marți, 14 mai 2013

FIȚI FRUMOȘI!

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părintelui Mitropolit IOSIF, Departamentul cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale vă invită cu bucurie la manifestările celei de-a treia ediţii a festivalului  "Din dragoste pentru Frumos" (Paris 16-21 mai 2013).


Festivalul Din dragoste pentru Frumos are drept scop principal să aducă în atenţia publicului iubitor de frumos creaţii artistice impregnate de o căutare asiduă a divinului. Prin dezbaterile organizate în jurul acestora, festivalul tentează o înţelegere a modului în care omul, căutând vecinătatea absolutului, îşi sublimează formele de manifestare şi de expresie.
Frumosul - ca ecou al frumuseţii dumnezeieşti şi ca rod al unor experienţe de creaţie ce iterează, conştient sau nu, actul creator divin - este reperul principal de structurare a discursului propus de festival. În acest sens, Din dragoste pentru Frumos accentuează şi scoate în evidenţă vocaţia artei din toate timpurile, anume aceea de a facilita comunicarea cu sfera mai înaltă, invizibilă, a realului, de a conduce spre esenţa lumii şi a lucrurilor. Iar vocaţiei de creator a artistului este corelată cea de căutător, căci de la poeticile antice ce reclamau un rol cathartic artei până la estetica modernă a artei răzbate ideea creației ca rod al unei experiențe personale complexe asumate de artist, fără de care travaliul tehnic, oricât de meticulos, nu poate înălța spiritul receptorului la o realitate mai cuprinzătoare decît cea vizibilă. Acest proces de creație are el însuși virtuțile unei experiențe spirituale, creaţia fiind de cele mai multe ori expresia unei trăiri ajunse în punctul culminant.
Desigur, în arta modernă căutările artistice iau deseori forma unor interogaţii anxioase în faţa propriei persoane, a celorlalţi, a lumii, iar aspiraţiile exprimate coboară în domeniul imediatului. Nemaifiind părtaş creaţiei divine, actul creator se mulţumeşte să fie doar creativ. Şi totuşi, absolutul rămâne un reper, fie el şi degradat, denaturat, contestat sau negat. Festivalul nostru încearcă să dea pondere absolutului în artă, punând în evidenţă sensul de experiență spirituală al căutărilor artistice ce au marcat deopotrivă pe creatori şi operele lor, decantându-le amândurora o parte din zgura obiectualului, făcând ca în operă să răzbată sensuri de dincolo de autorul ei. Urmând ideea dostoievskiană conform căreia „frumosul va salva lumea”, încercăm ilustrarea complementarităţii revelatorii a creaţiilor propuse de diversele arte, unde fie prin sunete, prin imagini sau prin cuvinte răzbat ecouri metafizice în frumuseţea pe care acestea o transmit. Dincolo de grilele estetice ce pot confirma emoții artistice și decela mesaje culturale, receptarea acestor ecouri reclamă un efort de ascuţire a sensibilităţii până la a deveni organ de cunoaştere ce ne poate conduce la Dumnezeu, Creatorul şi Izvorul frumuseţii. Iar festivalul aspiră să–şi însoţească participanţii pe acest traseu, finalmente el însuşi de natură spirituală.

Manifestările festivalului Din dragoste pentru Frumos încearcă să urmărească în fiecare an tematica de reflecţie propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pentru anul 2013 ne referim la Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi libertatea creştinismului. Festivalul îşi însuşeşte latura istorică a acestei comemorări, pe de o parte, iar pe de altă parte o extinde, o completează, prin studierea în profunzime a noţiunii de „semn” (pornind de la cercetarea, aflarea şi promovarea semnului Sfintei Cruci de către Sfinţii Împăraţi). Ne vom putea astfel bucura şi de un important conţinut semiologic, prezent în manifestări artistice de genul teatrului, muzicii, picturii şi literaturii, precum şi într-o serie de conferinţe.varianta în limba franceză

