si intelectual. Eu am considerat ca a fost un privilegiu sa ma invart printre cele mai luminate minti, oameni pe care, in alte circumstante, nu i-as fi intalnit niciodata. A fost foarte stimulant din punct de vedere intelectual. Ne-am extins si in Londra si in Singapore. Eu ajunsesem sa zbor la Londra o data la doua saptamani si cand ti se da chestia asta si pe urma ti se ia, asa cum ne-a fost luata noua, peste noapte... (realmente, noi n-am putut sa credem nici in cele mai rele cosmaruri ca se va ajunge pana aici). A fost un soc pentru toti, pentru ca, imaginati-va, cum e sa te trezesti intr-o dimineata si sa nu mai fie cum a fost cu o zi in urma. Ti s-a luat tot: cariera, bani, viata sociala, tot. Sunt oameni care au avut caderi nervoase, eu am ales sa plec si sa vin in Romania pentru ca trebuia sa plec de acolo. Am prieteni care nici in ziua de astazi nu si-au gasit de lucru, deci situatia este rea. Exista un trend acum intre fostii "Wall Street people" - ori sa se reintoarca la scoala, deci sa-si faca MBA-ul sau sa-si dea doctoratul ori sa duca in piete cum ar fi Dubai sau Singapore, piete care, totusi, nu au fost afectate chiar pana in punctul asta. Daca vorbesti cu head-hunteri, se observa un influx inspre piete emergente, cum ar fi Romania sau, ma rog, estul Europei.

Un dolar vandut pe 22 de centi


BM: Era o stare generala de panica?
CI: Toata lumea a intrat in panica, toti au inceput sa vanda din ce aveau si se vindeau produse la 22 de centi pe dolar. Deci, preferau sa ia pierderi enorme decat sa mai stea pe produsul ala. Mai era o panica si la nivel personal. Eu altceva nu stiu sa fac decat ce am facut pana acum, deci unde sa ma duc, unde sa ma reprofilez? Sa-mi deschid o ferma si vand produse organice? A fost un articol, acum doua zile, despre un trader de pe Wall Street, bulgar de origine, care a pierdut ce-a avut, s-a intors in Bulgaria si s-a calugarit. Cand ti se intampla o chestie din asta, te retragi si incepi sa-ti regandesti toata viata. Doi prieteni de-ai mei in luna ianuarie pleaca in Bali. O sa stea 6 luni acolo, unde e foarte ieftin sa traiesti, pentru ca au spus ca au 30 de ani si nu mai stiu ce sa faca si incotro s-o ia, sa ramana in America, sa plece in Africa. Si eu ma confrunt cu asta.

BM: Traderii au fost niste victime in jocul asta?
CI: Traderii nu fac tranzactii de capul lor. Li se spune ce sa faca. Ei oricum ar fi devenit niste victime pentru ca oricum se trecea la sistemul electronic si traderul pe care il stim noi din filme nu mai avea multi ani de trait. Ei au fost niste victime la fel cum au fost loviti toti. Au fost loviti de aceeasi tragedie de care am fost loviti toti.
"Corporate Head" - Terry Allen

BM: Constat ca acum se poarta sa cauti vinovatii si sa le carabanesti
suturi in fund.
CI: Da, dar vinovatii nu se cauta la nivel de trader. Traderul ia niste
comenzi de la seful lui, care, si el, ia comenzi de la cineva. Traderii nu fac de capul lor nimic. Vinovatii trebuie sa se caute la nivel de CEO si CFO si toti acei oameni care au structurat produsele astea si si-auasumat riscurile pe care si le-au asumat si care, in mod ironic, nu au
fost facuti responsabili sau trasi la raspundere in niciun fel. Au plecat cu pachete compensatorii de zeci de milioane de dolari. Inclusiv CEO-ul companiei la care am lucrat eu. Asta e, cand e sa cauti tapi ispasitori nu cauti la astia de jos.

"Pentru cineva care n-a trait in Romania, e destul de socant"


BM: Cand ati venit in Romania, aveati amintiri despre Romania?
CI: Da.

BM: Ati gasit-o schimbata?
CI: Da, din pacate, da. Inainte sa vin in martie, eu nu mai fusesem in Romania din 2003 si in 2003 am venit doar pentru cateva zile. Dar, din pacate, eu am gasit-o schimbata si eu observ o degenerare din generatie in generatie. Parca am innebunit toti. Vad pe strada si in magazine
niste comportamente care ma socheaza. Nu e pentru ca n-am mai vazut in viata mea, pentru ca de aici am plecat.

