luni, 15 decembrie 2008

BURSELE FUNDAŢIEI „MITROPOLITUL BARTOLOMEU”

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” va acorda, prin concurs, începând cu semestrul al doilea (1 martie 2009) al anului şcolar 2008-2009 un număr de 17 burse destinate elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, repartizate după cum urmează:
· 6 burse pentru elevi - 300 lei/lună
· 6 burse pentru studenţi - 300 RON/lună
· 3 burse de cercetare pentru masteranzi - 350 RON/lună din domeniile Teologie, Medicină şi Ştiinţele Naturii
· 2 burse de cercetare pentru doctoranzi - 500 RON/lună din domeniile Teologie şi Medicină.
Calendarul desfăşurării concursului:
· 10 Februarie 2009, ora 12, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca; P-ţa Avram Iancu, 18)
· 14 Februarie 2009: afişarea rezultatelor
· 15 Februarie 2009: contestaţii şi afişarea rezultatelor finale

Condiţiile de participare, precum şi actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director şi publicat pe situl Fundaţiei la www.fundatiabartolomeu.ro.

Pr. Bogdan Ivanov
Administratorul Fundaţiei

Niciun comentariu: