luni, 16 februarie 2009

@CONSIGLIERE DESPRE CIPURILE RFID: "CITEŞTE AROGANTULE ŞI TE MINUNEAZĂ"

@Consigliere este un comentator al articolului publicat de Andrei Bădin pe propriul blog: "Diversiunea duhovnicească" a paşapoartelor cu cipuri biometrice.
Textul ziaristului A.B. nu merita comentat, am trecut repede peste el, însă mi-a atras atenţia o analiza aspră, publicată între comentariile articolului, un punct de vedere la obiect, care convinge şi totodată smereşte: credeam că după cele câteva săptămâni petrecute "intens", nu mai aveam să fiu surprins de nimic în problematica documentelor biometrice.
Eroare!
Nădăjduiesc să-i aflu, vreodată, numele de Botez al acestui comentator - e o simţire proprie de a-l pomeni în rugăciune pentru acest gest de excepţie. În fapt, o mărturisire.
Astfel încât, vă invit să citiţi mai întâi comentariul său de mai jos, apoi să intraţi câteva minute pe situl Hitachi şi abia apoi să mergeţi la pagina sursă.

Ne mai auzim! :)
Doamne, ajută!
R.[Il Consigliere] spunea ....
Citeste Arogantule si te minuneaza!Cipurile RFID[2] sînt o creaţie tehnologică recentă, menită iniţial să înlocuiască codul de bare de pe produsele din magazine. În general, ele sînt compuse dintr-un cip electronic (care permite stocarea datelor şi alte operaţiuni electronice) conectat la o antenă miniaturală, putînd fi aplicate pe diferite obiecte. Dispozitivul cu antenă poate fi detectat de cititoare speciale. Cipurile RFID sînt de două feluri, active şi pasive, după felul construcţiei lor; astfel, cipurile active sînt conectate la o baterie, iar detectarea lor se poate face de la o distanţă de cel mult 100 de metri, iar cele pasive nu sînt prevăzute cu baterie, ci pot fi citite numai prin apropierea lor de un cîmp electric creat de un cititor special, detectarea lor fiind deocamdată imposibilă la distanţe mai mari de 10 metri. Cînd un cititor RFID emite un semnal radio, cipurile din apropiere reacţionează transmiţînd datele către cititor. Dacă iniţial producerea lor a avut un scop exclusiv comercial, cipurile putînd stoca mult mai multe date decît codul de bare, în ultimii ani mai multe firme producătoare de astfel de dispozitive s-au orientat pe producerea de cipuri şi pentru alte aplicaţii, precum acte de identitate, carduri de sănătate, carduri de credit, bancnote, etc. S-a mers pînă acolo, încît, invocîndu-se anumite situaţii excepţionale, să se urmărească implantarea unor astfel de cipuri în corpul uman.[3] Experimentele au început cu implantarea animalelor de casă, pentru a fi mai uşor recuperate în cazul rătăcirii lor, şi au continuat cu cîteva cazuri umane particulare. „Avantajul” implantului electronic este acela că cipul ar putea fi alimentat în permanenţă de căldura corpului uman, transformîndu-l în cip activ, deci detectabil de la mare distanţă. Deocamdată cipurile RFID implantate oamenilor au fost exclusiv pasive. Din datele pe care le deţinem la momentul de faţă (2009, Ianuarie) progresul tehnologic a permis miniaturizarea cipurilor produse de firma Hitachi (denumite μChip/mu chip) pînă la dimensiunea de 0.04 x 0.04 mm, fiind practic invizibile pentru majoritatea oamenilor. Momentan se produc cîteva miliarde de astfel de cipuri pe an, preţul lor fiind, în medie, puţin peste un eurocent. În cele ce urmează descriem cîteva din avantajele şi din dezavantajele tehnologiei cipurilor RFID, pentru informarea tuturor celor interesaţi, materialele pe această temă fiind extrem de puţine în limba română. Avantaje ale cipurilor RFID: 1. Dată fiind capacitatea de stocare a cipurilor, alăturarea lor unui produs face posibilă identificarea rapidă şi reducerea timpului petrecut de clienţi şi de vînzători la cumpărarea respectivului produs. Cititoare speciale ajută la identificarea şi evaluarea corectă întru-un timp extrem de scurt a tuturor produselor cumpărate de un client fără a mai fi nevoie ca vînzătorul să le treacă pe fiecare în parte prin faţa cititoarelor de coduri de bare. 2. Prezenţa cititoarelor de cipuri RFID pe rafturile supermarketurilor îmbunătăţeşte vînzările anumitor produse, administratorul ştiind cu precizie ce anume s-a vîndut şi în cît timp. Astfel se pot elimina timpii morţi pînă la refacerea stocului în cazul epuizării unui produs şi nevoiapersonalului care să supravegheze rafturile de produse.[4] 3. Controlul anumitor produse farmaceutice de la punctul de producţie la punctul de desfacere elimină posibilitatea dispariţiei substanţelor periculoase sau cu folosire specială şi permite identificarea oricărei încercări de sustragere a lor. 4. Controlul anumitor produse toxice care ar putea ieşi de sub stricta supraveghere. 5. În diferite sporturi desfăşurate contra-cronometru se poate determina cu mult mai multă precizie timpul parcurs pînă la linia de sosire. 6. Prezenţa cipurilor pasive în paşapoarte[5] a fost considerată o experienţă pozitivă de către guvernele ţărilor care le-au introdus pînă azi[6], pentru îmbunătăţirea controlului asupra cetăţenilor lor care călătoresc peste hotare. Anumite ţări permit nu doar citirea respectivului cip la ieşirea/intrarea în ţară, ci şi stocarea acestor date în cipul RFID din paşaport. Dezavantaje ale cipurilor RFID: 1. Codul de bare de pe majoritatea covîrşitoare a produsele aflate azi pe piaţă conţine explicit numărul 666, cu trimitere directă la pasajele din Apocalipsă referitoare la numărul numelui fiarei. Înlocuirea codului de bare cu cipul RFID pentru produsele din comerţ nu a fost niciodată adusă la cunoştinţa publicului ca pe o cucerire ştiinţifică cu care pe viitor vom reuşi să scăpăm de numărul 666 de pe cumpărăturile noastre. Dimpotrivă, cu mult mai grav chiar, prezenţa obligatorie a cipurilor în documentele de identitate personală şi pe majoritatea produselor de pe piaţa viitorilor ani, adică atît la cumpărător, cît şi la produsul cumpărat, ne trimite automat cu gîndul la versetul 13:17 din Apocalipsă: Ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei. Pînă astăzi nici una din firmele producătoare de cipuri RFID nu a făcut dovada lipsei numărului 666 din memoria acestor cipuri pe care unii le vor obligatorii şi în actele de identitate din România. 2. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele specializate. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oricît de criptate ar părea, pot fi sparte într-un timp extrem de scurt. Conectarea acestor informaţii cu anumite baze de date publice din cîteva ţări poate oferi în cîteva minute toate informaţiile vitale despre persoana căreia i se scanează (cu ştiinţă sau fără!) un document personal prevăzut cu cip RFID. Din acest moment, posesorul de buletin / paşaport / carnet de conducere / card de sănătate / card de credit[7] care conţine cip devine cea mai uşoară pradă în faţa oricui are un cititor de cipuri RFID şi un calculator. Pretextul eliminării terorismului pentru impunerea acestor cipuri este nimic altceva decît praf în ochi, orice terorist cu o minimă dotare electronică putînd dispune după bunul plac de informaţiile obţinute atît de uşor. Cu atît mai rău se întîmplă în cazul în care anumite state caută să-şi impună controlul total asupra cetăţenilor lor. Se va şti în orice clipă unde sîntem, cu cine sîntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm, ce am cumpărat şi în ce cantitate. Practic libertatea va deveni un mit, o frumoasă amintire de pe vremea părinţilor noştri. 