BM: Si in New York sunt destul de multi excentrici.
CI: Da, sunt, normal ca sunt. Sunt si in Londra si in Berlin, dar sunt exceptii, pe cand in Romania, daca mergi pe strada si zambesti sau ai o fata mai senina se uita la tine de parca tu esti cel anormal. Si simt o atmosfera incarcata, negativa si oamenii sunt agitati, nervosi, epuizati, confuzi si transmit niste vibratii negative pe care le simt. Eu sunt mult mai stresata din luna martie decat eram in State. Pe de alta parte, poate trecem printr-o tranzitie. Consider ca oamenii sunt
asa de confuzi pentru ca se intampla niste lucruri care nu sunt normale, dar oamenii au ajuns sa priveasca anormalul ca pe normal. Eu vad niste chestii pe care nu le inteleg si e destul de trist. Pentru cineva care n-a trait in Romania, e destul de socant.

BM: La nivel de business, puteti face o comparatie?
CI: La nivel de business, piata romaneasca nu este nici pe departe, nici macar nu se apropie de nivelul de sofisticare al pietei din New York si din Londra.

BM: Ceea ce traiesc acum SUA si Marea Britanie se va regasi si in Romania?
CI: Nu prea curand pentru ca Romania, din cauza ca nu a absorbit aceste produse toxice si a fost destul de izolata, singurul efect negativ pe care il vad este piata de credit. Conditiile de creditare vor deveni mult mai dure si chiar si persoanelor care merita sa ia un credit le va fi greu pentru ca bancile au intrat intr-o panica. Nu-si mai imprumuta bani nici ele intre ele, cu atat mai putin mie sau tie sau tie. Piata romaneasca este un pic primitiva, nu are nici macar ceea ce in afara se
numeste commercial paper, care este un vehicul foarte simplu, de baza, prin care pe banca, care are nevoie de 100 de milioane, sa zicem, se duce la o alta banca si ii ia, peste noapte. Nici macar produsul asta nu exista in Romania, deci, din punctul de vedere al sofisticarii... Pe termen lung, s-a dovedit a fi un lucru bun. Aceste produse se vor dezvolta. Exista deja echipe in Romania, in diferite banci, in diferite fonduri de investitii care stau si gandesc aceste produse si se gandesc
cum sa le aplice pe piata locala. Si noi, aici, la Deloitte, ne gandim cum sa securizam si sa ridicam un pic nivelul si sofisticarea produselor de pe piata. Din pacate, nu avem priza la public. Publicul investitor romanesc nu intelege produsele astea si eu consider ca datoria noastra este sa-i educam. De asta, pana la sfarsitul anului vrem sa organizam un work-shop in care sa explicam lucrurile astea.
Ideea in sine de a pasa riscul de la unul la altul nu e rea. Cu cat imprastii riscul in mai multe directii, cu atat socul, daca e sa fie, e mai usor de absorbit. Daca tii riscul numai tu, cand o sa intre in default ipoteca aia, o sa ne afecteze rau de tot. Ideea in sine a fost foarte buna.
Vedem din ce mai multi investitori straini pe piata asta si nu vorbesc de real estate, ca real estate-ul in Romania reprezinta un animal separat. Acolo nu vad bine lucrurile. Nu se poate sa ramana asa. Orice piata se corecteaza singura dupa un anumit timp. Nu se poate ca pe tine
sa te coste 600 de euro pe mp sa construiesti un apartament si sa mi-l vinzi cu 1.600 euro. Nu se poate pentru ca in nicio piata nu exista un asemenea profit pentru mult timp. Eu nu am niciun dubiu ca bubble-ul asta imobiliar se va sparge. Unul dintre simptomele pe care le-am vazut
pe piata americana in sistemul imobiliar le vad acum, aici. Eu consider ca este cel mai prost moment acum sa-ti cumperi un apartament in Romania. Nu numai din cazua situatiei creditelor, ci din cauza ca apartamentele clar vor scadea si atunci o sa te trezestti cu o ipoteca de 200 de mii euro pe un apartament care in doi ani iti garantez ca o sa scada la 120 de mii. Deci, tre' sa fii prost sa platesti 200 de mii pe ceva ce valoreaza 120. In America ti se da sansa sa te declari falit,
ceea ce s-a si intamplat: a venit banca, ti-a luat inapoi apartamentul si asta e. In Romania, din punct de vedere legislativ, nu exista falimentul individual, ci doar la nivel de corporatie. Dar asta s-a intamplat in America, piata s-a corectat, desi lucrurile erau ca aici. Erau asa de supraevaluate proprietatile, incat devenise ridicol. Erau oameni care luasera ipoteca de 500 de mii si casele lor cazusera la 300 de mii. Pai, normal, ca la 200 de mii pe negativ te declari falit.