Corelarea versetului biblic „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!“ (Marcu 9,24) cu celebra afirmaţie pascaliană: „Nu M-ai fi căutat dacă nu M-ai fi găsit“, ilustrează căutarea orientată a omului ca formă de găsire. Aspirând să pună în valoare diverse manifestări ale spiritului aflat în căutarea Frumosului, festivalul îşi orientează discursul din acest an în jurul aniversării celor 1700 de ani de la Edictul de libertate a creştinismului dat de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare.
Dacă pentru un ignorant acest eveniment poate părea un act de reclamare a unei libertăţi oarecare, atât de banalizat de altfel pentru lumea actuală, dacă unui spirit secularizat îi poate trezi admiraţie pentru geniul politic şi militar al Sfântului Împărat, pentru un creştin Edictul de la Milano reprezintă un eveniment extrem de bogat în semnificaţii, revelând multiple faţete ale frumuseţii dumnezeieşti. Un spirit creștin este încredințat că ieşirea creştinismului din catacombe a fost susținută în primul rând de o ordine divină a cărei manifestare (marcată în mod simbolic prin Sfânta Cruce ce s-a arătat pe cer în timpul victoriei de la Milvius) a fost invocată de numărul impresionant de martiri, de apostolatul unor sfinți asumându-și cu fervoare misiunea, de rugăciunile bisericii comunitare și ale anahoreților și, nu în ultimul rând, de rugăciunile fierbinți de mamă ale Sfintei Elena.
Festivalul nostru comemorează acest moment crucial din istoria creştinismului prin diverse interogări artistice, istorice, antropologice, teologice, legate de binomuri precum libertate exterioară, politică, şi libertate interioară, încărcătură simbolică şi asumare existenţială a crucii, arta creştină ca expresie a libertăţii regăsite sau ca sublimare a aspiraţiei spre eliberare. Însăşi contemplarea Frumosului poate fi asumată ca artă, aceea de a recunoaşte - în totul şi în toate - lucrarea Sfântului Duh.

Programul festivalului: www.mitropolia.eu

7 comentarii:

amenajari living spunea...

Felicitari pentru articol!

cantare electronice spunea...

Frumos articol!

carucioare copii spunea...

Intelepte vorbe!

Anonim spunea...

Ma iertati ca va deranjez,vin cu rugamintea la d-voastra sa publicati un articol umanitar despre copilul meu.Singura mea speranta sunteti d-voastra.Toate detaliile despre copilul meu le gasiti pe blogul umanitar:
http://dorintilica.blogspot.ro/ .
Va multumesc anticipat!
Va rog frumos sa-mi dati un raspuns daca puteti publica articolul de care v-am rugat la adresa de e-mail tilicamariana@yahoo.com

anunturi gratuite spunea...

Multumim pentru invitatie si pentru sfaturi!

Anonim spunea...

The articleice Machines introduces:This article about How To Buy Commercial Ice Machines For Restaurant,With the introduction of cutting edge and innovative technologies, a commercial ice machine is no longer a bulky device producing insanitation, consuming a lot ...

If you need more ice Machines infomation about How To Buy Commercial Ice Machines For Restaurant, Click here to find.

With the introduction of cutting ice Machines edge and innovative technologies, a commercial ice machine is no longer a bulky device producing insanitation, consuming a lot of energy, making noise, and taking a lot of time to make the needed supply of ice. As a result of high end technologies, commercial ice machines are able to achieve “being green” the highest levels of energy and water conservation. Now a commercial ice machine can easily produce from 65 pounds to 2,000 pounds of ice cubes in a day. You can find varied shapes of ice cubes such as dice, half dice, octagon, crushed, nugget, and flake.

Commercial ice machines are the standalone units,ice Machines designed to produce large quantities of ice for various commercial purposes. Once installed, these commercial ice makers are pretty automatic and do not need much attention from you or your staff. These factory-made machines consist of a condensing unit and ice-making section that operates as an integrated unit to make ice, an ice bin or a storage unit to store the created ice and a dispensing unit to dispense the ice out of the machine. Many automatic ice machines use moving water to create an improved quality of ice cubes. They work on the principle of “faster the water moves the better the ice quality becomes”. In this process, the air and un-dissolved solids get washed away. This results in pure and clear ice production.

Large amounts of ice are demanded for various purposes in many ice Machines commercial entities such as Restaurants, Bars, Ice Cream Parlors, Bakeries, Country Clubs and Golf Courses. A commercial ice machine is the perfect choice for such places as the large quantity of ice also needs to be a certain quality as well. Automatic commercial ice machines will make plenty of ice of equal size in a short span of time. All you need to do is just start the machine and set the required functions, and leave the rest up to the machine. You will get good quantity of quality ice in a short amount of time. In addition, many commercial ice machines come with a self cleaning function. This will help maintain the quality and quantity if the produced ice while decreasing the time that you and or your staff must spend with the machine.

Keep in mind that there are two varieties of ice machines: air cooled and waterice Machines cooled. Air cooled ice machines use air to disperse the heat, whereas water cooled ice machine uses water to do the same function. Air cooled ice machines use more energy and also are much noisier than water cooled ice machines. However, they are more affordable than water cooled ice machines.

An assorted collection of wonderful, fast and energy efficient commercial ice makers are readilyice Machines available in the market. Various renowned and reliable manufacturers have come up with their unique range of these amazing machines. Numerous models that create different types and sizes of ice are available in the local and online market. A competitive urge of creating more efficient and cost effective ice machines, has left the customers and consumers with a distinctive variety of these units in which to choose.

Monica spunea...

Ne straduim sa fim frumosi. Felicitari pentru articole