3. Prin prezenţa cititoarelor de cipuri RFID în toate automobilele produse de marile firme auto din 2005 pînă azi, în trenuri, autobuze, avioane, magazine, gări, metrouri[8], şi pe principalele artere de circulaţie s-a început deja impunerea controlului total asupra omenirii. 4. Dimensiunea de astăzi a acestor cipuri le face să fie practic imposibil de detectat cu vreunul din simţurile omeneşti. Necesitatea hranei şi a îmbrăcămintei va face ca nimeni să nu poată sta departe de sistemul electronic de control total. 5. Unicitatea fiecărui cip RFID face ca orice document personal şi ca absolut tot ce se vinde şi se cumpără să poată fi monitorizat cu mare precizie. Prin efectuarea plăţii unui produs prevăzut cu cip nu se dezactivează cipul, ci acesta continuă să rămînă veşnic funcţional. 6. Cantitatea imensă de date cerută de o astfel de dezvoltare a industriei cipurilor RFID face absolut necesară existenţa unor gigantice baze de date unde se vor stoca informaţiile de pe cipuri, tranzacţiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date ce vor fi folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date. Conectarea acestor imense baze de date cu bazele de date personale aflate în evidenţa statului sau ale unor terţe companii duce la controlul total asupra individului. 7. Cititoarele de carduri pot fi ascunse în orice tip de material, introducerea lor în uşi, pavaje, podele, rafturi, tejghele, făcînd imposibilă cunoaşterea momentului în care cineva a fost scanat. 8. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID.[9] 9. Cipurile RFID sînt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori contactul cu surse încărcate cu electricitate. Astfel, microundele le fac să explodeze, în cazul implanturilor provocînd dezastre biologice. Devine imposibilă folosirea lor la oameni sau animale care au acces în zone cu astfel de radiaţii. 10. Cipurile implantate nu au stabilitate în ţesutul implantat, de multe ori, în urma mişcărilor organismului migrînd din locul unde au fost implantate şi necesitînd intervenţii chirurgicale. De asemenea, ele, în forma în care există astăzi, se pot sparge în interiorul ţesutului şi provoca răni cu diferite grade de pericol. 11. Anumiţi bolnavi din cîteva spitale au primit implanturi cu cipuri RFID fără să îşi dea acordul şi fără să ştie de ele. Astfel s-a întîmplat la clinica de bolnavi Alzheimer West Palm Beach din Florida, începînd cu anul 2007. Astfel de cazuri se pot generaliza, mai ales sub presiunea unor legi sau în cazul unor situaţii extreme precum starea de război. 12. Posesorii de animale de casă au fost obligaţi în Portugalia, Noua Zeelandă, Singapore, Bangkok, şi cîteva state din SUA să îşi implanteze animalele de casă cu cipuri RFID. De asemenea, de cîţiva ani buni şi posesorii de vaci, oi, capre, din România, sînt obligaţi să ataşeze un astfel de cip RFID tuturor animalelor producătoare de lapte, fără vreun motiv raţional. 13. Vigilenţa celor ce sînt chemaţi să verifice autenticitatea actelor va scădea foarte mult, de vreme ce un astfel de cip va certifica datele înscrise şi fotografia din paşaport, determinînd autorităţile să se încreadă în puterea cipului de a nu fi falsificat. Cercetări recente[10] arată că extragerea şi chiar falsificarea datelor din cipul RFID din paşapoarte este cît se poate de simplă pentru cineva cu minime cunoştinţe în domeniul informatic. Mica trecere în revistă de mai sus trage un semnal de alarmă asupra raţionalităţii existenţei cipurilor RFID în actele de identitate din România. Nu au trecut nici 20 de ani de cînd fraţii şi părinţii noştri au murit cu nădejde în suflet strigînd „Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim!”. Din Ianuarie 2009 a început, cu o grabă suspectă, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID, fără ca cineva din România să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. Ni s-a spus doar, fără a putea verifica în vreun fel, că vor fi stocate datele personale, imaginea feţei şi a două amprente digitale. Dacă amprentarea unora dintre cetăţenii români din Italia ne-a umplut de indignare pe toţi, la doar cîteva luni după această idee care nu s-a pus în practică nu a fost nici o reacţie din partea nimănui la ideeaamprentării obligatorii a celor ce vor să-şi facă acum paşaport sau carnet de conducere. Putem spune fără să greşim că primirea actelor electronice înseamnă şi nevrînd asocierea numărului 666 cu datele de identitate personală, cu numele propriu şi cu fotografia personală, cu alte cuvinte cu chipul lui Dumnezeu, călcînd cuvîntul Sfîntului Pavel: Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfînt ce locuieşte întru voi, pe care îl aveţi de la Dumnezeu, şi nu sînteţi ai voştri? Că sînteţi cumpăraţi cu preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi întru duhul vostru, care sînt ale lui Dumnezeu. (1 Corintheni 6:19-20) şi aducînd pedeapsa scrisă în cartea Apocalipsei: Şi al treilea înger a urmat lor, zicînd cu glas mare: Oricine se închină fiarei şi chipului ei, şi ia însemnare pe fruntea sa sau pe mîna sa, şi acesta va bea din vinul mîniei lui Dumnezeu cel dres neamestecat în paharul mîniei Lui, şi se va chinui cu foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor Îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor în vecii vecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei, şi cel ce ia semnul numelui ei. (14:9-11) De asemenea: Şi am auzit Glas mare din Biserică zicînd celor şapte îngeri: Duceţi-vă şi vărsaţi vasele mîniei lui Dumnezeu pe pămînt. Şi s-a dus cel dintîi, şi a vărsat vasul său pe pămînt, şi s-a făcut rană rea şi mare în oamenii cei ce aveau semnul fiarei, şi cei ce s-au închinat chipului ei. (16:1-2) S-a încercat să se spună că nu aceasta (cipul din paşapoarte şi permisele de conducere) este pecetea din Apocalipsă, pentru că nu este pe mînă şi nici pe frunte. Să stăm drepţi în faţa autorităţilor statului care ar trebui să ne apere drepturile, nu să ni le restrîngă, şi să cerem să ni se garanteze prin lege libertatea pentru care fraţii şi părinţii noştri au plătit preţ de sînge. Să le aducem aminte că şi cei ce ne conduc vor da socoteală pentru această mişelească încercare de înrobire a poporului creştin ortodox. Să mărturisim cu preţul vieţii sfînta credinţă ortodoxă, ca să ne învrednicim şi noi de răsplata făgăduită mărturisitorilor Ortodoxiei.

