miercuri, 14 ianuarie 2009

CELE DOUĂ CALENDARE – DOUĂ TIMPURI DEOSEBITE MĂSURATE
CELE DOUĂ CALENDARE – DOUĂ TIMPURI DEOSEBITE MĂSURATE
Benedict Moldoveanu

www.mdn.md


Mai că majoritatea celor care îşi dau cu părerea despre aşa-numita „problemă a calendarului” – atît cei care sprijină păzirea calendarului ortodox, cît şi cei care îndreptăţesc lepădarea acestuia în favoarea celui apusean – pun într-o oală măsurători diferite: unii zic că metrul este mai exact decît kilogramul, ceilalţi se zbat să demonstreze contrariul – kilogramul este mult mai exact decît metrul şi chiar decît litrul.

Ce vreau să afirm prin aceasta ? Că cele două calendare – ortodox şi apusean – măsoară fenomene şi procese cu totul deosebite între ele care, practic, nu vin deloc în atingere unul cu celălalt. Faptul că termometrul are unitatea de măsură „grade”, iar tăria băutirii alcoolice se măsoară în unităţi numite şi ele „grade”, precum şi unghiurile se măsoară cu un măsurător numit raportor care de asemenea este divizat în unităţi numite şi ele „grade” nu rezultă nicidecum că toate aceste instrumente – termometrul, alcoolmetrul şi raportorul – măsoară acelaşi obiect cu aceleaşi unităţi de măsură. Ce am putea crede despre un cineva care ar pune un termometru într-un pahar cu vodcă şi ar declara triumfător şi sigur de „corectitudinea” şi „exactitatea” măsurării sale: „Vodca are 22 de grade ! Iar pe etichetă e scris că are 40 de grade! Deci, e contrafăcută !” ?

Faptul că atît un calendar, cît şi celălalt folosesc, formal, aceleaşi unităţi de măsură ca ore-zile-săptămîni-luni-an nu înseamnă că ele, ca şi situaţia cu gradele, măsoară acelaşi obiect. Astfel, calendarul apusean măsoară ritmicitatea rotaţiei aparente a Pământului în jurul axei sale raportată la părelnica rotaţie a Pământului în jurul Soarelui. Adică, calendarul apusean măsoară „timpul astronomic” care este folosit pentru organizarea activităţilor bancare – calcularea exactă a zilelor scadenţei, a profitului îndatorat, a dobînzilor acumulate etc. Pe cînd calendarul ortodox măsoară timpul liturgic, dar unităţile lui de măsură sînt altele, deşi, aparent, coincid cu cele ale calendarului apusean. Să vedem, totuşi, care sînt deosebirile.


Unităţile de măsură ale timpului liturgic


Timpul liturgic se măsoară cu asemenea unităţi de măsură ca ziua (crugul zilei), săptămîna (crugul săptămînii), luna (crugul mineic/mineal) şi anul (crugul anului).

Ziua liturgică se împarte în patru slujbe ale ceasurilor (orelor) şi în slujbele de Vecernie, Utrenie şi Liturghie. Între aceste slujbe, potrivit unor reguli precise – în funcţie de crugurile celelalte – se pot adăuga slujba pavecerniţei (mari sau mici) şi cea a miezonopticii. Ziua liturgică începe, spre deosebire de ziua astronomică, nu la ora 12 noaptea (ora 00), ci la apusul soarelui.

Ziua liturgică se împarte în 4 străji de noapte (de la apusul soarelui pînă la răsăritul lui) şi în 4 străji de zi (de la răsăritul soarelui pînă la apusul lui). De aceea, lungimea străjilor se schimbă simţitor în funcţie de anotimp – vara străjile de zi sînt mai lungi decît cele de noapte, iar iarna dimpotrivă. Străjile sînt corelate cu slujbele numite „ceasuri” – Ceasul Întîi, Ceasul al Treilea, Ceasul al Şaselea şi Ceasul al Nouălea. La fel, în întreaga lume ortodoxă, orele de începere a Vecerniei şi a Utreniei sînt diferite în funcţie de anotimp. Cînd calendarul apusean a introdus pentru comodităţi comerciale (tehnico-financiare) noţiunea de „ora de vară” şi „ora de iarnă”, Biserica Ortodoxă folosea demult – de la începuturile sale – potrivirea începerii slujbelor sale la anotimp – la ora concretă a apusului soarelui: indiferent de ora concretă a zilei apusul soarelui arăta momentul începerii slujbelor din crugul zilei respective.

Şi nu este deloc întîmplător de ce slujbele îşi încep măsurătoarea cu seara, dar nu cu ora 12 noaptea sau cu dimineaţa: seara simbolizează în Ortodoxie existenţa lumii de la facerea sa pînă la Întruparea Mîntuitorului, pe cînd Utrenia (slujba de dimineaţă) şi Liturghia vestesc tocmai Întruparea, Răstignirea şi Învierea Lui.

După cum ziua liturgică începe la apusul soarelui, tot aşa săptămîna liturgică începe nu cu ziua de luni cum sîntem obişnuiţi cu munca noastră pentru pîinea cea de toate zilele (cea spre fiinţă), ci cu ziua de Duminică – Ziua Domnului Iisus Hristos, căci „nu numai cu pâine trăieşte omul, ci [...] şi cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului.” (Deut. 8:3)

Chiar şi etimologic cuvîntul duminică provine în limba română din latinescul dies domenicaziua domnească, adică ziua Domnului. În slavonă şi în rusă ziua aceasta se numeşte Voskresenie – adică Învierea, ziua Învierii, deşi în limbile slave (catolice sau greco-catolice) ea se numea nedelea.

Ca şi orice zi liturgică, ziua de duminică începe în seara din ajun care, potrivit calendarului apusean se numeşte „sîmbătă seara”, iar la noi, la ortodocşi, se numeşte începutul zilei de Duminică. Săptămîna liturgică se împarte în 7 zile liturgice, fiecare avînd semnificaţia sa, ceea ce imprimă fiecărei zile un specific deosebit de slujire. Astfel, bunăoară, ziua liturgică de luni este consacrată puterilor cereşti – îngerilor din toate cele nouă cete, acelor fiinţe cugetătoare care au fost zidite de Dumnezeu pînă la zidirea oamenilor. Ziua de miercuri comemorează îndurerat înţelegerea făcută de membrii Sinderionului întru pierzarea Mîntuitorului şi faptul vînzării de către Iuda Iscarioteanul a Mîntuitorului pentru cei treizeci de arginţi. Ziua de vineri este închinată cinstirii patimilor pe Cruce ale Mîntuitorului şi morţii Sale trupeşti. De aceea miercurea şi vinerea toţi creştinii, spre deosebire de necreştini, postesc, adică (1) se abţin de la mîncatul pe săturate şi gustos, ceea ce implică reducerea diversităţii alimentare doar la bucate de origine vegetală, (2) soţii se înfrînează de la apropieri trupeşti şi (3) se concentrează mai mult asupra rugăciunii şi gîndurilor legate de aceste evenimente pline de durere.

Suprapunerea acestor două cruguri – a celui al zilei cu cel al săptămînii – imprimă slujbelor zilnice – ceasurile, Vecernia, Utrenia şi Liturghia – un speicific datorat zilei săptămînale respective. Astfel, suprapunerea zilei de Duminică (Duminica face parte din crugul săptămînal) cu Vecernia, Utrenia sau cu Liturghia (care sînt slujbe din crugul zilei) transformă aceste slujbe în slujbe deosebite – în Vecernia Mare, Liturghia conţine deosebite pericope (fragmente din Evanghelie citite în timpul slujbelor) evanghelice, precum şi fragmente speciale din epistolele apostoleşti.

Crugul anului se împarte în trei perioade inegale (spre deosebire de calendarul apusean care se împarte în 4 trimestre sau două semestre, toate avînd aceeaşi durată exprimată în luni, nu şi în zile). Perioada întîi este numită a Triodului şi începe cu trei duminici pînă la începutul Postului Paştelui şi se încheie în sîmbăta Paştelui. Cea de a doua perioadă a anului liturgic se numeşte a Penticostarului şi începe cu Duminica Paştelui şi se încheie cu Pogorîrea Duhului Sfînt (durează 50 de zile, după cum arată şi denumirea sa în limba grecească). A treia perioadă a anului liturgic se numeşte a Octoihului care începe a doua zi după Sărbătoarea Pogorîrii Duhului Sfînt şi se încheie în sîmbăta dinainte de Duminica Vameşului (cu care începe Triodul).

Dat fiind că ziua Paştelui se schimbă de la un an la altul, la fel se schimbă şi toate datele de începere şi de încheiere a acestor trei perioade din care este alcătuit anul liturgic. Mai mult chiar, dacă într-un an Paştele se sărbătoreşte mai tîrziu, iar în anul următor mai devreme, atunci perioada Octoihului este mai scurtă. Iar dacă Paştele cade într-un an mai devreme primăvara, iar anul următor el cade mai tîrziu, atunci perioada Octoihului este mai lungă. Astfel, pe cînd cele două perioade ale anului liturgic – Triodul şi Penticostarul – au durate fixe, perioada Octoihului poate să dureze de la 26 de săptămîni la 34 de săptămîni.

Aceste împărţiri ale anului liturgic nu pot fi nicidecum exprimate, interpetate în limbaj de trimestre, semestre, anotimpuri sau „oră de vara”/”oră de iarnă”.

La fel ca şi în cazul celor două cruguri mai mici – al zilei şi al săptămînii - crugul anului se suprapune peste acelea, conferind fiecărei slujbe semnificaţii în plus faţă de cele pe care ele le capătă în funcţie de perioada zilei (ceasurile, Vecernia, Utrenia sau Liturghia) sau a săptămînii (luni-marţi-...sîmbătă-duminică). Astfel, fiecare slujbă bisericească este corelată (1) cu perioada zilei liturgice respective (sau Ceasurile, sau Vecernia, sau Utrenia, sau Liturghia), (2) cu perioada săptămînii liturgice în care se află ziua respectivă (lunea, sau marţea, sau ... sau sîmbăta, sau duminica), (3) cu perioada anului liturgic (a Triodului, sau a Penticostarului, sau a Octoihului).

În afară de aceasta, anul mai conţine şi încă o subdiviziune care nu formează un ciclu: este vorba de lunile mineale adică de lunile Mineiurilor. Fiecare zi a anului este atribuită unui Mineu lunar – Mineiul lui Decembrie, sau Mineiul lui August etc. Mineiurile conţin slujbe închinate sfinţilor, precum şi Maicii Domnului, Mîntuitorului, Arhanghelilor. Astfel, Mineiurile conţin sărbătorile cu dată neschimbătoare, adică acele sărbători care în fiecare an cad în aceeaşi zi a lunii: Naşterea Domnului se serbează în fiecare an pe data de 25 decembrie a calendarului ortodox (ceea ce corespunde zilei de 7 ianurie a calendarului apusean), iar Schimbarea la Faţă a Mîntuitorului se sărbătoreşte în fiecare an pe data de 6 august (adică pe 19 august după calendarul apusean), Bunavestirea se sărbătoreşte la 25 martie (7 aprilie după calendarul european).


Sărbători speciale datorate suprapunerii crugului anual cu cel mineal


Ca şi în cazul tuturor celorlalte cruguri, şi ciclul mineal se suprapune peste crugurile anului, săptămînii, zilei, generînd sărbători speciale care nu se întîmplă în fiecare an. De asemenea, suprapunerea ciclului mineal cu crugul anului conduce nu numai la sărbători speciale, dar şi schimbă durata unui post – al postului Apostolic, numit şi Postul Sfinţilor Petru şi Pavel.

Bunăoară, atunci cînd sărbătoarea de dată neschimbătoare Bunavestire coincide cu sărbătoarea (cu dată schimbătoare) Învierii Domnului (Paştele) se produce o sărbătoare specială numită Kiriopasha – Paştele Domnesc. La fel avem sărbătoare specială cînd Bunavestirea coincide cu Intrarea Domnului în Ierusalim. Aceste sărbători au un tipic special, cu tropare speciale prin care se slăveşte Dumnezeu, Maica Domnului.

Sărbătoarea cu dată fixă „Cei 40 de mucenici din Sevastia” cade mereu exclusiv în perioada postului Paştelui, ceea ce consemnează şi cîntările acestei slujbe mineale:

„Ceata cea de patruzeci de ori strălucitoare, oştirea cea aleasă de Dumnezeu, a strălucit cu cinstitele ei pătimiri asupra Postului, sfinţind şi luminînd sufletele noastre.” [Stihiră la Laude, glasul 1.] „Purtătorilor de biruinţă ai lui Hristos, cu pomenirea măritei voastre pătimiri aţi făcut cinstitul Post şi mai luminat. Că patruzeci fiind la număr, sfinţiţi Postul cel de patruzeci de zile, urmând cu pătimirea voastră pentru Hristos, patimei Lui celei mîntuitoare. Pentru aceasta, avînd îndrăzneală, rugaţi-vă, să ajungem cu pace şi la Învierea cea de a treia zi a Dumnezeului şi Mîntuitorului sufletelor noastre.” [Stihiră la Laude, glasul 5.] „Astăzi este luminata pomenirea voastră cea de peste an, preafericiţilor, care luminează cu lumină Postul care a început; pe care prăznuindu-l cu credinţă, împreună cu voi strigăm: Bine eşti cuvîntat, Dumnezeul părinţilor noştri.” [Cîntarea a 7-a, Canonul al 2-lea, Stihul 1.]
Această rînduială a timpului liturgic a fost aşezată la Soborul Intîi a toată lumea şi adăugită la alte soboare. Această rînduială de slujire liturgică lui Dumnezeu nu a fost schimbată niciodată pînă la eliminarea din unele Biserici Locale a calendarului ortodox şi înlocuirea lui cu calendarul apusean (european). Dat fiind că eurocalendarul nu este conceput pentru măsurarea timpului liturgic, ci doar a acelui astronomic, în Bisericile Locale care şi l-au însuşit în locul celui rînduit de Sfinţii Părinţi au început tot soiul de abateri.


Abaterile în slujbele bsericeşti datorate înlocuirii calendarului liturgic cu cel astronomic (bancar)


Introducerea calendarului apusean total nepotrivit pentru măsurarea crugurilor liturgice (căci el nici nu a fost prevăzut pentru aceasta spre deosebire de calendarul ortodox) a deplasat cu 13 zile sărbătorile cu dată fixă faţă de aceleaşi sărbători din calendarul ortodox. Doar că în calendarul ortodox sărbătorile cu dată fixă sînt corelate cu sărbătorile cu dată schimbătoare (vezi exemplele ilustrative de mai sus), pe cînd în calendarul apusean o asemenea corelare nu există şi, în principiu, nu poate exista.

Astfel, o dată la fiecare 4-5 ani în Bisericile care au eliminat calendarul liturgic şi au introdus calendarul comercial-astronomic nu are loc Postul Sfinţilor Apostoli, deoarece începutul acestui post este determinat de o sărbătoare cu dată schimbătoare – Paştele, iar sfîrşitul lui de o sărbătoare cu dată neschimbătoare – 30 iunie (12 iulie după calendarul apusean) – Ziua Sfinţilor Apostoli. Atunci cînd data începerii postului cade pe 30 iunie sau după această zi (conform calendarului apusean), postul nu mai poate avea loc, deoarece canoanele prescriu ieşirea din post începînd cu Sărbătoarea Apostolilor.

Un şir întreg de sărbători ca Kiriopasha, Bunavestirea suprapusă cu Intrarea Domnului în Ierusalim şi altele niciodată nu pot fi sărbătorite de către creştinii din Bisericile care au trecut la calendarul european şi nici nu se sărbătoresc.

Sărbătorirea celor 40 de mucenici din Sevastia deseori nu se sărbătoreşte în Post după cum prescriu canoanele bisericeşti şi conţinutul însuşi al comemorării care aminteşte de Post, ci în cîşlegi, spre deosebire de creştinii din Bisericile care păzesc calendarul aşezat de Sfinţii Părinţi. Întreaga slujbă mineală vorbeşte despre aceşti sfinţi cu referire la Postul Paştelui, iar creştinii din Bisericile eurocalendaristice se înfruptă şi se veselesc fără înfrînarea cuvenită, necinstind, astfel, mucenicia celor 40 de sfinţi.

Mai mult chiar, pînă la hotărîrea congresului panortodox din anul 1948 de la Moscova, Bisericile care s-au lepădat de calendarul liturgic în favoarea celui comercial-astronomic, sărbătoreau chiar şi Paştele în zile deosebite de ceilalţi creştini care continuau să păzească calendarul Sfinţilor Părinţi, deşi Soborul Întîi a toată lumea din anul 325 a oprit sub certare de anatemă sărbătorirea răzleaţă de către creştini a Paştelui. Astfel, Biserica Constantinopolului din anul 1918, iar Biserica Română din anul 1925 şi pînă în anul 1948 au sărbătorit de cîteva ori Paştele separat de ceilalţi ortodocşi, căzînd singure, prin voia ierarhilor, clericilor şi creştinilor lor sub anatema Sfinţilor Părinţi, a Bisericii Biruitoare din Ceruri, chiar dacă această anatemă nu s-a formulat în vreun document.

Toţi creştinii cunosc fenomenul Pogorîrii Luminii Sfinte în sîmbăta Paştelui în Biserica Mormîntului Domnului din Ierusalim. Această pogorîre se produce potrivit calendarului Sfinţilor Părinţi, adică calendarului ortodox. Bisericile Locale care s-au lepădat de acest calendar au fost constrînse ca cel puţin această sărbătoare centrală a Creştinismului să o serbeze împreună cu ortodocşii care cinstesc hotărîrile Sfinţilor Părinţi prin care hotărîri a grăit Duhul Sfînt.

Mai puţini sînt cei care ştiu despre fenomenul înnourării Muntelui Taborului din Israel (Palestina) în ziua Schimbării la Faţă a Mîntuitorului, fenomen care se produce în zorii zilei de 19 august (calendar european), ceea ce coincide cu data de 6 august a calendarului ortodox.

De ce oare aceste fenomene nefăcute de mîna omului – Pogorîrea Luminii Sfinte la Mormîntul Domnului în sîmbăta Paştelui, Înnourarea Muntelui Taborului în ziua Schimbării la Faţă – se produc în potrivire cu calendarul liturgic, dar nu pe potriva calendarului astronomic-comercial? Şi aceasta se produce în FIECARE an de cînd Biserica a început să sărbătorească aceste evenimente din lucrarea mîntuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Oare nu e şi aceasta o dovadă că lui Dumnezeu Îi este bineplăcută slăvirea lucrării Sale tocmai în acele zile pe care El le-a rînduit prin slujitorii Săi credincioşi – Sfinţii Părinţi ai Bisericii, dar nu în zilele pe care oamenii şi le-au ales după placul lor?


Două calendare – liturgic şi mamonic: două slujiri – lui Dumnezeu şi lui mamona


În scurta expunere de mai sus am încercat să arătăm că cele două calendare – cel liturgic şi cel astronomic – măsoară, de fapt, obiecte diferite şi au, în consecinţă, utilităţi diferite, deşi, folosesc, aparent, unităţi de măsură denumite „identic” – zile-săptămîni-luni-an. De fapt, una e ziua liturgică şi alte e ziua astronomică: ziua liturgică este alcătuită din slujbe bisericeşti, pe cînd ziua astronomică este alcătuită din ore, minute şi secunde – de muncă, de odihnă, de somn etc. Săptămîna liturgică este alcătuită din cîntări şi rugăciuni corelate cu cinstirea unor evenimente din lucrarea lui Dumnezeu, pe cînd săptămîna lumească, profană este alcătuită din 5 zile de lucru şi două zile de odihnă. Anul liturgic este alcătuit din trei perioade – a Triodului, a Penticostarului şi a Octoihului, iar anul astronomic profan este alcătuit din 4 trimestre (sau 2 semestre sau 12 luni sau 365/366 de zile).

Calendarul apusean măsoară curgerea vieţii lumeşti, a obligaţiilor financiar-bancare dintre oameni, iar calendarul liturgic măsoară timpul liturgic ca timp în care uneşte în împreună-slujire Biserica Biruitoare formată din cei care se află deja în Ceruri, în Împărăţia lui Dumnezeu, cu Biserica Luptătoare alcătuită din cei care încă luptă împotriva duhurilor văzdului, a patimilor, întru cucerirea porţilor Raiului.

De aceea este absurdă polemica în jurul „problemei calendarului” de pe poziţiile „care calendar este mai corect, mai exact ?” Pentru Biserică doar un singur calendar este corect – cel liturgic, cel bisericesc, iar pentru activitatea bancară, pentru orice activitate subordonată băncilor (fiscul, comerţul, economia, investiţiile, cursul valutar etc.) unicul calendar potrivit este cel european/apusean.

După cum este absurd să măsori distanţa în kilograme sau volumul în metri liniari tot aşa este absurd să organizezi slujirea bisericească după calendarul european (numit cu emfază „stil nou”, calendar „îndreptat”). Aşa numitul „calendar îndreptat” pe care, chipurile, îl folosesc Bisericile Locale care s-au lepădat de calendarul Sfinţilor Părinţi este „îndreptat” doar în raport cu calendarul apusean, fiind exact pe următoarele 40 de mii de ani, pe cînd calendarul catolic ar fi exact pentru următorii 4000 de ani. Dar nici unul dintre aceste două calendare – catolic sau cel „îndreptat” – nu măsoară timpul liturgic: cel „îndreptat” măsoară timpul astronomic, iar cel catolic, devenit pan-european, măsoară timpul economico-financiar.

Pentru un creştin este absurdă această distanţă de-a dreptul astronomică de ani (reîntemeierea omenirii prin familia lui Noe s-a produs cu mai puţin de 6000 de ani în urmă), deoarece fiecare creştin ştie că Omenirea se află acum în ultima perioadă a fiinţării sale fizice numită de Dumnezeu „vremurile de pe urmă”. Nimeni nu ştie cît va dura această perioadă – depinde de pocăinţa oamenilor, de întoarcerea lor la Dumnezeu, de revenirea lor la Biserică Lui, la viaţa întru Hristos: cu cît mai mulţi oameni apucă calea îngustă a Mîntuirii, a luptei împotriva patimilor, a duhurilor văzduhului, cu atît mai mult timp va acorda Dumnezeu acestor oameni ca ei să se mîntuiască, căci „Eu nu voiesc moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu; întoarceţi-vă deci şi trăiţi!". (Iezechiel XVII, 32) Tot din nedorinţa morţii păcătosului Dumnezeu se îndură de creştinii acelor Biserici Locale care s-au lepădat de timpul slujirii Lui în favoarea timpului slujirii mamonei (timpul bancar – timpul apusean/european) şi îi primeşte aşa cum sînt ei cu calendarul lor neliturgic, doar în cazul în care aceştia nu caută să-şi îndreptăţească greşeala trecerii la calendarul mamonic cum fac neo-iudeii (jidovii în limbaj liturgic) care îşi îndreptăţesc hotărîrea de a-L răstigni pe Mesia Cel Adevărat şi Unic. La fel şi în cazul în care nu caută să-i smintească pe creştinii păzitori ai timpului liturgic prin chemarea acestora la repetarea gravei greşeli săvîrşite între anii 1918-1924 de Biserica din Constantinopol şi de Biserica Autocefală Română, şi în 1968 de Biserica Bulgariei.

Introducerea calendarului mamonei a dezbinat unitatea Bisericii lui Hristos în ceea ce priveşte slujirea de obşte, slujirea bisericească, slujirea liturgică, dezbinarea fiind lucrarea eminamente a diavolului, căci verbul românesc a dezbina se traduce în greacă prin verbul dhiavollo, iar numele de diavol înseamnă dezbinătorul. „După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?” (Matei VII, 16) Nu poate calendarul mamonei (al slujirii banului) să fie mai „corect”, mai „exact” decît calendarul Paştelui, al Învierii Domnului Hristos, al slujirii sărbătoreşti a lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi.

„Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfînta Jertfă cu Pace a o aduce!” Iar omul nimic nu are al său, decît sufletul ca să aducă drept jertfă lui Dumnezeu: „Ale Tale, dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate!” Iar sufletul I se poate aduce lui Dumnezeu doar prin pocăinţă: „Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit ...” Altceva omul nu are al său, dar şi sufletul său, această viaţă îi este dăruită de Dumnezeu. Iar slujirea întru Domnul se poate face şi se face împreună cu toţi laolaltă – cu cei deja în Ceruri şi cu cei care vor să ajungă acolo. Iar slujirea împreună (cuvîntul grecesc Lit-urghie înseamnă împreună-lucrare) se face după timpul liturgic, al slujirii împreună a Bisericii Luptătoare împreună şi sub îndrumarea Bisericii Luptătoare a Sfinţilor Părinţi care şi astăzi ne călăuzesc prin canoanele lor .222 de comentarii:

1 – 200 din 222   Mai noi›   Cele mai noi»
Anonim spunea...

Deci sa intelegem ca noi, romanii, pana in 1925 ne inchinam lui Dumnezeu iar de atunci lui mamona? si acum se mai inchina lui Dumnezeu numai rusii, sarbii, Athosul si Ierusalimul. Nu-i absurda concluzia?

Anonim spunea...

Concluzia, daca stai bine cu logica, este ca 'Nu poate calendarul mamonei (al slujirii banului) să fie mai „corect”, mai „exact” decît calendarul Paştelui, al Învierii Domnului Hristos, al slujirii sărbătoreşti a lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi.'
Deci calendarul nou nu e un calendar 'indreptat'. Sunt si minuni de la Domnul care dovedesc care e calendarul placut lui Dumnezeu. Sa fie mai putin absurda ideea ca pana la 1923 Biserica avea un calendar gresit? Nu stiau Sfintii Parinti cand trebuie tinute slujbele si sarbatorile? Maine poimaine o sa zicem ca nu stiau nici cum sa o faca.

Imi pare ca concluzia este sa cercetam mai adanc, nu sa ne repezim cu concluziile.

Anonim spunea...

Bine, dar pana in 1923 au mai fost indreptari...nu a fost aceea prima indreptare
Nu inteleg ce inseamna "calendar al slujirii banului". Nu are nici o logica. Slujirea banului e una, calendarul e alta.Majoritatea lumii care se foloseste de calendar n-are nici o legatura cu operatiile financiare la care se face referire in articol
Nu cred ca Sfintii Parinti ar fi tinut cu incapatanare de o randuiala omeneasca cum e calendarul
Noi, romanii, impreuna cu grecii, suntem mai rationali.Slavii, in general, sunt mai sentimentali si aceasta diferenta se vede in abordarea diferita a asa-zisei probleme a calendarului. Oricum, toti au hotarat schimbarea calendarului, insa doar unii s-au tinut de hotarare

Anonim spunea...

calugarii pot sa tina cum vor calendarul
cred ca aceasta problema este artificial amplificata si cred ca timpul lui Dumnezeu este vesnicia. In toate zilele trebuie sa ne rugam, dar traim in societate. depindem de un sistem. Eu sunt deacord cu calendarul pe care BOR il urmeaza. Sa nu tragem concluzii pripite si sa nu exageram cu anatemele. Nu credeti ca ar trebui sa invatam din greselile altora si sa ne adunam acum mai mult ca niciodata? Ar trebui sa cautam unirea si nu dezbinarea. Credeti ca Hristos se supara daca urmam calendarul actual?
Noi ne suparam si ne facem tot felul de piedici. Asta e lucrarea mamonei. vedem lucrurile numai din perspectiva noastra. Inchinarea sa fie in duh si adevar. Concluziile dumneavoastra ar fi trebuit sa dispara pana acum si sincer imi pare rau ca noi ortodocsii nu putem fi mai uniti cu atatea secte care ne calca in picioare credinta stramoseasca. Sper ca patriarhul daniel sa faca mai multa ordine in Biserica. Doamne ajuta.

Anonim spunea...

Cel ce iubeste minciuna va gasi nenumarate motive sa se indreptateasca in lupta impotriva adevarului. Mai bine puneti mana si studiati caci s-ar putea sa aflati lucruri pe care nu le stiati si minciunile cu care am fost indoctrinati sa se vadeasca. Schisma de la 1923 a fost urmarea fireasca a lucrarii diavolului prin ierarhii bisericii. Lucrarea celor ce se fac luptatori impotriva lui Dumnezeu nu va duce niciodata la ceva bun. Daca doriti si iubiti adevarului, puneti mana si cercetati mai adanc.
Ma bucura insa faptul ca multi au inceput deja sa o faca.
Doamne ajuta!

Anonim spunea...

Se stie ca diavolul este cel care dezbina. Mare greseala a fost cea cu "indreptarea" calendarului si rezultatele se vad in BOR, din nefericire! Nu stiu cum s-ar putea sa ne intoarcem iarasi la calendarul cel bineplacut lui Dumnezeu. Ar fi cel mai bun lucru!
Doamne ajuta!

Anonim spunea...

As dori sa adaug un citat din cartea Apostazia si antihristul, dupa invataturile Sfintilor Parinti. Cuvintele apartin arhiepicopului Averchie Tausev si se pot consulta la partea a II-a capitolul 'Trei niveluri ale apostaziei'. In principiu se clarifica faptul ca apostazia, adica lepadarea de credinta apare in cadrul bisericii ortodoxe pentru ca nu are sens sa vorbesti de apostazile la cei care nu sunt drept credinciosi. La pagina 100 zice ca 'acolo unde s-a rupt legatura duhovniceasca mostenita a harului care vine de la Sfintii Apostoli si succesorii lor, acolo unde s-au introdus diverse innoiri in credinta si in morala, cu scopul de a 'tine pasul cu vremurile' , de a 'progresa', de a nu se demoda si de a se adapta cerintelor si uzantelor acestei lumi care zace in rau - acolo nicidecum nu se poate vorbi de Biserica adevarata.'
La nota de subsol se exemplifica formele de innoire: reformele liturgice, schimbaea calendarului, spovedania rara, stranele si orgile in biserica, preotii fara barba etc. As adauga si eu 'indreptarea'/ actualizarea sfintelor canoane, clopotele cu GPS in biserica, predicile pentru convingerea populatiei de a-si evalua starea de sanatate dupa programul lui Nicolaescu, negarea faptului ca exista diavol (vezi declaratiile lui Corneanu la Realitatea TV in cazul Tanacu), a faptului ca Biserica are slujbe de alungare a diavolului si ca e total impotriva avorturilor (vezi afirmatiile lui Ctin Stoica, purtator de cuvant al patriarhiei, cenzurarea prohodului, a sinodiconului ortodoxiei si cate si mai cate. Trebuie consultat tot capitolul despre treptele apostaziei si veti recunoaste niste forme mult mai subtile ale acesteia, pentru ca se intampla sub ochii nostri, cu ierarhii nostri. E bine sa fim preveniti si sa cunoastem Adevarul care ne va face liberi.
Doamne ajuta!

Anonim spunea...

Nu imi vine sa cred ! Lumea se trezeste ! Treziti-va cat mai repede! Va iubesc romani ! Sfantul Serafim de Sarov spunea , ca si raspuns la intrebarea "De ce nu pot fi oamenii de acum la fel de mari precum cei dintai crestini" cu "Exista un singur lucru care lipseste: HOTARAREA". Asta ne lipseste noua romanilor, hotararea.In schimb ne grabim sa judecam si suntem dispusi sa acceptam orice vine din occident daca avem burtica plina si stam la caldurica. Sa nu mai fim orbi si surzi. Va indemn pe voi ca sa ne intarim si sa ma intaresc si eu.
Vorba fara fapte este ca praful in vant , sa trecem la fapte, inapoi la Hristos si la predaniile Sfintilor Parinti.
Doamne ajuta!

Anonim spunea...

Despre inceputurile ecumenismului in Romania gasiti in numarul 22 al revistei Traditia Ordodoxa
aici
Sa fie de folos.Amin.
Doamne ajuta.

Anonim spunea...

Inca un link : "erezia stilista"

Unknown spunea...