BM: Aveti investitii facute in Romania?
CI: Nu, toate investitiile mele sunt, din pacate, ... acasa.

"Am citit contracte de ipoteca si mi-am facut cruce"

BM: Presupun ca Romania e numai o statie pe parcurs. Nu vreti sa va
stabiliti aici.
CI: Nu stiu daca vreau sa ma stabilesc pentru ca nu stiu daca vreau sa o iau de la inceput. Am 30 de ani si simt ca nu mai pot. Casa mea e in New York, familia, prietenii. Aici nu am pe nimeni. Am o singura prietena cu care am fost la scoala, in clasele I-IV. In plus, nu stiu daca voi putea sa traiesc in societatea asta care e asa de abuziva. Nu stiu daca as putea sa ma duc la banca si sa cer un imprumut pentru un apartament si sa-mi puna niste clauze absolut abuzive. Eu am citit contracte de ipoteca si mi-am facut cruce. Nu se poate sa i se permita unei banci sa abuzeze de clientul ei in felul acesta, dar clientul nu are ce sa faca si saracul om da si 2% comision de acordare, da si nu stiu cate comisioane, dobanda variabila de la o luna la alta, nu ai absolut niciun
fel de control, esti la discretia bancii. Aici nici nu cunosc sistemul asa de bine. In State, il cunosc, stiu sa lucrez cu sistemul respectiv. Acolo m-am maturizat si m-am format ca om si ca gandire.
Dar sunt foarte multi expatriati care vin in Romania si stau 10-20 de ani si le place. Cred ca depinde si de om. Lor li se pare exotic. Eu am foarte multi prieteni expatriati si toti folosesc acelasi cuvant despre Romania: "exotic". Pentru ei este o experienta unica. Pentru mine nu e.
Eu nu vreau sa zic ca vad intorsul asta in Romania ca pe un esec, dar cred ca nu exista zi, ora din fiecare zi in care sa nu ma intreb ce naiba se intamplat, cum de am ajuns aici, locul meu nu e aici si imi fac singura curaj si imi spun ca nu e chiar asa de rau. Nu e usor sa ti se intample chestia asta. Viata mea s-a schimbat cu 180 de grade. Am zile in care parca traiesc viata altcuiva. Unde eram acum un an si unde sunt acum...
Credeam ca ne-am luat masuri ca sa ne protejam, dar se pare ca masurile pe care ni le-am luat au fost absolut apa de ploaie, nu ne-au protejat deloc si nimeni n-a putut sa creada ca se va ajunge chiar in halul asta. Absolut nimeni, asta v-o spun clar! Acum, practic, toata America si
jumatate din Londra nu mai este. Si-au pierdut job-urile toti si stam asa pe Facebook si vorbim si nu ne vine sa credem. Ma intreaba "Tu unde ai ajuns?", "Pai, eu am ajuns la Deloitte, in Romania", "Lasa, stai acolo, eu am ajuns la coltul strazii". Va dati seama, 100 si ceva de mii de oameni si-au pierdut locurile de munca, numai de pe Wall Street. Oamenii aia ce fac? Sunt oameni la 40-50 de ani pentru care eu nu mai vad nicio perspectiva.


They said I had a head
for business.
They said
to get ahead
I had to lose
my head.
They said
be concrete
& I became
concrete.
They said,
go, my son,
multiply,
divide, conquer.
I did my best.

(Philip Levine)


miercuri, 15 octombrie 2008

N.U.P. pentru Ion Iliescu în dosarul mineriadei din 1990

Piaţa Universităţii, ieri

Iată reacţia lui Florin Budescu , scrisă cu scârbă şi cu dezaprobare (după cum mărturiseşte) la decizia privind N.U.P. pentru fostul preşedinte al României în dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990.