Articolul şi comentariile aici.

31 de comentarii:

Razboi intru Cuvant spunea...

http://www.razbointrucuvant.ro/2009/01/17/confirmarea-audio-de-la-parintele-justin/#more-5437

Autorul materialului este parintele Filotheu si dateaza din 16-17 ianuarie, fiind publicat deja la data respectiva de mai multe bloguri.

Unknown spunea...

Inseamnă că există un @consigliere care a făcut un copy/paste :). Oricum, e de bine. Să-i ajute Dumnezeu!

Anonim spunea...

Intr-un articol foarte documentat publicat in Cotidianul si reluat pe blogul Razboi intru cuvant ,dl.Vlad Niculescu -Dinca,absolvent al Politehnicii Bucuresti ,Facultatea de automatica si calculatoare,specialist in softwarw si filosofia si etica informatiei cu un doctorat la Universitatea din Eindhoven,Olanda ,in prezent bursier la cursurile de filosofia tenologiei al Universitatii Twente din Olanda,infatiseaza pe larg toate neajunsurile si primejdiile care se leaga de aceste "cipuri"Un articol care merita citit si care ma intareste in opinia ca societatea trebuie sa se uneasca impotriva acestei ofensive malefice de inregimentare a populatiei.Sunt in continuare uimit cu cata obstinatie insista autoritatile sa mentina acest sistem de urmarire a oamenilor...Amanarea generalizarii sistemului pana in 2011,doreste sa arate cumva speranta autoritatilor ca pana atunci rezistenta noastra va scadea ,sa ca se va uita primejdia ?

Anonim spunea...