În legătură cu ultimul link, "erezia stilistă" (mulţumiri de la păcătos la păcătos pentru informaţiile postate :) ) două remarci: mai întâi limbajul de lemn al diaconului care semnează textul, apoi de reţinut comentariile, numeroase. Problema "calendarului" rămâne în continuare o mina nedetonată în trupul Sfintei Ortodoxii. Ce facem?

Anonim spunea...

Nu este erezie, ei tin calendarul corect. Este vorba de schisma, de ruperea de biserica ortodoxa universala si asta recunosc singuri, si stilistii nostri si ai grecilor in frunte cu Ciprian. Dupa intoarcerea ROCOR la Patriarhia Rusa si stilistii romani si greci i-au declarat apostati, ei fiind singurii drepti din toata ortodoxia, exact ce scria Parintele Epifanie Teodoropoulos in cartea "Cele doua extreme".
Fanatismul de fiecare parte strica. Noi trebuie sa recunoastem care este calendarul corect, adica cel vechi, sa incercam sa combatem tendinta ecumenista a ierarhiei, iar ei sa se intoarca la comuniunea cu celelalte biserici, inclusiv Athosul, sarbii, rusii, samd. adica sa iasa din schisma.

Unknown spunea...

Adevăr ai grăit!

Anonim spunea...

"Astfel, calendarul apusean măsoară ritmicitatea rotaţiei aparente a Pământului în jurul axei sale raportată la părelnica rotaţie a Pământului în jurul Soarelui"? Am mai auzit undeva ca soarele s-ar invarti in jurul nostru dar totusi se stie ca nu-i asa. Aveti vre-o explicatie? Eu nu gasesc decat cea ca asa se vede de pe pamant dar o fi asa dupa toate descoperirile?

Anonim spunea...

@ Gheorghe:

Aşa grăieşte Duhul Sfânt prin Scriptură şi Sfinţii Părinţi, şi aşa ne confirmă şi simţurile (văzul şi cel al echilibrului!:
http://www.creationism.info.ro/blog118/Cosmologia-divina-si-cea-umana.htm

Aşa a crezut toată omenirea, toţi proorocii şi Sfinţii (cu oarece excepţii) mii de ani, cam până la Renaştere.
Apoi a început sfârşitul...

cotiso spunea...

Parintele Cleopa ca orice calendar este un fel de ceas care din cand in cand trebuie reparat sau indreptat.Calendarul iulian conxeput in vremea lui Iulius Caesar are o ramanere in urma anuala de 13'si44",ceea ce a condus in prezent la o ramanere in urma de 13 zile.Daca se continua asa,vom ajunge sa serbam Craciunul in vara...Calendarul nu e calculat de Biserica ,ci de astronomi si matematicieni in baza miscarii astrelor care e oranduita de Dumnezeu.Prin urmare discutiile despre al cui calendar e mai crestin nu-si au rostul si dezbina Ortodoxia.Eu sunt convins ca e foarte necesara o intalnire intre Intai Statatorii bisericilor ortodoxe pentru lamurirea acestor probleme.Calendarele oricum nu sunt icoane si noi nu ne inchinam la calendare ...Avem nevoie de unitate in Credinta,noi,ortodocsii !

Anonim spunea...

@cotiso
"Daca se continua asa,vom ajunge sa serbam Craciunul in vara..."
Când asta bădie? Chiar crezi că lumea va mai dura nu ştiu câte zeci de mii de ani, când, iată suntem în anul 7517 de la Facere, şi sfârşitul se apropie cu paşi mari (vezi "noua ordine mondială, cipurile, etc.)

"Calendarul nu e calculat de Biserica ,ci de astronomi si matematicieni in baza miscarii astrelor care e oranduita de Dumnezeu."

Altă trăznaie! Calendarul bisericesc este al Bisericii şi e calculat chiar de Sfinţii Părinţi în pascaliile lor, nu de "matematicieni şi astronomi" Şi iată nume: Ipolit Romanul, Dionisie cel Mare, Chiril al Alexandriei, Andrei Criteanul (!), Maxim Mărturisitorul (!), Dionisie Exiguul, Ioan Damaschin... ca să-i numim doar pe cei mai mari.

"Prin urmare discutiile despre al cui calendar e mai crestin nu-si au rostul si dezbina Ortodoxia."
Aşa şi este, dar aceste discuţii cine le-au început tăticule, nu reformiştii "calendarului nou/îndreptat"? Nu cumva ei or fi provocat dezbinarea liturgică?

"Calendarele oricum nu sunt icoane si noi nu ne inchinam la calendare"
Citeşti şi nu vezi, nu ai pricepere, sau ce? Păi dacă este calendar bisericesc făcut de Sfinţi în Biserică nu este chiar "Icoana timpului liturgic"? Adică este un calendar sfânt! Iar despre icoanele celelalte: noi la ce ne închinăm la ele sau la ce este închipuit pe ele?

"...Avem nevoie de unitate in Credinta,noi,ortodocsii!"
Aşa e, dar, iată, semnele ne arată tot mai departe de aceasta! Duhuri diferite care nu se vor putea împăca niciodată: al lui Dumnezeu şi al mamonei. Tocmai asta a vrut şi a reuşit să arate articolul, cine are minte să priceapă!

Anonim spunea...

Frate, Rafael. Sunt un preot din Basarabia, deci slujesc pe stilul vechi. Am pregătire teologică suficientă, mulţumesc lui Dumnezeu. Ştiu f. bine şi situaţia din România şi alte Biserici Ortodoxe. Îl cunosc şi pe acest Benedict Moldoveanu (de fapt Viorel Ciubotaru), patronul site-ului MDN. Tot el este şi Sebastian, aşa încât poţi să vezi cum numeşte în comentariile lui: "BOR Biserică (încă) canonică, cu calendar anticanonic". Ăsta e un om bolnav, care ştie doar să critice şi să judece, dar nimic să "construiască". N-aş vrea să-i urmezi calea, de aceea îţi recomand să ştergi acest text de pe blogul frăţiei tale. Nu te onorează deloc. E un sfat, dar fă ce vrei... Cititorii te vor taxa.
Într-adevăr masonii au vrut să dezbine Biserica în 23-24 şi s-a făcut acel pas greşit, dar ierarhii înţelepţi n-au intrat în logica diavolului şi au păstrat cu orice preţ UNITATEA BISERICII. Gândeşte-te că Biserica Autonomă a Finlandei faceşi Paştele pe nou, adică cu catolicii, dar Bisericile Ortodoxe nu rup comuniunea cu ea, pt că merge după criterii mai sănătoase decât cele ştiute de diferiţi "talibani" ortodocşi de genul lui Benedict. Dacă ai şti din ce sectă face ăsta parte (se numeşte "Fericita Matroana"), ţi-ai da seama pe cine citezi.
Doamne ajută.

Unknown spunea...

Părintelui din Basarabia: Binecuvantaţi!
Deseori mi s-a întâmplat ca valoarea unui text să nu se regăsească în viaţa personală a autorului!
Nu intru în amănunte, însă vă rog doar să remarcaţi că, referitor la această postare, "Cele două calendare - două timpuri deosebite măsurate", accentul cade pe semnificaţia somnului maladiv în care ne ducem existenţa - mă refer clar la problema calendarului.
Resimt o durere acută şi vă mărturisesc, cu jenă, că doar ignorarea acestei comuniuni "imperfecte" din spaţiul ortodox o face suportabilă.
Este de înţeles, până la un punct, comuniunea din dragoste cu alte Biserici (dacă vorbim de Biserica Finlandei), însă este de neînţeles refuzul Bisericilor surori ortodoxe de a lămuri problema.
În plus, nădăjduiesc că autorul - pe care nu-l cunosc - este în Biserica noastră dreptmăritoare. Dacă nu, să dea Domnul să se întoarcă!
Doamne, ajuta.

Anonim spunea...

Parintelui din Basarabia.Plecaciune parinte !Constat ca nu comentati in nici un fel spusele parintelui Cleopa...De asemenea nu raspundeti direct la intrebarea mea directa ,legata de continua ramanere in urma a calendarului iulian,facand trimitere la apropiatul sfartsit al lumii.Nu noi stim cand va veni acel sfarsit,parinte,ci numai Dumnezeu Tatal ,nu-i asa ?Si daca este asa,ce ne facem daca sfarsitul nu va veni curand si vom ajunge sa serbam Craciunul vara ?Da,calendarul a fost calculat de astronomi si matematicieni,si este rodul gandirii omului.Sosigene nu era nici macar crestin.Unii din preotii si calugarii care au ostenit in calculele calendaristice au fost catolici ,altii ortodocsi.Calendarul a mai fost indreptat{recalculat}si inainte de 1924 si inainte de adoptarea calendarului gregorian ?Aceia care au facut asta in primele secole crestine ,sa-i consideram schismatici?Mergand pe linia celor spuse de Sfintia Voastra,noi ne inchinam la "icoana timpului liturgic"?Se pomeneste despre asa ceva in Biblie,parinte ?Este acceptabil sa ne blocam intr-o discutie despre "cine a inceput primul"sau trebuie sa nadajduim ca poroblema aceasta ,dar si multe altele ramase in suspensie ,unele de peste 1000 de ani ,vor fi in sfarsit rezolvate prin dialog in spirit crestinesc?Vad ca exista tendinta de a respinge "ab initio"orice dialog,ceea ce ne condamna la dezbinare perpetua !Poate un crestin,oricare crestin ,sa se inchipuie unicul detinator al adevarului ?Sunt intrebari majore,parinte,si nu le pun din spirit de fronda sau din ura,asa cum vad ca fac unii,inclusiv aceia pomeniti de dv.,care si-au gasit salas la revista Moldova Noastra.

Anonim spunea...

Cer iertare parintelui din Basarabia,poatarea anterioara a aparut drept anonima.Va mai anunt ca in revista Moldova Noastra a aparut o postare in care se fac anumite aprecieri la adresa dv.intr-un articol care se refera la problema celor doua calendare.Este un fel de raspuns la cele spuse pe acest blog de Sfintia Voastra .Plecaciune parinte !

Anonim spunea...

DAN Am incercat sa postez cateva intrebari revelatoare la articolele isterice despre calendar aparute spre ispitirea credinciosilor pe situl moldovanoastra, dar acestea au fost respinse de administrator... Nu as vrea sa le tin predici celor care, manati de noua ideologie a Kremlinului supranumita pravoslavism, isi urasc proprii frati pe motive inventate de KGBistii in sutane. Dar ii indemn sa caute raspunsuri coerente la urmatoarele intrebari (in cazul in care sunt cumva certati cu cartea, raspunsul il gasesc in paranteze). 1/Primele trei secole dupa Hristos,pana la Niceea, biserica pe care din calendar era? (Pe calendar ebraic-lunar, nu gregorian sau iulian) 2/ De cand si de unde saptamana are sapte zile? (de cand a aparut calendarul zoroastrist- babilonian, din care s-au inspirat celelalte calendare solare) 3/ Cu ce s-a schimbat calendarul iulian dupa sinodul de la Niceea? (Cu nimic, daca nu luam in consideratie ca anul 0 in loc sa fie socotit de la intemeierea Romei, a inceput sa fie numarat de la Craciun) 4/ Pastele dupa ce calendar se face? (nu se calculeaza nici dupa cel iulian, nici dupa cel grigorian ci dupa cel ebraic. pashalia nefiind altceva decat o formula ce face corelatia intre calendarul lunar ebraic si cel solar)Sf. Nicolae, apostolul Japoniei, a corelat pashalia cu calendarul traditional japonez. 5/ Prorocii si dreptii vechiului Testament pe ce calendar erau?(De la iesirea din Egipt, pana la primul Templu erau pe calendar egiptean, apoi un timp pe calendar babilonian, iar de la cel de-al doilea Templu, pe calendar propriu, ebraic, derivat din acestea, ce a suferit la randul sau, anumite schimbari de-a lungul timpului. 6 / In noul Testament avem sfinti si pe calendar nou si pe calendar vechi?( Da si vom avea si in continuare!) Mantuiti-va si lasati pe seama clownilor ortodoxisti infiltrati prin prostia obscurantismului sau prin rea vointa in randurile voastre, idolatria calendaristica!!!

Anonim spunea...

Salutari prietenesti,d-le Dan ,Am avut onoarea sa va citesc comentariile si in paginile revistei Moldova Noastra,impreuna cu prietenii mei.In ultima vreme chiar ne-am mirat sa nu va mai citim interventiile ,intotdeauna documentate si pline de bun simt.Acum am aflat ca ceea ce doar banuiam se confirma...Inginerii care conduc acea revista pur si simplu CENZUREAZA.In plus INSULT in cel mai ordinar stil pe cei care au alte opinii,dupa bunul obicei comunisto-taliban,cu o usoara pojghita de crestinism pentru a avea credibilitate.Ce sa-i faci,marxismul a murit si trebuiau sa puna ceva in loc,nu-i asa ?Una peste alta,observ ca ideologii care s-au cuibarit sub juponul revistei Mpldova Noastra au binevoit sa-l insulte azi si pe cucernicul parinte cu care incercam sa conversam noi,desi se inchina tot dupa vechiul calendar Cititi va rog articolul despre cele doua calendare din MD.N.de azi ci cruciti-va !Am sa va rog sa observati si perfidia acelor domni politruci care se proclama romani patrioti,dar in realitate lucreaza plini de viclenie impotriva Romaniei si a romanilor.Provoc pe oricine sa-miarate macar un articol sau o stire pozitiva referitoare la Romania.Pur si simplu e revoltator.Cat isi vor mai bate joc acesti farisei de poporul nostru sub masca credintei adevarate ?

Anonim spunea...

DAN. Va imbratisez, fratilor! Ceea ce vedeti pe paginile sitului pomenit de catre fratia ta nu tine de discutii eclesiologice, este o noua forma de propaganda si diversiune elaborata de sistemul ideologic pseudocrestin rusesc promovat de KGBisti cu fonduri importante. Eu personal, la Moscova, cunosc cativa dintre acestia. Candva, au fost crestini, acum, dupa ce si-au vandut sufletul, degenereaza si intelectual si duhovniceste. Sa ne fie tuturora aceasta o lectie despre pericolul apropierii (subminarii) bisericii de catre stat. Dovezi? (lasand la o parte faptul ca noul patriarh al Rusiei este general-maior KGB,) una (deocamdata) urmareste cele mai importante sarbatori, date sau evenimente istorice ale poporului nostru si ai sa constati un raport direct cu dozele de otrava administrate publicului de alaiul KGBist prin "predici" si publicatii. Ei nu pot aduce nimic pozitiv prin insa duhul lor, ci numai ura, dezbinarea si lipsa de bun simt. De libertate le e frica ca necuratului de tamaie, "mantuirea" lor tine integral de slujirea intereselor geopolitice ale Rusiei, tradarea propriului neam transformandu-se intr-un act eroic metafizic ce garanteaza....sigur ca da!...apartenenta la cvorumul "dreptilor" si cine stie, si vreo medalie, sau vre-o distinctie in secret. La fel, dar si mai grosolan se comporta "inginerii" pentru uz autohton in Rusia, transformand poporul credincios in gloata agresiva indobitocita gata sa-l injure pe Barak OBama, numai pentru ca e presedinte al SUA si pentru ca nu-i place lui putin de el.

Anonim spunea...

E absolut revoltator ce ne spuneti d-le Dan,despre coalizarea statului cu biserica in scopuri expansionist-colonialiste.Asta vine sa ne confirme ca nu numai noi simtim ca "serviciile"folosesc biserica rusa in scopuri de acaparare.In fapt,asta s-a intamplat in toata istoria ultimelor secole de ortodoxie rusa,biserica a servit de parvan ideologic pentru expansionismul rus.Intrebarea este CE FACEM NOI,crestinii romani in fata acestei actiuni concertate indreptate impotriva valorilor sacre ale natiunii noastre ?Cine nu cunoaste ca destructurarea unui popor incepe cu atacarea valorilor si simbolurilor sale unificatoare ?Intrebarea este cum contracaram actiunile acestea diabolice ?

Anonim spunea...

DAN. Voi reaminti ceea ce ne invata P. Dimitrie: in primul rand sa ne rugam si sa ne unim cu Adevarul in Sfintele Taine. Astfel, Dumnezeu ne va ocroti. In Rusia, la ora actuala, se lucreaza sustinut la elaborarea unei ideologii ce are la baza un surogat religios pseudocrestin ce va transforma in dogme bisericesti orice neghiobie a "iubitului conducator". Se regenereaza ideologia totalitara sub masca pravoslavista, se pun bazele unei biserici pur ritualistice, fara Adevar. Iarasi apar in discursurile KGBistilor in sutane, lozinci mesianice. Apropos de turbulentele starnite in Romania de scrisoarea (falsificata din cate am inteles) atribuita P. Iustin pe tema microcipurilor. In Rusia, TOTI cetatenii au microcip incorporat in buletinul de identitate inca din 2002. In supercomputerele KGBiste, livrate de catre colegii din Bielorus figureaza toate datele referitoare la suspectii din punct de vedere politic. Se lucreaza la anihilarea lor, inclusiv la lichidarea lor fizica. Dupa parerea unor duhovnici, antihristul va veni de aici, dintr-o religie crestina degenerata in ideologie. Trebuie sa vorbim calm, dar clar si raspicat despre acest nou pericol pentru civilizatie. Dumnezeu sa va lumineze.

Anonim spunea...

Tabloul infatisat de dv.d-le Dan este intr-adevar dezolant.Ne vin iar si iar dinspre rasarit semne de primejdie.Sunt folosite mijloace moderne in scopuri antiromanesti si anticrestine.Pana la urma asta ne intereseaza si cu asta avem de luptat,nu-i asa ?Nu-mi vine sa cred cat de viclean si de periculos exploateaza acesti "teologi"cu grade ascunse sub sutana ,toate neintelegerile dintre bisericile ortodoxe...Pana si problema calendarului a ajuns sa aiba un rol important pentru ei,in trasarea unei granite adanci in mentalul colectiv romanesc.Se incearca sa se induca ideea ca cei care se ghideaza dupa alt calendar,sunt "altceva"nu sunt crestini ,sau cel putin sunt "schismatici",adica nu sunt romani adevarati.Trista revista de care pomenesc ,pare a face perte dintr-o intreaga retea de publicatii electronice si o retea de bloggeri, care incearca sa gaseasca fisuri in unitatea de spirit romaneasca si sa creeze brese in scop de dezbinare si separare nu numai in plan teritorial dar si spiritual.Au aparut si "ideologi"nerusinati care pretind ca moldovenii sunt mai romani decat noi,ceilalti romani care " nu suntem nici macar atat de blonzi"ca ei!{sic!}Unde mai pui ca le-am fi "furat etnonimul de roman",care apartine de drept moldovenilor...Sunt publicate numai stiri catastrofice din Romania si din UE ,sau America,astfel incat pentru un cititor putin imformat la noi este chiar lacasul necuratului.In schimb dinspre Rusia ,nici o veste ...O alta tactica folosita este insultarea sau pur si simplu cenzurarea unor eventuali comentatori ,care se indoiesc sau contrazic "teoriile"ideologilor de serviciu.Culmea perfidiei si a imposturii este ca acesti domnitovarasi cu sarcini in "campul culturii si cultelor"se declara patrioti romani ,dar mai ales crestini desavarsiti.Halal patrioti si halal crestini ,aceia care nu pierd nici un prilej de bataie de joc la adresa altor crestini,inclusiv pe tema calendarului.Pot fi lansate astfel de agresiuni asupra spiritualitatii romanesti si a crestinismului in general ,fara un raspuns pe masura?Eu nu cred ,si de aceea sunt convins ca rezistenta la astfel de tehnici propagandistice ostile ,presupune un raspuns adecvat categoric din partea intelectualilor crestini si a teologilor nostri.Sa nu uitam ca grupul de propagandisti de la Moldova Noastra directionati de domnii moscoviti fosti crestini ,decazuti in postura de propagandisti,are perfidul obicei de a prelua de pe blogurile crestine teme actuale al caror sens il deformeaza,atunci cand pur si simplu nu-l falsifica.Da,rugaciunile si unirea noastra in Adevar sunt esentiale,dar asa cum se prezinta situatia ,este timpul sa incepem un razboi intru Cuvant cu acesti trimisi ai necuratului.Nu putem sta pasivi fara sa reactionam pe masura la atacurile lor din ce in ce mai perfide si nerusinate !

Anonim spunea...

DAN. Acum, multumind lui Dumnezeu, vad ca postarile mele nu au fost zadarnice! Punctele slabe ale ortodoxismului sunt: a/ ignoranta (desfigurarea pana la falsificare)a istoriei, inspecial a istoriei bisericii. (De ex: ideologii calendaristici afiseaza peste tot faptul ca Sf. Tihon, patriarh al Rusiei, a chemat pe credinciosi in 1923 sa revina pe stil vechi, ca oamenii simpli sa aibe un reper de identificare a bisericilor ramase fidele acestuia, spre deosebire de asa numita "biserica vie" instituita in scop subversiv de bolsevici, dar "uita" sa precizeze, ca insasi Tihon inainte de 1917 a insistat ca trecerea pe stil nou, precum si alte reforme bisericesti( printre care si slujirea in limba rusa-pe intelesul tuturor) sa se faca cat mai urgent, ceea ce s-a si intamplat, de comun acord, intre toate bisericile, la sinodul panortodox. b/ nu accepta discutii serioase. Cum primesc vreun ordin, incep sa pedaleze intr-un mod unilateral, fara logica, si pana nu vara pe gat credulilor noua lozinca, nu se lasa. c/ trateaza in mod pervers dogmatica ortodoxa manipuland notiunile. d/ prin urmare, nu au niciodata pace intre ei, pentru ca sunt bantuiti de duhul dezbinarii. Stiind acestea, luptati! Duhul Adevarului si Al Iubirii de oameni sa fie cu voi!

Anonim spunea...

Foarte interesant de stiut d-le Dan ,cum a fost cu adoptarea calendarului Iulian indreptat in 1924 in Rusia . Un cetatean care semneaza cu numele de artist Sebastian in ziarul Moldova Noastra ,a sarit ca ars cand i-am spus ca noul calendar a fost adoptat la data respectiva de Biserica Rusa, dar ca aceasta ulterior a fost silita sa revina la vechiul calendar ,datorita faptului ca bolsevicii au instigat masele de tarani analfabeti impotriva noului calendar. Eu am citit despre aceste lucruri in mai multe lucrari de istoria Bisericii Ortodoxe. Acel domn Sebastian( care nu va e necunoscut) afirma ca a fost tocmai invers , in sensul ca bolsevicii au fost aceia care au silit Patriarhul ( in timp ce se afla in arest) sa adopte noul calendar , dar ca acesta printr-un act de mare curaj a revenit alaturi de ceilalti ierarhi ,la vechiul calendar .Mie mi se pare imposibil ca un inalt cleric care a cedat odata (fiind fortat ) sa poata reveni a doua oara asupra hotararii luate ,in aceleasi conditii de presiune barbara atee.Presupun ca dv stiti mult mai multe si v-as fi indatorat daca ne-ati spune si noua care e adevarul. Cu stima.

Anonim spunea...

Anonim despre MDN "Sunt publicate numai stiri catastrofice din Romania si din UE ,sau America,astfel incat pentru un cititor putin imformat la noi este chiar lacasul necuratului.In schimb dinspre Rusia ,nici o veste ..."

Si ce te supara frate, daca intr-adevar mass-media noastra doar curve si ipocriti prezinta. Ce vrei daca la "Profesionistii" apare "diva" Raduleasca? In ceea ce priveste ca situl www.mdn.md este strict anti-romanesc tzin sa te contrazic. Sint de mai multi ani in Basarabia, mai stiu putin si rusa, daca stii rusa - citeste versiunea rusa a sitului si vezi ca-i ataca in egala masura.

In privinta problemei calendarului, nu ma pot pronunta.

Anonim spunea...

DAN. Ca sa ne dam seama ce s-a petrecut in vremea tulbure si dramatica, ce a venit o data cu ultima faza de dezastru postbellic economic si social al Rusiei, datorita in primul rand, incompetentei politice si militare a tarului Nicolae (vina ce si-a asumat o integral, primind deliberat si senin cu toata familia mucenicia), trebuie sa studiem, mai intai, un fenomen nu mai putin dramatic, dar simtomatic si revelator - anume Shisma in biserica rusa din sec al 16. Asadar, fratilor, daca n-o sa va pun la incercare rabdarea, voi continua, cu fragmente de text. In cazul in care o sa remarcati ceva neclar va rog sa puneti intrebari. (Numai pravoslavistii trateaza istoria in mod axiomatic). Asadar, reiau. In martie 1584, muri de sifilis si de malformatiuni genetice (i-au crescut coarne pe sira spinarii) Ivan cel Groaznic, cel ce a deturnat ireversibil calea fireasca de dezvoltare a cnezatelor rusesti, omorand pana la ultimul prunc, TOTI cetatenii Novgorodului, Torjokului, Tverului, Klinului pentru aspiratiile lor de libertate. (acestia, aveau sisteme democratice parlamentare). De la Ivan, Rusia a mostenit conducerea prin teroare, KGB-ul(opricinina), iobagia si...ideea de imperiu. (va urma)

Anonim spunea...

Draga Claudiu,fara suparare,afirmatia conform careia publicatia electronica Md.N nu ar gasi in presa romaneasca decat stiri catastrofice nu rezista .MD.N nu a consemnat vestea castigarii procesului cu Ucraina privind platoul Marii Negre ,{o veste buna .nu?],dar s-a miscat extraordinar de rapid cand a fost vorba sa publice stiri negative, despre cei care urmau sa exploateze eventualele rezerve de hidrocarburi.De luni de zile troneaza in acea revista un titlu labartat:"Alegerile din Romania prilej de batjocorire a moldovenilor"!!!Cine isi bate joc de moldoveni ,ca eu nu stiu de asa ceva ?Practic toate titlurile vorbesc despre o Romanie pe marginea prapastiei,descrestinata si deculturalizata ...La fel Uniunea Europeana,e iadul pe pamant,nu altceva !Zici ca nu sunt si vesti bune in presa ?Premiile luate la mari festivaluri internationale cum ar fi la Cannes, de cineastii romani{culmea ,Mungiu e la origine Basarabean!},nu ar fi o veste buna ?Cresterea economica de anul trecut de 9% nu era o stire ?Dublarea salariilor si pensiilor anul trecut nu merita sa fie abordata ?Succesele sportivilor romani chiar nu merita atentie?Ar fi mult de comentat.Trebuie sa stim sa observam cand e rea credinta,iar in acest caz ESTE REACREDINTA.O revista serioasa nu da doar vesti bune sau numai vesti proaste din Romania,mai ales daca managerii si colaboratorii ei se declara romani si patrioti.Eu nu pot sa-i declar unei fete ca o iubesc, si sa-i umblu in acelasi timp in geanta ...Sfatul meu este sa urmaresti si ce comentarii se fac pe marginea articolelor din revista {sectiunea ravase}si ai sa vezi cu cata incrancenare colaboratori{si in acelasi timp fondatori}ai revistei ,insulta ca la usa cortului pe cei care au alte pareri.Plus ca vin cu teorii aiuristice de ordin religios sau etnicist.Chiar astazi ai putea sa judeci o luare de pozitie in articolul"raspuns la...articolul privind problema calendarului".Un preot basarabean care a a comentat chiar pe acest forum in problema calendarului, este acolo facut arsice de un apropiat al revistei.Da,televiziunile noastre dau stiri penibile,dar nu-si permit sa dea NUMAI stiri de rahat.Md.N.asta face,in editia romaneasca.Ori sunt romani,ori nu sunt si atunci stim cu cine vorbim...Cand critici ca un frate se simte dorinta sincera de a indrepta ceva.Astia lasa impresia ca se bucura cand descopera ceva negativ, si extrag cu penseta doar articole "pe nasol".Un frate chiar ca nu poate face asa ceva,oricat mi-ai spune tu ca e altfel.

Anonim spunea...

Dan. Se apropie anul 1666. Rusia, cu sufletul la gura, astepta venirea antihristului. Ghici, cine e? In masa isi fac aparitia "proroci" si talhari de toate culorile gata sa-i deposedeze, cu explicatiile eshatologice de rigoare, pe creduli de avere si dupa caz, si de viata. Intrucat, biserica sufera grav de cezaropapism, disputa posturilor superioare bisericesti se transforma in adevarata competitie politica, cu toate atributele unei societati salbatic-asiatice. Apar doi poli de putere: patriarhul Nicon ce vehiculeaza ideea atat de draga satrapilor Moscoviti- "Moscova- a treia Roma, caci a patra nu va mai fi" versus protopopul Avvacum, care la inceput, vine si el cu un program promitator, ce se rezuma la urmatoarele: ce daca majoritatea credinciosilor sunt analfabeti, important e sa ne pastram "traditia" pagana in esenta ei, drept garantie de stabilitate a regimului. Care au fost subiectele majore de confruntare? Unul, pretindea ca procesiunile religioase trebuie sa se faca dupa soare (in directia miscarii limbilor ceasornicului), altul, ca tocmai invers, unul pretindea ca facandu-ne semnul Crucii, trebuie sa tinem alaturat trei degete in Numele Sfintei Treimi, si alte doua in palma simbolizand cele doua ipostasuri ale Mantuitorului, celalalt - ca tocmai invers, unul invoca necesitatea ca toate cartile bisericesti sa fie tiparite pentru a inlocui cele uzate sau copiate cu greseli, altul, invers, demonstra ca imprimeria proaspat adusa din Anglia este lucratura diabolica, e.t.c. Cu tot aspectul aparent comic, situatia degenereaza intr-un adevarat razboi civil, tarul Feodor Mihailovici, impreuna cu armata si politia secreta luand partea lui Nicon. S-a ajuns la atrocitati ce concurau cu hecatombele de pe timpul lui Ivan cel Groaznic. Astfel, a fost jupuit de viu, in fata obstei, staretul manastirii de la Solovat, multi "schismatici" au fost schingiuiti, apoi ucisi. Culmea ca si mai multi, fiind convinsi de tot felul de escroci, ca a venit necuratul, la indemnul acestora, abandonand toate lucrurile de pret, s-au inchis in bisericile de lemn si si-au dat foc. Unii au ales calea pribegiei si o parte din ei s-au asezat si prin partile noastre, scapand de la exterminare. (va urma)

Anonim spunea...

D-le Dan,va salut !Am auzit despre marile persecutii religioase si masacrele facute in acele timpuri in Rusia in numele Credintei.Printre cei care au fugit din Rusia nu au fost si stramosii actualilor lipoveni?Parca in biserica lor lipovenii respecta ritualurile descrise de dv...Ati avut dreptate si in privinta subordonarii BORuse puterii statului.Uitati o mostra recenta de implicare in politica si mai ales in politica antiromaneasca ,servita de Mitropolia Moldovei{subordonata B.O.Ruse}.Foarte recent dl.tov.Voronin,seful comunistilor din R.Moldova ,a tinut sedinta cu ierarhii Mitropoliei Moldovei in perspectiva apropiatelor alegeri.Uite ce a declarat "crestinul comunist"Voronin :"Daca e sa facem o ecuatie matematica,atunci Partidul Comunist din Moldova este egal cu Mitropolia Moldovei{Adica B.O.Rusa},iar Alianta Moldova noastra,PPCD,Partidul liberal,si toate celelaltee egal cu Mitropolia Basarabiei{adica B.O.Romana n.n.}.Preotii daca vor sa existe Mitropolia Moldovei ,nu au de ales decat comunistii."In replica ,episcopul de Balti,Marchel,a declarat ca "Biserica a sustinut mereu comunistii ,si o sa va sustina si mai departe.Vom indemna oamenii sa va voteze"E clar,BORusa si Mitropolia Moldovei,creatia sa,au intrat in era supuseniei absolute ,ceea ce inseamna ca se despiritualizeaza ,devenind pur ritualista si nimic mai mult decat un instrument propagandistic al puterii.Episodul cu icoana lui Stalin in biserica rusa ,nu a fost decat unul din semnele atacului asupra Ortodoxiei ,in vederea reinregimentarii sale {daca a fost vreodata strict apolitica in ultimele secole}!Doamne apara si pazeste-ne !