Despre-ion-ilici-iliescu-sau-cum-sa-palpezi-cu-pernutele-degetelor-oroarea-carpatilor

Cu toate că nu subscriu întrutotul opiniilor sale (mă refer aici în special la Marian Munteanu, Liga Studenţilor, M.P.R. etc. - la începutul anilor `90, în timp ce Florin era şeful Ligii Studenţilor din Galaţi, eu conduceam Departamentul Civic al L.S. din Universitatea Bucureşti), pamfletul dă răspunsuri, incomode, la unele dintre întrebările fundamentale referitoare la mişcările sociale de după 1989. Este o pagină (dureroasă) de istorie necenzurată a României post decembriste: "Zeci, sute, mii de canalii din întreaga ţară înţeleg acum că este posibil să ucizi, să furi, să înşeli şi să nu ţi se întâmple nimic pentru tot restul vieţii tale. Să-ţi vezi de crime şi hoţii liniştit tot restul vieţii tale, ca şi urmaşii tăi, în vecii vecilor. Aceste canalii oricum gandeau astfel. NUP-ul care a fost dat lui Ion Iliescu, această oroare vie a Alpilor Estici, le dă un nou impuls să facă nenorociri şi mai mari, să mafiotizeze şi mai abitir ţara aceasta nenorocită".

P.S. În acelaşi context: despre Petre Roman, prim-ministru atunci, se mai aude ceva?

luni, 13 octombrie 2008

COBAII EUROPEI (I)


Trinitas Tv se alătură cu inconştienţă celor care şi-au propus să promoveze campania de vaccinare împotriva cancerului de col uterin.

Însă dacă la acest post de televiziune ştirea a constat doar într-o „inofensivă” informare cu privire la planurile Ministerului Sănătăţii Publice de a începe campania de vaccinare a elevelor din clasele primare (o gafă de neiertat totuşi atunci cînd vorbim de televiziunea Patriarhiei), la alte posturi tv, dar şi în reviste glossy (mai ales în cele dedicate mamelor!) se consacră spaţii ample susţinerii campaniei de vaccinare, sprijind ceea ce poate deveni în scurt timp un grav atentat la sănătatea copilelor noastre.

Promovarea vaccinului (Silgard în variantă europeană, Gardasil în varianta americană) dovedeşte încă o dată lipsa de maturitate dar şi obedienţa unei anumite părţi a presei româneşti.

Fetiţa mea cea mare, Ana Maria, are 11 ani şi este, deci, în targetul propus de firmele producătoare. Chiar dacă ne vom găsi câţiva părinţi care nu vom accepta vaccinarea, ce ar trebui făcut pentru a stopa la nivel naţional acest posibil genocid? Chiar suntem cobaii Europei? Spotul video de susţinere a efectului benefic” al vaccinului se află în post-producţie, iar vaccinarea este programată pentru sfârşitul lunii noiembrie.

Vaccinul care poate provoca moarte!

"Silgard" - Dedesupturi

"Gardasil" - Un vaccin periculos

P.S. În protocolul de cooperare privind Parteneriatul “Asistenţa medicală şi spirituală”, semnat pe 24 iulie a.c. între Ministerul Sănătăţii Publice şi Patriarhia română, scopul colaborării este ”o comunitate sănătoasă din punct de vedere fizic, psihic, social şi spiritual prin creşterea gradului de conştientizare şi implicare în acţiuni de combatere a practicilor care dăunează sănătăţii”.

„Pilda semănătorului”, despre care s-a predicat ieri în biserici, se termină aşa: „Cine are urechi de auzit, să audă!”. Chiar aşa: Patriarhia aude?


sâmbătă, 11 octombrie 2008

DE CE NU CANONIZĂM MARTIRII ANTICOMUNIŞTI?De ce nu canonizăm martirii anticomunişti?
Director de imagine: Ion Cristodulo
Realizator: Rafael Udrişte
Reportaj-documentar difuzat la TVR 1, SEMNE, 11.10.2008

miercuri, 8 octombrie 2008

DESPRE CRIZA SISTEMULUI BANCARIată două adrese la care s-ar putea găsi lămuriri suplimentare referitoare la criza sistemului bancar din Apus.
Le-am primit de la un prieten, interesat la rându-i să afle mai multe :).
Cu alte cuvinte, sunt texte ajutătoare - nu ştiu dacă sunt şi folositoare!