In speranta ca se va ajunge la o abordare mai pragmatica si mai utila a acestei probleme, as avea de facut urmatoarele observatii:

"cipurile active sînt conectate la o baterie, iar detectarea lor se poate face de la o distanţă de cel mult 100 de metri, iar cele pasive nu sînt prevăzute cu baterie, ci pot fi citite numai prin apropierea lor de un cîmp electric creat de un cititor special, detectarea lor fiind deocamdată imposibilă la distanţe mai mari de 10 metri."

Datele sunt arbitrare. In functie de ce se intelege prin "cip" un dispozitiv electronic conectat la o sursa de energie poate emite semnale detectabile de la zeci sute chiar mii de kilometri.

Cifra de 10m oferita pentru componentele pasive poate fi chiar mai mare dar nu f. mare (cativa zeci de metri, maxim, depinde de elementele constructive)

" „Avantajul” implantului electronic este acela că cipul ar putea fi alimentat în permanenţă de căldura corpului uman, transformîndu-l în cip activ, deci detectabil de la mare distanţă."

Deocamdata asa ceva nu exista in realitate.
In plus, formularea este incorecta. Nu poti extrage energie dintr-o sursa de caldura daca nu exista o diferenta de tempratura.

" progresul tehnologic a permis miniaturizarea cipurilor produse de firma Hitachi (denumite μChip/mu chip) pînă la dimensiunea de 0.04 x 0.04 mm, fiind practic invizibile pentru majoritatea oamenilor."

Da, dar ele nu pot functia fara o antena care e de cateva sute de ori mai mare decat cipul in cauza.

"1. Codul de bare de pe majoritatea covîrşitoare a produsele aflate azi pe piaţă conţine explicit numărul 666, cu trimitere directă la pasajele din Apocalipsă referitoare la numărul numelui fiarei."

Nu exista aceasta cifra in codul de bare. Acele "guard bars" sunt doar de referinta pentru sistemul de citire si niciodata citite si decodate ca numere.
In plus codificarea lor nu corespunde standardului UPN/EAN pentru a putea fi interpretate ca cifre (3 respectiv 5 unitati cele din margine/centru fata de 7 cat trebuie sa contina un numar).

". Înlocuirea codului de bare cu cipul RFID pentru produsele din comerţ nu a fost niciodată adusă la cunoştinţa publicului ca pe o cucerire ştiinţifică cu care pe viitor vom reuşi să scăpăm de numărul 666 de pe cumpărăturile noastre."

Asta pentru ca nu exista nici un "666" in cumparaturile dvs.

"Ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei."

Mai exista ceva in ziua de azi fara de care nu se poate cumpara/vinde. Acela este banul.
Banul = 666? Ma indoiesc.

"Pînă astăzi nici una din firmele producătoare de cipuri RFID nu a făcut dovada lipsei numărului 666 din memoria acestor cipuri pe care unii le vor obligatorii şi în actele de identitate din România."

Pentru ca nici o persoana cu o calificare tehnica nu este dispus sa ia in serios teorii cum ar fi:
1. exista "666" in codul de bare
2. exista "666" in tagurile rfid

"2. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele specializate."

Nu neaparat. Depinde de tehnologia inglobata in cipuri si modul in care ea este folosita.

"Se va şti în orice clipă unde sîntem, cu cine sîntem,"

Afirmatie fara fundamnet daca se refera la tagurile rfid.

"de unde venim şi încotro ne îndreptăm,"
Valabil pentru pasapoarte, inclusiv cele fara cipuri rfid.

"ce am cumpărat şi în ce cantitate."

Discutabil. depinde de tag -urile rdid utilizate.
Ultima generatie de tag -uri, accepta conform standardului comanda "kill".
O data ce iesi din magazin cu produsele, ele pot fi dezactivate permanent si definitiv.
Important este ca vanzatorii sa implementeze aceasta facilitate (ceea ce binenteles s-ar putea sa nu le convina).
De asta consumatorii trebuie informati corect si la obiect - pentru a lua atitudine fara a fi acuzati de obscurantism religios si fantezii apocaliptice.

"Prin prezenţa cititoarelor de cipuri RFID în toate automobilele produse de marile firme auto din 2005 pînă azi, în trenuri, autobuze, avioane, magazine, gări, metrouri[8], şi pe principalele artere de circulaţie s-a început deja impunerea controlului total asupra omenirii. "

Discutabil.

"Dimensiunea de astăzi a acestor cipuri le face să fie practic imposibil de detectat cu vreunul din simţurile omeneşti. "

Fals. Problema cu antena.
+ exista instrumente.
In masura in care problema va lua proportii ele vor fi sigur puse la dispozitie cu titlu gratuit, de catre ONG -uri, pentru un segment larg de populatie.

"Necesitatea hranei şi a îmbrăcămintei va face ca nimeni să nu poată sta departe de sistemul electronic de control total."

Nici o lege nu te obliga sa porti tagul rfid dupa tine.
El poate relativ usor detectat/inactivat.
De asemeni, actele rfid pot fi ecranate destul de usor.

"Prin efectuarea plăţii unui produs prevăzut cu cip nu se dezactivează cipul, ci acesta continuă să rămînă veşnic funcţional."
A se vedea mentiunea de mai sus cu optiunea "kill".

"posesorii de vaci, oi, capre, din România, sînt obligaţi să ataşeze un astfel de cip RFID tuturor animalelor producătoare de lapte, fără vreun motiv raţional."

Motivele sunt.
Depinde ce intelege prin "rational".