Anonim spunea...

@ Cotiso, Dan, Alin,

După câte se poate cu limpezime vedea de către oricine, s-au conturat deja pentru acest topic 2 tabere distincte pro şi contra articolului respectiv - ba chiar şi a autorului şi siteului Md.
Voi facând vădit parte din tabăra anti- aveţi nu păreri şi nelămuriri, ci convingeri solide cu privire la calendar, istorie, astronomie, liturgică, politică, etc. Aşa că, la ce bun căutaţi părerile celoralţi? Sunteţi de acord între voi şi contra celorlalţi, deci mai bine ar fi să vă scrieţi între voi pe mail, căci aici nu se ajunge nici la dialog şi cu atât mai puţin la vreun consens. De la noi ceilalţi nu au ce veni argumente, citate, etc. 100 de popi, şi 100 de sfinţi de s-ar osteni tot în zadar cu voi. Creştineşte, totuşi, un sfat: aici trebuie slujbe, molifte, dezlegări, paraclise, psaltire, doar Domnu' mai poate face ceva!

Anonim spunea...

Catre Anonim,cu prietenie,

Ar fi interesant de aflat cum ati ajuns dv.la concluzia ca noi stim chiar totul ?Noi aici ne intrebam unii pe altii si intrebam pe toata lumea ,ce stie despre temele discutate.Ce stim ,infatisam aici.Ce nu stim intrebam,convinsi fiind ca numai asa ne apropiem de Adevar.Daca d-ta stii altceva ,care vine in contradictie cu ce spunem noi,bucuros as fi sa va ascult...Care ar fi motivul supararii dv.,sau al oricui altcineva ?

Anonim spunea...

DAN. Da, fratilor, descendentii lor sunt lipovenii de astazi. Interesanta informatia despre Basarabia in contextul celor mai sus discutate. O sa-mi permit in acest sens, mai tarziu o remarca... *** Patriarhul Nicon, inaripat de victorie si mai ales de incarcerarea pe viata a lui Avvacum in beciurile intunecate ale manastirii Borovsk (unde in scurt timp acesta o sa si moara), porneste o noua campanie, de data aceasta,...impotriva catolicismului! Din lipsa de catolici, sunt decretate ca fiind neortodoxe...clopotnitele bisericilor in forma de dom, construite din piatra de italieni (pana atunci, rusii n-veau nici arhitecti, nici mesteri capabili sa zideasca din piatra). Nu se stie pana unde ar fi ajuns, daca la un moment dat, insasi tarul nu ar fi inceput sa se simta lezat de lozincile Niconiene (de ex "orice crestin care vorbeste cu un catolic, nu mai e crestin". Ori tarul, trebuia sa discute, cel putin, cu ambasadorii europeni). Ca sa se debaraseze de Nicon, Feodor Mihailovici fu nevoit sa convoace pe patriarhii orientali, care, convinsi la fata locului de situatie, imediat l-au caterisit. (va urma)

Anonim spunea...

D-le Udriste,va salutam cu respect

Avem aici o discutie despre Credinta si despre adevar...Intrebarea mea este:Agreeati dv.crestin declarat,cenzurarea ideilor expuse aici de noi ?Vad ca au aparut voci cu simtire din haul trecutului care cer cenzurarea !Sunteti de acord cu asa ceva in numele Credintei ?,

Unknown spunea...

@Alin: nu poate fi vorba de cenzura. Cine accepta sa scrie, atunci accepta sa lupte, in scris, pentru ideile sale. Mai adaug doar comentariul facut de autorii articolului pe marginea caruia se discuta aici: http://www.mdn.md/index.php?view=viewarticle&articleid=4475
Doamne, ajuta!

Anonim spunea...

Doamne-ajuta d-le Rafael !Am inteles ca nu poate fi vorba de cenzura !Atunci trebuie cumva sa ne temem ca domnii care nu sunt de acord cu ce se spune aici,pleaca ?Ei nu vor sa afle cata dreptate au ?

Anonim spunea...

Suntem in lupta pentru Adevar,Aline ?Daca domnii respectivi respecta ADEVARUL,nu vad de ce ar face opozitie...Hai sa vedem ce vedem ce stiu ei,si ce stim noi !Vom castiga cu totii,nu ?

Anonim spunea...

Dan. Cele enuntate ref la alegeri constituie un exemplu clasic pentru timpurile care le credeam demult apuse! Vesnica disputa intre bolsevici si KGBisti, unde fiecare vrea sa demonstreze iubitului conducator de pe malul Moscovei, ca-si da silinta mai mult decat celalalt pentru apropierea victoriei finale. Bolsevicii demonstreaza ca fara ei, KGBistii n-ar fi vazut lumina zilei. KGBistii invoca faptul ca bolsevicii ar fi pierdut demult puterea, daca n-ar fi tinut ei bine in frau poporul indobitocit, pe care il feresc de ispita civilizatiei...

Anonim spunea...

D-le Dan,va rog sa continuati cu istoria inceputa..E foarte incitant.

Anonim spunea...

DAN. Debarasandu-se de Nicon, tarul Feodor, respira usurat, dar in scurt timp, isi dadu seama resemnat, ca in Rusia, simfonia celor doua puteri laice si clericale este definitiv compromisa, ramanand unica solutie: monarhia absoluta. Unii istorici sunt tentati sa vada in desfintarea patriarhiei (1700) de catre tarul Petru I un atentat la autoritatea bisericii, dar in realitate, patriarhii Rusiei, pana la el si asa nu mai aveau nici o autoritate. Petru a institutionalizat de jure, ceea ce exista de mult timp pana la el de facto - biserica ca minister in componenta propriei guvernari. Si ca sa fereasca societatea pe care o mana cu suturile cizmei sale olandeze, spre un model economic european, de eventuale cataclisme pe considerente religioase, a instaurat in fruntea bisericii o functie laica numita oberprocuror. (va urma)

Anonim spunea...

Oberprocurorul ala era un fel de Comisar imperial pe probleme religioase,nu-i asa d-le Dan ?Inseamna ca oberprocurorii astia au fost stramosii Comisarilor poporului pentru culte !Ei trasau "linia"Bisericii Ruse si actiunile ei filetist-imperiale ,indreptate impotriva bisericilor ortodoxe din teritoriile cotropite ,sau planificate a fi inglobate in imperiu ?Cata tenacitate in a continua astfel de actiuni pe parcursul a mai multe secole !

Anonim spunea...

DAN. Da Aline. Fara acordul oberprocurorului, nu putea fi inscaunat nici un episcop, nu putea fi hirotnit nici un preot sau diacon, nu putea fi inchinoviat nici un monah sau monahie. Pe timpurile comuniste, episcopii erau aprobati, la propunerea presedintelui Sovietului pe Problemele Religiilor, de catre Sectia de Propaganda a CC-ului (cu care prilej, in anumite cazuri, candidatul trebuia sa demonstreze ca ...este ateu. Totusi, diferenta dintre oberprocurori si KGBistii nomenclaturisti pe post de presedinti ai Sovietului, este remarcabila in defavoarea celor din urma. Incomparabil este nivelul de cultura, calitatile morale si organizatorice. Difera si scopul: pe timpurile tariste, oberprocurorii au reusit sa evite daca nu scindarea, cel putin ostilitatile intre diverse tabere traditionaliste inauntrul bisericii (printre care, putem aminti de lovitura data de etnicii ukrainieni), au asigurat un nivel cat de cat acceptabil de scolarizare in institutiile de invatamant religios,etc ) Pe cand KGBistii nu urmareau altceva, decat anihilarea Credintei Crestine, la inceput prin distrugerea bisericii, apoi prin transformarea ei in centru de prestari de servicii religioase.

Anonim spunea...

D-le Dan,Tocmai am citit in MDN un atac la adresa mea ,sub pretextul ca as aduce pe acest blog atingere insasi Bisericii prin atitudinea si afirmatiile mele necrestinesti...Cred ca omul asta{Sebastian}e incercat de o mare suferinta, atunci cand nu-si poate impune cu forta ideile bizare ,de cele mai multe ori ofensatoare pentru o minte normala .Acum se cearta cu Stefanita pe forumul articolului Zeitgeist ,pe motiv ca Stefanita a indraznit sa afirme ca anumite obiceiuri,rituri,simboluri si mituri au fost preluate de crestini din culturile si religiile anterioare.Dv.ce stiti despre aceasta problema ?

Anonim spunea...

Recital de diversiune tipic pe tema calendarului:
1) Se invocă părintele Cleopa ("calendarul e un ceas care rămâne în urmă, etc.), "nu contează la mântuire", nu e "sfânt"... ş.c.l.
2) Se leagă de autor şi se face joncţiunea Basarabia-Rusia-stil vechi-KGB-imperialism rusesc (panslavist) antiromânesc (stil "nou"), etc.
3)Se acaparează forumul se câţiva (nu e exclus nici unul cu mai multe nick-uri!)profitând de bunul simţ al adminului (Rafael) şi răbdarea cititorilor credincioşi, care se retrag unul câte unul...
4) Se îngroapă o problemă duhovnicească bisericească şi sfântă într-o mlaştină de combinaţii politice dezgustătoare...
Ruşine să vă fie, "meseriaşilor"!

Anonim spunea...

D-le Anonimus ,ma deceptionezi,

1.Nu ai citit spusele parintelui Cleopa in privinta calendarului ?Nu e timpul pierdut,citeste si linisteste-te .
2.Nu se pune problema unei "jonctiuni fortate intre imperialismul tzarist rusesc,continuatorul sau bolsevic,B.O.Rusa ,doctrina panslavista ,actiunile recente ale BORuse ,cea care are in obladuirea sa Mitropolia Moldovei.Faptele de istorie {amintite aici},precum si transformarea problemei innoirii calendarului intr-un argument pentru separarea romanilor ortodocsi{in cazul nostru in Basarabia},ne dau dreptate .La fel modul in care se discuta problema de catre "ideologii"de ocazie sau nu ai MD.N.indreptatesc spusele noastre.3.Nimeni nu "acapareaza"forumul cu probleme minore,dovada este ca cel mai usor lucru ar fi sa intervii si d-ta in discutie aratandu-ne daca si unde nu avem dreptate.Pana una alta,d-ta lasi impresia ca arzi de nerabdare sa nu mai scriem,pentru ca nu esti in stare sa combati pe planul ideilor si al exactitatii istorice cele spuse aici.E clar,d-ta chiar ca esti "un meserias"si nimic mai mult !

Anonim spunea...

DAN. Fratilor, discutie seriosa pe un site, unde administratorul curata eroic parerile si argumentele ce-i pot bloca mecanismul ideologic ruginit, reflecta perfect situatia din mass media rusesti, unde corespondentii au voie sa scrie numai in masura in care sunt de acord cu « politica inteleapta a iubitului conducator ». *** De atunci, toate manastirile si bisericile din Rusia au fost catalogate in 4 clase cu numar limitat de slujitori si vietuitori. Toata ierarhia bisericeasca,ale carei atributii au fost reduse la nivel de gestionari, a fost trecuta pe grade militare, fiecare slujitor primind de la stat o solda in functie de categorie. Manastirilor li s-a impus un plan de productie, abaterea de la care, implica diverse sanctiuni, pana la intemnitare pentru sabotaj economic. Va puteti da usor seama de ce sfintii acelor vremuri s-au nevoit in marea lor majoritate prin paduri neumblate, sau pe drum ca pelerinul rus, sau ca nebuni pentru Hristos, sau plecand in Sf Munte, sau in Principatele Romane (ca Sf. Paisie Velicikovski). (va urma)

Anonim spunea...

DAN. Draga Aline, toate elementele exteriore si estetice ale Bisericii, de la vesmintele preotesti, muzica psaltica, pana la arhitectura, mozaicuri, fresce, modele decorative, etc, la orice popor, poarta insemnele culturilor precrestine, contopite cu traditia ebraica adusa de apostoli. Nu prea inteleg, ce s-ar putea discuta in acest sens.

Anonim spunea...

D-le Dan,intr-adevar nu prea ar fi de discutat daca interlocutorul ar avea un minim de cunostinte sau daca pur si simplu nu ar fi de reacredinta din motive politice.Amicul Sebastian s-a invinetit de furie pe forumul MDN si ne-a declarat si pe mine si pe Stefanita "necrestini"si "nefartati",pentru ca am indraznit sa spunem un lucru stiut si anume acele ca in crestinism,ca de altfel in toate religiile exista elemente specifice preluate din alte religii,enumerand obiceiuri,rituri,mituri etc.de sorginte precrestina.Am exemplificat si cu existenta insasi a Vechiului Testament.Am citat di Mircea Eliade ,Culianu ,Fraser ,insa domnul in cauza a ramas incremenit in nestiinta sa impietrita de sectarismul in care se balaceste,incercand sa fondeze o doctrina justificatoare si unificatoare pentru imperiali.Dupa cum observati ,din cand in cand apare si un fel de "garda pretoriana"care ar vrea sa "faca ordine"pe forumuri intre idei si cuvinte dupa modelul care aflu ca se aplica in Rusia .Din fericire ,Romania inca nu a adoptat astfel de modele,si nici nu cred ca Rusia va putea avea un viitor daca va mai merge pe aceasta cale.M-ar interesa sa aflu de la v.continuarea epopeii ortodoxiei Rusiei.Ne-ati lasat pe la 1720...

Anonim spunea...

Înapoi la topicul "CELE DOUĂ CALENDARE – DOUĂ TIMPURI DEOSEBITE MĂSURATE"

Momente tensionate din istoria Bisericii noastre cand s-au confruntat direct şi frontal acele 2 calendare cu duhurile lor potrivnice:

Nae Ionescu şi Mirecea Vulcănescu:
http://www.scribd.com/doc/10473163/Problematica-legat-de-calendarul-Bisericesc-articole-de-Nae-Ionescu-Cuvantul-1929-i-Mircea-Vulcnescu-

Pr. Gheorghiu:
http://ro.altermedia.info/religietraditii/un-moment-de-rezistenta-al-bor-in-fata-presiunilor-mondialiste-pentru-fixarea-datei-pastelui_6838.html

http://ro.altermedia.info/religietraditii/un-moment-de-rezistenta-al-bor-in-fata-presiunilor-mondialiste-pentru-fixarea-datei-pastelui_6838.html

Anonim spunea...

A nu se uita nici postarea de pe acest blog! http://rafaeludriste.blogspot.com/2008/08/o-singur-inviere.html

Anonim spunea...

DAN. Frate Aline, ceea ce descrii este simptomatic pentru pravoslavism. Drepti profesionisti carora li s-au trasat sarcinile, fara sa-si dea silinta sa cunoasca subiectul, se avanta la atac ideologic fara sa tina seama nici macar de logica. In cazul de fata, se proclama ca dogme ale Credintei, idei ce nu au nici o legatura directa cu acestea, apoi interlocutorii care nu sunt spalati pe creieri, sunt tratati agresiv drept eretici si analfabeti. Situatie identica vedem si in politica si in economie, cand de ex un acolit al lui putin, numit peste noapte "mare specialist" raspunde cu tot dispretul divin profesorilor in stiinte economice, ca Rusia nu v-a intra niciodata in criza pentru ca... asa crede el si ca daca cei de fata insista sa aibe o alta parere, insemna ca nu vor binele tarii.( Aceasta se intampla acum 3 luni. Astazi Rusia a intrat in faza de colaps economic)....

Anonim spunea...

Alin, sa ma ierti ca ma bag in discutie, trebuia sa citezi pe Putin sau pe Medvedev, atunci politrucii te-ar fi ascultat.

Anonim spunea...

D-le Dan,marea nenorocire este aceea ca Ortodoxia si in general Crestinatatea sunt divizate ,iar diversele curente crestine sunt in stare de razboi deschis sau nedeclarat.Pe langa disensiunile generate de interpretarea diferita a mesjului Bibliei,s-au suprapus atacurile unor forte lumesti :guverne,regi,imparati,servicii de spionaj si propaganda,organizatii mai mult sau mai putin secrete etc.Crestinii nu mai stiu cine e prieten si cine e dusman !..Vedem ca in mijlocul aceluiasi popor roman avem biserici "pe stil nou",pe "stil vechi",catolici,greco-catolici,protestanti,neo-protestanti.In ultima vreme au venit si fel de fel de "guru"si iluminati ai religiilor orientale sau occidentale mondialiste Scientisti,Bahai,yoghini,transcedentalisti.Ne pierdem vremea sa despicam firul in patru de o mie de ani cu fel de fel de dispute ,ultima si cea mai mare fiind cea a calendarului...Foarte ciudat ca problema in sine in loc sa faca obiectul discutiilor teologice serioase intre Intai-statatorii Ortodoxiei,este obiect de interes in geopolitica si retrasarea sferelor de influenta in politica Rusa .Stiti care a fost intaia preocupare a preafericitului general Kirill dupa intronizare?A fost cuprins de odurere mistuitoare ,ca BORomana a infiintat in 2007 inca trei eparhii in stanga Prutului.Asta da problema de capetenie pentru un preacucernic rus !Am urmarit pe acest blog filmul d-lui Udriste ,recomandat de Anonim.Acum citesc parerile filosofului Nae Ionescu.Da ,problema e grava ,iar falia zavistiei trece prin poporul roman pe la Prut.Neintelegerile sapa la temelia noastra de neam ortodox,si sunt exploatate cu viclenie si rautate,de cei care nu ne vor binele.Culmea este ca toti stiu unde e rezolvarea,dar nu fac mai nimic.Poate ne mai spuneti in continuare ce a fost dupa Petru cel Mare in Rusia.Dupa el,Rusia s-a apropiat cu pasi mari de noi ,romanii ,si odata cu ea sora ortodoxa iubitoare si filetista BORu.Va astept cu interes...

Anonim spunea...

DAN.*** De la Petru pana in 1917, situatia bisericii nu s-ar fi schimbat, daca n-ar fi aparut, o figura cu totul deosebita: mitropolitul Filaret Drozdov. Ca profesor, apoi rector al Academiei Teologice din Petersburg, cunostea starea deplorabila de incultura a poporului atat la oras, dar mai ales la tara, care decazuse din viata spirituala prin ritualism, betie, analfabetism si dezmat. El a fost acela ce a rostit celebra fraza: "Rusia a fost botezata, dar n-a fost crestinata (invatata)". Cauza primordiala a acestei situatii, fiind faptul ca majoritatea enoriasilor n-aveau cum sa inteleaga nici slujbele bisericesti si nici Sfanta Scriptura! Limba rusa literara depasise demult limbajul slavon carturaresc bisericesc al secolului al 12 lea. Multe arhaisme au disparut, multe cuvinte cu radacini similare, ajungand sa descrie notiuni total diferite. Filaret reuseste sa faca traducerea Noului, Vechiului Testament si a Psaltirii. In 1826, tarul Nicolae I interzice publicarea cartilor, dizolvand totodata si Societatea Biblica Ruseasca, in cadrul careia traducerile au fost facute. (va urma)

Anonim spunea...

DAN. Un exemplu revelator din acele vremuri, (cand "victorioasa armata pravoslavnica" tocmai "invinsese pe turci eliberand Basarabia"), despre felul cum se distra cneazul Golitsin, cunoscut prin liberalism fata de tarani. De ziua sa, cneazul, ii chema pe tarani la conac. In sunetele orchestrei compuse din iobagi dati la studii pentru a-i vinde, apoi, la un pret bun vecinului sau, de pe balconul conacului, pe care trona insasi cneazul cu invitatii, pe funii, era coborata o vaca mare prajita la rotisor. La un semnal taranii incepeau sa loveasca vaca cu furcile si cu cutitele si ... minune! Din vaca cadeau bomboane, bucati de zahar si turta dulce. Dupa ce taranii ispraveau bataia pentru bucatile de carne si dulciuri (de multe ori, soldata cu raniti grav), de fiecare data, cereau umili, stapanului, sa le dea si lor, din cireada macar un vitel "din soiul acela cu dulce in pantece ca il vor creste".

Anonim spunea...

Quousque tandem abutere patientia nostram (Aline, Dane, Cotiso)?
Rafael este parcă un înger din cer, rabdă angelic, dar voi când o să vă opriţi, aveţi vreo limită? Aia a bunului simţ a fost spartă de mult! Chiar atâta legiune vă luptă?

Anonim spunea...

Quamdiu furor iste tuus nos eludet,Anonimus ?

Anonim spunea...

Anonimus puiule,

Ai vrut probabil sa scrii "Quo usque "si "patientia nostra",nu-i asa ?O tempora,o mores !

Anonim spunea...

La latină se pare că aţi trecut testul, aşa că poate-poate o mai fi vreo nădejde, mare e mila Domnului!
Şi atunci, cu duhul blândeţii (fără mânie "furor"):
Topicul (şi teza articolului) este "Cele 2 calendare". Adică chiar sunt 2 calendare cu scopuri total diferite: unul bisericesc-liturgic, celălalt politic-economic (mamonic), partea astronomică fiind doar pusă în slujba acestora.
Pentru credincioşi este vădit că cel care contează este numai cel liturgic, creaţie sfântă, aşa cum s-a mai arătat în comentarii, a Sfinţilor Părinţi în Biserică, şi nu a astronomilor profani!
Deci între aceste 2 calendare e o diferenţă radicală, ceea ce a demonstrat cu prisosinţă articolul, fapt pentru care a şi fost postat!
Tema nu este geopolitica rusă veche şi nouă, nici conflictele din Basarabia. Acestea nu sunt imaginare neapărat, şi nici fără de importanţă, dar nu fac obiectul articolului! Ele pot fi tratate eventual într-un topic separat.
Revenind la calendarul bisericesc, cel mai bun este categoric "cel vechi", coerent, unitar, binecuvântat, mărturisit de Dumnezeu prin minunile din Ţara Sfântă: sfânta lumină, întoarcerea Iordanului, norul de pe Tabor!
Calendarul gregorian iese total din discuţia ortodocşilor, a fost deja anatemizat de 3 sinoade, aşa că trecem la cel "nou" al ortodocşilor. După cum se poate lesne observa, acesta este un hibrid, o "struţocămilă", care suferă de multe abateri liturgice, şi ce e cel mai grav pentru el, nu rezolvă exact ceea ce şi-a propus, adică acea pascalie "greşită", rămasă în urmă cu 13 zile". Paştele se face tot pe vechi (cum e şi drept!), deci, ce a rezolvat această reformă? Care sunt roadele ei?
A dat un calendar strâmb şi sucit, evident mai prost decât celălalt, iar, ceea ce este cu mult mai grav, a introdus o schismă în România Grecia Cipru şi Bulgaria (aşa numiţii "stilişti"), iar în cadrul ortodoxiei o schismă liturgică în ceea ce priveşte sărbătorile fixe (mineiul), perioade de post, etc.
Iar, după cum se vede din aceste comentarii, ca şi din toate care s-au arătat pe bloguri şi forumuri pe această temă, şansele de remediere sobornicească sunt ca şi nule!
Mai rău, se preconizează la nivelul geopolitic bisericesc trecerea cu totul "pe nou", ceea ce cu siguranţă va provoca noi tulburări şi schisme, de care se vor face şi atunci vinovaţi reformatorii!
În încheiere o recomandare: dacă şi la acestea ar fi de comenatat împotrivă, decât să rămâneţi nişte simpli cârcotaşi anonimi, îndrăzniţi şi încropiţi un articol/studiu sub proprie semnătură în care să expuneţi punct cu punct observaţiile teologice (Scriptura, Sfinţii Părinţi, canoane, tipic liturgic, etc.), astronomice şi istorice, şi postaţi-l, asumându-vă opiniile şi riscul de a păţi ceea ce păţeşte din partea voastră acel Benedict Moldoveanu. Aşa veţi fi luaţi în serios ca nişte bărbaţi şi nu ca nişte adolescenţi teribilişti!

Anonim spunea...

DAN. Cum se apropie momentul culminant, al raspunsului la intrebarea despre cum s-a intamplat ca BORusa (SF. Patriarh Tihon) a cerut sa se treaca pe calendar mai exact, cum "ingerii cu epoleti incep sa transpire" invocand lozinca termometrului ortodox...

Anonim spunea...

DAN.*** Sf. Filaret, a continuat in taina, atat traducerea Sf. Scripturi, cat si corectarea prin inlocuirea arhaismelor si a cuvintelor moarte cu consonante cacofonice, a textelor liturgice. Pana la urma, roadele acestor eforturi remarcabile au aparut abia dupa ce Sf.Filaret a trecut la cele vesnice in 1868, sub tarul Alexandru al II -lea. Din invataturile sfantului mai citez:" Nu ma pot indreptati sa numesc falsa orice biserica ce invata ca Isus este Hristos".(va urma)

Anonim spunea...

DAN. *** La inceput de secol 20, societatea rusa era in criza totala: vechiul sistem social de caste (soslovie) era anacronic de cateva secole. Astfel, in momentul in care tarul Nicolae II, pentru a dezamorsa tensiunile, era pregatit sa semneze manifestele de libertate a cultelor, mitropolitul Petersburgului Antonie, impreuna cu mai multi ierarhi, intervine sa explice ca o astfel de lege defavorizeaza BORusa, care continua sa se afle sub imensa presiune birocratica, fiind si puternic degradata din interior, din cauza legii castelor (erau obligati sa devena clerici descendenti din familii de clerici)majoritatea tinerilor nu aveau vocatie de clerici, seminarele teologice devenind lacasuri de profanare a Credintei. I se sugera tarului sa permita convocarea urgenta a sinodului BORuse, pentru a se alege un nou patriarh si pentru a se trece urgent la reforme bisericesti majore, printre care, evident, si indreptarea calendarului. Oberprocurorul Pobedonostsev se opune (nu voia el sa fie detronat asa cu una cu doua) invocand ideea ca trebuiesc cercetate parerile tuturor ierarhilor si trimite in acest sens chestionare in toate episcopiile, avand speranta ca ierarhii mai batrani vor prefera viata linistita si imbelsugata in loc de alegeri inclusiv la nivel de episcopii. Mare i-a fost surpriza cand din 65 de ierarhi, 50 s-au pronuntat pentru! (va urma)

Anonim spunea...

Domnului care sfatuieste parinteste,

Ii multumesc si imi cer scuze ca nu i-am raspuns la amabilitate imediat ,dar se pare ca serverul a suferit un atac ,fapt care m-a pus in imposibilitate sa raspund.Acum ii spun ca este imposibil ca cele doua probleme sa fie disociate,atata vreme cat problema calendarului este politizata .De asemenea trecerea prin istoria ortodoxiei este absolut necesara pentru ca intotdeauna prezentul nu poate fi inteles, fara a cunoaste trecutul.Aici dl.Dan este mult mai informat decat noi, si pentru asta ii sunt recunoscator.Cat despre Calendar,ce pot eu sa remarc este ca parerile sunt impartite intre teologi atat in favoarea cat si impotriva vechiului stil.Mai cred ca disputa este alimentata artificial, din interese politice care au intarziat gasirea unei rezolvari timp de aproape 100 de ani.Biserica a mai trecut prin astfel de momente grele si uneori a stiut sa le depaseasca, atunci cand Intai Statatorii ei au preferat dialogul disputelor sterile si dusmaniei.A spune din capul locului ,ca o solutie in aceste probleme {inclusiv in cea a Calendarului}e imposibila fara ca partea considerata "dusman"sa cedeze ,mi se pare o eroare tragica.Eu nu am ce solutii sa ofer in afara de aceea a dialogulu.Crestinii nu sunt divizati si invrajbiti din vina lor...Pastorii turmei trebuie sa arate drumul de urmat,iar turma ii urmeaza.Si eu si dumneata avem datoria de crestini sa ascultam cuvantul preotilor nostri si al conducatorilor Bisericii.Sa fii sigur domnia ta, ca eu nu ma voi pune in postura ridicola in care se pune acel domn Sebastian,la care ai facut d-ta referire...Mai constat ca noi romanii, nu numai ca traim in doua Romanii,dar ne si inchinam dupa doua calendare diferite.Se intampla ca datoram acest lucru Rusiei.De aceea s-au facut aici referiri la BORusa si la imperialismul rus.Bine ar fi sa se dea curs sugestiei dv.,de a se trata intr-un articol separat ,cat mai curand ,problemele ridicate de interferenta ortodoxiei ruse in spatiul romanesc,si evolutia diferendelor dintre B.O.Romana si B.O.Rusa in legatura cu ofensiva filetismului rus.Pana atunci consider necesara expunerea d-lui Dan.Orice s-ar spune,o problema complexa ca cea pe care o discutam, nu poate fi rupta de cadrul general istoric,politic si doctrinar.Articolul susmentionat tocmai asupra acestor aspecte insista mai putin,fara a incerca cineva sa spuna ca nu este un articol valoros.Sper sa nu va suparati si sa continuati dialogul cu mine si toti cei care arata interes in astfel de probleme.Nu-mi plac cei care incearca sa opreasca dialogul !

Anonim spunea...