http://www.webofdebt.com/articles/its_the_derivatives.php

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8974

Înainte de acestea, punctul de vedere al confratelui Florin Budescu:
http://budesh.blogspot.com/2008/10/criza-americana-si-efectele-ei-in.html

Opinii?

luni, 1 septembrie 2008

O SCRISOARE DESCHISĂCĂTRE,

SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

ASOCIAŢIA ZIARIŞTILOR ŞI EDITORILOR CREŞTINI

In atenţia întregii opinii publice ortodoxe

Spre ştiinţă Secretariatului General al Ministerului Culturii şi Cultelor


PREA-SFIINŢIŢI PĂRINŢI,

STIMAŢI ZIARIŞTI,

FRAŢI ŞI SURORI ÎNTRU DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS,

Chiar şi după 2000 de ani de la venirea Mântuitorului, Hristos este în continuare umilit, gonit, hăituit. Cel mai recent exemplu este cenzurarea expoziţiei ,,Destine de Martiri,, un proiect iniţiat de Muzeul Judeţean Ialomiţa şi aflat la a doua ediţie, proiect care îşi propunea evocarea personalităţii a şase creştini care au suferit pentru Hristos în temniţele comuniste şi au dat mărturie atât prin viaţa cât şi prin moartea unora dintre ei. Este vorba de pr. Arsenie Boca, jurnalistul Sandu Tudor (ieromonahul Daniil), pr. Gheorghe Calciu, studenţii Ioan Ianolide şi Valeriu Gafencu, pr. Arsenie Papacioc, martor încă în viaţă al prigoanei din timpul comunismului. Expoziţia conţinea fotografii din diverse perioade ale vieţii furnizate de diferite persoane fizice şi juridice, deţinătorii drepturilor de copyright, documente cu privire la condamnarea, perioada de detenţie, regimul de închisoare, urmărirea permanentă de către securitate, furnizate de CNSAS. Expoziţia a fost apreciată de specialişti şi public la Slobozia, Vaslui, Iaşi unde a fost corelată cu un simpozion referitor la represiunea din comunism.

Aşa stând lucrurile am fost contrariaţi să primim din partea CNSAS, cu cinci ore înaintea vernisajului de la Iaşi, o adresă prin care această instituţie îşi retrăgea toate documentele prezente în expoziţie şi interzicea expunerea lor. Motivul era ridicol şi mult timp am crezut că este vorba de o neînţelegere. CNSAS ne acuza că nu am stabilit de comun acord traseul expoziţiei. Doar că acest punct era aplicabil doar la încheierea documentării expoziţiei, documentare la care CNSAS nu a mai luat însă parte, limitându-se doar la a ne furniza documentele solicitate. Acest lucru poate fi dovedit atât de corepondenţa dintre instituţii şi de faptul fără echivoc că reprezentantul CNSAS a venit pentru prima oară în muzeu doar la vernisaj. Prin urmare documentarea, tematica, prelucrarea grafică, panotarea, montarea a fost efectuată fără contribuţia CNSAS şi astfel motivul oficial al închiderii expoziţiei este nul. Acest incident de traseu nu anulează însă munca depusă de cercetătorii CNSAS pentru parcurgerea a zeci de dosare referitoare la cei şase evocaţi. Întregul departament de expoziţii a CNSAS s-a comportat exemplar.

Trebuie să mulţumesc şi tuturor colegilor mei de la Muzeul Judeţean Ialomiţa, care au lucrat cu multă dăruire la acest proiect precum şi factorilor de decizie şi înţeleg că hotărârea de închidere a expoziţiei pe care directorul acestei instituţii a luat-o a fost ca urmare a presiunilor exercitate asupra sa.