"13. Vigilenţa celor ce sînt chemaţi să verifice autenticitatea actelor va scădea foarte mult, de vreme ce un astfel de cip va certifica datele înscrise şi fotografia din paşaport, determinînd autorităţile să se încreadă în puterea cipului de a nu fi falsificat."

Este posibil, ca si alte probleme datorita increderii prea mare acordata unor astfel de acte.

"Cercetări recente[10] arată că extragerea şi chiar falsificarea datelor din cipul RFID din paşapoarte este cît se poate de simplă pentru cineva cu minime cunoştinţe în domeniul informatic."

Depinde de implementarea solutiei tehnologice, care ar trebui reglementata prin lege nu lasata la voia unor decizii obscure.

" Din Ianuarie 2009 a început, cu o grabă suspectă, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID,"

Permisele de conducere nu contin deocamdata cipuri rfid.

"nu a fost nici o reacţie din partea nimănui la ideeaamprentării obligatorii a celor ce vor să-şi facă acum paşaport sau carnet de conducere. "
Nu stiu sa fie nevoie de amprentare pentru carnetul de conducere, dat fiind ca nu contine cip pentru stocarea datelor biometrice.
Amprentarea se face in scopul autentificarii si se folosesc doar doua degete (cate unul de la fiecare mana).

Oricum din cate stiu amprentarea completa era si inainte o procedura standard pentru accesul in SUA de exemplu.

"Putem spune fără să greşim că primirea actelor electronice înseamnă şi nevrînd asocierea numărului 666 cu datele de identitate personală, cu numele propriu şi cu fotografia personală, cu alte cuvinte cu chipul lui Dumnezeu, călcînd cuvîntul Sfîntului Pavel:..."

Interpretare abuziva, o definitie eronata asupra "chipului lui Dumnezeu" ca sa nu mai vorbim de faptul ca nu exista nici un "666" in aceste acte.

"S-a încercat să se spună că nu aceasta (cipul din paşapoarte şi permisele de conducere) este pecetea din Apocalipsă, pentru că nu este pe mînă şi nici pe frunte."

Si chiar nu este.
Cel putin eu nu vad prezentat nici un argument in directia asta.

Donkeypapuas spunea...

@Alin
Ştii foarte bine că cel puţin în câteva răspunsuri pe care le dai aberezi şi abureşti.
Un exemplu: ""Dimensiunea de astăzi a acestor cipuri le face să fie practic imposibil de detectat cu vreunul din simţurile omeneşti. "
Fals. Problema cu antena.
+ exista instrumente." Păi, băi frate, dacă dumneata confunzi SIMŢURI umane cu INSTRUMENTE atunci e grav!

Anonim spunea...

Problema cipurilor a creat mari dispute si in America .Unul din marii adversari ai implementarii unor astfel de sisteme de identificare este d-na dr.Albrecht specializata in probleme de tehnologie a informatiei.Cat de morala este implementarea cipurilor si a sistemului RFID si cat de mult contravin invataturii crestine se poate constata urmarind conferintele filmate ale acesteia,postate pe youtube si traduse in limba romana.Anumite publicatii au evidentiat existenta cifrei fiarei in codul de bare.Sa fi facut falsuri,doar asa din teribilism ?Greu de crezut !

Anonim spunea...

Marian:

am spus foarte clar, antena este de cateva zeci de ori (poate sute) mai mare decat cip -ul propriuzis si din aceasta cauza dispozitivul este f. vizibil, asa cum sunt si tagurile antifurt care se folosesc acum.

AltAlin:

Activitatea doamnei in cauza este f. sanatoasa atat timp cat se mentine la nivelul unei informari sanatoase si la zi.
Unele afirmatii de acolo sunt totusi depasite si din pacate trece granita informarii obiective atunci cand de la fapte se ajunge la fantezie si de la fantezie la apocalipsa..
In masura in care o sa am timp o sa comentez la obiect cele doua prezentari video.

Anonim spunea...

Daca vei avea timp sa comentezi cele doua prezentari video,sa nu uiti sa spui si unde are dreptate ,iar daca are dreptate,de ce sa ne agatam in continuare de sistemul in cauza?

Anonim spunea...

D-le Alin,iti spun din capul locului ca nu sunt un habotnic.Asta nu ma impiedica sa ma infior cand citesc in Apocalipsa Sf.Ioan Teologul versetele 16-18 din cap.XIII.Au fost totusi scrise cu 2000 de ani in urma !Nu esti surprins de adevarul revelat acolo ?

Donkeypapuas spunea...

@STEFANITA
Domnul Alin suferă de incoerenţe logice. Îl întrebi una, şi îţi răspunde altceva. Se aseamănă celor care, pe timpuri, proslăveau cea mai democratică şi progresistă Constituţie: CONSTITUŢIA STALINISTĂ!

Anonim spunea...

D-le Marian,
Eu nu m-as grabi sa spun despre prietenul nostru Alin ,ca ar suferi de incoerenta logica..Mai curand aici e vorba de nivelul informarii.Impotriva cip-urilor -zgarda astea ,nu sunt coalizati numai crestinii ,dar si necrestinii .De asemenea specialisti in domeniu{si nu sunt putini}romani si straini demonstreaza natura lor antidemocratica si malefica.Asta ar trebui sa-i dea de gandit prietenului nostru Alin .Eu intreb clar pe oricine Ppentru care motiv daca exista macar o umbra de indoiala in privinta acestor sisteme,se continua implementarea lor ,in loc sa se caute alte solutii care sa fie agreeate de toata lumea,inclusiv{sau mai ales }de crestini.?Am dreptul sa-mi pun aceasta intrebare ?Pot accepta eu,cetatean liber ,sa mi se transforme numele intr-un numar ,asa cum se proceda in lagarele comuniste sau naziste ?