"Cele duhovniceşti se judecă duhovniceşte" şi nu geopoliticeşte sau astronomiceşte!
Acel "Dan" nu are nici o umbră de perspectivă bisericească, nu se adapă de la izvoarele harului, Scriptura şi Sfinţii Părinţi, ci este prins cu totul într-o perspectivă trupească şi lumească din care nu se pot înţelege niciodată şi cu nici un chip cele ale Duhului! Calendarul bisericesc şi problemele liturgice sunt cu totul străine acestei abordări, şi nu mai contează aici datele din istoria rusească nici părerile lui Putin, Medvedeev, Voronin, Tarlev etc.
Problema calendaristică este una sobornicească şi nicidecum locală (moldovenească, rusească, românească, finlandeză). Ea chiar are o strânsă legătură cu mântuirea, să vă îndoiţi! Căci dacă era una secundară şi fără importanţă, de ce acest calendar "nou" s-a impus cu forţă, scandaluri şi persecuţii în Grecia şi România? Ce spune "istoricul bisericesc (?) despre aceasta? Ştie dumnealui care a fost şi reacţia poporului dreptcredincios, a ţăranilor, talpa ţării? Şi aceasta în toată România şi mai ales în Moldova? Tot mâna Kgb-ului a fost şi în anii aceia (25-30)?
Şi ca să aveţi cât de cât idee cum arăta o abordare calendaristică duhovnicească a unui om cu viaţă sfântă plăcută lui Dumnezeu din secolul trecut, tot din spaţiul rusesc de care nu vă puteţi deslipi iată un exemplu grăitor (nu este material KGB, MDn etc.!):
„Dar, dacă în puterea aşezămintelor canonice, primirea stilului nou în forma lui deplină, pentru noi nu este admisă, tot la fel nu este admisă pentru creştinii ortodocşi primirea stilului nou în forma lui parţială. Acest compromis în ultimul timp se observă în viaţa unor biserici ortodoxe şi se manifestă prin faptul că Paştile se serbează după vechea pascalie Ortodoxă, iar toate sărbătorile nemişcătoare, cu dată fixă se serbează pe stil nou. Dar un asemenea calendar amestecat nu poate fi primit de ortodocşi, deoarece aduce după sine încălcarea unor alte hotărâri bisericeşti despre care ne vorbeşte Tipicul, şi care trebuie respectate cu sfinţenie şi neabatere, căci nu trebuie să ieşim de sub ascultarea Mamei noastre Biserica. Cei de stil nou au păcătuit prin această neascultare. Noi vorbim aşa, având în vedere încălcarea cerinţelor Tipicului referitoare la sărbătorile cu dată fixă…
…Deosebit de revoltătoare este încălcarea Tipicului în ceea ce priveşte atitudinea stilului nou referitoare la sărbătorirea Sfinţilor Petru şi Pavel. Sfânta Biserică îi cinsteşte atât de mult pe aceşti mari Apostoli, încât a stabilit înaintea pomenirii lor (29 iunie) un post care se întinde, potrivit Tipicului, de la 8 zile la 42 de zile. La introducerea stilului nou acest post, totdeauna se micşorează. Iar când Paştile se serbează în perioada de la 20 până la 25 aprilie inclusiv, postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel se suprimă de tot: pentru el nu mai rămâne timp.
Unii pot spune că încălcarea Tipicului nu este un păcat greu deoarece aici nu are loc abaterea de la dogme. Dar şi cuvintele lui Hristos: Iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş (Matei XVIII, 17), nu ne vorbesc despre încălcarea unor adevăruri dogmatice ale credinţei noastre. Totuşi, conform mărturiei acestor cuvinte dumnezeieşti, cel ce nu face ascultare Bisericii, acela se desparte de ea şi ajunge în rândul celor mai mari păcătoşi, deoarece în acest caz este aplicată pedeapsa supremă – despărţirea de Biserică. Iar acest păcat al neascultării Bisericii şi de dispreţuire a tipicului ei, stilul nou îl săvârşeşte deschis, cu mâna îndrăzneaţă. Din punct de vedere al credinţei ortodoxe atitudinea sfidătoare în ce priveşte Tipicul este nepermisă pentru fiii Sfintei Biserici, în acelaşi fel cum nu este permisă nici îndepărtarea noastră de la dogmele şi regulile canonice. Şi aceasta este clar. Aşa cum dispreţuirea determinărilor dogmatice şi canonice duce la îndepărtarea de la Ortodoxie, la aceeaşi îndepărtare duce şi dispreţuirea arătată Tipicului. Căci, Tipicul,este pentru noi lege sfântă după care să ne conducem în rânduiala slujbelor noastre bisericeşti ortodoxe, a sărbătorilor şi posturilor. Tipicul este o carte sfântă legată de numele minunatului vas al harului, Sf. Sava cel Sfinţit şi primită de Biserica Ortodoxă ca fiind una din cărţile de bază. Tipicul nu este altceva decât vocea Mamei noastre Biserica. Iar faţă de această voce nu trebuie să avem o atitudine dispreţuitoare, ci una de ascultare necondiţionată şi neabătută, dacă vrem să rămânem fiii credincioşi şi supuşi ai Sfintei Biserici şi tuturor normelor ei ortodoxe…
…şi aceasta se întâmplă simultan cu faptul că noi ştim că tipicul vine de la Biserica Ortodoxă, acea Biserică în care ca într-un tezaur bogat Apostolii au pus numai tot ce aparţine Adevărului, şi iarăşi, când ne este binecunoscut că încălcările arătate ale Tipicului vin de la catolicii înecaţi în întunecimea diferitelor erezii şi rătăciri.” (Serafim Sobolev, Moscova 1948)
Aceseta desigur sunt mărgăritare pentru cine are cât de cât inima deschisă şi spre cele cereşti, şi nu e lipit de pământ şi trup (politic, economic....)! Pentru ceilalţi...

Anonim spunea...

DAN.*** Dupa semnarea in anul 1905, de catre tar a manifestelor, cu toata reactia oberprocuroru lui, mai multi arhierei, printre care si viitorul patriarh Tihon, militeaza pentru reanimarea vietii parohiale, dand ca exemplu, organizarea parohiala din SUA (Tihon a fost ierarh si ctitor unei bune parti ale acestora). El evoca independenta organizatorica a parohiilor ca fete juridice, cu drepturi mobiliare si imobiliare, cu largi drepturi electorale, dar si cu responsabilitati financiare ale enoriasilor fata de biserica si clerici. Tot el subliniaza necesitatea acuta de trecere la un limbaj modern liturgic, din cauza ca marea majoritate a mirenilor nu mai inteleg slujbele... Sf. Tihon, militeaza ferm pentru transformarea episcopiei SUA in exarhat. Cere sa fie ridicata anatema pronuntata in 1666 asupra crestinilor de rit vechi, solicita organizarea unui sinod panortodox pentru discutarea apropierii de confesiunile crestine occidentale si multe altele... Referitor la calendar, odata devenit patriarh, la 21 ianuarie 1919 (adica cu patru ani inainte de trecerea Patriarhiei Ecumenice pe stil nou) Sf. Tihon SE ADRESEAZA PATRIARHULUI ECUMENIC, PROPUNAND CATEVA VARIANTE ALE REFORMEI CALENDARISTICE ! (va urma)

Anonim spunea...

DAN. *** Seriozitatea intentiilor Sf. Tihon, o demonstreaza si faptul ca el pregateste pentru consultari cu Patriarhia Ecumenica, o delegatie reprezentativa. Astfel, N. Kuznetsov (reprezentantul laic al patriarhiei), la 31 ianuarie 1919, inainteaza Sovnarkomului (guvernului bolsevic), din partea Sf. Tihon, cerere de vize pentru membrii delegatiei « fiind necesara deplasarea acesteia pentru consultari in vederea trecerii BORuse pe stil nou, dat fiind faptul ca statul a adoptat acest nou calendar ». Komisarul justitiei Kursky, aproba, dar se opune personal sefului CeKa-ului (KGB-ului), Dzerjinsky. Mai jos redau in traducere mot-a-mot un fragment din Scrisoarea Patriarhului Tihon catre Patriarhul Constantinopolului Herman din 21 ianuarie 1919 cu № 64
"…..Dupa cum se stie, aceasta chestiune (calendarul) a constituit déjà un subiect de schimb de opinii intre bisericile ortodoxe autocefale pe timpul fericitului spre pomenire predecesor al Sanctitatii Voastre patriarh Ioachim al III-lea. Atunci toate bisericile ortodoxe, intre care si BORusa, s-au pronuntat negativ, ramanand pe stil vechi, Iulian. Dar iata ca pe 29 ianuarie 1918, actuala noastra guvernare, fara consultari sau relatii cu biserica, a decis introducerea in Republica Sovietica in toate relatiile economice stilul nou. ADEVARAT ESTE CA PROCLAMANDU-SE SEPARAREA BISERICII DE STAT, NOUA LEGE NU OBLIGA BISERICA SA TREACA PE STIL NOU. CHIAR INVERS, IN ZONELE UNDE ORTODOXSII CONSTITUIE MAJORITATEA POPULATIEI, LEGEA INCLUDE IN NUMARUL DE ZILE NELUCRATOARE SI DE ODIHNA SI UNELE SARBATORI CRESTINE PRECUM, SPRE EXEMPLU, CRACIUNUL, SF. PASTI, CINCIZECIMEA SI ALTELE , ANUME PE STIL VECHI ; ASADAR, BISERICII II RAMANE SA DECIDA O PROBLEMA PARTICULARA SI DE ORDIN SECUNDAR : SA SE CONTINUIE PRAZNUIREA NOULUI AN DE ZIUA CIRCUMCIZIUNII (13 ianuarie n.t.), SAU DE ZIUA SF. MUCENIC BONIFATIE (1 ianuarie n.t.). INSA IN MOD DIFERIT SE PREZINTA LUCRURILE ACOLO, UNDE ORTODOXSII SUNT MINORITARI, DIN CARE CAUZA, LEGEA LAICA NU IA IN CONSIDERATIE RANDUIALA BISERICII ORTODOXE. ORTODOXSII TREBUIE SA SUPORTE TOATE INCONVENIENTELE EXISTENTEI IN PARALEL A DOUA STILURI, CAND VIATA ECONOMICA SI VIATA PRIVATA IN TOTALITATE SUNT BAZATE PE STIL NOU, IAR VIATA BISERICEASCA – PE VECHI". (va urma)

Anonim spunea...

D-le San,
Cum se numea Patriarhul de Constantinopol la 1919,Herman?Ar mai fi important de stiut daca noul calendar a facut obiectul atentiei P.F.Tihon inainte de 1924 si care era pozitia Puterii{Guvernul kerensky si ulterior guvernul ateu bolsevic.Cand a ajuns Patriarh P.F.Tihon ,in ce an?

Anonim spunea...

D-lui parinte sfatuitor,
Ar fi interesant daca mai exista actualmente in Rusia ortodocsi de rit vechi ,urmasi ai celor anatemizati la 1666.Vedeti si dv.cum istoria se repeta ?la 1666 Biserica arunca anatema asupra celor ramasi pe rit vechi.Acum sunt disensiuni intre cei care au adoptat noul calendar si cei ramasi"pe vechi"Din fericire in problema calendarului nu s-a ajuns la anateme,iar clericii isi recunosc reciproc harul,iar relatiile interbisericesti se pastreaza in limite cel putin cordiale,cu exceptia diferendului intre BOR si BORusa in problema M.Basarabiei....In ce priveste restul temelor abordate de dv,am sa raspund maine.Stiati ceva despre cele infatisate de dl.Dan ?

Anonim spunea...

Ce ne spun preotii nostri despre problema calendarelor?.
P.F.Patriarh Diodor al Ierusalimului spunea:"Noi la Ierusalim tinem Calendarul Iulian neindreptat,dar acest lucru nu este o pricina de despartire intre noi si celelalte Biserici Ortodoxe surori,si nici nu facem din calendar o dogma de credinta"
Parintele Cleopa ne-a spus cu multa intelepciune ca :"vechiul Calendar nu s-a schimbat,ci s-a indreptat ,caci avea mare nevoie de indreptare.Calendarul vechi {iulian}a fost intocmit de filosoful pagan Sosigene la comanda imparatului Iulius Caesar{an 44i.Ch}.La acea vreme a fost intocmit potrivit cu izomeria{echinoctiul}care era la 24 martie si 24 septembrie.Astronomii vechi au observat ca acel calendar ramanea in urma fata de calendarul ceresc cu o zi si o noapte ,la 300 de ani.Sfintii Parinti de la Niceea fac PRIMA INDREPTARE a calendarului gasit in urma cu trei zile si il fixeaza la 21 martie,unde era atunci".Eu remarc faptul ca nimeni nu a facut in zilele noastre din acea indreptare un subiect de polemica ...Clerici romani au remarcat si ei ramanerea in urma a calendarului.In Ceaslovul din 1816,la sfarsit,Sfintia Sa arhimandritul Nichifor a remarcat ca din cauza greselii calendarului suntem cu 13 zile in urma.Iar ma intreb si si intreb ,de ce unii clerici si credinciosi nu dau importanta acestei probleme ?Cat despre postul Sfintilor Apostoli ,acesta nu e desfiintat ci e tinut sub iconomia Bisericii Ortodoxe,Sfintul Sinod randuind cate zile se posteste.Parintele Cleopa a mai spus ca un calendar e un ceas.Calendarul a fost schimbat de cinci ori pana acum,si cand va fi nevoie va fi din nou schimbat."Calendarul nu-i o dogma,nu e sfant.Este un ceas al vremii.Noi nu ne inchinam la calendare..."Sa remarcam si faptul ca in Moldova ,Mitropolia Basarabiei aflata in ascultarea B.O.Romane isi oranduieste activitatea dupa calendarul cel vechi.Crestinatatea ortodoxa poate si trebuie sa gaseasca o solutie la problema calendarului,problema care dupa cum se vede este exploatata de forte ostile in scopuri politice si anticrestine.Asa cum s-a putut in trecut,asa trebuie sa se poata si acum.!

Anonim spunea...

DAN. La urma, o sa ne lamurim si cu patriarhul Herman V. Uitasem sa mentionez ca sursa documentelor relatate aici este arhiva presidentiala a FR. Toate traducerile, reamintesc, le redau mot-a-mot fara comentarii. Acum, as propune, sa nu ne risipim atentia, ne vorbeste insasi Sf. Tihon. *** ACESTE INCONVENIENTE, DUC LA SITUATII ATAT DE ACUTE, INCAT, SPRE EXEMPLU, IN FINLANDA, (Finlanda facea si ea parte din imperiu din 1809, fiind anexata de Rusia in urma razboiului ruso-suedez pana in 1917 si asemenea Basarabiei, a fost « eliberata » partial in urma unei campanii catastrofice a Armatei Rosii in 1939) DEMULT S-A FORMAT OBICEIUL CA IN ZILELE DE SARBATOARE LUTERANA A CRACIUNULUI, BUNEI VESTIRI, ETC , CU TOATE CA ACESTE SARBATORI SE FAC IN ZILE OBISNUITE, A TREBUIT SA SE FACA ANUMITE SLUJBE SI LA BISERICILE ORTODOXE, PENTRU CA, PE DE O PARTE, SA ACORDAM POPULATIEI ORTODOXE POSIBILITATEA DE A PETRECE CU FOLOS DUHOVNICESC ACESTE ZILE DE ODIHNA NEASTEPTATE, IAR PE DE ALTA PARTE, SA INGRADIM ACEASTA POPULATIE DE ISPITA DE A FRECVENTA SLUJBELE LUTERANE. DUPA LOVITURA DE STAT DIN 1917, LA CERERILE INSISTENTE ALE FINLANDEZILOR ORTODOXSI, FOSTUL SFANT SINOD, A FOST NEVOIT SA PERMITA SARBATORIREA PRAZNICELOR ORTODOXE PE STIL NOU. IN ACEEEASI SITUATIE, SAU IN SITUATII SIMILARE, SE POT AFLA ORTODOXSII SI IN ALTE TINUTURI, UNDE SE FORMEAZA ACUM NOI STATE INDEPENDENTE, DE EXEMPLU, IN POLONIA, LETONIA, LITUANIA, IN GENERAL, ACOLO UNDE ORTODOXSII SUNT MINORITARI. DAR SI REFERITOR LA CENTRUL RUSIEI SI LA ALTE TINUTURI EMINAMENTE ORTODOXE, NIMENI NU POATE GARANTA CA SI PE VIITOR LEGEA VA LUA IN CONSIDERATIE RANDUIELILE CRESTINE ORTODOXE, SI CA NU VOR VENI VREMURI, CAND CLASA, CE A UZURPAT PUTEREA IN RUSIA, VA GASI DE CUVIINTA, SPECIAL IN VEDEREA COMBATERII CREDINTEI MAJORITATII POPULATIEI, IN SCOPUL LIMITARII INFLUIENTEI BISERICII ORTODOXE ASUPRA POPORULUI, SA ORGANIZEZE VIATA LAICA IN TOTALA CONTRADICTIE CU RANDUIELILE BISERICESTI. PE ACESTE CONSIDERENTE S-AU BAZAT LUCRARILE (marelui sinod n.t.) SINODULUI BISERICII ORTODOXE A TOATA RUSIA, LUAND DECIZIA DE A DEZBATE DIN NOU CHESTIUNEA POSIBILITATII DE INTRODUCERE A STILULUI NOU IN PRACTICA BISERICEASCA. PE 30 IANUARIE 1918, A DOUA ZI DUPA PUBLICAREA DECRETULUI GUVERNAMENTAL SUSMENTIONAT DESPRE STILUL NOU, SINODUL A LUAT DECIZIA CA IN ANUL 1918, SA RAMANEM PE CALENDAR VECHI IULIAN, ORDONAND TOTODATA UNEI SECTII SPECIALE, IN COMPONENTA CAREIA AU INTRAT RENUMITI TEOLOGI PRECUM SI ALTI SPECIALISTI IN ACEST DOMENIU, ANALIZA DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE A SUBIECTULUI. (va urma)

Anonim spunea...

Cred ca am retinut corect d-le Dan ,
Faptul ca se discuta in B.O.Rusa cu cativa ani buni inainte de 1923,despre indreptarea calendarului vechi iulian si despre o serie de reforme stringent necesare...Am mai retinut ca in 1918 ,in plina revolutie,Patriarhul si Sf.Sinod au hotarat sa discute modalitatile concrete prin care putea fi adus la indeplinire acest scop,in conditiile in care bolsevicii adoptasera deja calendarul gregorian...Am retinut corect ?Cat despre Patriarhul constantinopolelui ,cred ca este vorba de P.f.Gherman.Chiar am sa ma interesez.Lucrurile incep sa devina din ce in ce mai interesante !

Anonim spunea...

DAN. Da Aline. Cer scuze pentru transcrierea englezita a numelui patriarhului Герман V - Gherman V (10.02.1913-25.10.1918).Sf. Tihon se refera la discutii avute pe problema stilului cu predecesorul acestuia Ioachim III patriarh in perioada 16.10.1878-11.04.1884 si 7.06.1901-26.11.1912. Remarcabila este atitudinea finlandezilor fata de unitatea propriei natiuni: avand biserici crestine diferite, au militat pentru un calendar unic pentru tot poporul, arhipastorul lor nefiind altcineva decat viitorul patriarh al bisericii rusie Serghie.

Anonim spunea...

Si mai interesant d-le Dan,este faptul ca atitudinea finlandezilor de adoptare a unui calendar unic in toate bisericile lor este taxata de unii drept "filetist",adica "eretic-nationalista".Evident ca aceleasi personaje evita cu mare grija sa califice drept filetista ,politica bisericii dragi lor de a cuprindere fortata in cadrul autoritatii lor canonice, a altor biserici ortodoxe surori ,inclusiv cel al Bisericii Ortodoxe Romane.Mi se pare mie ,sau disputa in problema calendarului are si ea un rol in trasarea unui teritoriu intangibil de catre adeptii imperialismului bisericesc ?Poate expresia este excesiva ,in care caz poate ma indreapta cineva propunand un alt termen care sa califice astfel de ofensive nefratesti ?

Anonim spunea...

Dan.*** « ... ASA CUM A FACUT-O SI PREDECESORUL VOSTRU (Ioachim III-n.t.) , SA VA ADRESATI INTAISTATATORILOR ACESTORA (Bisericilor Ortodoxe n.t.) CU A VOASTRA CARTE PATRIARHALA, PROPUNANDU-LE SA ANALIZEZE ATENT CHESTIUNEA INLOCUIRII STILULUI VECHI CU CEL NOU SI SA FACA CUNOSCUTE CONCLUZIILE CAT SI SFATURILE FRATESTI, CUM TREBUIE SA PROCEDEZE ORICE BISERICA ORTODOXA IN ACEST SENS SUB PRESIUNEA UNOR CIRCUMSTANTE EXTERIOARE UNEORI NEASTEPTATE, DACA SUNT POSIBILE ABATERI DE LA CALENDARUL BISERICESC ADAPTAT DIN VECHIME SI CARE AR FI ACESTEA, SAU NU SUNT PERMISE DE NICI UN FEL. LA ACEASTA INTREBARE PUTEM PROPUNE PATRU RASPUNSURI DIFERITE. » Urmeaza cele patru variante de schimbare a calendarului :
1/ Biserica ramane integral pe stil vechi schimbandu-se numai data sarbatoririi Anului Nou
2/ a doua varianta este diametral opusa primei, biserica trece inegral pe stil nou trecand pe stil nou si pashalia, dar « ... INTRODUCEREA (integrala n.t.) A STILULUI NOU IN PRACTICA ORTODOXA POATE CREA BAZELE, CU TOATE CA ACESTEA NU AR FI JUSTE, INVINUIRII BISERICII NOASTRE IN INCALCAREA PREVEDERILOR PRIMULUI SINOD ECUMENIC REFERITOARE LA SARBATORIREA PASTELUI, ASTFEL DE ACUZARI, ARUNCATE IN POPOR , AR PUTEA CREA O IMENSA SMINTEALA IN GANDIREA OAMENILOR ZELOSI, DAR PUTIN INFORMATI IN PROBLEME ALE CREDINTEI SI A DISCIPLINEI BISERICESTI”.
3/ a treia varianta este un compromis dintre primele doua. Pashalia si praznicele legate de ea raman pe stil vechi, iar sarbatorirea zilelor sfintilor precum si a praznicelor cu data fixa dupa mineu se va face pe stil nou. « ACEASTA SOLUTIE, DUPA CUM SE VEDE, ELIMINA INSASI PRETEXTUL DE A ACUZA BISERICA NOASTRA IN INCALCAREA PREVEDERILOR PRIMULUI SINOD ECUMENIC, DEOARECE PASHALIA ORTODOXA RAMANE NEATINSA, SF. PASTI, PRECUM SI CELELALTE PRAZNICE LEGATE DE ACESTA, SARBATORINDU-SE EXACT IN ACELEASI ZILE CARE CORESPUND CALENDARULUI IULIAN »... « ELIMINANDU-SE ASTFEL TOATE DIFICULTATILE LEGATE DE PRAZNICELE FIXE »...
4/ a patra varianta : fiecare biserica ortodoxa, sa aibe libertatea sa aleaga varianta a 2-a sau a 3-a , cu conditia ca oricare ar fi aceasta alegere, « ALEGEREA FACUTA NU VA FI CONSIDERATA CA PRETEXT PENTRU INTRERUPEREA RELATIILOR BISERICESTI, IMPORTANT FIIND SA NE PASTRAM ASPIRATIILE COMUNE PRIN CARE VIAZA SI SE MISCA SF. BISERICA UNIVERSALA SI BISERICA NOASTRA APOSTOLICA. CEI CARE AU PROPUS ACEASTA SOLUTIE (membrii sectiei special infiintate n.t.) EVOCA EXEMPLUL IERARHILOR POLICARP SI AL PAPEI ANICHITA, PRECUM SI RANDUIALA RELATIIOLR INTRE BISERICI : IN TOATE FRATEASCA IUBIRE (SF. VICHENTIE) ». (va urma)

Anonim spunea...

D-le Dan,ne apropiem de raspunsul cautat de noi...Calendarul iulian indreptat a fost adoptat si pe urma abandonat de B.O.din Rusia.Din care pricini?.Mi se pare ca si BOSarba a urmat un drum asemanator.Ma insel ?

Anonim spunea...

Dan. Frate Cotiso, va urma un al doilea document, ce va va lamuri: Declaratia patriarhului Tihon dresata CC-ului bolsevic din 30.09.1923 .

Anonim spunea...

Draga Dane, la multi ani intru mintuire de ziua ta de nastere! Dumnezeu sa te calauzeasca si sa te intelepteasca in duhul Sfintilor Parinti !

Anonim spunea...

Domnule Dan,
Din spusele d-lui Benedict,se pare ca astazi este ziua dv.Va urez si eu multi ani fericiti,sanatate si numai bucurii.Va asteptam cu continuarea fascinantei istorii pe care ati inceput sa ne-o impartasiti .Inca odata LA MULTI ANI,d-le DAN !

Anonim spunea...

Dan.Fratilor,va multumesc din tot adancul sufletului pentru felicitari! Ce surpriza extraordinara! Special pentru fratele Benedict, cu care ne cunoastem de 30 de ani incoace: La multi ani fratelui nostru Hristofor !!!

Anonim spunea...

Dan. *** In anul 1922, GPU-ul (KGB), la ordinul personal al lui Trotsky, lanseaza « Obnovlencestvo » (Reinnoirea) un grup de secte politizate care s-au declarat drept biserica crestina. Acest lucru s-a intamplat in perioada in care bolsevicii, sub pretextul ajutorarii poporului infometat, au dispus confiscarea obiectelor bisericesti de valoare. Sf. Patriarh Tihon, nu s-a opus deloc confiscarii, semnand in acest sens chiar si o proclamatie, dar a insistat ca exproprierea sa se faca de insasi fetele bisericesti, cu respectul cuvenit fata de cele sfinte, pastrandu-se intacte obiectele bisericesti strict necesare pentru uz liturgic, ceea ce, evident, nu-i avantaja pe bolsevici, care au inceput literalmente jefuirea si profanarea bisericilor, starnind proteste violente din partea poporului. KGB-istii au insinuat imediat, ca « popii contrarevolutionari » vor sa infometeze poporul si au trecut la represalii in masa. Sf. Tihon a intervenit spunand lucrurilor pe nume. (bunurile confiscate, printre care, obiecte de inestimabila valoare istorica, au fost transformate in lingouri. O parte din valorile confiscate, adica 1 milion de ruble in aur din cele 4,5 milioane au fost folosite de Trotsky pentru import de grau cu tot tamtam-ul aferent , 1,5 milioane si le-au insusit KGBistii numai intr-o singura luna de confiscari, reclamand fonduri suplimentare de la guvern pentru continuarea operatiunii, restul, pe care au pus ghiara bolsevicii, fiind, printre altele, folosit pentru finantarea ‘ Reinnoitorilor ‘. ) « Reinnoitorii » l-au acuzat atat pe patriarh cat si pe alti arhierei de neloialitate fata de « puterea poporului », declarand destituirea acestora. KGBistii le pun cu forta la dispozitie cam 2/3 din bisericile din toata Rusia. (Va puteti da seama de numarul destul de mare al acestora) « Reinnoitorii » vin cu un program maret de reformare a bisericii, continand un amestec de idei binefacatoare si absolut anormale si necanonice pentru biserica. De ex : alegeri generale ale clerului, trecerea la slujbe in limba rusa si la limbile moderne ale altor popoare conlocuitoare, ridicarea pentru clerici a interdictiei de a frecventa teatrul, de a purta parul scurt, implicarea mirenilor in viata bisericeasca, dar si recunoasterea puterii bolsevice si a dreptatii revolutiei ca intruchipare a idealului societatii crestine, interdictia pentru monahi de a fi numiti arhierei, desfiintarea patriarhiei, scoaterea din sinaxar a sfintilor proveniti din clasa burgheza...etc . In aceasta situatie, Sf. Tihon, cere prin curieri, arhiereilor BORuse sa DENUNTE ORICE REFORMARE a bisericii, implicit schimbarea datei Anului Nou si indreptarea calendarului. De aici incolo, problema calendarului, v-a figura ca reper, in primul rand pentru credinciosii de rand, ca simbol al acceptarii sau a neacceptarii « bisericii » KGBiste de catre parohiile ortodoxe. Mai departe voi supune atentiei Dvs, relatarea documentului Sf. Tihon adresat bolsevicilor. (va urma)

Anonim spunea...

Mulţumesc pentru urare, nenea Dan! Doamne-ajută la tot lucrul mîntuitor! Întru mulţi ani ortodocşi!

Anonim spunea...

Va salut cu respect,d-le Hristofor !Aveti cumva un blog crestin care va poarta numele {hristofor.wordpress.com}?

Anonim spunea...

Bine v-am regasit,d-le Dan,
Am citit scurta dv.istorie a Ortodoxiei ruse si o gasesc foarte interesanta.Ma bucur sa va intalnesc aici si va urez si eu LA MULTI ANI !,impreuna cu prietenii mei care se considera prietenii dv.Pana la urmatoarea dv.aparitie ,am placerea sa va ofer Tata a nostru,asa cum il spun fratii nostri aromani .
Tata a nostru

Tata a nostru
Care eshti in tseru,
S-aiseasca nuam a Ta,
S-vina amiraliea a Ta,
S-faca vrerea a Ta,
Ashi cum in tseru,
Ashi shi pisti locu.
Panea a noastra atsea di tute dzilele,
Da-na o nau adza,
Shi nali iarta amartilili noastre,
Ashi cum li iertam shi noi unu a altui.
Shi nu du pri noi la cartire
Ma na aveagli di atselu arau
Ca a Ta easte amiraliea shi puterea,
A Tatalui,si'i Hilililiului s'i
A Spiritului Santu,
Tora,totana si'i tu eta etelor,
AMIN !
Doamne ajuta ,d-le Dan!

Anonim spunea...

Bine v-am regasit,d-le Dan,
Am citit scurta dv.istorie a Ortodoxiei ruse si o gasesc foarte interesanta.Ma bucur sa va intalnesc aici si va urez si eu LA MULTI ANI !,impreuna cu prietenii mei care se considera prietenii dv.Pana la urmatoarea dv.aparitie ,am placerea sa va ofer Tata a nostru,asa cum il spun fratii nostri aromani .
Tata a nostru

Tata a nostru
Care eshti in tseru,
S-aiseasca nuam a Ta,
S-vina amiraliea a Ta,
S-faca vrerea a Ta,
Ashi cum in tseru,
Ashi shi pisti locu.
Panea a noastra atsea di tute dzilele,
Da-na o nau adza,
Shi nali iarta amartilili noastre,
Ashi cum li iertam shi noi unu a altui.
Shi nu du pri noi la cartire
Ma na aveagli di atselu arau
Ca a Ta easte amiraliea shi puterea,
A Tatalui,si'i Hilililiului s'i
A Spiritului Santu,
Tora,totana si'i tu eta etelor,
AMIN !
Doamne ajuta ,d-le Dan!

Anonim spunea...

Bine v-am regasit,d-le Dan,
Am citit scurta dv.istorie a Ortodoxiei ruse si o gasesc foarte interesanta.Ma bucur sa va intalnesc aici si va urez si eu LA MULTI ANI !,impreuna cu prietenii mei care se considera prietenii dv.Pana la urmatoarea dv.aparitie ,am placerea sa va ofer Tata a nostru,asa cum il spun fratii nostri aromani .
Tata a nostru

Tata a nostru
Care eshti in tseru,
S-aiseasca nuam a Ta,
S-vina amiraliea a Ta,
S-faca vrerea a Ta,
Ashi cum in tseru,
Ashi shi pisti locu.
Panea a noastra atsea di tute dzilele,
Da-na o nau adza,
Shi nali iarta amartilili noastre,
Ashi cum li iertam shi noi unu a altui.
Shi nu du pri noi la cartire
Ma na aveagli di atselu arau
Ca a Ta easte amiraliea shi puterea,
A Tatalui,si'i Hilililiului s'i
A Spiritului Santu,
Tora,totana si'i tu eta etelor,
AMIN !
Doamne ajuta ,d-le Dan!

{STEFANITA}

Anonim spunea...

Dan. AMIN, AMIN, AMIN !!! Te imbratisez frateste, frate Stefanita! Si pe toti fratii si surorile! HRISTOS ESTE IN MIJLOCUL NOSTRU...

Anonim spunea...