În calitate de iniţiator şi coordonator al acestui proiect vă solicit ca împreună să cercetăm şi să lămurim situaţia creată. Am gândit această expoziţie ca un proiect cultural destinat a reflecta o anumită latură a spiritualităţii creştine şi anume mărturisirea. Am pornit de la premisa că viaţa unui om poate învăţa mai mult decât zece cărţi de istorie. Iar noi am văzut în vieţile acestor oameni demnitate, dăruire şi mărturisire creştină în momente de un tragism deosebit. Dacă cei şase sunt goniţi de pe simezele instituţiilor de cultură întreţinute de acest popor, care este 80% ortodox, atunci şase lumini se vor stinge şi în căile vieţilor noastre. Dacă aceştia sunt goniţi din memoria colectivă, atunci găuri negre vor apare în trecutul nostru dar şi în viitorul nostru.

Dar cine îi goneşte şi mai ales de ce? Sunt lucruri la care eu nu ştiu să răspund, de aceea vă invit să cercetăm cu toţii, în măsura în care fiecare avem competenţe date de legile statului în care trăim. Sf. Sinod are comisii de specialitate care pot investiga situaţia, AZEC are ziarişti abilitaţi, noi toţi suntem mădulare ale aceleeaşi Biserici, al cărei cap este Hristos, şi când unul este lovit, suferim cu toţii.

Tot ce ştiu este că un anume Adrian Cioflâncă, membru în Comisia de Studiere a Holocaustului, şi Dorin Dobrincu, director al Arhivelor Statului, au acuzat personalităţile evocate de legionarism. Când un istoric face o afirmaţie trebuie să o susţină documentar. Aşa că invit pe acuzatori să ne spună analizând fiecare fotografie şi fiecare document expus ce anume face apologia extremei drepte. Să cântărească fiecare frază şi cuvânt din pliantul expoziţiei şi să ne spună ce anume este de extremă dreaptă. Dar mai ales să aducă probe ale apartenenţei celor şase la Mişcarea Legionară, adică liste de partid, carnete de partid, chitanţe de cotizaţie, mărturii ale activării lor. Aceste mărturii există doar în cazul unuia. Ceilalţi cinci nu au activat niciodată în Mişcarea Legionară. Este drept ca pentru unul să fie acuzaţi alţi cinci? Este drept ca o culme a monahismului românesc şi care nu a făcut niciodată politică, adică Arsenie Boca, să fie acuzat de legionarism? Este drept ca un mare jurnalist, Sandu Tudor, cu vederi de stânga şi care i-a apărat pe evrei contra legionarilor să fie considerat legionar? Este drept ca trei tineri de 20 de ani, aparţinând Frăţiilor de Cruce, să fie consideraţi legionari? Atunci ce facem cu acei FDC- işti care au trecut la Partidul Comunist? Îi considerăm în continuare legionari? Ce facem cu cazul Ţurcanu, unealta aplicării „experimentului Piteşti”, care şi el a trecut câteva săptămâni prin FDC înainte de a se înscrie în Partidul Comunist? Ce facem în cele din urmă cu părintele Arsenie Papacioc? - şi când spun asta mă gândesc la un suflet de prunc într-un trup firav de bătrân luminos. Pare un avva desprins din icoane. Vă întreb pe toţi cât şi pe cei doi detractori, trebuie să-l stigmatizăm până la sfârşitul vieţii lui ca pe un legionar sau trebuie să îl privim ca pe omul lui Dumnezeu? Vă întreb în continuare: Cum trebuie să-l privim pe apostolul Pavel? Ca pe fariseul Saul, prigonitorul de creştini sau ca pe îndumnezeitul Pavel? Cum trebuie privită Maria Magdalena? Ca pe o desfrânată din Magdala sau ca pe o mironosiţă, căreia Hristos I s-a arătat prima dată după Învierea Sa? Întrebările pot continua, dar să revenim la problema creată de cei doi istorici, cărora le repet că adevărul istoric se dovedeşte pe mărturii şi documente. Cei care nu procedează aşa nu sunt istorici, ci doar purtători de vorbe goale şi nu au ce căuta în lumea ştiinţifică. Doar că cei şase au mai fost acuzaţi de legionarism, fără nici o probă, de către Securitatea comunistă, producătoare de sentinţe în serie formulate în limbaj de lemn, cu aceleaşi acuzaţii, indiferent de situaţia celui condamnat. Pe acelaşi stigmat aplicat nedrept cinci dintre ei au făcut închisoare nevinovaţi. Pe acelaşi stigmat nedovedit istoric, Cioflâncă şi Dobrincu îi gonesc azi de pe simezele muzeale, le interzic dreptul la memoria colectivă.