Anonim spunea...

".Impotriva cip-urilor -zgarda astea"

Si actualul buletin tot pe post de zgarda il ai?

"De asemenea specialisti in domeniu{si nu sunt putini}romani si straini demonstreaza natura lor antidemocratica si malefica."

Chiar as fi curios sa-mi prezinti niste voci in directia asta.
Ceva concret.

"Pot accepta eu,cetatean liber ,sa mi se transforme numele intr-un numar ,asa cum se proceda in lagarele comuniste sau naziste?"

Ai CNP? Ti-a inlocuit, "transformat" numele?
Atunci?

Ar trebui sa-ti dai seama ca firmatii de genul asta te discrediteaza indiferent cate alte argumente chiar rezonabile ai avea.

Anonim spunea...

Alin draga,
S-ar parea ca nu poti discuta cu calm.Unii dintre cei care se opun cipurilor sunt prezentati aici.altii ii stii si d-ta ,iar daca nu-i stii ,am sa-ti dau o lista tot eu.Am pus intrebari la care nu ai raspuns ,intre care una foarte importanta este aceea de ce nu se gasesc alte solutii la acest RFID.Codul de bare de pe buletin nu este identificabil de la distanta ,asa ca nu ai un motiv valabil sa il faci opozabil celor spuse aici.

Anonim spunea...

Alin draga,
Problema se poate rezolva foarte simplu ,daca organismele statului ar asculta de sugestiile criticilor sistemului printre care se afla numerosi specialisti in informatica,in tehnologia si filosofia informatiei.Sunt doua cerinte care nu pot fi luate in discutie pentru ca ar contraveni religiei crestine.Prima cerinta este ca nu trebuie sa se implanteze in corpul uman astfel de dispozitive.Sub nici un motiv !In prezent in occident au inceput sa se aplice pe oameni astfel de implanturi.O alta cerinta este aceea ca nici un document oficial emis sa nu contina cifra diavolului.In rest,se poate disacuta orice in legatura cu documentele de identitate si in ce conditii pot fi ele concepute pentru a nu aduce atingere drepturilor cetatenesti.Daca "organele"se incapataneaza sa nu bage in seama protestele ,atunci si eu am voie sa cred ca se ascunde ceva in spatele acestei atitudini.Pana la urma ce cere imposibil societatea civila ,Stiai ca in Grecia si Serbia in urma protestelor s-a renuntat la aceste cip-uri ?

Anonim spunea...

Depinde de cei care critica, care voci au sa se auda in final si mai ales sa nu se confunde..

Cei cu apocalipsa biometrica sau cei care pot oferi argumente de bun simt si la obiect vizavi de aceste acte.

Si iarasi cred ca discutiile despre implanturi n-au ce cauta in acest context.
Este inutil sa-ti consumi energia cu probleme inexistente + riscul ridicolului.

"Stiai ca in Grecia si Serbia in urma protestelor s-a renuntat la aceste cip-uri?"

Esti gresit informat.
Au pasapoarte biometrice dinaintea noastra.
http://en.wikipedia.org/wiki/Biometric_passport

In plus, n-au ridicat niciodata problema la modul apocaliptic, cum am facut-o noi.

Anonim spunea...

D-le Alin,
Stii sigur ca in Serbia si Grecia s-au adoptat pasapoartele biometrice?Eu am alte informatii,deci trebuie sa le verificam..
Nu cumva implanturile corporale de cip-uri sunt faza finala a planului ?S-a inceput cu animalele ,se continua cu pasapoarte ,bratari si alte disapoozitive de urmarire si se ajunge in final la implanturi monitorizabile centralizat prin sateliti ..Oameni,animale,obiecte ,ale caror miscari sunt urmarite electronic !Uite visul oricarui dictator implinit !De ce sa facem discutii separate despre unul si acelasi proces?De ce sa nu gasim alte procedee de legitimare ,daca un numar din ce in ce mai mare de persoane,crestine sau nu resping acest sistem de pe pozitii diferite,e adevarat,dar il resping ?.Ti se pare ca "argumentele de bun simt" sunt insuficiente?Pana acum ai spus doar ca unele din ingrijorarile celor care se opun{printre care si d-na dr.Albrecht}ar fi depasite,fara baza.Dar restul nu e depasit,nu ?Cum facem Aline,suntem de acord doar pentru ca asa vrem noi si pentru ca ne credem "moderni",sau ascultam si "altera pars"si ii respectam ingrijorarea?Pana la urma e chiar ciudat, ca nu vezi in acest proiect un atentat la libertatea individului, si la dreptul sau la viata privata!Chiar nu observi ca astfel de sisteme de inregimentare si urmarire generalizata pot constitui in mana unor forte malefice o arma nesperata de dominatie si reducere la supunere absoluta a oamenilor prin anihilarea opozitiei ?Ce zici,ajuta cipurile astea la asa ceva ?

Anonim spunea...

Ti-am oferit sursa mea de informatii, o poti verifica.
Dumneata vad ca nu ai oferit nimic in directia asta, doar contestatii.