Declaratia Patriarhului Tihon din 17(30). 09. 1924 catre comitetul central executiv referitor la atitudinea Bisericii Ortodoxe Ruse fata de reformarea calendarului (trecerea la stilul « nou » grigorian).
........ REFORMA CALENDARULUI BISERICESC IN SENSUL ECHIVALARII SALE CU CALENDARUL LAIC, DESI PREZINTA ANUMITE DIFICULTATI IN PRIVINTA SINCRONIZARII PASHALIEI SI A DISCIPLINEI POSTURILOR, IN PRINCIPIU, ESTE ACCEPTABILA. CALENDARUL NU ESTE RIDICAT DE CATRE BISERICA DREPT DOGMA INTANGIBILA A CREDINTEI, CI FIIND LEGAT DE RIT, CE POATE SUFERI SCHIMBARI, POATE FI SCHIMBAT (LA RANDU-I n.t.). INLOCUIREA CALENDARULUI IULIAN CU CEL GRIGORIAN PREZINTA AVANTAJE PRACTICE SUBSTANTIALE INSASI PENTRU BISERICA, DEOARECE STILUL NOU A FOST ADOPTAT DE TARI ORTODOXE, REGLEMENTAND VIATA LAICA, PRECUM SI ZILELE DE ODIHNA, IN CARE BISERICA CHEAMA LA RUGACIUNE. CU TOATE ACESTEA, APLICAREA IMEDIATA A REFORMEI (calendaristice n.t.) INTAMPINA MARI GREUTATI… PENTRU PASTRAREA UNITATII ECUMENICE, ESTE IMPORTANT CA IN TOATE BISERICILE ORTODOXE ACELEASI SLUJBE SI PRAZNICE SA SE FACA CONCOMITENT... (reforma calendarului n.t.) POATE FI INFAPTUITA NUMAI CU ACORDUL CREDINCIOSILOR... PATRIARHUL NICON AVEA DREPTATE, CAND A INCEPUT INDREPTAREA CARTILOR BISERICESTI, DAR INTAMPINAND PROTESTE DIN PATRTEA POPORULUI, NEDORIND SA-L CONVINGA DE NECESITATEA ACESTOR MASURI, CI INTENTIONAND SA-L DETERMINE SA SE SUPUNA AUTORITATII SALE, A GENERAT SCHISMA DE RIT VECHI, URMARILE GRAVE ALE CAREIA SE FAC SIMTITE SI ASTAZI IN BORUSA......
DEPARTAMENTUL ECLESIASTIC SUPERIOR AL REINNOIRII (un fel de CC bisericesc KGBist n.t.) SI SINODUL SCHIZMATIC DIN 1923 AL ACESTORA, IGNORAND TOTALMENTE AUTORITATEA ECUMENICA, AU DECIS SCHIMBAREA STILULUI, FARA SA TINA CONT NICI DE UNITATEA ECUMENICA, NICI DE UNITATEA BORUSE. DECIZIA LOR DE SCHIMBARE A CALENDARULUI A FOST FACUTA DE EI FARA NICI UN FEL DE CONSULTARI CU ALTE BISERICI ORTODOXE, DISCUTAREA APROAPE CONCOMITENT A ACELEIASI PROBLEME (calendaristice n.t.) LA CONSFATUIREA DE LA CONSTANTINOPOLE, NEFIIND DECAT O SIMPLA COINCIDENTA ( ! n.t.) ... ASTFEL REFORMA DECLARATA DE CATRE ASA NUMITUL SINOD DIN 1923, NU A FOST ACCEPTATA NU NUMAI DE CATRE MAJORITATEA POPORULUI ORTODOX RUS..., DAR SI DE CATRE NUMARUL LIMITAT DE PAROHII, CARE PRIN DIVERSE IMPREJURARI, AU FOST TRECUTE SUB TUTELA EPISCOPILOR REINNOITORI... DUPA REVENIREA NOASTRA LA CONDUCEREA BISERICII (o perioada Sf. Tihon fusese arestat si judecat de KGBisti intr-un proces stil « Hodorkovsky » n.t.) REPREZENTANTUL GPU (kgb) E.A. TUCIKOV, IN NUMELE GUVERNULUI, NE-A CERUT IN REPETATE RANDURI SA INTRODUCEM CALENDARUL LAIC IN RITUL BORUSE... CUM S-A RASPANDIT VESTEA TRECERII LA STIL NOU ICEPAND CU (15) OCTOMBRIE, IN RANDUL CREDINCIOSILOR A IZBUCNIT O PROFUNDA NELINISTE. INTR-ADEVAR, APROAPE TOATE PAROHIILE AU ASCULTAT, CU INIMA MAHNITA, DECIZIEI NOASTRE. INSA DIN EPISCOPIILE DIN JURUL MOSCOVEI, DIN SUD, DIN CRIMEEA, DIN INDEPARTATA SIBERIE, AM PRIMIT DELEGATII DIN PARTEA CREDINCIOSILOR( ! n.t.) VENITE SA SE CONVINGA DACA INTR-ADEVAR SE PRECONIZEAZA REFORMAREA CALENDARULUI, SI SA NE CEARA DIN PARTEA POPORULUI SA NE ABTINEM DE LA EA, INTRUCAT INTRODUCEREA STILULUI NOU GENEREAZA INDOIELI, TEMERI, NEMULTUMIRI SI REZISTENTA ( ! n.t.)... PENTRU A NU FORTA CONSTIINTA POPORULUI, PE 26 OCTOMBRIE (8NOEMBRIE) ( ! urmatoarea zi dupa sarbatoarea revolutiei bolsevice n.t.) SA DAM URMATOAREA DISPOZITIE : INTRODUCEREA INTEGRALA SI OBLIGATORIE A STILULUI NOU SA FIE AMANATA. A DOUA ZI CANCELARIA NOASTRA A FOST BLOCATA DE AGENTI AI GUVERNULUI, FIIND EXPROPRIATE EXEMPLARELE INCA NEDISTRIBUITE A HOTARARII NOASTRE PRIVIND INTRODUCEREA STILULUI NOU, ACESTEA FIIND DIFUZATE PE STRAZILE CAPITALEI FARA ACORDUL SAU INSTIINTAREA NOASTRA. ARHIEPISCOPUL ILARION (TROITSKY), SPRIJINITORUL NOSTRU APROPIAT, A FOST ARESTAT PE MOTIVE NECUNOSCUTE SI EXILAT (in lagarul de concentrare n.t.) LA SOLOVKI. (in documentul original ultima fraza a fost stearsa n.t.). CREDINCIOSII AU INTERPRETAT ACEST ACT REPRESIV, CE A URMAT AMANARII REFORMEI CALENDARULUI, DREPT DOVADA A AMESTECULUI PUTERII LAICE IN TREBURILE INTERNE ALE BISERICII... PENTRU SOLUTIONAREA PROBLEMEI REFORMEI A CALENDARULUI BISERICESC TREBUIE ANALIZAT ACEST PROTEST GENERAL AL POPORULUI CAT SI CAUZELE ACESTUIA. ACESTE CAUZE SUNT MULTIPLE .
IN PRIMUL RAND, POPORULUI NOSTRU II PLAC RITURILE SI TRADITIONALISMUL IN NESCHIMBAREA ACESTORA. ACEASTA FORMA DE BUNA CUVIINTA CE CARACTERIZEAZA POPORUL RUS A GENERAT DEJA SCHISMA DE RIT VECHI. IN AL DOILEA RAND, ANUL BISERICESC ESTE STRANS LEGAT DE VIATA POPULARA SI DE ANUL ECONOMIC AL TARANULUI. LA TARA SI ASTAZI, INCEPUTUL LUCRARILOR AGRICOLE SE FACE DUPA PRAZNICE...
LA ACESTE DOUA CAUZE DE OPOZITIE A POPORULUI FATA DE INTRODUCEREA STILULUI NOU, SE MAI ADAUGA SI DOUA IMPREJURARI , CE INGREUNEAZA EXTREM INTRODUCEREA ACESTEI REFORME. (va urma)

Anonim spunea...

Dan.*** « PRIMA CONSTA IN FAPTUL CA EA (reforma n.t) A FOST COMPROMISA DE SCHISMA REINNOIRII ( ! n.t.) . PRIMA DATA DESPRE INTRODUCEREA STILULUI NOU, (public n.t.) A ANUNTAT DEPARTAMENTUL ECLESIASTIC SUPERIOR SI SINODUL SCHISMATIC DIN 1923, ADICA CLERICI, CE AU DEMONSTRAT DESCHIS IGNORANTA FATA DE NORMELE CANONICE, CE SI-AU PERMIS DIVERSE INNOIRI, EVOLUIND CU PROGRAME CE PREVAD TRANSFORMARI NU NUMAI IN MATERIE DE DISCIPLINA BISERICEASCA, DAR SI A DOGMELOR... ACESTEA AU STARNIT O MARE NELINISTE IN RANDUL CREDINCIOSILOR INGRIJORATI DE PASTRAREA INTEGRITATII CREDINTEI, ASTFEL IN MENTALITATEA LOR, STILUL NOU, CE ATINGE ADANC VIATA DE ZI CU ZI, A DEVENIT SINONIM CU SCISMA REINNOITORILOR, DEVENIND SIMBOL SI DRAPEL AL ACESTEIA ( !!! n.t.) IN VIZIUNEA MULTORA ACCEPTAREA STILULUI NOU A INCEPUT SA ECHIVALEZE CU APOSTAZIA. NU INCAPE INDOIALA, CA REFORMA CALENDARULUI AR FI MULT MAI USOR DE INFAPTUIT, DACA NU AR FI AVUT TANGENTA CU SINODUL REINNOITORILOR.
A DOUA CIRCUMSTANTA CE CREAZA MARI DIFICULTATI PENTRU TRECEREA PE STIL NOU, CONSTA IN CONVINGEREA GENERALA, CA ACEASTA REFORMA NU ESTE INTRODUSA DE BISERICA DELIBERAT, CI SUB PRESIUNEA GUVERNARII LAICE. ACEASTA CONVINGERE A APARUT INCA DIN PERIOADA ALEGERILOR PENTRU ASAZISUL SINOD DIN 1923, CA URMARE A ARESTARILOR MASIVE SI A EXILARILOR (in lagare de concentrare n.t.) A EPISCOPILOR SI MIRENILOR ORTODOXSI, CUNOSCUTI PRIN ATITUDINEA LOR NEGATIVA FATA DE SCHISMA REINNOITORILOR, CE SI-AU MANIFESTAT OPOZITIA IN CADRUL ADUNARILOR EPARHIALE... SCHIMBAREA CALENDARULUI BISERICESC PROPUSA DE PRIMUL SINOD A TOATA RUSIA DIN 1917-1918, IN ANUMITE CIRCUMSTANTE AR FI PUTUT AVEA LOC IN MOD FIRESC SI LINISTIT... SA LASAM PE SEAMA BISERICII SA INVINGA GREUTATILE APARUTE IN CALEA INTRODUCERII STILULUI NOU IN PRACTICA LITURGICA. REFORMA CALENDARULUI ESTE IMPUSA DE NECESITATI VITALE IN TOATE BISERICILE ORTODOXE( ! n.t.), ASA CA PUTEM PRESUPUNE CA INTR-UN VIITOR APROPIAT EA VA FI PUSA IN APLICARE DE BISERICILE ORTODOXE FARA CONSTRANGERE DIN EXTERIOR.
IN PREZENT, SUNTEM PRIVATI DE POSIBILITATEA DE A CONTACTA CU ORIENTUL, PENTRU A AVEA DATE EXACTE SI VEROSIMILE DESPRE PROGRESUL REFORMEI IN LUMEA ORTODOXA, PENTRU NOI NEFIIND CLARIFICATE NICI MACAR FORMELE LEGALE PERMISE IN RELATIILE CU BISERICILE ORTODOXE IN AFARA GRANITELOR REPUBLICII. IN ATARE CONDITII, NU NE RAMANE ALTCEVA, DECAT SA ASTEPTAM IN PRIVINTA STILULUI NOU, PANA NU SE VA AJUNGE LA UN CONSENS IN ACEASTA PRIVINTA INTRE CELELALTE BISERICI ORTODOXE... » (va urma)

Anonim spunea...

Din cate inteleg eu,B.O.rusa ,intelegand necesitatea indreptarii calendarului a avut discutii atat in interiorul sau cat si cu Patriarhia de la Constantinopol inca inaintea venirii bolsevicilor.P.F.Patriarh Nihon a formulat chiar ce cai pot fi urmate.Din nefericire bolsevicii au incercat sa creeze o biserica paralela "progresista"pentru a submina legitimitatea BORuse .Bolsevicii au incercat sa impuna calendarul catolic gregorian indetrimentul indreptarii calendarului iulian.Masa de credinciosi si slujitori de rand ai BORuse au observat{nici nu era greu!}amestecul puterii bolsevice si in atare situatie au preferat sa mentina vechiul calendar neindreptat.Eu cred ca la vremea aceea se spera ca vor veni timpuri in care problema va putea fi trata liber de presiunile politice.Am inteles corect ?Intreb pentru ca ajunsi la acest punct al istorisirii dv.,intelegerea corecta determina si viziunea corecta a ansamblului acestei epopei care se continua pana in vremurile noastre...

Anonim spunea...

Dan. Perfect inteles, frate Stefanita. O singura remarca : este vorba de Sf. Patriarh Tihon (Bellavin) una din figurile marcante ale Bisericii Crestine. In incheiere, as vrea sa citez din Adresarea preafericitului catre poporul binecredincios al Rusiei despre reforma calendarului bisericesc 1 octombrie 1923.
… IN GRIJA NOASTRA FATA DE BUNASTAREA SI BUNA INTOCMIRE A BORuse, AM CONSIDERAT ACUM NECESARA INDREPTAREA MASURARII TIMPULUI BISERICESC. DEMULT SE STIE, CA ASA NUMITUL CALENDAR IULIAN, ADOPTAT DE BISERICA ORTOTOXA, NU ESTE EXACT, DE ACEEA INCA DE LA SFARFITUL SECOLULUI TRECUT (19 n.t.) SI DE LA INCEPUTUL SECOLULUI NOSTRU (20 n.t.) IN BISERICA ORTODOXA S-A DEZBATUT IDEEA INDREPTARII SALE. IN 1902 PATRIARHUL ECUMENIC AL CONSTANTINOPOLULUI IOACHIM III A CAUTAT MIJLOACE PENTRU A REUNI EXACTITATEA STIINTIFICA A MASURARII TIMPULUI CU PASTRAREA INVATATURILOR BISERICESTI SFINTITE. ASUPRA ACELEASI PROBLEME S-A PRONUNTAT SI SINODUL BISERICII RUSE 1917-1918, FIIND RECUNOSCUT FAPTUL CA NU EXISTA NICI UN FEL DE OBSTACOLE DIN PUNCT DE VEDERE DOGMATIC, PENTRU CA BISERICA ORTODOXA, DE COMUN ACORD CU TOTI MEMBRII SAI, INTR-UN FEL SAU ALTUL, CONFORM REZULTATELOR STIINTIFICE SA INTRODUCA UN CALENDAR AL SAU...

Anonim spunea...

D-le Dan,ar fi o multime de intrebari de pus,cu riscul de a va fura din timp si de a va obosi.Una ar fi aceea de a sti ce s-a intamplat cu P.F.Tihon.Pe urma care a fost soarta Bisericii "progresiste"infiintate de bolsevici ,cat timp a functionat ea,ce calendar a folosit ?Daca BORusa a pastrat vechiul calendar iulian iompotriva dorintei bolsevicilor ,ce incercari au facut ei ca sa forteze clerul sa treaca la calendarul gregorian.Povestea din cate se pare nu se termina aici...Putewti sa ne mai spuneti ?

Anonim spunea...

Dan. Cu draga inima, frate. Dar mai intai sa raspundem la intrebarile de mai inainte. Biserica Ortodoxa Sarba a fost puternic influientata de comunitatea rusilor emigranti (aprox un milion), printre care si multi arhierei, ce au format intrunindu-se la Karlovatz, sub presedentia mitropolitului Antonie (Hrapovitsky), o biserica separata de cea BORusa (pe care au denumit-o apostata) – Biserica Ortodoxa Rusa de peste hotare (Biserica Alba). Actul Sf. Patriarh Tihon de trecere la calendar indreptat, (la fel ca si orice alte acte semnate de acesta) a fost catalogat drept incalcare a canoanelor bisericesti. In mod similar, in privinta calendarului, emigrantii rusi au influientat mai mult sau mai putin si alte biserici ortodoxe din tarile unde au imigrat , ideea trecerii pe calendar indreptat fiind interpretata ca infiltrare a agentilor bolsevici in bisericile autohtone.
P.F. Tihon a fost terorizat de agenti bolsevici. In fata lui au fost omorati demonstrativ, cu aluzie clara, trei din cei mai apropiati colaboratori ai sai, ultimul fiind secretarul personal. Concomitent cu lansarea « Reinnoitorilor », I s-a intentat procesul politic despre care am pomenit mai inainte, bolsevicii intentionand sa-l condamne la pedeapsa capitala, asa cum au facut-o cu mitropolitul Petersburgului Veniamin si cu siguranta asa s-ar fi si intamplat, daca nu ar fi intervenit personalitati importante din occident di partea Arhiepiscopului de Caunterbery, papei, Fritiof Nansen ... este eliberat pe 25 iunie 1923 (va urma)

Anonim spunea...

D-le Dan,
Bolsevicii erau impotriva indreptarii calendarului iulian ?Prietenul meu Sebastian{si al dv.},de la MD.N.,afirma ca de fapt bolsevicii l-au fortat pe P.F.Patriarh sa initieze reforma calendarului.Se vede acum ca de fapt discutiile in lumea ortodoxa in general si in BORusa in special,sunt cu mult anteriore intronizarii P.F.Patriarh Meletie al Constantinopolelui ,cel mult prea hulit de cei care folosesc si acum problema calendarului, pentru invrajbirea noastra.Poate dupa ce veti sfarsi istoria,vom putea lamuri si multele intrebari pe care le avem.Sa iertati,cucernice,indrazneala !

Anonim spunea...

P.S-D-le Dan,
Din motive pe care cred ca le intelegeti,mi-am permis sa transcriu in revista moldova noastra ,scrisoarea P.f.Patriarh Tihon catre credinciosi, din oct.1923.Sa speram ca nu va fi cenzurata ,asa cum se intampla destul de des pe forumurile acelei reviste .Dv.mai cititi ce se spune in acea revista ?

Anonim spunea...

Dan.Niciun deranj, frate Stefanita. In general, bolsevicii nu au pus accent pe problema stilului, ci pe problema valorilor bisericesti si a loialitatii acesteia. Calendarul vechi ii avantaja deoarece, cu timpul, din ce in ce mai greu lumea ar mers la biserica. Dupa revocarea de catre Sf. Tihon al actului de introducere al calendarului indreptat, cand acesta s-a transformat in emblema a bisericii neKGBiste, atunci au insistat ca Sf Tihon sa reintroduca stilul nou. Sa ma uit pe mdn nu am avut timp.

Anonim spunea...

D-le Dan,
Cum s-a ajuns la abandonarea noului calendar ?Mi-ati spus de protestele emigratiei,dar nu stiu ce s-a intamplat in Rusia .Biserica paralela pe care au incercat bolsevicii sa o cladeasca ce soarta a avut?Dar P.F.Patriarh Nifon ?Dupa cat timp s-a revenit la vechiul calendar ?

Anonim spunea...

D-lui Dan,cu profund respect,
Am intervenit pe site-ul Moldova Noastra reproducand unele articole postate de dv.aici.Am avut parte de un val de invective si acuze de "necrestinism"din partea unor persoane autodeclarate paznici ai Credintei !Eu voi continua sa reproduc pasaje din declaratiile Sf.Patriarh Tihon,cel care a afirmat necesitatea schimbarii Calendarului in acele timpuri de Apocalipsa reprezentate de atacul antihristic din vremurile asa zise revolutii marxist-leniniste.V-as ruga cucernice sa ma ajutati,pentru ca eu inca nu stapanesc ,spre marea mea rusine toate cunostintele despre aceasta problema care preocupa Ortodoxia si o dezbina.Poate veti incerca sa lamuriti si dv.problema pe forumul articolului din MD.N."cele doua calendare...Plecaciune cucernice !

Anonim spunea...

Dan. Plecaciune tie frate Stefanita. Important este ca lupti pentru adevar , deci cu « o leaca de rugaciune » - vorba lui p. Ioanichie Balan , fii sigur ca Adevarul te va ajuta si te va intelepti ! Publicatiile mele de mai sus ar fi mai usor de perceput, cred eu, daca as schita o cronologie (un film) al evenimentelor. Discutii despre necesitatea indreptarii intr-un fel sau altul al calendarului s-au purtat in mai toate bisericile ortodoxe (mai putin in biserica Copta (Egopta) care masoara timpul traditional altfel – nu de la Craciun, ci de la martirizarea in masa a mucenicilor crestini sec III-dupa calendarul nostru) inca de la sfarsitul sec19 - inceput de sec 20. In BORusa, astfel de dezbateri sunt consemnate din anul 1905, cand s-a format cu binecuvantarea Mitropolitului Antonie Vadkovsky, in cadrul Academiei teologice din Petersburg, un cerc din care au facut parte ilustri teologi, arhierei , viitori arhierei si chiar si doi viitori patriarhi Sf. Tihon Bellavin si Serghie Starogorodsky. Inca vechiului minister al cultelor tarist, a aprobat in 1917 trecerea pe stil nou a mitropoliei (bisericii) Finlandei. Dupa desfiintarea acestuia, necesitatea si forma indreptarii calendarului in restul BORuse s-a pus oficial in discutie la Primul Sinod a toata Rusia, ce si-a inceput lucrarile la Moscova pe 15 august 1917 si a fost constrans de bolsevici sa inceteze lucrarile la 7 septembrie 1918, inainte de a fi putut elabora toate hotararile inclusiv cea a calendarului. Totusi, acest sinod a reusit, printre altele, in primul rand, sa aleaga si sa intronizeze un nou patriarh : pe Sf. Tihon Bellavin la 5 noiembrie 1917. La 19 ianuarie 1918, rosteste renumita anatema - blestem pe capul bolsevicilor pentru sangele nevinovat varsat . In noiembrie la Sremsky Karlovatz in Serbia ia fiinta Biserica Alba. Pe 12 mai 1922 Alexandr Vvedensky si Antonie Granovsky se autoproclama sefi ai bisericii reinnoitoare, anuntand patriarhului ca tocmai a fost destituit, astfel creindu-se o structura paralela de conducere a bisericii. Sf. Tihon introduce stilul nou in BORusa la 1 octombrie 1923, apoi pe 8 noembrie 1923 semneaza Decizia de amanare temporara a introducerii in biserica a folosirii stilului nou. (document f interesant) Moare in circumstante neelucidate (presupus otravit) la 7 aprilie 1925. A fost canonizat la 9 octombrie 1989.
Pravoslavistilor ne le place istoria !

Anonim spunea...

D-le Dan,
Au intervenit in discutie preoti{pe site-ul Md.N.la artcolul Cele doua calendare-doua timpuri diferite de masurare liturgica}si argumenteaza cu lucrari ale unor savanti astronomi si teologi rusi care se opun reformarii calendarului.Mai spun ca insusi sf.Tihon a fost obligat sa cedeze datorita opozitiei poporului rus.Astfel de argumente nu schimba mare lucru,cel mult intaresc opinia ca exista o opozitie la schimbarea calendarului foarte puternica si atat.Pana la urma si bolsevicii doreau reformarea calendarului calendarului,nu-i asa ?Ce s-a intamplat cu biserica "progresista" proclamata de bolsevici?Dar cu sefii Vedenski si Granovski ?Dumneavoastra cum comentati argumentele celor care tin vechiul calendar ?Cu stima ,d-le Dan.

Anonim spunea...

Dan. Frate Aline, drept lamurire, va dau integral DECIZIA DE AMANARE A INTRODUCERII IN BISERICA A FOLOSIRII STILULUI NOU, semnata de Sf. Patriarh Tihon la 8 noiembrie 1923.
« PE 24 SEPTEMBRIE A.C. ADUNAREA EPISCOPILOR ( ! n.t.), PREZIDATA DE MINE, A DECIS INTRODUCEREA IN PRACTICA BISERICEASCA A NOULUI CALENDAR INCEPAND CU 2 OCTOMBRIE PE STIL VECHI, INSTIINTAND DESPRE ACEST FAPT BISERICA RUSA PRINTR-UN ACT SPECIAL.
DIN CAUZA UNOR CIRCUMSTANTE CE NU DEPIND DE VOINTA NOASTRA, ACTUL DE INTRODUCERE A STILULUI NOU A IESIT DIN TIPOGRAFIE DEABIA LA INCEPUTUL LUNII NOIEMBRIE, CAND PERIODA PROPICE PENTRU TRECEREA LA STILUL NOU FUSESE DEPASITA.
IN TIMPUL TIPARIRII ACTULUI, S-A FACUT CUNOSCUT FAPTUL CA CELELALTE ( ! n.t.) BISERICI ORTODOXE, CU CARE BORusa INTOTDEUNA TREBUIE SA-SI PASTREZE UNITATEA, AU AMANAT TEMPORAR INTRODUCEREA STILULUI NOU.
DIN ACESTE CAUZE SI NOI CHEMAM SPRE AMANAREA TEMPORARA A INTRODUCERII STILULUI NOU IN PRACTICA BISERICEASCA.”
Acest document a starnit un val de emotii in toata lumea crestina. In scurt timp, (februarie 1924) Sf. Tihon a fost vizitat de o delegatie reprezentativa a patriarhului Ierusalimului, care desi i-au luat partea in disputa cu “reinnoitorii” , i-au atras atentia, ca o data adaptat stilul nou, acest lucru nu trebuia schimbat, oricare ar fi conjunctura politica a evenimentelor, pentru a nu scinda biserica. Patriarhul ecumenic Grigorie VII, impreuna cu alti patriarhi ai Orientului, l-au acuzat deschis pe PF Tihon de sciziune si i-au cerut sa demisioneze initiind alegerile noului patriarh.
Reinnoitirii au disparut de pe scena istorica la fel de brusc, precum au aparut , dupa ce bolsevicii au adoptat definitiv programul de anihilare totala al bisericii. Majoritatea au indurat aceleasi represalii ca si ceilalti crestini. O buna parte din ei s-au intors sub ierarhia canonica. (o sa urmeze mai multe informatii)

Anonim spunea...

Dan.Inca ceva: citind bazaconiile tov politruk Teo, ce pare incantat de cultul traditionalist si politizat al BORuse Albe, ar trebui sa-i explicati, ca din punct de vedere strict canonic, practic NICI UNUL din arhiereii fondatori ai acesteia, in frunte cu mitropolitul Antonie Hrapovitsky (fugar de la mitropolia Harcovului) nu au avut drept legitim sa se intruneasca fara binecuvantarea Sf. patriarh Tihon. Ei au fugit "eroic" de bolsevici, lasand in voia soartei poporul crestin pastorit. Acestfel de reprosuri, le-a facut in repetate randuri Sf.Tihon, declarand drept ilegale si necanonice sinoadele acestora. Biserica Alba a constituit o deviere simetric opusa reinnoitorilor, la fel de politizata, dar exaltat conservatoare.

Anonim spunea...

D-le Dan,
V-as fi recunoscator daca ne-ati recomanda cateva din lucrarile care au stat la baza expunerii dv.Ar fi important sa citim in extenso despre istoria acelor timpuri tragice care au produs urmari nefaste pana in zilele noastre.

Anonim spunea...

Dan. Daca ortodoxistii il considera genial pe prof. Bolotov, pentru ca acesta, n-a fost in stare sa faca deosebirea dintre biserica si rit, sanctifiind masura timoului, apoi ar trebui demult sa-l sanctifice pe m. Antonie Hrapovitzky care nu era in stare sa faca deosebirea dintre tarism si biserica. Pe toti ortodoxistii basarareni, Antonie, i-ar fi considerat drept apostati numai pentru faptul ca nu-si doresc (sau totusi vor?) sa fie guvernati de tarul ortodox al rusilor!

Anonim spunea...

Dan. Frate Stefanita, nu exista nici un manual de istorie a Rusiei, cu atat mai putin a istoriei bisericii ruse, pe care eu v-as putea recomanda. Bolsevizmul a transformat aceasta tara in societate post istorica. Istoria s-a rescris si continua sa fie rescrisa aici de atatea ori, incat nici macar specialistii nu se pot pronunta ferm nici macar asupra situatiei actuale. O sa incerc, totusi sa va dau cateva trimiteri: profesorul D.T. Pospelovsky.(Д.Ц.Поспеловский) Innoirea si "reinnoitorii" (Обновление и обновленчество) http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Article/posp_cerkobn.php, Actele patriarhului Tihon http://www.krotov.info/acts/20/1920/gubonin.htm, Cred ca le veti gasi pe net si in limba engleza.

Anonim spunea...

Intre istoricii si teologii romani nu a abordat nimeni istoria acelor vremuri ?Am gasit putine referiri concrete la ce s-a intamplat in ortodoxia basarabeana in prima jumatate a sec.20.Toate lucrarile evoca doar cateva lucruri arhicunoscut,la modul general Concret cum s-au petrecut in cronologia lor evenimentele si actiunile care au condus la revenirea Bisericii Moldovei de dincolo de Prut in sanul B.O.Romane.Daca va uitati la ce spun amicii nostri in MD.N.,veti vedea ca falsifica lucrurile atat de nonsalant,incat ramai prima data blocat.Acum un politruc de serviciu incearca sa lamureasca poporul de cititori ca o intelegere in cadrul Ortodoxiei pentru rezolvarea problemei calendarului nu e posibila pentru ca vaz-Doamne cei care au hotarat trecerea la noul stil ar fi fost anatemizati.Ati auzit de asa ceva ?Dar despre porcaria aia conform careia nu s-ar face slujbe la mormantul P.f.Miron cristea pentru ca mormantul ar fi gol ati auzit ceva.Circula zvonul printre unii stilisti ca de fapt corpul Patriarhului ar fi pastrat in subsolul unei manastiri .Nu va mai spun de ce spun ei ca s-a intamplat asta pentru ca e o legenda care mi se pare scoasa din filme de groaza.Dv.ce stiti ?

Anonim spunea...

Pe mine ma preocupa problema calendarului si am pareri personale neclarificate deplin. De aceea vreau sa ma lamuresc in anumite aspecte. Am citit toate postarile de pana acum pt a intelege sirul si m-am dumirit in multe privinte, desi au aparut si altele noi (mai mici).
1.La primul Sinod Ecumenic a fost corelat echinoctiul real cu cel calendaristic. Este, deci, un lucru firesc. Cred ca aceasta si este ideea, indiferent cum, numai sa nu aduca prejudicii credintei.
2. Problemele istorice sunt importante prin prisma faptului ca implica gandiri omenesti si interese lumesti. Toate acestea trebuie cunoscute si depasite pt a ajunge la o concluzie dogmatica. Bineinteles ca nu se poate neglija realitatea istorica pt a nu genera conflicte, dar solutia mi se pare una dogmatica, ce depaseste prejudecatile omenesti tocmai pt a nu afecta mantuirea si, daca se poate, nici bunul mers al vietii de zi cu zi.
3.Foarte interesanta istoria calendarului in BORusa, dar nu e singura Biserica cu calendar neindreptat. Aici ma refer la cea a Ierusalimului si la Sf. Munte.Imi pare mie ca rusii sunt cam ritualisti,idolatrizeaza chiar aspecte din viata bisericeasca. Dar Biserica Ierusalimului?
4.Din cate stiu eu, minunea cu serpii Maicii Domnului din Grecia este o marturie pt noul calendar.Vind de Adormirea Maicii Domnului pe noul calendar dupa ce a fost schimbat.
5.In Pidalion se spune ca Sf. Ioan Gura de Aur a afirmat ca nu suntem pazitori ai vremurilor. Primii pazitori ai vremurilor au fost cei care au indreptat calendarul. Oare au gresit? In ce masura? Apoi sunt cei ce tin mortis la vechiul calendar. Gresesc ei? (intrebarile sunt problematizatoare, raspunsul fiind rezolvarea disensiunilor).
6.O problema spinoasa este coroborarea calendarului iulian (indreptat sau nu) cu cel iudaic. Primul este determinant pt a nu sarbatori de doua ori Pastile intr-un an, iar al doilea ca sa nu fie cu iudeii.Calendarul neindreptat merge mana in mana cu cel iudaic (care se ia dupa soare si luna, din cate stiu eu).Dar se poate ajunge ca intr-un timp indelungat echinoctiul sa nu fie de primavara, ci de toamna.
7.Mi se pare vadit ca societatea ataca voit sau indirect ortodoxia prin faptul ca a introdus in uzul public calendarul indreptat (de fapt gregorian). Totul porneste de la catolici, care au indreptat calendarul. Aceasta face mai stringenta revizuirea ortodoxa a calendarului (cel putin lamurirea problemelor).Oare o reactie pur ostila, fara a gandi la problema in sine, este corecta? Dar a ne alinia la noul calendar? Sau trebuie neaparat un nou calendar? Eu cred ca trebuie pornit de la faptul ca e necesara o corelare a echinoctiului calendaristic cu cel astral. Asta nu inseamna neaparat un nou calendar. E suficienta si aducerea la zi din cand in cand. Desigur, un calendar corectat ar rezolva problema si mai bine. Pe de alta parte, o corecta rezolvare mi se pare aducerea la zi a calendarului din cand in cand fie printr-un sistem bine stabilit, fie prin interventie la nevoie, cum s-a facut la Sinodul I.
8.Ceea ce inseamna ca indreptarea calendarului poate fi si stabilirea echinoctiului in calendar la data corecta. Ce-ar spune de aceasta cei de pe stil vechi?
9.Cel ce tine ziua o tine pt Domnul si cel ce nu tine ziua pt Domnul nu o tine.Sunt sfinti care au trait dupa calendarul neindreptat (cuv. Iosif Isihastul), dar si neindreptat(P. Cleopa, Cuv. Paisie Aghioritul, Porfirie). Credinta sfinteste, habotnicia pt porunci omenesti (chiar daca vin de la Sf. Parinti, a se vedea un cuvant al Sf. Vasile din Proloage despre pazirea poruncilor Domnului) duce la superstitie.
10. Este foarte interesant de ce nu se discuta la nivel inalt problema.Poate ca si disensiunile din randul poporului impiedica aceasta. Dar nici nu stiu daca are cine duce aceasta dezbatere care necesita nepatimire mare.