De aceea cerem celor implicaţi să îşi dea demisia din Comisia de Studiere a Holocaustului înainte de a provoca şi alte neînţelegeri. În cazul de faţă au exploatat politic, în mod nejustificat şi tendenţios, memoria unor personalităţi creştine. Au dat o interpretare politică abuzivă şi tendenţioasă unei manifestări culturale, interpretare care a dus în cele din urmă la cenzurarea unei expoziţii în România anului 2008.

Suntem de acord ca criminalii de război şi personalităţile cu vederi fasciste care au provocat suferinţe poporului evreu, cu fapte dovedite, să sufere o damnatio memoriae”. Dar nu e cazul celor şase evocaţi de noi, care sunt victime ale represiunii comuniste din România şi atât.

Cerem de asemenea investigarea unor fapte incredibile şi care sunt atât de grave încât mintea mea refuză să creadă că s-au petrecut în România anului 2008. Vrem să cunoaştem numele acelor directori din conducerea Institutului de Studiere a Holocaustului în România şi a CNSAS care au dispus telefonic închiderea expoziţiei fără să o fi vizionat. O asemenea faptă se cheamă abuz de putere şi trafic de influenţă. Să iasă la lumină şi să dea explicaţii opiniei publice. Nu ştim ce se întâmplă în acele instituţii, dar în cultura românească aşa ceva nu se obişnuieşte.

Vrem să ştim de ce CNSAS doreşte inclusiv returnarea documentelor expuse atâta timp cât nu a participat la elaborarea tematicii şi nici la prelucrarea grafică, efectuate de subsemnata. Prin demontarea panourilor expoziţionale s-ar distruge singura dovadă că expoziţia nu face propagandă în favoarea extremei drepte, aşa cum a fost pe nedrept acuzată. Solicităm conservarea expoziţiei în starea în care se află acum.

Cerem cele arătate mai sus în numele celor a căror memorie este terfelită pe nedrept şi anume:

Ioan Ianolide ,cu 21 de ani de temniţă şi o viaţă mutilată, simbol a sute de tineri din generaţia lui;

Valeriu Gafencu, „Sfântul Închisorilor”, mort în penitenciarul de la Târgu Ocna, după ce îşi donase doza de streptomicină oferită de un prieten pentru salvarea evreului Richard Wurmbrand;

Părintelui Gheorghe Calciu, cu cei 21 de ani de temniţă şi mărturisire împotriva dărâmării bisericilor în anii 80, primit de doi preşedinţi americani la Casa Albă, devenit simbol al apărării drepturilor omului în România comunistă;

Preotului Daniil (alias Sandu Tudor), iniţiator al Rugului Aprins, mort muceniceşte la Aiud după ce purtase patru ani lanţuri la picioare;

Părintelui Arsenie Boca, supranumit încă din timpul vieţii „Sfântul de la Sâmbăta”, mare predicator, închis, umilit, caterisit, marginalizat până la sfârşitul vieţii, al cărui mormînt este vizitat şi acum de sute de mii de ortodocşi;

Nu în ultimul rând al părintelui Arsenie Papacioc, trăitor în pustia lumii acesteia, născut din nou prin Duhul Sfânt.

Eu sunt convinsă că ei sunt acei fraţi mai mici ai lui Hristos şi dacă nu am avut ocazia să le alinăm suferinţele în temniţă, nu am avut ocazia să îi mângâiem în prigonirile lor, nu am fost în stare ca celor doi martiri morţi în temniţă să le oferim un mormânt, să avem cel puţin demnitatea să le păstrăm vie memoria. Iar dacă nu vom face acest lucru, degeaba jerfa lor, dar în zadar şi viaţa noastră. Să nu ne lepădăm de ei!

Îi rog pe acei creştini care consideră oportun demersul meu, să preia pe blogurile lor, în revistele şi ziarele ortodoxe apelul nostru. Rog acele asociaţii şi fundaţii creştine care poartă numele celor evocaţi să nu ne lase singuri în încercarea noastră.

Nădăjduiesc ca Bunul Dumnezeu să lumineze minţile noastre ale tuturor şi să analizăm cu toţii împreună şi fiecare în parte situaţia creată şi să aflăm în lumina Duhului Sfânt, adevărul.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Emilia Corbu

Doctor în istorie

Slobozia, 23 august 2008