Chestiunea cu implantul e o gluma, cine stie cum stau lucrurile n-ar lua niciodata in serios asa ceva.
Din pacate, se pare ca ortodocsii nostri fac jocurile firmelor care comercializeaza jucariile astea si pretind ca intr-adevar implantul exista, este o chestie serioasa si maine va bate la usa ta.
Interesant, nu-i asa?

Dar arunca matale o privire pe aici:

http://www.spychips.com/press-releases/verichip-ipo-omits-risks.html

http://www.spychips.com/verichip/verichip-photos-instructions.html

http://www.wired.com/wired/archive/14.05/rfid_pr.html

http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/time-micro-biocipurile-de-la-cancer-la.html

Si pe urma spune-mi daca exista macar un singur motiv pentru care cineva informat si in cunostinta de cauza si-ar face un implant.

"S-a inceput cu animalele ,se continua cu pasapoarte ,bratari si alte disapoozitive de urmarire si se ajunge in final la implanturi monitorizabile centralizat prin sateliti .."

Nu am vazut pana acum nici un argument rezonabil impotriva identificarii animalelor. Ba dimpotriva, poate fi o necesitate din anumite puncte de vedere.

La fel, daca dumneata crezi ca traiesti intr-o lume in care se poate calatori fara pasapoarte esti utopic, asa cum de altfel si UE este o mini-utopie asa cum estea ea oficial prezentanta.

"bratari si alte disapoozitive de urmarire" pot fi folosite legitim (cazul celor eliberati conditionat).

"implanturi monitorizabile centralizat prin sateliti"
La ora actuala este o fantezie tehnologica prezentata nu de putine ori in moduri care frizeaza ridicolul si submineaza cauza pentru care se (pretinde ca se) lupta.

"De ce sa nu gasim alte procedee de legitimare ,daca un numar din ce in ce mai mare de persoane,crestine sau nu resping acest sistem de pe pozitii diferite,e adevarat,dar il resping?"

Cunosti motivele pentru care sunt respinse? Ma refer la cele de bun simt, nu fanteziile.
Le-ai facut o analiza sa vezi daca sunt legitime sau nu?
Ai alternative?

"ana la urma e chiar ciudat, ca nu vezi in acest proiect un atentat la libertatea individului, si la dreptul sau la viata privata!"

Astept argumente in directia asta.

"Chiar nu observi ca astfel de sisteme de inregimentare si urmarire generalizata pot constitui in mana unor forte malefice o arma nesperata de dominatie si reducere la supunere absoluta a oamenilor prin anihilarea opozitiei ?Ce zici,ajuta cipurile astea la asa ceva ?"

Prefer sa tratez probleme care pot fi sustinute cu argumente la obiect, nu de ordin circumstantial.

In orice caz, nu inseamna ca daca ne vom intoarce in epoca de piatra, dictaturile vor deveni imposibile sau chiar doar suportabile sau mult mai..umane.

Anonim spunea...

iertare fratilor.. eu chiar am batut campii pana acum.. m-am dumirit si cu microcipurile astea.. NU TREBUIE ACCEPTATE !!! va rog sa nu mai luati in considerare tot ce-am scris cu nick-urile :alin si orthologia.
PS : pana acum am slujit sistemului, dar nu mai pot face asta oricat m-ar plati ei

Anonim spunea...

Comentariul de mai sus apartine unui individ care profita de faptul ca multe bloguri accepta postarea de mesaje anonime iar unele nici macar nu sunt moderate si nu ma reprezinta.

Anonim spunea...

pentru AltAlin:

daca vrea sa studieze cazul
Katherine Albrecht
Argumente pro si contra.

Am sa exprim si eu un punct de vedere mai tarziu vizavi de cele 2 filmulete ale dumneai care circula pe la noi.


http://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Albrecht

Spychips: How Major Corporations and Government Plan to Track Your Every Move with RFID [ILLUSTRATED] (Hardcover)
by Katherine Albrecht (Author), Liz McIntyre (Author)
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1595550208/qid=1122390116/sr=8-1/ref=pd_bbs_1?v=glance

Albrecht, Katherine."Supermarket Cards: The Tip of the Retail Surveillance Iceberg." Denver University Law Review, Volume 79, Issue 4, Summer 2002. pp. 534–539 and 558–565.
http://www.spychips.com/documents/Albrecht-Denver-Law.pdf

Spychips Book Fails to Make Its Case
The anti-RFID book by the leaders of CASPIAN doesn't provide any compelling evidence that the technology is a threat to privacy.
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/1947/1/128/

The Real Scandal
The Chicago Sun Times has uncovered a “secret” smart-shelf test run by Wal-Mart and Procter & Gamble. One privacy group calls it a scandal. The real scandal is the way the public is being misled about RFID by journalists more interested in a sexy story than the facts.
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/654/1/133/

Dismantling the RFID Journal's critique of Spychips
by Katherine Albrecht, co-author of Spychips
November 14, 2005
http://www.spychips.com/book/roberti-rebuttal.html

Anonim spunea...

DRAGA ALIN,
Dintr-o eroare de postare ,ti-am dat un comentariu pe forumul articolului intitulat"Ierarhi ai B.O.Romane despre pasapoartele biometrice.As fi interesat cum comentezi,chiar daca ai posta comentariul pe acest forum...ALin{celalalt},prietenul si colegul meu ,iti va raspunde mai tarziu,acum fiind plecat prin targ...