Or mai fi si alte aspecte.Oricum, trebuie depasite interesele si partinirile omenesti. In R.M., unde problema este pe viu cred ca e mai anevoios. Odata ce se isca orgolii (cu implicatii politice, sociale, etnice, de traditie...), e mai greu sa ai luciditate si nepatimire, minte luminata de sus.
Eu as vrea sa-mi lamuresc problema la nivel dogmatic, strict din perspectiva mantuirii.Apoi ramane ce ar putea fi facut practic, avand in vedere dificultatile de receptare in randul maselor.

Anonim spunea...

Parinte ieromonah, binecuvantati !

Consider ca e de datoria oricarui crestin sa cerceteze Cartile Sfinte,sa se intrebe si sa intrebe intru slava Mantuitorului.Nu sunt eu cel in masura sa gaseasca raspunsuri la intrebarile pline de miez puse de dv.,intrebari care ne framanta pe toti.Cucernicul nostru prieten dl.Dan are o seama de raspunsuri intelepte si cu siguranta ca ni e va impartasi.Ce stiu eu s-ar rezuma in urmatoarele cuvinte:
-Problema Calendarului este excesiv politizata in BORusa ,Biserica sora in care,de la Sf.Patriarh Tihon si pana azi, conducerea o au ofiteri ai serviciilor secrete ,care slujesc politica expansionista rusa.In fapt ,dupa Petru I,Biserica a fost complet subordonata politicii panslaviste si imperialiste ruse,politica urmata cu consecventa de TOTI conducatorii Rusiei pana in zilele noastre.
-Am convingerea ca cel putin schisma aceasta a Calendarului va fi inlaturata ,prin buna intelegere intre Sfintii Ierarhi ai bisericilor surori.Este o chestiune de timp,si sa speram ca vom trai acele vremuri de armonie intre Bisericile Ortodoxiei si intre credinciosi ,cu voia Bunului Dumnezeu .
-Problema indreptarii Calendarului ,nu se discuta la nivel inalt din cate stiu eu ,datorita in primul rand opozitiei BORuse. Intai Statatorii BORomane indeamna la dialog si moderatie.
-Este iarasi de apreciat faptul ca BORomana nu forteaza lucrurile, si accepta in ascultarea sa Mitropolia Basarabiei pe stil vechi.Se pare ca si Parintele Preot Boian Alecsandrovic din Timoc ,tot pe stil vechi slujeste,daca nu ma insel eu.Oricum ,asa cum au spus si Parintele Cleopa,si Sf.Tihon si o intreaga pleiada de clerici si teologi intelepti,Calendarul nu e o dogma a Ortodoxiei .Nu putem fi decat plin de speranta ca aceasta disputa isi va gasi curand sfarsitul,pentru binele intregii crestinatati .Doamne ajuta !

Anonim spunea...

Eu, ca monah, imi pun problema mai mult la nivel teologic. De vreme ce este vorba despre Biserica, ea este teologica si trebuie rezolvata ca atare, chiar daca intervin si frictiuni de alta natura. Si, din cate stiu, nu este lamurita problema calendarului in sine.
Mi se pare, insa, ridicola afirmatia din articol despre calendarul astronomic ca ar masura munca, odihna, somnul... Si ma refer punctual la faptul ca Dumnezeu a facut luminatori pe taria cerului spre semne si vremi (anotimpuri), zile si ani. Nu poate fi pus la indoiala cuvantul lui Dumnezeu.Asta nu insemna sa slavim soarele, dar nici nu-l putem ignora si sa spunem ca marcheaza doar evenimente lumesti. Chiar si luna plina este in functie de un astru.De fapt, creatia lui Dumnezeu mi se pare un cadru mai bun decat inventia unei minti omenesti. Vreau sa spun ca ma simt mai bine in cadrul dat de astre, puse de Dumnezeu pt vremi si ani, decat in cel teoretic, calendaristic.

Anonim spunea...

Ce nu pot intelege eu,parinte,

Este faptul ca adoptarea unui nou calendar sau indreptarea lui ,nu a generat dispute atat de patimase in trecut.Stim ca ramanerea in urma a calendarului iulian a pus Sfintii Parinti in anul 325 e.n.in situatia sa corecteze cu 3 zile calendarul ,mutand solstitiul de la 24 la 21 martie.Atunci s-a putut,de ce nu se mai poate acum ?Cineva {presupun ca era teolog}mi-a dat un raspuns bizar la aceasta intrebare ,pe un forum al revistei electronice Moldova Noastra,apropiata de BORusa.Presupun ca ar fi interesant sa fie citit acel raspuns de cat mai multe persoane ,acesta fiind un exemplu concludent a ceea ce poate sa insemne lipsa de dorinta de a patrunde esenta lumeasca a acestei dispute .Am sa reproduc putin mai tarziu panseurile acelui domn.Poate il vom reintalni mai tarziu si pe dl.Dan,la ale carui pareri tinem foarte mult si caruia ii respectam eruditia.Dl.Dan traieste de ceva timp la Moscova si cunoaste o multime de lucruri despre problemele legate de calendar si disputele interortodoxe generate de adoptarea calendarului indreptat.Doamne ajuta,parinte !
Ce nu pricep eu,parinte,

Unknown spunea...

Pentru "Ierom. Lavrentie":

Raspuns la punctul
1.Ce fel de corelaţie? Atunci echinocţiul cădea pe 21 martie chiar în acel calendar iulian existent, Părinţii nu au modificat, nu au corelat şi nu au fixat nimic în această privinţă, ci doar au constatat. Data de 21 martie are o valoare simbolică orientativă, dar ea nu este nici dogmatică, nici canonică, nici normativă. Nu există nicăieri vreo hotărâre pascală de genul „echinocţiul va fi întotdeauna pe 21 martie”! Există desigur intervalul pascal 22 martie – 25 aprilie, dar asta este altceva...

La punctul 4: Dacă e vorba de minuni, Sfanta Lumina, intoarcerea Iordanului si norul de pe Muntele Taborului se petrec „pe stil vechi”!

La punctul 5: Desigur ca au gresit cei ce au „indreptat”, facand exact acea „pandire a vremilor” pe criterii asa-zis stiintifice, straine şi opuse celor duhovnicesti, lucru evident si din consecintele nefaste acestei actiuni, asa cum sunt descrise limpede de studiul la care comentăm. Aici se pot observa 2 extreme:
1) cei care trateaza calendarul bisericesc ca pe un „ceas omenesc convenţional ce rămâne în urmă şi din când în când trebuie întors, (sau să i se schimbe bateria)”;
2) cei ce socotesc că aceste abateri calendaristice sunt fatale şi duc automat la pierdereaharului şi a mântuirii prin căderea sub anatema Sinoadelor care au osândit calendarul gregorian. Pentru a nu cădea în aceasta ei se rup de comuniunea cu cei care acceptă – prin iconomie! - ambele stiluri.
Ambele aceste extreme sunt in greseala si dauneaza grav vietii bisericesti sobornicesti!

La punctul 6:
Corelarea cu pastele iudaic este esentiala, după unii este chiar cea mai importantă dogmatic şi canonic dintre cele 4 hotărâri pascale. Calendarul gregorian are ca cea mai gravă abatere exact încălcarea acestei hotărâri. La fel ar avea şi varianta pascaliei iuliane „îndreptate” dacă, Doamne fereşte! s-ar aplica. Acel timp îndelungat presupune peste 40 000 de ani (echinocţiul rămâne în urmă în sensul că de fapt avansează! Adică va fi tot mai înspre vară, treptat treptat o zi la 300 de ani, faceţi socoteala...) Vazand problema cipurilor de ex. Şi precipitarea vremurilor, este pur şi simplu fantasmagoric, ca să nu zicem altceva, a gândi pe un asemenea inteval temporal. Există pentru calcularea pascaliei metode perpetue cum ar fi „Mâna Sf. Damaschin” (daţi căutare pe gooogle) care asigură calculul exact şi canonic pe durate practic nesfârşite...

La punctul 7:
Păi tocmai în urma apariţiei calendarului gregorian Ortodoxia a hotărât soborniceşte în repetate rânduri prin sinoade şi anateme că nu trebuie nici o „revizuire ortodoxă a calendarului”! Această atitudine a durat consecvent peste 450 de ani, în ciuda faptului că echinocţiul continuă procesul său ireversibil de precesie (întârziere)! Încăodată, nu este nicidecum necesară acea corelare de care vorbeşti. Iată părerea Sf. Nicodim Aghioritul pe la anul 1800 în Pidalion (Can. 7 Apostolic):
„Iar echinocţiul de primăvară (cea primăvărească isimerie), se face în luna martie, când soarele intră în prima miră a zodiei ce se cheamă berbec, nu acelui simţit şi în stele, a celui ce este schimbăcios, ci a celui gândit şi fără stele ce este neschimbăcios după astronomi. Deci echinocţiul de primăvară, pentru nepotrivirea a însăşi mişcării soarelui de la apusuri către răsărituri, nu se face totdeauna întru una şi aceeaşi zi, Iar în timpul primului Sobor a toată lumea, era în 21 martie, după Sevastos şi alţii…
Tâlcuire: „Că trebuie să ştie ei că şi Soboarele cele de toată lumea, care s-au făcut după cel întâi, şi ceilalţi Părinţi, vedeau cu adevărat şi ei, ca nişte înţelepţi ce erau, că mult s-au pogorât echinocţiul. Dar încă n-au voit a o strămuta din 21 martie, unde o au găsit Soborul I. Cinstind mai mult pe învoirea şi unirea Bisericii, decât pe amărunţimea echinocţiului, care nu pricinuieşte, nici la aflarea Paştilor noastre o tulburare, nici vătămare blagocestie. Iar mai ales că amărunţimea aceasta şi pricinuieşte latinilor, două necuviinţe mari, adică, a prăznui ei paştile, ori cu iudeii, care este împotriva acestui Apostolesc Canon, ori mai înainte de iudei. Şi cum că mai mult place lui Dumnezeu rânduiala Pascaliei, şi în scurt a zice, a Calendarului nostru, de cât rânduiala Pascaliei şi a calendarului latinilor, este văzut din minunile ce au arătat şi arătă până acum pentru aceasta. Căci în părţile Heliopolis cei din Egipt, unde sunt piramidele cele două mari, în fieştecare an lucrează Dumnezeu minune ca aceasta: Adică, în seara Joii cei mari a noastre (nu a latinilor) pământul varsă moaşte şi oase vechi de oameni...”

Punctul 8:
Vezi raspunsul mai de mai sus: este acum vorba de echinocţiul „gândit şi neschimbăcios” ce nu trebuieşte corelat cu cel „schimbăcios”.

Punctul 9:
Şi cum nu ţine acela ziua pentru Domnul? Atenţie la aceste paralele forţate!
Calendarul şi pascalia nu sunt nicidecum „porunci omeneşti”, deciziile sinodale de asemeni. Atenţie la aceste tâlcuiri umaniste şi relativiste!

Punctul 10:
La Moscova în 1948 s-a discutat la cel mai înalt nivel ortodox problema şi s-a dat următoarea rezoluţie:

Rezoluţia cu privire la problema „calendarului bisericesc”
1. În dorinţa de a menţine unitatea bisericească, Consfătuirea întâistătătorilor şi a reprezentanţilor Bisericilor autocefale adunaţi la Moscova, a procedat la cercetarea problemei calendarului ajungând la concluzia că valoarea calendarului pentru Biserica Ortodoxă se determină mai întâi de toate prin poziţia acestuia faţă de data serbării Sfintelor Paşti; întrucât această sărbătoare trebuie să se facă pe bază de temeiuri biblice şi în conformitate cu hotărârile soborniceşti (Sinoade Ecumenice) pretutindenea în acelaşi timp, într-o zi de duminică, şi nu la aceiaşi dată cu paştele iudaic.
Pascalia alexandrină satisface complet această exigenţă biseri¬cească.
2. Pentru ca să fie evitate diferenţele în ceeace priveşte sărbătorirea Sfintelor Paşti, din cauza multiplelor sisteme calendaristice ce există în uzul Bisericilor autocefale, Consfătuirea consideră că este obligatoriu pentru întreaga lume ortodoxă de a sărbători Sfintele Paşti, numai după stilul vechi (iulian), în conformitate cu pascalia alexandrină.
† Smeritul Alexei, din mila lui Dumnezeu Patriarh al Moscovei şi întregei Rusii.
† Smeritul Calistrat, Catolicos-Patriarh al Georgiei.
† Smeritul Patriarh al Serbiei Gavriil.
† Smeritul Justinian, din mila lui Dumnezeu Patriarh al României.
† Smeritul Ştefan Exarhul Bulgariei.
† Mitropolitul Ilie al Libanului.
Din partea Bisericii Antiohiei † Mitropolitul Ilie al Libanului, † Mitropolitul Alexandru al Emesiei.
Din partea Bisericii Alexandriei, idem.
Din partea Bisericii autocefale Ortodoxe din Polonia, † Smeritul Timotei, Arhiep. Bielostocului.
† Din partea Bisericii albaneze, episcopul Paisie al Coriţei.
† Exarhul Patriarhiei Moscovei din Cehoslovacia, Elefterie arhiepiscop al Pragăi

Anonim spunea...

Se arata asadar ca o intelegere intre Intaistatatorii Bisericii este posibila ,asa cum s-a dovedit la Conferinta de la Moscova din 1948 cand s-a decis ca intreaga lume ortodoxa sa serbeze Sfintele Pasti numai dupa calendarul vechi iulian.Acesta este cel mai bun argument ca se va ajunge mai devreme sau mai tarziu la o intelegere in problemele care framanta ortodoxia ,inclusiv in ceea ce priveste calendarul si aceasta sta este nadejdea mea.!

Anonim spunea...

@Constantin
Cred ca minunile de la Dumnezeu in legatura cu sarbatorile bisericesti, lumina de Pasti, serpii Maicii Domnului, Boboteaza de la Iordan crediteaza ambele calendare, dar cu Pastile comun dupa calendarul neindreptat. Cinstirea drept-slavitoare merge la Dumnezeu.
Eu ma simt asigurat in privinta mantuirii ca sunt pe nou in Romania si nu am nimic cu cei de pe vechi din Bisericile locale care au pastrat calendarul neindreptat. Asta avand in vedere Parintii sfinti din vremurile noastre (Paisie Aghioritul...), cat si constiinta mea.
In privinta "poruncilor omenesti" sa-mi fie cu iertare ca am facut o aluzie prea vaga la cuvantul Sf. Vasile cel Mare care cred eu ca lamureste problema. Nu sunt umanist, dimpotriva. Voiam doar sa subliniez ca trebuie pazite calendarele cu credinta, nu cu habotnicie in vreuna din directii sau cu suficienta. Sf. Vasile zice sa nu pazim atat randuielile exterioare (postul, asceza de orice fel, tipicurile), cat poruncile Domnului, care se refera la curatirea omului dinauntru.Pe acestea sa le tinem si pe acelea sa nu le lasam.
Avand in vedere ca lumea nu pare sa mai dureze mai mult de 1.000 de ani (ca sa fiu super ingaduitor) ca sa aduca decalari majore, mi se pare si mie indestulator calendarul neindreptat.Deci problema se restrange doar la provocarea societatii si la scrupulozitate.
Ca sa se respecte canonul Sinodului I trebuie luat de bun echinoctiul astral sau cel conventional, din calendar?
La punctul 10 ma refeream la faptul ca ar trebui o unitate si de calendar, nu doar a sarbatoririi Pastilor. Nu stiu daca acele doua puncte sunt singurele de la 1948 sau s-a hotarat ceva si in legatura cu sarbatorile cu data fixa.
Eu cred, totusi, ca schimbarea gregoriana si cea laica ar putea fi o provocare pt a fi mai atenti la problemele de calendar.Avand in vedere hotararile Sinoadelor anterioare, as fi de parere ca-i mai bine a nu indrepta calendarul. Totusi, la care echinoctiu se refera Sinodul I?

Am facut aceste remarci pt intarirea, nu pt subminarea credintei pt cine ar putea duce o discutie pe masura.Probabil ca nu e, insa, un spatiu prea potrivit.
Multumiri si recunostinta pt remarcile facute.

Anonim spunea...

Dan. Blagosloviti parinte Lavrentie!

ref. La tov. Lavrentie, tocmai scapat din sacul cu naftalina. Fara sa vrei, te-ai atins de un lucru major al problemei calendaristice: PASTELE IUDAIC, fara a cunoaste data acestuia, nu putem calcula pashalia! Ori SI calendarul iudaic a suferit si el indreptari de-a lungul timpului. Varianta actuala, cu actualizarile de rigoare, dateaza de pe vremea lui Moise Maimonid (RAMBAM) 1135-1204!
Revenind la perceptia timpului, sub aspectul, despre care ne-a vorbit parintele.
Eu cred ca omului nu-i v-a fi dat sa niciodata sa ajunga sa schiteze un sistem perfect de masurare al timpului creat de Dumnezeu. Dar evident, omenirea v-a inventa si mai departe sisteme de masurare mai exacte, sau v-a imbunatati cele existente. Important este cum traim acest timp.

Anonim spunea...

Dan. Scuze parinte v-am confundat cu Costel.

Anonim spunea...

Cucernici parinti,plecaciune !
Ce intelegem noi din aceasta disputa este ca argumentele pro si contra calendarului iulian indreptat, se mentin in intensitate.Argumentele care ne spun ca vechiul calendar al lui Sosigene{iulian neindreptat}trebuia indreptat sunt si ele numeroase.Pe acest forum am putut citi in data de 7 februarie la ora 14 ,19 cateva din argumentele care sustin ca nu exista calendare imuabile si ca nu exista calendare sfinte prin ele insele.S-a mai spus pe acest forum ca atat Sf.Nifon ,cat si parintele Cleopa si alti intelepti si sfinti ai Bisericii au sustinut ca o actualizare a calendarului este posibila si de dorit ,in toate bisericile Ortodoxiei. Sunt voci si din partea ierarhilor care pastreaza stilul vechi,cum ar fi PF Patriarh al Ierusalimului care afirma si ei ca in Biserica nu vorbim despre o dogma a Calendarului, si ca sunt necesare discutii pentru armonizarea parerilor.Nu pot intelege afirmatia ca, desi recunoastem precizia calendarului indreptat in 1924 ,oricum nu are importanta ca vechiul calendar ne impinge in urma cu o zi si o noapte la 300 de ani, pentru ca oricum unii simt venirea sfarsitului.Sa-mi fie iertat,dar acesta nu e un argument !Cum adica ,sa ramanem in schisma ,sa refuzam sa incercam o intelegere pentru ca...tot va sa vina sfarsitul lumii !Cine in afara lui Dumnezeu Tatal stie cand va fi sfarsitul ?Doamne ajuta ,sfintiile voastre !

Anonim spunea...

@Dan
Am deschis chiar intre cele doua postari si nu intelegeam. Abia apoi.Oricum nu ma simt foarte bine pus la punct in mule privinte (desi nu ma simt in bataia vantului).
Ar fi interesant de stiut ce "zice" calendarul iudaic.
Eu stiu fara o referinta sigura ca s-a hotarat adoptarea stilului indreptat de catre toate Bisericile cand vor crede de cuviinta.
Mi se pare corecta si observatia ca este o chestiune de principiu indreptarea calendarului pt ca nu stim sigur cand va fi sfarsitul.
Asteptam un raspuns din partea lui Constantin la care echinoctiu s-a referit Sinodul I.

Anonim spunea...

Dan. Blagosloviti si iertati parinte Lavrentie. Calendarul iudaic a suferit si el de-a lungul secolelor, schimbari in sensul sporirii complexitatii sale. De ex, la ora actuala si el are ani bisecti, ce-l corecteaza compensandu-i inexactitatea, dar acestea pot fi...de vre-o sapte feluri ! Oricum, au fost perioade cand poporul ales, a fost si pe calendar egiptean si pe calendar asirian si in orice perioade a existentei sale a avut si proroci si drepti... si pacatosi.

Anonim spunea...

Dan. Frate Stefanita, am cautat, dar nu am gasit in limba romana, nici o publicatie cat de cat serioasa asupra temei epopeii calendaristice. Documente f putine au sunt disponibile si in Rusia. Cu mare greu au fost facute publice actele Sf. Tihon si aceasta in numar destul de restrans. Poate ar exista ceva date in Basarabia, deoarece la sinodul panortodox de la Constantinopole din 1923, BORusa a fost reprezentata, printre altii, de catre arhiepiscopul Chisinaului Anastasie Gribanovsky.
Despre PF Miron Cristea, m-am informat de asemenea. Nu exista nici un indiciu ca ramasitele sale pamantesti, s-ar afla in afara mormantului. Cred ca e vre-o poveste clasica despre babau calendaristic a schismaticilor .

Anonim spunea...

D-le Dan,

Va vorbeam despre o mare nemernicie postata de renumitul Sebastian care pe zi ce trece se comporta ca un posedat.Ultimele lui postari contin numai injuraturi "crestinesti".Acel ipochimen nu osteneste sa-i manjeasca cu noroi pe Sfintii Patriarhi Meletie si Miron Cristea.PF Patriarh Miron Cristea se bucura de un regim aparte in panoplia de insulte a numitului Sebastian.Acest personaj ridicol care se autodeclara crestin desavarsit,pretinde a sti ca de fapt corpul PF Miron Cristea se afla in subsolul unei manastiri Ilfovene pentru ca oridecate ori s-a incercat sa i se faca slujba la mormant cerul s-a "maniat"si furtuni groaznice au impiedicat slujbele !Mai mult,individul in cauza pretinde ca se pot observa pe corpul decedatului coarne si copite{Iarta Doamne!}.As fi spus ca e rodul singular unei minti bolnave,dar am intalnit la rubrica de "comentarii"pe marginea unor articole privind indreptarea calendarului,somatii ale unor credinciosi{eu ii presupun a fi "stilisti"care cer cu manie sa se spuna ce e cu mormantul Patriarhului....De aceea va intrebam si intreb si pe parintele ieromonah daca au auzit macar asa ceva ?

Anonim spunea...

Dan. Frate Stefanita, ceea ce fratia ta percepe ca o anomalie in manifestarile pravoslavistilor, este un lucru obisnuit pentru propagandistii post sovietici. Cu aceeasi ardoare, cu care, axiomatic politrucii comunisti, in cateva minute, incercau lamentabil sa dovedeasca ca marxismul este cea mai corecta invatatura, pentru ca « a adus toate popoarele la bunastare si fericire ». Asa si noul sistem propagandist pseudocrestin pus la punct la Moscova, continua sa manipuleze morcovul ascuns dupa orizont, iar ca sa se evite rasturnarea regimurilor cleptocratice autoritare din spatiul postsovietic, vizeaza sa discrediteze sub orice forma nu numai ideea de democratie, dar si ideea de libertate ca atare. Si cum nici istoric, nici economic, nici politic acest lucru nu mai este posibil din cauza liberei circulatii a informatiilor, vizeaza invocarea perceptiei mistice, evident in interpretatia lor proprie. Spalarea creierilor se face concomitent pe mai multe planuri.
Pe plan istoric, prin falsificarea istoriei. De ex, majoritatea celor cu care am stat de vorba in Rusia, si acum sunt convinsi, ca Romania prima a atacat URSS-ul. Istoria se modeleaza de pravoslavisti in functie de necesitatile imediate: nu va place mana forte – vezi dictatura personala kgbista- pai sa vezi ca e tipica pentru o tara sfanta si ortodoxa cum este Rusia, priviti la « marele sfant » Ioan cel groaznic ! Ce daca era sodomit, depravat, cu apucaturi bestiale si nesatios de sange. Ce daca i-au crescut coarne pe sira spinarii ? Asa sustin legistii si antropologii ce i-au studiat mormantul ? Prostii, ei toti nu inteleg ce inseamna « sfintenia» , mai ales daca a fost comandata de la Kremlin.
Pe plan eclesiastic. Nu am vrut s-o spun, dar ma simt nevoit s-o fac. Unul din personaje foarte cunoscute ce a fost “urgent canonizat” pe motive, nu in ultimul rand de ordin financiar, cu toate ca nu prea a avut in timpul vietii tangente cu biserica, fiind mai curand un fel de vraci si vrajitor, a scandalizat obstea manastirii in biserica careia, ramasitele sale pamantesti, deshumate, au fost depuse inainte de proslavire. In aceeasi zi, biserica s-a umplut de o duhoare atat de insuportabila, ca nu puteau calugarii sa mai intre in biserica ! A fost urgent chemata echipa de experti, ce supravegheaza in buncarul secret situat dedesuptul mausoleului, hoitul lui Lenin. Acestia s-au chinuit aproape o saptamana pana au anihilat mirosul cadavreric. Dupa canonizare, o buna parte din calugari, au plecat din manastire, unii chiar intrand inapoi in viata laica...
Pe plan social. Se invoca tot felul de grozavii despre viata insuportabila din Europa sau America. Nimeni nu vorbeste despre imensa diferenta dintre bogati si saraci aici. Nimeni nu cheama spre ajutorare. Organizatiile crestine de caritate sunt tratate cu suspiciune si dispret. Oare acestia pot face vre-un lucru bineplacut lui Dumnezeu daca nu sunt pravoslavisti ? Ce daca se duc la colt de strada si dau de mancare la aurolaci !
Acum, cred ca n-o sa mirati, ca atunci cand nu mai au argumente de inventat, ataca nu argumentele ce li se insira cu bun simt, chiar si cenzurate, ataca persoana ce a facut cunoscute aceste argumente...
Multe as putea insira aici, dar n-as vrea sa fac abuz de timpul Dvs.

Anonim spunea...

Nici vorba d-le Dan sa rapiti timpul cuiva !Lucrurile pe care le spuneti nu prea avem unde le afla.Cum se manifesta propaganda imperiala sub paravanul Ortodoxiei vedem si noi in MD.N.si pe unel;e bloguri crestine de propaganda imperiala.Au o ura inexplicabila fata de UE si fata de Bisericile pe stil nou,de parca n-ar fi biserici surori!Mananca rahat din greu cum ca ajutoarele de miliarde de dolari si euro oferite de UE si America saracilor lumii nu ar fi chiar ajutoare ci "praf in ochi".Constatam ca sunt si antisemiti prapaditii,dar din alte motive decat nazistii.Sunt si retrograzi si dusmai ai progresului si civilizatiei.Nu recunosc stiinte precum psihologia .Acum imi dau seama de unde izvoraste raul ....Cum vedeti dv.viitorul Rusiei ?Dar al Ortodoxiei ?

Anonim spunea...

D-le Dan,
Din spusele dv.se pare ca am gasit dezlegarea la minciuna legata de PF Patriarh Miron Cristea.Dobitocii aia au combinat povestea reala cu ce s-a vazut la mormantul lui Ivan cel Groaznic cu ceea ce ati spus acum .Si asta e un obicei propagandistic sovietic,sa pui in seama altuia perversitatea ta.!Eu am intrebat pe unul din imbecilii aia ce grad are si dupa cateva ore striga ca eu as fi agent CIA...Cum de nu se deschide pamantul sub nenorocitii astia ?Cum a fost posibil sa se mentina atata timp imperiul asta malefic ?

Anonim spunea...

Tot ce-i posibil sa fie adevarat povestea despre Patriarhul Miron Cristea, dar asta nu inseamna neaparat ca se datoreaza schimbarii calendarului. Are, cred eu, cu mult mai multe de tras din alte parti. Spre exemplu, pe vremea lui a fost condamnata Masoneria in '38 si desfiintata din Romania, dar, de fapt, el era unul dintre ei si radea pe sub mustati (dupa unele surse neoficiale). Sau si mai posibil sa nu fie adevarat nimic din cele spuse despre ramasitele lui. Mi se par lucruri mult prea obscure si laturalnice ca sa poate fi luate in seama cu adevarat. Nu constituie un argument solid in pribinta calendarului. Nu putem tagadui ca decizia de la 1923 a fost una samavolnica. Dar a fost confirmata de alte Sinoade ulterioare.
M-am uitat pe net si am vazut ca anul trecut Pastele iudaic a cazut in apropiere cu cel ortodox, nu cu cel catolic. Deci ei nu au facut aduceri la zi ale calendarului, ci doar corectii in sistemul de masurare. Pun problema daca am putea sarbatori Pastele inaintea lor. In Pidalion se vorbeste ca la Sinodul I a fost interzisa sarbatorirea odata cu ei.
Cred ca se poate lasa calendarul intact avand in vedere ca nu va mai duar atat de mult lumea asta, dar chestiunea de principiu ramane nerezolvata. Ortodoxia e pe vesnicie, e principiala, nu de conjunctura.

Anonim spunea...

Sa ne gandim parinte,
-Ca IPS Preafericitul patriarh Miron Cristea a fost primul patriarh al Romaniei Mari.Stim prin ce timpuri a trecut si el si Biserica.Afirmatia ca ar fi fost mason nu poate fi verificata si eu cred ca mai curand aici e vorba de oincercare de a-i intina memoria .Sa nu uitam nici diversiunile pe care le facea in acele timpuru Rusia lui Stalin.Poate nu stiti cata neliniste semanau agentii bolsevici in randul credinciosilor si cat au incercat sa rupa bisericaNu se vorbeste aproape de loc despre instigarea celor pe stil vechi de a cere unirea cu Biserica Rusa...Cand,in acele vremuri in care mii de preoti rusi erau deportati,umiliti,executati.PF Patriarh a stopat aceste rataciri si multe altele.De aici ura care vine dinspre rasarit chiar si in zilele noastre.Aici sunt multe de discutat ,iar dl.Dan stapaneste mai bine istoria acestei epoci intunecate.Rusii au un mare si adevarat istoric al Bisericii,Pospelovski.Eu incerc sa-l aprofundez.Vom afla multe lucruri nestiute care ne vor lamuri aspecte inexplicabile pana azi.Poate fi gasit si pe Internet acest istoric si inca altii care isi respecta profesia si nu falsifica faptele.Pe primul loc cred ca trebuie sa avem in vedere faptele sf.Patriarh al BORuse Tihon,canonizat in 1989.Plecaciune,parinte ieromonah .Binecuvantati-ne pe noi pacatosii !

Anonim spunea...

Trebuie sa recunosc ca nu am spus acestea in mare cunostinta de cauza. Am citit candva despre anatematizarea Masoneriei in 1938 unde se vorbea de faptul ca Patriarhul si seful mason de atunci isi radeau pe sub mustati. Nu vreau sa intinez memoria Patriarhului pt ca nu sunt preocupat de istorie decat in masura in care sa-mi lamuresc nedumeririle teoretice. Nu vreau sa ma bag decat in probleme strict teologice. Am facut afirmatiile anterioare pt ca m-ati solicitat. Si le-am facut pe temeiul spuselor unor batrani care au prins vremurile de atunci. Deci nu pot fi verificate.
Am aflat azi niste precizari interesante in cartea "Tarso, cea nebuna pt Hristos". Ea a trait in apropierea unei manastiri zelotiste de maici. Spunea despre calendar: "Ne deranjeaza daca-L slavim pe Dumnezeu de doua ori?". Si intr-o vedenie dupa moarte: "Nu conteaza ce calendar tii, numai sa fii in comuniune cu Biserica". Concluzia mea este ca e bun calendarul nou, iar cel vechi nu deranjeaza. Zic asta pt ca, daca ar fi fost rau cel nou, n-ar fi fost indiferenta schimbarea, ci rea. Conteaza doar raportarea noastra corecta la calendar, sa nu-l fetisizam. Cred ca de aici intervin problemele de ordin istoric si politic, care nu tin de competenta mea.

Anonim spunea...

Biserica noastra e inteleapta ,parinte !
Dovada vie este ca Mitropolia Basarabiei a fost reactivata de BORomana in Stilul Vechi.Asta ne arata ca cel putin in problema calendarului, nu trebuie sa absolutizam si sa fetisizam .Si eu spun ca ce conteaza in primul rand este Credinta.Va veni timpul cand crestinii se vor pune de acord in probleme mult mai dificile decat aceea a indreptarii calendarului.Ce nu trebuie noi sa acceptam ,este ingerinta politica in probleme cum este aceasta a calendarului ,amestec care vadeste telul ascuns al divizarii noastre ca romani.Noi stim ca printre cei mai importanti factori care definesc un popor si il individualizeaza intre celelalte neamuri ,este CREDINTA pe care o impartaseste.Uite ca unii soptesc la urechea noastra serpeste ca moldovenii sunt alt popor,au alta limba {cea "moldoveneasca"},alta istorie,alta tzara si iata,Alta credinta legata de calendar.De aceea eu incerc sa resping aceste "basne" cercetand istoria.Cunoscand punctul de plecare al acestor motive de discordie, putem explica de ce ne aflam unde ne aflam acum.Poporul care nu-si cunoaste istoria,merita sa o repete .La fel si noi ortodocsii riscam sa cadem iar si iar in schisma.Eu asa cred ,parinte ...

Anonim spunea...

Biserica noastra e inteleapta ,parinte !
Dovada vie este ca Mitropolia Basarabiei a fost reactivata de BORomana in Stilul Vechi.Asta ne arata ca cel putin in problema calendarului, nu trebuie sa absolutizam si sa fetisizam .Si eu spun ca ce conteaza in primul rand este Credinta.Va veni timpul cand crestinii se vor pune de acord in probleme mult mai dificile decat aceea a indreptarii calendarului.Ce nu trebuie noi sa acceptam ,este ingerinta politica in probleme cum este aceasta a calendarului ,amestec care vadeste telul ascuns al divizarii noastre ca romani.Noi stim ca printre cei mai importanti factori care definesc un popor si il individualizeaza intre celelalte neamuri ,este CREDINTA pe care o impartaseste.Uite ca unii soptesc la urechea noastra serpeste ca moldovenii sunt alt popor,au alta limba {cea "moldoveneasca"},alta istorie,alta tzara si iata,Alta credinta legata de calendar.De aceea eu incerc sa resping aceste "basne" cercetand istoria.Cunoscand punctul de plecare al acestor motive de discordie, putem explica de ce ne aflam unde ne aflam acum.Poporul care nu-si cunoaste istoria,merita sa o repete .La fel si noi ortodocsii riscam sa cadem iar si iar in schisma.Eu asa cred ,parinte ...

Anonim spunea...

Dan. Imperiul raului, se mentine si astazi mai ales din cauza ideologiei totalitariste pseudocrestine ce tinde sa inlocuiasca ideologia criminala atee bolsevica deja apusa. Ideologia actuala deturneaza valorile universale, transformandu-le in niste cuvinte abstracte mitologizate. De ex formal, nimeni din acolitii marelui conducator, majoritatea prieteni la baut vodca, amante sau rude, la ordinul acestuia, nu contesta democratia, dar continua sa afirme ca Rusia urmeaza « o cale cu totul aparte » care se numeste... « democratie suverana » ! Adica oamenii, spalati pe creieri, sunt pusi SA CREADA ca traiesc intr-o tara libera, cu libertati garantate de constitutie ! Timp de mai multe secole, de la ultimul, Riuricovici, ucis in imprejurari neelucidate, Rusia a fost guvernata (cateodata spre folosul ei) de tari straini de neam, toti din dinastia Romanovilor, erau de origine anglo-germana cu amestec mai mult sau mai putin frantuzesc. Religia, crestinismul traditionalist rusesc in perceptia lor, nu era decat o forma de ideologizare a mujicilor tinuti analfabeti, nu era decat un mijloc de a manipula masele, ce erau gata sa accepte orice idee, cat ar fi ea de obtuza, numai sa fie tratata ca dogma.
Imi amintesc de o relatare tipica, preluata de A. Soljenitsyn, tiparita intr-un ziar de provincie, daca nu ma insel, prin 1902 (deci cu mult timp inainte de revolutia bolsevica).
In tribunalul acelui orasel se judeca o crima ce a socat toata obstea. Intr-o dimineata, un mujic, venit de vre-o cateva zile cu niste treburi, ramas flamand si fara bani, a pus mana, in parcul din centrul orasului, pe o copila ce se ducea la scoala, pe care a omorat-o pe loc, pentru a-i lua mancarea ce o avea la ea in ghiozdan, anume : un mar, doua felii de paine cu gem si un ou. Procurorul, indignat de seninatatea cu care mujicul descria evenimentul, il intreaba : « Bine, marul si painea cu gem ai mancat-o pe loc, dar oul de ce l-ai aruncat ? ». « Pai, D-le procuror, eram intr-o vinerea, fiind zi de post, cum era sa ma spurc, mancand oul ?! Ca doar sunt crestin ! ».
Cam aceasta ar fi metafora ce ar rezuma « credinta ortodoxa » rusa. De aici, printre multe altele si ura « calendaristica ». Nu de dragul calendarul ca atare, am insiruit informatii pe acest blog, cuvioase parinte Lavrentie, ci din cauza ca pretextul calendaristic este folosit de urmasii acestor mujici pentru a scinda atat ortodoxia cat si natiunea romana.
De aici si hecatombele de pe vremurile bolsevismului. Este adevarat ca nu era nici un rus in componenta CC-ului bolsevic, dar zecile de milioane de victime, cine le-a facut ? Cine a putut sa treaca asa de usor si de firesc de la ortodoxie ruseasca traditionalista la bolsevism ortodox traditionalist , varsand pentru atingerea raiului fagaduit pe pamant, suvoaie de sange ai propriilor frati? Nu cumva aceasta se datoreaza faptului ca poporul rus nu a fost niciodata crestinat cu adevarat ? ...

Anonim spunea...

Ma cutremur ,d-le Dan !
Cu cine avem noi de-a face cu adevarat !Cacanarii ai din MDN urmaresc in continuare forumul decat nu am mai ramas decat trei sau patru comentatori pe el..Un individ care semneaza Victor e suparat pe Alin pentru ca a spus ca apar tot felul de inapoiati care contesta stiinta psihologiei si condamna antisemitismul manifestat acolo.Cum e posibil sa mai dea sarpele bolsevic din coada ?Cum raspunde ortodoxia unor astfel de provocari,parinte si d-le Dan ?

Anonim spunea...

Sunt celebru !
Marele ideolog al PC{b}din Rusia pe numele lui conspirativ "VICTOR",ma condamna plin de manie proletara cum ca am conceptii burgheze ,potrivnice luptei proletariatului pentru pace si o lume fara burghezi,mosieri si capitalisti !Sa ne unim glasurile pentru o lume mai buna,pentru un nou Imperiu Bizantin mai bun si mai drept .URAAAA!Cititi comentariile tovarasilor ofiteri Sebastian si Victor din MD>N.Nu-mi cereti sa va spun ce grade au si carei armate apartin ca nu stiu.Ce stiu e ca sunt zero la propaganda si chiar nu stiu daca cineva mai poate fi prostit de ei...

Anonim spunea...

Dan. Ei vedeti fratilor? Acum studiati viata sfintilor rusi si veti constata ca marea lor majoritate, de la primii din ei (Boris si Gleb), pana la ultimii (mucenicii fara numar a erei socialismului victorios) au fost martirizati nu de invadatori ci de proprii lor confrati. Sf Serafim (sec 19) a fost reinviat dupa ce fusese atacat cu lovituri de topor de catre mujici, Sf. Nichita (sec17)stalpnicul fusese ucis si pradat pentru ca mujicilor li s-a parut ca poarta o cruce mare de argint (crucea era de fier), Sf. Ambrosie de Optina (sec19) a fost persecutat de sinodali....
Raul, la valoarea lui absoluta, este inradacinat aici. Cine ar putea contrazice faptul ca antihristul si comunismul nu inseamna unul si acelasi lucru? Ca idee, aparut in Germania, dar pe deplin realizat in Rusia si raspandit ca o ciuma pe glob. Nu tehnologiile avansate pe care le condamna cu vehementa ideologii comunisti, astazi pravoslavisti, si pe care le fura si le copiaza pe ascuns, vor aduce automat o noua venire antihristica, ci religia crestina transformata in ideologie! Iertati-ma daca am suparat pe cineva!

Anonim spunea...

Care e leacul pentru jigodiile astea turbate ,d-le Dan ?
Ajung rugaciunile,sau trebuie pusa mana pe par,asa cum faceau preotii nostri cand mergeau in randul ostirii ?Imnul nostru spune"Caci oastea e crestina "!Ce facem,ca innebunesc parinte ieromonah ?

Anonim spunea...

Cer iertare !
Am vorbit la furie ...Arma crestinilor e cuvantul !Asa vom invinge apostatii,prin cuvant !Doamne ajuta,apara si pazeste-ne !Amin !

Anonim spunea...

Dan. Daca v-a veni vremea sa punem mana pe par, vom pune mana pe par, asa cum au facut-o si inaintasii nostri si p. Dimitrie Bejan printre ei.(recititi Hotarul cu cetati scris de acesta). Pana atunci, sa folosim cea mai detemut arma: Cuvantul Adevarului! Daca lumea indobitocita isi v-a da seama ca ceea ce numesc ei crestinism, se transforma incet dar sigur in ritualism ideologizat, care nu este capabil sa distinga adevarul imediat, clar si usor de perceput, ca spre exemolu, cel istoric, cu atat mai putin Adevarul fara margini Hristos. S-ai luminam sa inteleaga ca ceeace numim astazi civilizatie, este produsul mentalitatii crestine libere. S-ai invatam ca biserica nu este o gloata de analfabeti ce trebuiesc metodic asmutiti impotriva dusmanilor externi si mai ales interni, ci o armonie in duh intre personalitati unice, fiecare cu o perceptie launtrica strict personala a Absolutului!

Anonim spunea...

Aveti dreptate,d-le Dan,

Prietenul nostru Sebastian,care se vrea responsabil cu adevarul pe acele forumuri,face munca de urmarire informativa ,folosind de data asta numele conspirativ "Victor"Vad ca reproduce in revista ce-i convine din discutiile noastre.Frumusetea e ca se fereste ca dracul de tamaie, sa reproduca spusele dv.documentate despre istoria adevarata a BORuse si despre problema calendarului,problema pe care incearca sa o ideologizeze.Ce mult l-as fi apreciat daca transcria in paginile acelei reviste consideratiile dv.privind epopeea BORusa .Domnul respectiv si inca vreo doua personaje demne de mila,au acaparat forumurile acelei reviste si lupta din greu ca numai ei sa comenteze.Folosesc fel de fel de injurii si invective, pentru a determina pe cei care gandesc altfel sa nu mai scrie.Stefanita vad ca se face ca nu vede, si tot incearca sa discute civilizat cu ei ,crezand poate ca ii face sa-si schimbe parerile toxice.Eu ii urez succes,dar o spun clar ca nu-mi plac dezinformatorii si propagandistii de profesie de tip Sebastian-Victor.Adevarul e ca nu am intalnit niciodata asa ceva.Oare cum era in comunism ,d-le Dan ?Imi inchipui ca "se sparie gandul"vorba cronicarului !

Anonim spunea...

Dan.Frate Aline, nu de dragul lui Tudor - Victor-ETCetorovici, trebuie sa actionam, ci pentru ca slujim Adevarul Rastignit de ignoranta si ura.

Anonim spunea...

Dv.va mai uitati prin acea revista ?Ce spuneti despre "visul"lui Sebastian de recladire a unui nou Imperiu Bizantin ?Foarte ciudat,dar am incercat de cateva ori sa-i spun parerea lui Sebastian ala,darpostarea cred ca a fost cenzurata,in orice caz nu a aparut.Stefanita a scris ieri ceva despre ideea asta nastrusnica iar domnul Sebastian la blagoslovit cu un potop de insulte.Acum Victor ala transcrie ce am spus eu,dar nu se arata scandalizat de marlaniile scrise de Sebastian,inclusiv faptul ca acel neispravit apreciaza mari ganditori ai omenirii drept "idioti"{Rousseau,Montesquieu,Tocqueville etc.}Nu cumva idiot e ala care se crede superior unor genii pe care le-a dat omenirea,chiar daca au fost unii neortodocsi sau altii necrestini ?Cine se cred magarii aia ?

Anonim spunea...

Dan. Asta e fratii mei ! Dupa bombardamentul intens ideologic al civilizatiei europene, dupa demascari fara echivoc ale planurilor homosexualilor de toate culorile si dupa condamnarea conspiratiei impotriva termometrului pravoslavnic , insfarsit, ni se arata si scopul acestor aprige interventii !!! Halifatul mondial, pardon, confuzie - imperiul mondial ortodoxist cu capitala... ati ghicit unde ? Bravo ! La Kremlin ! Aceeasi politica de indobitocire pe care o practica ideologii islamisti ii inspira pe tovarasii de la sectia de propaganda. Veniti cu totii sub omoforului primului patriarh kgbist din istoria bisericii, si sub sceptrul celui mai pravoslavnic conducator, marelui invingator al Gruziei ortodoxe fasciste si eliberator al Transnistriei ! Nu vreti ? Atunci v-a veni peste voi babaul si veti ramane fara gaze si petrol la iarna ca ucraenienii si nu veti mantui pentru ca...nu prea sunteti ortodoxsi..deoarece nu sunteti de acord cu noi ! Cam la asta se rezuma manevra. Ma intrebati cum a fost in comunism ? Exact la fel : imperialistii care mureau dramatic pe scena istoriei in mintea imbibata cu alcool a politrucilor si raza de lumina ce vine (tot in mintea lor) din partea celei mai exacte invataturi elaborate de marxisti ce conduc omenirea (evident cea progresista) spre o uniune mondiala de republici comuniste cu capitala la Moscova, spre fericirea perpetua !

Anonim spunea...

Viata e frumoasa,d-le Dan !
In acest moment,pe forumul revistei se desfasoara congresul filosofilor imperialisti bizantini,care analizeaza scrierile noastre in raport cu eternele invataturi stiintifice materialist -ortodoxe.In luarea sa de cuvant,tovarasul care semneaza sub acoperire "Cititor"face portretul nostru psihologic,uitand ca tot clasicii invataturii marxist-leniniste ne invata ca psihologia este o falsa stiinta burgheza ,asa cum a fost si genetica si cibernetica .Procedeaza ca la carte baietii,crezandu-ne dusmani de clasa !Interesant ca de doua zile incerca sa postez un raspuns marelui lor ideolog Sebastian,care in realitate dovedeste ca este total depasit si opereaza cu notiuni de filosofia istoriei depasite.Ce sa faca saracul daca a ramas cu stiinta la nivelul anilor '80 ?Simtind ca e ridicol si ca nu poate face fata discutiei,amicul nostru a inceput probabil sa faca presiuni asupra revistei ca sa ma cenzureze,dupa obiceiul sovietic inradacinat inca bine prin mintile unora.Acum voi vedea eu cam care e situatia libertatii cuvantului pe acolo.Cert este ca web masterul revistei permite unor "alesi"printre care lui Sebastian cel "bizantin"sa ne insulte marlaneste,fara a incerca sa-i tempereze,desi acvesta ar fi oriunde rolul unui administrator de revista electronica.Cum vedeti viitorul fratilor in Moldova ?Cotiso pe unde o fi?Vad ca a disparut ...De ce lipseste atunci cand "psihologii bizantini"ii fac portrete si ii deschid fise comportamentale ?Cititi forumurile respective prieteni pentru ca sigur vi se vor inveseli clipele si veti avea tabloul complet al mizeriei lasate in urma de totalitarism.

Anonim spunea...

Sunt cam prins cu treburi zilele astea si nu am prea mai avut vreme sa navighez printre bloguri.Am citit cu incantare portretul facut de acel berbant cititor al MD.N si sunt incantat ca un marxist leninist cazut in credinta ,dupa ani indelungati de ateism ,ma apreciaza.Daca ma gandesc totusi bine,laudele venite din partea unui astfel de politruc ar trebui sa ma puna pe ganduri.Sa avem noi ceva in comun pe planul ideilor ?Pe mine nu prea ma fascineaza marxismul asta mascat de credinta crestina !De fapt incercarea asta de a altoi marxismul pe trunchiul viu al ortodoxiei este o incercare diabolica.Ce mare psiholog se crede Cititor asta,care nu s-aremarcat pana acum decat prin marturia {sincera cred}ca a fost un marhist convins ,mandru de "credinta"lui,care incearca acum sa se crestineze .Asa se crestineaza el ,cochetand in continuare cu marhism-leninismul in putrefactie ?Nu-l trazneste putoarea de hoit ?Poate mergem sambata la un club,ce ziceti ,baieti?

Anonim spunea...

Ma baieti,voi ati observat ca papagalul ala ne numeste "romani"si ne gratuleaza cu diminutivul "jidovi".Vedeti ce frumos se adevereste ca politrucii astia au naravuri pe care le credeam disparute ?Traiasca victoria socialismului !Onoare muncii !Am sa-i intreb pe batrani ce lozinci se mai foloseau in "Epoca de aur ".Mi-a spus Milena ca ti s-a ciordit telefonul,Cotiso .De-aia nu te gaseam si telefonul parea a avea bateria descarcata.Mai vorbim...Sanatate d-le Dan si sper sa nu plecati definitiv,din preajma noastra..V-am simtit lipsa de pe forumurile Moldovei Noastre.Ce bloguri mai frecventati,poate le voi gasi si eu interesante. ?Numai bine,d-le Dan !

Anonim spunea...

EPILOG
Disputa privind Calendarul este politizata excesiv ,principala cauza de discordie fiind opozitia unor "ideologi"rasariteni care incearca sa foloseasca aceasta tema pentru a izola spatiul slav de restul Ortodoxiei.Sunt convins ca daca s-ar fi aplicat reforma calendarului in timpul Sf.Patriarh rus Tihon,astazi am fi vorbit doar despre cateva insule izolate de traditionalisti.Este evident ca sub pretextul apararii traditiilor crestine,o liota intreaga de lefegii politici muscalesti intretin in presa stipendiata de oficinele de propaganda cu parfum discret de NKVD-KGB, o adevarata isterie izolationista de opozitie fata de insasi ideea unor discutii care ar putea rezolva frateste aceasta problema .Uite cum s-a ajuns la o adevarata lupta intre ortodocsii romani , si la o dusmanie cultivata constant de "ideologi"de doi bani de felul lui Sebastian,care semneaza cu mai multe pseudonime si "colaboreaza "cu articolase de rahat ,dupa care isi multumeste singur pentru ca "a luminat"putinii cititori ai revistei Md.N..A devenit un adevarat ritual ca dupa fiecare iesire ideologica primitiva a numitului Sebastian,doi sau trei papagali vorbitori jumuliti ,care semneaza "Cititor"sau "Victor"sau cu nume feminine gen Praskovia sau Eulampia,sa "multumeasca "frumos pentru profunda "simtire"si "eruditia"de care da dovada acel eunuc spiritual sovietic.Spre completa deruta a cititorilor,Sebastian care isi mai zice si "Durere",se declara "roman"si luptator pentru un imperiu care sa reinvie "Bizantul",pentru ca lui ii pute democratia frateeee!Fara indoiala ca acel imperiu "ortodox"ar fi condus de mareata natiune rusa,cea care a adus atat de mult bine omenirii si mai ales noua,romanilor.Iar pentru ca tabloul sa fie complet,oricine contrazice imbecilitatile etalate pe acele forumuri ale revistei electronice Moldova Noastra , este cenzurat rapid,la cererea responsabililor ideologici care tropaie pe acolo ,incercand sa prosteasca oamenii mai slabi in duh si sa faca "ordine"in constiintele oamenilor..Din cate am auzit,in Rusia de azi procedeul este deja foarte raspandit,forumurile fiind urmarite atent de culturnici"ortodocsi"instruiti prin manastirile k.g.b.,personaje care ostenesc din greu sa stearga parerile care nu corespund intocmai "ideologiei bizantine"pe care o mosesc derbedei de felul lui Seby,cel care isi permite sa declare "idioti"pe Montesquieu,Rousseau,Tocqueville si alte monumente de gandire ale culturii universale.Sunt curios sa stiu ce s-ar intampla daca as pune poza lui DURERE SEBASTIAN asta ,alaturi de cea a lui Montesquieu sau Rousseau,pe cine l-ar vedea idiot privitorii,nu pe "Durere"?Traiasca Imperiul Bizantin ,ba intelectualilor de rahat care sunteti voi,sebastienii lu'peste stricat !

Anonim spunea...

Continua recitalul de
Politica si delicatesuri la Md.N,
In numarul de azi este preluat un articol de pe un blog prapadit, care practica un fel de SF catastrofic.Astfel de relatari se inscriu perfect in politica de raspandire a unor teme care incearca sa speculeze in randul unei anmite categorii de persoane ,teama ca va veni curand sfarsitul lumii.De data aceasta "sfarsitul"are chipul "Planetei X",planeta care urmeaza sa intre in coliziune cu Pamantul prin 2011 !De aceea un "politician"declarat credibil{dar anonim} in aceste publicatii,se grabeste sa ne avertizeze ca guvernul Norvegiei sapa de ani de zile tuneluri in Nordul Inghetat si in Arh.Salbald si strange mancare pentru cateva zeci de mii de alesi care se vor ascunde acolo ,restul oamenilor urmand sa dispara ...Ai naibi capitalisti necrestini,ce sa faca ei !Ce vor face colaboratorii fruntasi ai revistei daca da "Planeta X "peste ei si ii gaseste fara adapost asigurat ?Eu sunt dispus sa-i ajut ,sugerandu-le sa se ascunda in Pivnitele cu vinuri de la Cricova.Sigur nu vor muri de sete ,si vor putea sa tina discursuri fulminante despre societatea viitorului -Imperiul Bizantin condus de tov.Putin sau un urmas al acestuia,daca marele conducator ortodox nu supravietuieste intalnirii cu planeta ucigasa . SASE,VINE PLANETA X ,si voi dormiti vere !

Anonim spunea...

Continua recitalul de
Politica si delicatesuri la Md.N,
In numarul de azi este preluat un articol de pe un blog prapadit, care practica un fel de SF catastrofic.Astfel de relatari se inscriu perfect in politica de raspandire a unor teme care incearca sa speculeze in randul unei anmite categorii de persoane ,teama ca va veni curand sfarsitul lumii.De data aceasta "sfarsitul"are chipul "Planetei X",planeta care urmeaza sa intre in coliziune cu Pamantul prin 2011 !De aceea un "politician"declarat credibil{dar anonim} in aceste publicatii,se grabeste sa ne avertizeze ca guvernul Norvegiei sapa de ani de zile tuneluri in Nordul Inghetat si in Arh.Salbald si strange mancare pentru cateva zeci de mii de alesi care se vor ascunde acolo ,restul oamenilor urmand sa dispara ...Ai naibi capitalisti necrestini,ce sa faca ei !Ce vor face colaboratorii fruntasi ai revistei daca da "Planeta X "peste ei si ii gaseste fara adapost asigurat ?Eu sunt dispus sa-i ajut ,sugerandu-le sa se ascunda in Pivnitele cu vinuri de la Cricova.Sigur nu vor muri de sete ,si vor putea sa tina discursuri fulminante despre societatea viitorului -Imperiul Bizantin condus de tov.Putin sau un urmas al acestuia,daca marele conducator ortodox nu supravietuieste intalnirii cu planeta ucigasa . SASE,VINE PLANETA X ,si voi dormiti vere !

Anonim spunea...

D-le Dan,
Va anunt ca parintele TEO a cerut oficial admin.Md.N.sa elimine "virusii necrestini"si "viermii{worm}"cu care ne identifica pe noi ,si nu stiu de ce pe dv.,pentru ca dv.nu ati prea colaborat pe acel site,pentru ca ati fost cenzurat mai de mult.Probabil ca nu le-a convenit ce ati spus aici despre problema calendarului.Sa le uram multa sanatate,fericire,si sa-i ajute Dumnezeu sa se lepede de schisma .Amin !

Anonim spunea...

Dan. Fratilor, am citit cu mare greutate ultimile dumneavoastra postari... pentru ca literalmente nu mai puteam de ras! Da, orice tragedie (eu nu pot sa nu consider schisma o tragedie) impinsa in extremis se transforma in comedie! Daca este (dupa cum vedeti si voi) ignorata chemarea Bisericii spre unitate, se ajunge la sectarism si la degradare intelectuala! In tot si in toate suntem chemati de insasi Mantuitorul spre infratire, nu spre dezbinare. Duhul Sfant nu poate fi acolo unde este dezbinare. Oricum, cu toata propaganda pravoslavista, nutresc speranta si ma rog ca fratii nostri basarabeni sa nu se lase amagiti si rupti duhovniceste de Biserica si de Natiune, pentru ca atunci vor pierde definitiv si partea din plaiurile Moldovei ce se numeste Basarabia si inrobiti de asta data duhovniceste (nu prin forta armelor), vor dispare asimilati de "marea natiune pravoslavista" ce a ighitit fara urma, numai incepand cu secolul trecut, zeci de natiuni. A fost o adevarata placere, fratilor, sa citesc postarile dumneavoastra. Eu nu prea frecventez, din lipsa de timp, in calitate de comentator, alte bloguri sau reviste. MDN, din cate stiu eu, a fost ultima din revistele din Basarabia care a introdus cenzura. Latul de otel kgbist-pravoslavist se strange in jurul libertatii ce inca viaza acolo...
Daca o sa aveti ocazia si dorinta sa ma contactati, cu mare placere, am putea face schimb de m@iluri.

Anonim spunea...

D-le Dan,
Este intr-adevar de ras sa citesti cum se screm "bizantinii" aia sa incropeasca o doctrina ,parazitand credinta vie crestin-ortodoxa !Uneori ridicolul atinge paroxismul,asa cum a fost bunaoara atunci cand am explicat fratelui Teodor {preot nu-i asa ?!}ca Sf.Tihon nu poate fi ignorat atunci cand spune ca trebuie actualizat calendarul vechi ,si nu putem sa-l contrazicem invocand scrierile unor profesori rusi pe care ii credem "geniali".Stiti ce a raspuns ?A spus ca sf.Tihon a fost si el om,pana sa fie canonizat si ca prin urmare a fost supus si el greselii !!!!Asa vorbeste un preot ?Vad ca Administratorul Md.N. a binevoit sa ne acuze ca am avea un discurs "antihristic".As intreba eu daca a indemna repetat la unitatea bisericii si a-ti exprima speranta ca ierarhii nostri vor gasi o solutie acestei probleme a calendarului ,poate fi calificat drept o lucrare antihristica ?Cine chiama la dezbinare si se opune cu furie oricaror discutii nu este pe placul antihristului ?Ce fel de ortodocsi sa fie Sebastian,Teo si toata gasca aia care s-au intrecut in injuraturi"crestinesti" la adresa celor care au alte pareri decat ei si indeamna la bunaintelegere intre ortodocsi ?Ce fel de romani se cred aia care vorbesc numai nemernicii despre Romania ?Ati vazut macar o veste pozitiva despre Romania in paginile acelei reviste.Aveti cu siguranta dreptate ca Moldova Noastra este o revista cazuta in mainile unui serviciu secret strain,care i-a dat o orientare reactionara,retrograda si antiromaneasca.Acum ca se apropie acolo alegerile tovarasii strang randurile si cenzureaza absolut tot,sperand sa se perpetueze la carma Moldovei.Ce sanse credeti ca are Moldova sa scape din stransoarea ace4asta ucigasa ? .Pe dv. v-au mai cenzurat odata ,dar se vede ca tare i-ati mai suparat cu cele ce ati scris aici ,si de aceea v-au anuntat oficial din nou ca nu aveti voie sa contraziceti politica lor imputita !Se pare ca e o practica muscaleasca sa arunci cu laturi in cei impotriva carora nu ai alte cai normale de a li te opune in planul ideilor.Am sa ma uit in arhiva revistei in urma cu cativa ani ,pentru ca tare sunt curios sa vad ce idei se promovau acolo ,in vremea cand ziceti dv.ca nu erau aserviti puterii imperiale.Tare m-ar interesa cum scriau pe vremea aceea Sebastian si Teo ...Inchei d-le Dan multumindu-va pentru cele ce ne-ati impartasit in ultimele luni,si care ne-a largit mult orizontul de cunoastere.Vom cauta un blog liber,pe forumurile caruia sa poata fi purtate discutii serioase si folositoare spiritului.Daca ne dati adresa de e mail,va vom contacta curand.Pana atunci va asigur de toata stima noastra si va uram LA MULTI ANI !Doamne ajuta,d-le Dan !

Anonim spunea...

D-le Dan,
Parintele Cleopa spunea intr-una din scrierile sale ,ca orice calendar este comparabil cu un ceas care din cand in cand trebuie indreptat.A mai spus parintele Cleopa ceva care a ramas pentru noi nelamurit si anume ca in trecut Calendarul a mai fost indreptat,si ca pana in zilele noastre a fost de cinci ori actualizat.Domnii de la MD.N.au sarit in sus si au strigat sus si tare ca nu e adevarat ,pentru ca era legitima intrebarea ce rost ar avea atata zarva dupa 1924,daca s-au mai facut revizuiri ale calendarului...Nu a spus adevarul parintele Cleopa ?Eu nu as crede,dar sunt increzator ca Dv.puteti sa ne spuneti despre ce e vorba ?Va multumesc.

Anonim spunea...

Dan. Personal am avut fericirea sa stau in mai multe randuri la Sihastria si in fiecare seara sa asist la discutiile pe care parintele Cleopa le-a purtat cu inchinatorii si sa pun intrebari si eu. Fiind poate inca prea tanar pentru a-mi explica la modul cel mai serios problema calendarului, parintele mi-a rezolvat nedumerirea in felul urmator : ia spune frate, Crezul! Ei, ai gasit tu undeva: "cred intr-unul calendar"? Nefiind astronom de meserie, nu m-am interesat de partea tehnica(astronomica) a indreptarii calendarului, ci mai mult de partea practica si istorica a folosirii acestuia. In general, nici un calendar , cel putin creat pana acum, nu a putut fi conceput ca un sistem ciclic uniform (adica una si aceeasi perioada , sa-i spunem an, sa se repete fara a se intercala anumite corectari –ani bisecti). Deci, insasi prin conceptia lor, toate calendarele existente, nu pot pretinde ca ar fi exacte. Eu cred ca aici este o taina a Facerii. Asa cum omului nu ii este dat sa calculeze numarul П (pi), asa si calculul absolut al timpului nu poate fi atins decat de Cel Ce l-A Creat. Dar cum si anii bisecti la randul lor, (in calendarul ebraic, acestea sunt de sapte feluri) nu compenseaza totalmente inexactitatile ce se acumuleaza in timp, ORICE calendar, INEVITABIL trebuie reformat. De exemplu, fetisul mult indragit al pravoslavistilor, calendarul zis iulian a rezultat din modificari, ale calendarului folosit pana atunci, pana la Iulius Cezar. Si calendarul ebraic a suferit indreptari de-a lungul timpului, varianta actuala, datand din sec 13, adica tot de pe vremea cand si lumea crestina, a inceput sa observe necesitatea indreptarii calendarului iulian. Calendarul grigorian (sec 16), NU ESTE UN SISTEM NOU, in esenta, nu este altceva, decat un calendar iulian unde compensarea inexactitatii se face, prin folosirea anilor bisecti intr-un anumit mod, principiul de baza ramanand identic. Toata reforma s-a rezumat la eliminarea decalajului acumulat, care pe atunci era de 10 zile si la adaptarea regulii urmatoare : daca anul se termina cu 00 si primele doua cifre –numarul sutelor- nu se imparte fara rest la 4, atunci, acel an trebuie considerat ca fiind an obisnuit (nu bisect). De ex, aplicand aceasta regula : anul 1900 (19 nu se imparte la 4 fara rest) este considerat an obisnuit, pe cand, anul 2000 ( 20 :4=5) este an bisect. De la reforma Papei Grigorie, decalajul a ajuns la 13 zile, adaugandu-se cate o zi din anii 1700, 1800, 1900.
Ideologii kgbisti-pravoslavisti, prezinta calendarul grigorian, ca fiind esential diferit de cel iulian, ceea ce evident, nu corespunde realitatii.