Anonim spunea...

Da,Aline,Stefanita a sintetizat in raspunsul lui postat la articolul "Ierarhii Bo.Romane despre pasapoartele biometrice"explica destul de concis ce motive sunt pentru a ne opune acestor practici de marcare a oamenilor.In plus vreau sa spun ca nu observ la tine sa ai pareri bazate pe realitatea cu care ne confruntam.Observ ca nu faci altceva decat sa ne trimiti la diverse link-uri,fara a spune exact ce argumente ai.Pana acum prestatia ta afost destul de subtire,nu te supara...Daca iti place ce se petrece,n-ai decat sa-ti implatezi ce vrei tu unde vrei tu,dar nu te mira atat cand ti se spune ca ne aflam in fata unei incalcari grosolane nu numai a drepturilor noastre de crestini,dar si a acelor care privesc statura noastra de oameni si cetateni.Restul discutiei poate fi continuat pe marginea celor spuse de Stefanita .

Anonim spunea...

Cunosc cel putin trei bloguri care au postat articole pe acesta tema iar acesta nu este unul din ele.

La care va referiti?

De asemeni ar fi util sa-mi indicati numele cu care ati postat dincolo daca nu este acelasi ca aici.

Depinde fiecare cum definim ceea ce numim "realitate".

Teoriile conspirationiste nu le-as numi realitati pentru ca nu au relevanta in fata celor cu care se poate trata problema asta in asa fel incat sa iasa ceva cat de cat bun la sfarsit.

Dar poate nici nu se intentioneaza asta, ci doar ridiculizarea demersului si a oricarei rezistente "anticip".

In legatura cu ce am postat mai inainte, sunt materiale pentru cine vrea sa studieze problema din mai multe puncte de vedere.
Nu fiti comozi, citi-le.

Deasemeni, am spus ca am sa revin cu niste pareri personale ceva mai tarziu.

Multumesc pentru feedback oricum, insa personal cred ca afirmatiile pe care le-am facut sunt destul de extinse si consistente dar ma tem ca nu pe intelesul tuturor (se pare).

Anumite cunostinte de baza vizavi de diversele tehnologii enuntate sunt necesare si din pacate de multe ori cad in pacatul sa asum ca ele sunt cunoscute sau usor de inteles.

Si asa cum am mai spus, intentia nu a fost aceea de a face un curs de popularizare ci de a sintetiza anumite informatii sub forma unor "ciorne" pe baza carora eventual sa dezvolt mai tarziu un material mai elaborat.

De asemeni, fara suparare, observ un anumit comportament/stil de argumentare, obsesiv - care de fapt nu are legatura cu problema enuntata, rezultat al unei manipulari intense (si se pare reusite) din partea unor indivizi.

Asa cum am mai spus, nu este vorba de nici un fel de implanturi.
Daca vreti sa dati de capat problemei, concentrati-va pe ea si mai putin pe diversele teorii conspirationiste si afirmatii fara fond.

Asumand ca s-ar putea totusi sa gresesc cu ce am firmat cateva randuri mai sus, astept totusi o argumentare in directia modului in care iti sunt incalcate drepturile de crestin si cetatean.

Anonim spunea...

Alin,am postat pe forumul articolului Ierarhii Bisericii Ortodoxe romane despre pasapoartele biometrice comentariul sub numele Stefanita .chiar aici pe blogul d-lui Rafael Udriste.

Anonim spunea...

Scuze.
Se pare ca n-am reusit sa dau de el, mai caut.

Anonim spunea...

VIDEO : Danion Vasile si maica Ecaterina - emisiune la B1TV despre microcipuri

http://apologeticum.wordpress.com/2009/02/21/video-danion-vasile-si-maica-ecaterina-emisiune-la-b1tv-despre-microcipuri/

Cei care tac in aceasta privinta sunt niste atei, iar cei care sunt pt microcipuri sunt slujitori ai antihristului

Anonim spunea...

D-le Anonim,
Eu nu m-as grabi si nici nu as fi atat de categoric in a califica pe cei care nu protesteaza impotriva implementarii cip-urilor drept "atei"sau si mai rau "slujitorii antihristului".Nu cumva ar fi mai potrivit sa spunem ca nu sunt suficient informati ?Hai sa lasam limbajul jignitor si sa incercam sa dialogam,sa lamurim ,daca credem avem convingeri solide...

Anonim spunea...

e pierdere de timp cu discutatul asta.. e spre dauna sufletului.. apare scindarea intre noi... mai bine ne-am ruga.. garantia ca este ceva gresit si ca nu trebuie acceptat este parintele Justin Parvu.. sa facem ce ne zice sfintia sa si...punct.

Anonim spunea...

Dragii de ei, dragii robotei..

Anonim spunea...

Alin draga,
Cine spui tu ca sunt "roboteii"?

Anonim spunea...

Cat de mult si-ar fi dorit Ceausescu si tovarasii sai sa detina o asemenea tehnologie!

Va puteti imagina in ce pericol este libertatea noastra de exprimare daca toate drepturile noastre vor fi stocate intr-un chip implantat al carui buton de oprire se va afla in mana unor oameni atat de usor de cumparat?

Ziua in care se voteaza o astfel de lege va fi ziua in care eu voi inceta sa mai platesc orice taxa catre bugetul de stat! Stat care evident nu ne mai reprezinta!