Anonim spunea...

Dan. Adresa mea de m@il este 2373207@gmail.com. La multi ani tuturor, mari impliniri in Duminica Ortodoxiei si multumiri speciale D-lui Rafael Udriste pentru bunavointa de a ne gazdui discutia!

Anonim spunea...

D-le Dan,
Multumiri pentru prietenia aratata.Pot fi contactat pe adresa
Cotiso@ymail.com.Sper sa nu va deranjam prea mult eu sau prietenii mei daca facem din cand in cand schimb de idei cu dv.Multumesc si eu d-lui Rafael Udriste pentru ingaduinta aratata atunci cand nu a dat curs "ghiersuitorilor"pretinsi crestini care se miorlaiau cerand sa nu mai fim lasati sa discutam pe acest forum care nu e numai crestin dar si democratic.

Anonim spunea...

Alin

Slava Domnului ca mi-a dat puterea sa rezist la atatea comentarii si sa nu cedez psihic la atacurile kaghebistilor, moldovenilor rusificati si stilistilor! Multumesc si eu Adminului Rafael pentru rabdarea si toleranta sa exemplara. De altfel pe aici s-au spus o droaie de tampenii, ineptii si chiar erezii, la care dansul putea de mult sa reactioneze ferm, avand in vedere opiniile sale ortodoxe despre calendar (vezi filmul "O singura Inviere"...)
Acum, in Sfantul Post incep si eu pacatosul sa inteleg cate ceva din valoarea Sfantului Calendar bisericesc traditional si ma caiesc ca am smintit fratii pe aici si pe alte forumuri/bloguri cu comentariile mele pline de inselare si incapatanare. Iertare de trei ori, rugati-va pentru mine ticalosul, asa cum puteti, chit ca eu din tot felul de pricini nu pot cu nici un chip sa-mi dezvalui adevarata identitate (sa fie smerenia?) La fel pentru ortacii mei Dan, Cotiso, Stefanita, care au luptat cu curaj si smerenie, nevrand sa primeasca laudele pe adevaratele lor nume...

Anonim spunea...

De ce n-ai tu curaj "Aline",
Sa semnezi cu numele tau idioteniile pe care le scrii si indraznesti sa folosesti numele meu ?Daca aici s-au spus "lucruri neadevarate,erezii,tampenii"din ce motiv tu,luptator crestin inchipuit nu ai luat cuvantul si nu le-ai combatut ?Stii doar ca aici nu se cenzureaza si in plus postarile apar imediat,nu ca la Moldova Noastra unde trebuie sa treaca ore intregi pana silabiseste "Admin"si hotaraste el daca afiseaza parerile cititorilor .Iti spun eu de ce nu ai intervenit :
1.Pentru ca esti un prost,iar prostii nu au parerile lor ci repeta lozinci invatate de la altii.
2.Pentru ca nu esti invatat cu libertatea cuvantului si cu democratia in general ,orice discutie libera fiind descumpanitoare pentru un cap de bibilica precum e al tau.
3.O discutie argumentata presupune sa ai ceva cunostinte de istorie,religie,filosofie ,literatura etc..Tu ce citesti in afara de propaganda kgb-isto-calendaristica,inapoiatule ?
Sincer sa fiu,mi-e mila de tine ,biet robotzel mankurt,ce iesi din cand in cand din vizuina in care iti ai culcusul ,ca sa mai insulti pe cineva ,crezand ca asa trebuie sa se poarte un crestin .Trezeste-te bai tantalaule ,si casca ochii !Traim in anul 2009,nu in 1949 ,retardatule deznationalizat...Oamenii au inceput sa gandeasca si sa vorbeasca liber,oricat v-ar parea voua de ciudat,neispravitilor cu creiere spalate!

Anonim spunea...

Of şi iar of, că nu mă mai îndrept odată! Iată. mă apuc să-i ocărăsc pe alţii, dar eu nu pot, ticălosul, să mă prezint odată şi odată, ca să se închidă gura mancurţilor kaghebişti văzând cine sunt eu cu adevărat şi să se înfricoşeze! Ce ştiţi voi ce studii şi har am, dar trebuia măcar să intuiţi, nu? Sper să rezist cu smerenie şi rabd cu pocăinţă până la spovedania care mă aşteaptă. Rugaţi-vă pentru iertarea păcatelor mele!

Anonim spunea...

Esti insistent ,ba loaza mankurta !
Mai faci si pe smeritul,prapaditule !Intrebarea este de ce nu-ti folosesti tu nick-ul care ti se potriveste ,acela dupa care esti cunoscut de toata lemea :PROSTOVANUL ?Te dai ba "Victor",ba "CITITOR",ba "Durere",ba TEO !.In plus,se dovedeate ca te ataci cand esti demascat ca diversionist incercand sa murdaresti taramul curat al Ortodoxiei.Iadul o sa te inghita,imbecilule !Pocaieste-te dezradacinatule ...

Anonim spunea...

Ma dor deja genunchii de la matanii, dar iata, mai multe duhuri se lupta in mine, nu spun binele si dragostea pe care le doresc, ci, fac ce fac si "trintesc mucii in fasole", cum se mai spunea prin batrini. Si doar aceasta maninc o data pe zi in Post.
Ca sa nu mai fie nici o urma de indoiala, semnez in continuare eu ALIN biruitorul kaghebistilor si mancurtilor dezradacinati (trazni-i-ar...), aparatorul ortodoxiei, al neamului si armoniei intre credinciosi, na! Cine mai indrazneste acum sa cirteasca?

Anonim spunea...

Dan. Nu te necaji, frate Aline! Pravoslavistii sunt in apele lor! Cel ce a semnat cu numele tau, nu este decat un incepator ce trage din greu sa fie promovat pentru operatiuni mai importante, ca de pilda falsificarea "prorocirii Sf. Serafim" chipurile despre fuzionarea Bisericii Albe cu patriarhia kgbista, falsificarea unor marturii privind canonizarea la comanda a unor "sfinti" etc... Abia acum intelegi cu cine ai de-a face?

Anonim spunea...

Stiam cu cine am de-a face,d-le Dan ,
Dar parca se coboara prea jos ,neispravitii astia !I-am indemnat sa spuna ce are de spus si eu si prietenii mei.Le-am spus sa vina cu fapte si documente concrete asa cum veniti si dv.si venim si noi,iar daca gresim,sa demonstreze.Ce fac dumnealor ?Pai daca n-au argumente indeamna la "metanii"sau injura ca birjarii si mortii si viii,asa cum face apostatul ala de Sebastian care se crede mare crestin daca insulta memoria unor patriarhi si sfinti ai Ortodoxiei.Vad ca si pe acest blog semneaza cu nume de femei si blesteama ierarhii BORomane si indeamna la schisma ,profitand de permisivitatea bloggerilor romani care nu au instinctele si reflexele totalitare probate de rusi si unii moldoveni si nu cenzureaza ideile,chiar daca sunt profund nocive.Carnatarul asta care ma semneaza e un prostovan care se crede cu umor,dar nu reuseste decat sa se faca de cacao si atat.L-am poftit sa discute in contradictoriu cu noi,dar el repeta mecanic aceleasi imbecilitati,fara legatura cu calendarul ortodox sau cu Istoria Bisericii.Are el ceva de zis in afara de bal,bal,bal ,sau bic,bic,bic.?

Anonim spunea...

D-le Dan,
Ce mai e nou in Rusia ?.Am aflat ca au peste doua milioane de someri si ca au inceput demonstratii timide.Cucernicul general Kirill ce mai zice el,intru slava BOruse cea filetista si "bizantina"?Dv.stiti ca exista "teoreticieni"gen Sebastian ,care incearca sa reconstruiasca o doctrina a Renasterii Imperiului sprijinit pe Ortodoxie....Ce nu stie papagalul ala de Sebastian sau se fereste sa zica ,este faptul ca Civilizatia Bizantina a fost integrata in Civilizatia Occidentala si ca intotdeauna civilizatiile disparute nu renasc.S-a incercat in Occident in perioada clasicismului sa se reinventeze timpurile greco-romane in arte si filosofie,dar a aparut ceva nou.Rusia incepand cu sec 18 si 19 a aderat la civilizatia occidentala,oricate spume ar face "traditionalistii bizantinofili"Interesant,dar lovitura de gratie au dat-o dictaturile atee marxiste.Acum,dupa regimul totalitar comunist,absorbtia de catre occident a culturii si cvilizatiei crestine rasaritene s-a desavarsit,chiar daca si noua ne pare rau.Sebastian ala a simtit ca poate fi zdrobit pe plan ideatic,daca incearca sa continue discutia cu Stefanita,a inceput sa injure in dreapta si stanga si...a cerut CENZURA.Mi se pare normal sa incerce si el saracul sa-si protejeze ideile imbecile cum poate,la nevoie cu ajutorul cenzurii.Altfel cum sa motiveze ideologic tantalai gen Viktor,Cititor,Teo sau acest Pulex irritans{adica purice } care imi plagiaza nick-ul crezand ca devine mai inteligent.Sfatul meu pentru acest nestiutor de carte este sa nu semneze "Alin"in paginile tabloidului de scandal necrestin Moldova Noastra .Va fi sigur cenzurat,"Admin"ala crezand ca am postat eu ...

Anonim spunea...

Fraţi creştini! Vă implor să nu credeţi ce se vede la prima vedere: cu toate multele mele păcate totuşi, nu se poate să fiu chiar atât de îndrăcit şi ticălos pe cât mă arată vorbele pe care, iată, nu pot să mă înfrânez şi pace, le scuip fără stavilă. Ştiu că se zice că din prisosul inimii grăieşte gura, şi că ce iese din gură e păcat, dar, iarăşi, fie-vă milă şi mă iertaţi, puneţi-mă la psaltire ceva, că rău mă luptă vrăjmaşul. Cred că dacă o ţin în ritmul ăsta în curând ajung la molitvele Sfântului Vasile!

Anonim spunea...

Da ,falsule si nerusinatule"Alin" ,
Esti stapanit de duhurile rele de la Rasarit si te afli sub Anatema Sf.Patriarh Tihon pentru ca nu te lepezi de bolsevism si de unealta diavolului kgb-ul !.Cu siguranta molitvele Sfantului Vasile,postul negru si rugaciunile vor scoate din tine duhurile rele .Calugareste-te fiiinta bicisnica si marturiseste-ti pacatosenia !Daca asculti acest sfat iti ramane nadejdea ,dar mai ales lasa pustiei bautura,fiule,ca iti tulbura mintile si numai prostii vorbesti,de te rad si copii in leagan ...Mare e Dumnezeu si mare gradina Lui ,daca e loc si pentru rataciti ca tine !

Anonim spunea...

Dan. Frate Aline, in Rusia doctrina ideologica "noul Bizant" este demult elaborata. Nu se fac presiuni mai sustinute pentru radicalizarea ei din cauza ca marea majoritate a populatiei este departe de biserica si in consecinta, aceasta ar putea determina o sciziune interna in societatea si asa instabila, dar primii pasi au fost deja facuti. In scoli a fost obligatoriu introduse nu ore de religie(ca la noi) ci ore de "educatie patriotica religioasa" - adica de ideologie pravoslavista. Tov. Kirill inca nu s-a pus pe treaba. Deocamdata este preocupat cu stergerea urmelor nefaste ramase din perioada cand el personal (Departamentul relatii Externe al BORuse) primise din partea guvernului FR scutire de taxe vamale pentru import de tigari si alcool. La un moment dat el ajunsese cel mai mare importator de tigari din Rusia. Culmea ca nici un ban din aceste afaceri dubioase (din punct de vedere moral in primul rand) nu a ajuns sa fie folosit pentru ajutorarea bisericilor. In schimb, tov. Kirill s-a ales cu avion personal (full size), nu din acela mic, "dusmanii ortodoxiei", pretinzand ca ar avea si conturi cu multe zerouri prin Elvetia. Rusia se confrunta mai mult cu criza de incapacitate de a gestiona economia sa fantomatica, din cauza cleptocratiei acute, decat cu criza economica propriu-zisa. Oricum,"ursuletul" lui putin, a recunoscut ca zecile de miliarde de dolari mobilizati pentru sustinerea economiei... au disparut pana sa ajunga la destinatie si ca situatia este la nivelul anilor 30. Consecintele crizei, fiind aruncate pe umerii oamenilor. Cred ca Rusia este singura tara care lupta cu criza economica nu micsorand ratele de interes bancar, ci marindu-le pana la 30%.

Anonim spunea...

Vai,frate Dan,

Cum,clericii rusi cu grade sub sutana nu traiesc in sfintenie si saracie ?Cum se face ca celalalt crestin din "kantora"care isi zice "Alin"incercand sa se mascheze,nu e revoltat de ce fac sefii lui ?Eu sa fiu in locul lui mi-as da demisia din fsb si m-as calugari in pustie.Or fi suficiente trei milioane de metanii pentru pacatosul asta ?Kirill ce ar trebui sa faca pentru iertarea sa ?Auzi ce sa faca el,sa traficheze alcool si tigari !Barem o fi ajuns la "Alinel"asta imitatorul cateva sticle de vodca krepkaia si cateva pachete de tigari "Kazbek"?Sau astuia i sa da sa bea samahonca facuta din fulgi sai gainatz de pasare ?

Anonim spunea...

Oare o mai fi milă pentru mine fraţilor? Nu-i aşa că voi mă înţelegeţi şi nu vă smintiţi, că de, poate că paranoia n-o fi chiar un păcat! Ţâcneala mea se vede că n-are leac, aşa că, nu mă luaţi în serios, nu? Eu continui lupta dreaptă cu kgb/fsb/urss (bastionu păcii e...), am aici aliat de nadejde pre Dan capitan (sau?... mai mult?) de plai, vajnic cunoscător al celor muscăleşti. Paşol na turbinca, ciorti, vidma!

Anonim spunea...

Uite cum sta treaba,Jagardel draga,
Un om ,fie el si un inapoiat din Rusia ca tine,are datoria sa discute cu ceilalti ce crede si cum vede el rezolvarile unor probleme de credinta.Ce faci tu e o dovada de imbecilitate,spui mecanic aceleasi lozinci si refuzi dialogul pe teme de crestinism..Ca sa fiu sincer, vad ca mai bolborosesti ceva si pe ruseste {probabil e limba pe care o stii de la ma-ta},dar tot nu spui nimic concret despre temele pe care noi le discutam aici.Iubesti Rusia ?Si noi iubim Rusia daca sta la ea acolo si sa nu se amesteca in viata noastra a romanilor ,si nici in credinta noastra si a stramosilor nostri.Probabil ca nu ti s-a spus la scoala ca noi,romanii, suntem crestinati cu multe sute de ani inaintea migratorilor slavi,inca de pe timpul cand poporul rusesc nu exista.Prin urmare,nu aveti voi ce sa ne invatati pe noi.Locul tau si al tovarasilor tai este in Asia,imbecilule !Acolo ar trebui sa duci viata de misionar daca te arde intr-adevar focul Credintei Ortodoxe.Daca nu faci asta,ramai un dobitoc care se scalambaie facand pe cucernicul pe forumuri romanesti si la Moldova Noastra...Cu cine faceti tu si tovarasii tai pe credinciosii ,bai neterminatule .cu alti credinciosi ortodocsi ?Tu nu vezi ca esti tampit ?Pocaieste-te iti spun !

Anonim spunea...

{adevaratul Alin}

Acum s-a văzut cine este adevăratul Alin! Aşa e că aţi rămas fără glas mancurţilor kaghebişti? Unde vă sunt replicile? Ce credeaţi, cu cine vă puneaţi? Teologie ioc, duhovnicie ce să mai vorbim... aţi rămas ca nişte peşti fără glas în faţa apărătorului ortodoxiei şi neamului românesc. Vai de capu vostru, laşilor ce nu aveţi curajul disputei cu un adevărat mărturisitor şi trăitor creştin!

Anonim spunea...

In sfarsit te-ai lamurit,
Papagalule vorbitor rusesc !Asa este,sunteti condusi de ofiteri KGB la toate nivelurile,ati devenit ritualisti si v-ati departat de duhul Ortodoxiei ,pastrand doar aparentele si un soi de vorbaraie care se vrea pilduitoare.Va agatati de Calendarul vechi ,doar ,doar, veti reusi sa asmutiti romanii unii impotriva altora.Majoritatea dintre voi a fost primita in preotie dupa 1990 la norma,fara scoala ,fara credinta dovedita,doar asa ca sa iasa numarul si sa indepliniti ordinele kgb-ului !Sunteti ierarhizati dupa sistemul practicat in armata si ascultati doar de ordinele generalilor care va conduc ,indiferent daca acele ordine sunt sau nu potrivnice Credintei.Sunteti slugi supuse in procesul de rusificare si mankurtizare a poporului ,pentru ca voi insiva v-ati mankurtizat.Un mankurt nu are patrie,familie ,traditii si Dumnezeu.Religia lui e minciuna,prefacatoria,viclenia si dragostea de bani.Am intalnit cateva astfel de creaturi in carne si oase ,si cand ii intrebam carei natiuni apartin,spuneau "ia sovetskii grajdanin".!Evident ca si tu esti cetatean sovietic ,la nivelul sufletului tau bolnav !Sa speram ca iti va trece boala si vei descoperi adevarata Credinta si dragostea fata de neamul caruia ii apartii .Pana atunci ,pentru noi nu esti crestin,esti un fariseu.Asadar,hai sictir !

Anonim spunea...

Uff, că iar m-am răcorit, şi am şi trăznit cum se cuvenea, aşa creştineşte! Cât p-aci să mă dau de gol, dar să nu cumva să credeţi că aş fi din Moldova, eu sunt românul universal şi biciul mankurţilor, mama lor de banidiţi!
Cred că adminul ar trebui să mă premieze cumva pentru recordul de postări şi audienţă al topicului, sunt în stare să merg şi până la cifra 1000 şi tot nu mă las, trăzni-v-ar să vă trăznească cu calendarul vostru cu tot!

Anonim spunea...

Bai rapciugosule,
Eu nu injur crestinii care tin calendarul vechi si nici pe romanii moldoveni.Pe mine ma scarbesc jigodiile care fac din calendar si din inventia numita"moldovenism"unelte pentru dezbinarea romanilor.Cu asta va ocupati voi "moldovenistii"si "teoreticienii" fetisizatori ai calendarului,cu dezbinarea credinciosilor ...Nu-mi pune mie in seama vorbe pe care nu le-am spus,nesimtitule !Te crezi istet,nu-i asa ?Ei bine nu esti altceva decat un propagandist marunt si neconvingator, al cauzei imperialismului muribund rusesc !Ramane valabil tot ce ti-am spus pana acum ...Mars de-aici,sluga mincinoasa !

Anonim spunea...

Subscriu la comentariul anonimului din 10 februarie 2009 13:39 care descrie pasii metodologiei clasice a diversiunii anti-ortodoxe.

Despre Calendarul Patristic si Miscarea Ortodoxa Traditionalista (zisa 'vechi-calendarista') se pot citi materiale informative (concise si ample) la: http://traditiaortodoxa.net

Anonim spunea...

Sigur ca esti de acord ,Anonimule !
Doar tu ai scris randuletele acelea chinuite atunci ...A ramas sa-ti si multumesti pentru ideile pe care le raspandesti si care nu au legatura cu realitatea.
Stim bine amandoi ca problema calendarului este politizata in special in Basarabia si stim la fel de bine care e scopul adancirii intentionate a separarii intre credinciosi folosindu-se Calendarul drept motivatie ideologica falsa.De parca n-ai sti asta,anonimule !Sunt de acord cu d-ta ca este o actiune antiortodoxa orchestrata de forte interesate in perpetuarea separarii romanilor nu numai in plan teritorial si politic,dar si spiritual.Nu-i asa ca d-ta n-ai nici un fel de apasare sufleteasca sub acest aspect ?

Anonim spunea...

Mamă ce tare pot să fiu, mă rup în figuri şi pe toţi vă sparg, pe orice blog şi forum Alin rules!

Anonim spunea...

Bravo ba loaza,
Nu esti doar un hot de identitate,dar te afirmi prin limbaj drept un crestin desavarsit !Sigur ca da,asa vorbesc crestinii cu epoleti ...

Anonim spunea...

Da tu cine oi mai fi bă clonă băşită şi împuţită să-mi spui mie cum să vorbesc? Vorbesc cum vrea muşchii mei că d-aia e democraţie, nu cum vreţi voi bolşevicii dreacului!

Anonim spunea...

Foarte interesant,
A aparut "schimbul"impostorului initial.Limbaj de smecheras de puscarie,impropriu predecesorului care aborda stilul "moldovenisto-calendaristic"Asta de acum "face ce vrea muschii lui" cu care "gandeste"ca sa aiba "si gura lui ce sa mananca".Sokeres bastane ,esti antibolsevic,ai ?

Anonim spunea...

Aordeu, m-am dat dă gol că sunt cocalar, mânca-v-aş!

Anonim spunea...

Pai daca asa zici tu"Aline"...!

andrei spunea...

Acest text aparţine Arhimandritului Sofronie de Essex (Cuvântări duhovniceşti, II, trad. de Ierom. Rafail (Noica), Ed. Reîntregirea, 2008)
"De ce vorbesc cu atâta - aş zice - întristare? Pentru că dorirea inimii mele este ca voi să vă însuşiţi acestea, să se depărteze de la voi acel chip al gândirii care este stâlcire a vieţii creştine. Îmi este greu să vorbesc astfel, pentru că mulţi bolnavi cu sufletul nu sunt în stare a auzi un astfel de cuvânt. Mulţi sunt care nu trăiesc veşnicia în Hristos, ci o curioasă formă a vieţii pământeşti. Lipsindu-le viziunea veşniciei, vremea şi zilele pentru ei devin singura realitate, şi se ceartă pe tema calendarului (apariţiei pământului, heliocentrismului, timpului venirii Domnului!?! n.m.) etc). Când eram în Athos a avut loc reforma calendarului. Biserica Universală a vrut să reorânduiască curgerea vremii pe baza principiilor puse dintru început. Iar la început se întâmpla că Echinoxul era pe 9 Martie, iar apoi a ajuns sü fie pe 22. Dar această schimbare priveşte mai ales viaţa exterioară a societăţii omeneşti, ca să nu zic viaţa statală. Dar a privi această latură ca pe o dogmă, ba chiar să rupi comuniunea liturgică, este urmarea neajunsului înţelegerii şi a lipsei de experienţă a veşniciei în Hristos. Tot ce este al pământului trece. În cei douăzeci de ani ai vieţii mele la Athos mi-a fost dureros să văd cum unii, chiar şi oamni buni, gândesc numai în termeni de zile, iar nu la veşnicie. Şi astfel, într-un chip ciudat se învârtoşează inima acelor oameni. De acum uşa inimii lor este închisă. Ei n u pot înţelege nici rugăciunea din Ghetsimani, nici moartea pe Golghota, nici gândul lui Simeon Noul Teolog sau al lui Siluan pentru faptul că fiecare dintre noi trebuie a se asemăna omului celui dintâi prin cuprinsul vieţii sale, adică să devină un Adam. Şi lipsa cugetului pe care ni-l învaţă Părinţii noştri face ca noi să stâlcim creştinismul, ridicând condiţiile statale şi ale vieţii sociale la nivel de dogmă."

STEFANITA spunea...

Domnule Andrei,
Imi pare rau,dar am descoperit tarziu postarea dv.Fara indoiala,Sfintia Sa trateaza cu intelepciune problema calendarului.Totusi,raman numeroase intrebari...
-Nu mai trebuie sa dam prea mare importanta calendarului in numele unitatii Ortodoxiei?
-Daca totusi Calendarul are importanta sa{si eu cred ca o are}ce calendar urmam ?
-Noi cei care tinem calendarul nou suntem niste pacatosi si niste schismatici,asa cum ne spun cei ramasi pe vechiul calendar ?
-Cum sa reactionam atunci cand,din ratiuni politice evidente se incearca trasarea unei granite intre ortodocsi invocandu-se deosebirile de calendar ?
-Eu ,ca sa fiu sincer nu vad un motiv de cearta in sanul Ortodoxiei din cauza calendarelor.Dumneavoastra vedeti aici o problema de nerezolvat ?Doamne ajuta,d-le Andrei .

andrei spunea...

Domnule Stefanita,

Imi cer iertare dar si eu am observat tarziu postarea dvs.
Ce sa va spun?
Personal cred ca cei care spun ca suntem schismatici sau mai rau, eretici fiindca am schimbat calendarul sunt dintre aceia , ca sa-l citez pe Steihardt, "care se spetesc pentru niste blide ca si cum ar fi esente".
Eu as vrea sa-i intreb pe cei care fac atata caz de calendar:
Credeti ca la judecata din urma, Dumnezeu ne va intreba ce calendar am tinut?

STEFANITA spunea...

Aceasta a fost esenta discutiei purtate de noi pe marginea articolului.Se pare ca exista o"scoala"la rasarit care se osteneste sa imparta poporul nostru in "credinciosi"si "necredinciosi"avand drept criteriu exclusiv Calendarul.Exista o revista electronica "Moldova Noastra"conceputa la Chisinau care promoveaza astfel de idei antiortodoxe pana la urma.Exista printre colaboratorii acestei reviste persoane care folosesc o frazeologie crestina pentru a fundamenta astfel de aberatii.Exista de asemenea vreo doi sau trei "voluntari"care intervin in cadrul discutiilor pe forumuri pentru a "orienta"schimbul de idei si care la nevoie trec la insulte si batjocura atunci cand sunt contrazisi.Astfel de practici care amintesc de bolsevism au rostul de a insufla in randul cititorilor ideea superioritatii Bisericii Ruse.Sunt insultati fara discernamant atat Patriarhul Constantinopolelui cat si Intai Statatorii bisericilor pe stil nou.Se pare ca "serviciile"ex sovietice au gasit o "cale"de a umple golul ideologic produs de demonetizarea marxismului,anexand biserica .Fereasca Dumnezeu sa reuseasca si la noi !Pana una alta,credinciosii basarabeni care au intrat in pastorirea Mitropoliei Basarabiei reactivata de BORomana,sufera fel de fel de presiuni si amenintari alaturi de preotii lor.Va invit sa pierdeti putin timp cu legtura acelei reviste si veti avea senzatia unei intoarceri in timp.Totodata veti putea multumi lui Dumnezeu ca ciuma asta atee comunista ruseasca a fost eradicata la noi.Cu stima,d-le Andrei

Anonim spunea...

[url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx/][img]http://i048.radikal.ru/0910/57/9a759e833d4a.jpg[/img][/url]

10606 movies of lure DVD property

We have thousands of the hottest movies you've been waiting to watch! And they're stylish ready in Hi-Def!
These movies are playable on most viewing devices including iPod, PDA (HandHelds), PC, DVD & DivX players.
There are absolutely no limits. Download as much as you penury with incredibly gamy speeds. No additional software is required!
Simply click on a tie, download a cinema and guard it on your favorite player.

[size=4][url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx]Sign Up[/url] today and forget about buying or renting DVDs offline. [/size]


[url=http://movies.aoaoaxxx.ru/][img]http://s43.radikal.ru/i102/0910/9e/0ff505c137e0.jpg[/img][/url]

[url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx][b]TOP 40 BEST Movies:[/b][/url]
Blood Gnome
Delta of Venus
Broken Fences
Farmhouse
Plague Town
Final Exam
Boo
Charlie and the Chocolate Factory
Man on Wire
Bewitched
Dead Set
Candyman
Barbie and the Magic of Pegasus 3-D
G.I. Jane
Black Knight
Lawman
Breach
Flushed Away
Evilenko
Deadwater
Nightmare Detective
Children Shouldn't Play with Dead Things
Hold That Ghost
Howard the Duck
Queen of Spades, The
RV
Bad Girls from Valley High
Be Cool
Sharpe's Challenge
Beer Wars


[url=https://www.nbhope.org/members/artemijstepiki.aspx]Shrek 2 [/url]
[url=http://mauiview.com/upperbay/members/sajfuddinpamfi.aspx]Galaxy Quest [/url]
[url=http://forums.quark.com/members/fridaljakov54.aspx]Star Trek: Insurrection [/url]
[url=http://www.netknowledgenow.com/members/stefanefremenk.aspx]State of Play [/url]
[url=http://ivoroling.nl/members/abdulvahidgli.aspx]Superman II: Director's cut [/url]
[url=http://cherryvalleylife.com/members/zahidbistrogla.aspx]Shrek 2 [/url]
[url=http://blogs.mynd.ath.cx/members/kornejvernachev.aspx]Beethoven [/url]
[url=http://freewebhostingtipsonline.com/members/nasihzhemchuzhnij.aspx]Chinese Kamasutra - Kamasutra cinese [/url]
[url=http://antonietasofia.com/members/pantelejmonste.aspx]Serenity [/url]
[url=http://feedbeast.com/forum/members/mutiolshanniko.aspx]About Last Night... [/url]

Anonim spunea...

Predilection casinos? digging this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] chairwoman and wing it naval disrate online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also outwit our untrained [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] monkey around with at http://freecasinogames2010.webs.com and seize message folding spondulix !
another inconsiderable [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] locality is www.ttittancasino.com , in regain identical's salubrity german gamblers, acquiesce to haven well-wishing online casino bonus.

Anonim spunea...

A No sediment Casino can be a casino untuk keunggulan Capital of Spain. [url=http://www.tasty-onlinecasino.co.uk/]uk online casino[/url] online casino Of trend, we agnise that casinos weren't happy that you'd to Bid fun games which should solely be normally Institute in casinos. http://www.onlinecasinoburger.co.uk/

Anonim spunea...

This post is in fact a good one it helps new web people, who
are wishing for blogging.

My weblog manivelle volet roulant

Anonim spunea...

Thanks for finally writing about > "CELE DOU� CALENDARE - DOU� TIMPURI DEOSEBITE M�SURATE" < Loved it!

Here is my site; devis pour fenetre pvc

Anonim spunea...

Ιt's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our dialogue made at this place.

my website ... devis porte de garage sectionnelle motorisée

Anonim spunea...

You've made some decent points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

my website - fenetre pvc couleur bois

Anonim spunea...

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about unexpected emotions.


Feel free to surf to my web blog; devis en ligne fenetre pvc

Anonim spunea...

Post writing is also a excitement, if you be familiar with afterward you can write
if not it is difficult to write.

My page :: volet roulant solaire

Anonim spunea...

Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual effort
to make a superb article… but what can I say…
I put things off a lot and never seem to get anything done.


Also visit my homepage terrasse en bois

Anonim spunea...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw
away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be
giving us something informative to read?

Here is my web-site :: phenixoption

Anonim spunea...

We stumbled over here different website and thought I may as well
check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking into your web page again.

my blog prix porte fenetre pvc double vitrage

Anonim spunea...

bookmarked!!, I love your website!

Also visit my webpage: prix volet roulant

Anonim spunea...

You are so awesome! I don't think I've read through something like this before.
So nice to find someone with a few unique thoughts on this topic.
Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the
internet, someone with a bit of originality!


Feel free to surf to my webpage :: prix fenetre coulissante pvc

Anonim spunea...

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually
recognize what you are talking approximately!
Bookmarked. Kindly also consult with my website =).
We will have a hyperlink trade agreement between us

Here is my homepage - fenetre pvc schuco

«Cel mai vechi ‹Mai vechi   1 – 200 din 222   Mai noi› Cele mai noi»